Uskrs

rabbits_3170958bEto bliži se taj veliki praznik. Svi su sretni jer neće biti škole, radit će se skraćeno, bit će kolača, janjetine i sarmi u velikim količinama. Pa tko ne bi bio sretan. Sve se nakraju i svodi na to. Oni koji kažu da to nije bit i da im partijanje i žderanje nije uopće bitno ili su prosvjetljeni ili licemjeri. Ja osobno mislim da je velika većina ovih drugih. Uskrs je na kraju krajeva isto kao i božić, praznik u kojem zapravo štujemo nešto drugo nego što mi to mislimo. Engleska riječ za uskrs je “easter”, a što je zapravo ime drevne božice plodnosti i sexa, poznatija kao ištar (isthar) čiji su simboli zeko i jaje. Da, da, usršnji zeko i uskršnja jaja, ona koja masovno bojamo i djeci kupujemo čokoladne zeke su simboli seksa i plodnosti, sa isusom i uskrsnućem mislim da nemaju nikakve veze. Možda i imaju, ali to onda trebate pitati vašeg svećenika neka vam čovjek objasni jer ja nemogu i neznam.

E pa kad sad to znamo, što da radimo dalje! Nemam pojma, ajmo se praviti kao da se ništa nije dogodilo.

 

21 thoughts on “Uskrs

 1. erviN poljaK 16/04/2017 at 12:23

  … I ovaj kolega također ulazi malo detaljnije u shemu… https://youtu.be/aTsWfX5nOoo … A koliko se sjećam, Bill Cooper nekako jako temeljito obrađuje i taj dio u svojim predavanjima pod naslovom “mystery babylon series”… Svako dobro želim…

 2. erviN poljaK 16/04/2017 at 01:03
 3. doki 15/04/2017 at 22:03

  FRA NE me podsjeti da još nešto ipak dodam. Smatram da su kroz cijelu ljudsku povjest vladari i svećenstvo svijesno programirali ljudski um da im ljudi služe kao roblje, nažalost vuče se i dan danas jer su u stanju manipulirati našim ograničenim spoznajnim kapacitetima. Što kaže FRA NE pogledajmo što se upisuje kroz podsvijest našoj dijeci i ostalima kroz crtane i filmove, crtići su puni nasilja i edukativnog programiranja svrsi Sustava, a tek subliminrne medijske poruke i slatkoriječive prevare pa to je njima zabava nad nama. Iz svega ovoga što svijesno znamo i razotkrivamo: Uskrs što je to!?

 4. doki 15/04/2017 at 17:56

  Uskrs je ipak nečija ideja i tvorevina, kao i sve drugo kod ljudi. Idemo pričati o onima koji su to nametnuli o nižoj i višoj svijesti u vezi toga. Zašto sve tako tradicionalno traje bez preispitivanja!?

 5. Damir 15/04/2017 at 13:22

  Nema ništa loše u slavljenju plodnosti ili rezultata koji proizlaze iz plodnosti, samo ostaje pitanje koliko se takva proslava može povezati sa Uskrsom.

 6. doki 14/04/2017 at 22:41

  Meni je to sve bez veze i nisam vjernik , kao i za božić samo stradavaju nedužna stvorenja preko kojih slavimo Isusovu dobrotu. Kojeg li dobra činimo! Još se puno istine može kazati, ali ulazi u dublja emocionalna saznanja pa nebi…,

 7. bb 11/04/2017 at 17:51

  RIBA, PETAK I PROLEĆNI PRAZNIK
  Svakog petka mnogi katolici ne jedu meso zamenjujući ga ribom, i objašnjavaju da je to u
  spomen raspeća u petak. Od rimokatolika u SAD se više ne zahteva da se suzdržavaju od mesa
  petkom (kao što se to činilo ranije), osim tokom Krizme, iako mnogi još uvek imaju običaj da
  jedu ribu petkom.
  Sveto pismo ne povezuje ribu s petkom. Reč petak potiče od imena boginje Freje koja je
  smatrana boginjom mira, radosti i plodnosti, pri čemu je riba bila simbol njene plodnosti.
  Od najranijih vremena riba je bila simbol plodnosti među Kinezima, Asircima, Feničanima,
  Vaviloncima i nekim drugim narodima.398 Sama reč riba potiče od reči dag, koja (ne bez
  razloga) ukazuje na porast plodnosti.399 Jedan bakalar izleže 9.000.000 jaja godišnje, riba list
  1.000.000, jesetra 700.000, grgeč 400.000, skuša 500.000, haringa 10.000.
  Boginja seksualne plodnosti kod Rimljana zvala se Venera (od nje
  i potiče naziv “venerično” npr. za venerične bolesti). Petak je bio
  smatran njenim svetim danom jer se verovalo da planeta Venera
  vlada prvim satom petka, koji je zato nazvan Dies Veneris.400 Da bi ova
  slika bila kompletnija, recimo i to da je Veneri bila posvećena riba.401
  Ilustracija iz knjige Ancient Pagan and Modern Christian Simbolism
  prikazuje boginju Veneru s njenim simbolom – ribom.402
  Riba je bila posvećena i Astaroti, kako
  su Izraelci nazivali pagansku boginju. U
  starom Egiptu Izida je ponekad bila
  prikazivana s ribom na glavi, kao što se
  može videti na priloženoj ilustraciji. Pošto
  je petak nazvan prema boginji seksualne
  plodnosti, i bio njen sveti dan, a riba njen
  simbol, izgleda da je to što su katolici
  podučavani da je petak dan apstinencije od mesa, tj. dan u koji se
  jede riba, sve samo ne slučajnost.
  Odakle dolazi običaj slavljenja Uskrsa? Da li su prvi hrišćani
  bojili uskršnja jaja? Da li su Petar ili Pavle ikad održavali uskršnju
  jutarnju misu?
  Reč Uskrs (engleski “Easter”) pojavljuje se samo jednom u
  engleskom prevodu Biblije King James: “…beše naumio da ga posle
  Uskrsa (Easter) izvede pred narod.”403 Reč koja je ovde prevedena s
  Easter je Pasha, grčki naziv za jevrejski praznik Pesah, i nema
  nikakve veze s engleskim Easter (Uskrs). Dobro je poznato da Easter nije hrišćanski termin,
  bar ne u svom izvornom značenju. Taj naziv dolazi od imena paganske boginje jutarnjeg svetla
  i proleća. Easter je samo nešto moderniji oblik imena Eostre, Ostera, Astarta ili Ištar, gde se
  ovo poslednje, prema Hislopu, izgovara kao što Englezi izgovaraju Easter.404
  Kao i reč Easter, mnogi današnji običaji potiču iz nehrišćanskih religija. Na primer, farbaju
  se, sakrivaju, traže i jedu uskršnja jaja. To je običaj koji se danas nevino održava i često
  Stranica 73 od 92
  povezuje s vremenom dečjih radosti i ludorija. Međutim, taj običaj nije potekao iz hrišćanstva.
  Jaje je bilo sveti simbol među Vaviloncima, koji
  su verovali u staru bajku o jajetu čudesne
  veličine koje je palo s neba u reku Eufrat.
  Prema drevnom mitu iz tog čudesnog jajeta se
  izlegla boginja Astarota (Easter). Jaje tako
  simboliše boginju Astarotu.405
  Drevni druidi su nosili jaje kao sveti simbol
  svog idolopokloničkog reda.406 Procesija u čast
  boginje Ceres u Rimu bila je predvođena
  nošenjem jajeta.407 U misterijama boga Bahusa blagosiljano je jaje. Kinezi su koristili obojena
  jaja u svojim religijskim proslavama. U Japanu je postojao drevni običaj da
  se jaje boji bronzanom bojom. U Severnoj Evropi su se, u pagansko doba,
  jaja bojila i koristila kao simbol boginje proleća. Ilustracija pokazuje dva
  načina na koje su pagani prikazivali sveta jaja. S desne strane je jaje iz
  Heliopolisa, a levo je Pitonovo jaje. Među Egipćanima jaje je bilo
  povezivano sa suncem, “zlatnim jajetom”.408 U njihovoj religiji obojena
  jaja su bila korišćena kao posvećene žrtve u doba Uskrsa.409
  Enciklopedija Britanika navodi: “Jaje kao simbol
  plodnosti i obnovljenog života vraća nas k drevnim
  Egipćanima i Persijancima, koji su takođe imali običaj da boje i jedu jaja
  tokom svoje prolećne proslave.”410 Kako je došlo do toga da se taj običaj
  povezao s hrišćanstvom? Očigledno je da su neki pokušali da hristijanizuju
  simboliku jajeta, objašnjavajući da kao što pile izlazi iz jajeta
  tako je i Hristos izašao iz groba. Papa Pavle V (1605-1621.) je čak
  sastavio molitvu u vezi jaja: “Blagoslovi o Gospode, molimo te, ova jaja
  koja si stvorio, da mogu postati zdrava hrana tvojim slugama koji ih
  jedu u znak sećanja na našeg Gospoda Isusa Hrista.”411
  Sledeći citati iz Katoličke enciklopedije su posebno značajni: “Zato što je upotreba jaja bila
  zabranjena tokom Krizme, ona su se iznosila na sto tek za Uskrs, obojena u crveno da bi tako
  simbolisala uskršnju radost… Taj običaj možda potiče iz paganstva, s obzirom da se ogroman
  broj paganskih običaja koji proslavljaju povratak proleća praktikovao baš u doba Uskrsa”.
  Takav je bio slučaj i s običajem nekad popularnim u Evropi: “Na vrhovima brda palila se
  Uskršnja vatra, zapaljena novom vatrom dobijenom trljanjem drveta o drvo; taj običaj
  paganskog porekla bio je popularan širom Evrope, a označavao je pobedu proleća nad zimom.
  Biskupi su izdali stroge proglase protiv svetogrdnih Uskrsnih vatri, ali nisu uspeli da ih svuda
  iskorene.” I što se dogodilo? Vredi pažljivo pročitati sledeće redove: “Crkva je prihvatila
  održavanje Uskršnjih ceremonija povezujući ih s vatrenim stubom (koji je pratio Izraelce u
  pustinji) i Hristovim uskrsnućem”! Vidimo da su mnogobožački običaji bili unešeni u Rimsku
  crkvu i da li im je dat hrišćanski oblik. Na brojnim mestima i sama Katolička enciklopedija to
  potvrđuje.
  Konačno, evo još jednog citata koji se odnosi na uskršnjeg zeca: “Zec je paganski simbol i
  oduvek je bio smatran simbolom plodnosti.”412 Enciklopedija Britanika dalje navodi da je
  “poput uskršnjeg jajeta, i uskršnji zec došao u hrišćanstvo iz davnina. Zec je povezan s
  mesecom u legendama drevnog Egipta i nekih drugih naroda… Egipatska reč za zeca, um, znači
  Stranica 74 od 92
  takođe i otvoren i razdoblje, pa se tako zec povezivao s periodičnošću, menama, kako ljudskim
  tako i mesečevim, s početkom novog života u mladićima i devojkama, i tako je bio simbol
  plodnosti i obnavljanja života. Kao takav, zec je povezivan s uskršnjim jajima.” Tako su, dakle,
  uskršnji zec i uskršnje jaje simbolisali seksualnost i plodnost.
  Uobičajeno je da se u doba Uskrsa dolazi na ranu jutarnju misu. Smatra se da se time
  proslavlja Hristos, pošto je on ustao iz mrtvih rano ujutro na uskrsnu nedelju, upravo prilikom
  izlaska sunca. Ali, Hristos nije vaskrsao u vreme izlaska sunca, jer je još bila tama kada je
  Marija Magdalena došla na njegov grob koji je već bio prazan! Sa druge strane, postojala je
  jedna vrsta rano-jutarnjeg bogosluženja koje je bilo deo drevnog obožavanja sunca. Time,
  naravno, ne želimo da kažemo da danas hrišćani poštuju sunce tokom bogosluženja koja se
  održavaju u rane jutarnje sate, niti tvrdimo da oni koji se klanjaju pred prikaznicom, sunčevim
  likom, u kojoj se nalazi okrugla hostija u obliku sunca, na taj način obožavaju sunce. Pre bismo
  mogli reći da takvi običaji koji se ne nalaze u Svetom pismu pokazuju da je zaista došlo do
  mešanja hrišćanstva i paganstva.
  U vreme proroka Jezekilja čak su i ljudi koji su bili poštovaoci pravoga Boga praktikovali
  obožavanje sunca, i to su učinili delom svog bogosluženja. “I odvede me u trem unutrašnji
  doma Gospodnjeg, i gle, na ulasku u crkvu Gospodnju između trema i oltara beše oko dvadeset
  pet ljudi okrenutih leđima k crkvi Gospodnjoj, licem k istoku, i klanjahu se suncu prema
  istoku.” (Jezekilj 8:16). Činjenica da su se klanjali suncu prema istoku, pokazuje da je to bilo
  rano jutarnje bogosluženje. Sledeći stih kaže: “… i drže granu pred nosom svojim.” Autor Foset
  (Fausset) navodi da “to ukazuje na idolatrijsku upotrebu grane drveta tamariska, pri čemu se
  grana stavlja pred nos, dok se u svitanje pevaju pesme izlazećem suncu.”413
  Prema istoku su gledali i Valovi proroci u Ilijino doba. Val (Baal) je bio bog sunca, a samim
  tim i bog vatre. Kada je Ilija uputio izazov Valovim prorocima, rekao je: “Bog koji odgovori
  ognjem, pravi je Bog”, i tako napao obožavanje Vala na njegovom “vlastitom terenu”. U koje
  doba dana su Valovi proroci počeli da prizivaju svoje božanstvo? To je, naravno, bilo kada se
  sunce (Baal) pojavilo nad istočnim horizontom, “ujutro”, u zoru (1. Carevima 18:26).414
  Rituali povezani s izlazećim suncem bili su prisutni u raznim oblicima među mnogim
  drevnim narodima. Egipatska Sfinga je postavljena tako da njeno lice gleda na istok. S planine
  Fudžijama u Japanu, upućuju se molitve izlazećem suncu. “Hodočasnici se mole izlazećem
  suncu dok se penju obroncima planine… Ponekad je moguće videti stotine Šintu hodočasnika u
  belim haljinama kako izlaze iz svojih skloništa i udružuju se u molitvama izlazećem suncu.”415
  Rimski mitraisti su se, takođe, sakupljali u zoru, u čast boga sunca.
  Boginja proleća, od čijeg imena dolaze engleski i nemački nazivi za Uskrs (engl. Easter i
  nem. Oster), takođe je povezana s izlaskom sunca na istoku (east, osten), kao što se iz same
  reči Easter može naslutiti. Tako su izlazak sunca na istoku, naziv Uskrs i proleće na neki način
  usko povezani.
  Prema nekim starim legendama, nakon što je bio ubijen, Tamuz je sišao u podzemni svet,
  ali je zahvaljujući oplakivanju svoje majke Ištar (Easter), u proleće oživeo na tajanstven način.
  “Tamuzovo uskrsnuće, kroz Ištarino žalovanje, dramatično se prikazivalo svake godine, da bi
  osiguralo uspešnu letinu i plodnost kod ljudi. Svake godine je trebalo da muškarci i žene
  zajedno s majkom Ištar oplakuju Tamuza i proslavljaju njegov povratak, da bi tako ponovo
  zadobili njenu naklonost i blagodati!”416 Kada je vegetacija opet počela da niče, ljudi su
  verovali da je njihov “spasitelj” došao iz podzemnog sveta, učinio kraj zimi i prouzrokovao
  početak proleća.417 Čak i Izraelci su u jednom periodu svoje istorije prihvatili tu nauku i
  Stranica 75 od 92
  rituale godišnjih prolećnih proslava, pa zato prorok Jezekilj i govori o ženama koje “plaču za
  Tamuzom”.418
  S obzirom da se, po Bibliji, Hristovo vaskrsenje dogodilo u proleće, crkvi u četvrtom veku
  (koja je već na mnogo načina odlutala od vere) nije bilo teško da u hrišćanstvo uklopi
  pagansku proslavu. Govoreći o tom stapanju, Enciklopedija Britanika kaže: “Hrišćanstvo je
  uklopilo u svoju proslavu velikog hrišćanskog praznika mnoge od paganskih obreda i običaja
  iz prolećne proslave.”419
  Prema legendi, kada je imao četrdeset godina, Tamuza je ubio vepar. Po autoru Hislopu
  oplakivanje Tamuza je trajalo četrdeset dana, po dan za svaku godinu života. U staro doba to
  su bili dani za oplakivanje, post i samokažnjavanje, da bi Tamuz izašao iz podzenog sveta i
  učinio da počne proleće. Taj običaj nije bio poznat samo u Vavilonu, već i među Feničanima,
  Egipćanima, Meksikancima i jedno vreme čak i među Izraelcima. “Izgleda da je među
  paganima”, piše Hislop, “ta Krizma bila neophodna priprema i uvod u veliku godišnju proslavu
  u spomen na Tamuzovu smrt i uskrsnuće.”420
  Prihvativši i ostala verovanja u vezi sa prolećnom svetkovinom, bio je potreban još samo
  jedan korak da se prihvati i nekadašnji post koji je prethodio proslavi. Katolička enciklopedija
  otvoreno navodi da su “pisci u četvrtom veku bili skloni da opisuju mnoge običaje (npr.
  Krizmeni post od četrdeset dana) kao apostolsku uredbu koja sigurno ne zaslužuje da se
  smatra takvom.”421 Tek je u šestom veku papa službeno naredio održavanje Krizme, nazvavši
  je “sveti post”, tokom koga nije smelo da se jede meso i još nekoliko vrsta hrane.
  Katolički teolozi priznaju da u njihovoj crkvi postoje običaji koji su preuzeti iz
  paganstva.422 Međutim, oni tvrde da mnoge stvari, iako su izvorno mnogobožačke, mogu da
  budu hristijanizovane. Ako, na primer, neko pleme slavi četrdeset dana u čast paganskog boga,
  zašto mi ne bismo činili to isto, ali u Hristovu čast? Pošto su se pagani ujutro klanjali suncu
  okrenuti prema istoku, zar ne bismo i mi mogli imati bogosluženja u zoru, u čast Hristovog
  vaskrsenja? Pagani su koristili jaje, i zar ne bismo i mi mogli da se koristimo njime i uzeti ga za
  simbol velikog kamena koji je bio postavljen na ulaz Isusovog groba? Drugim rečima, zašto ne
  prihvatiti razne vrste popularnih običaja i koristiti ih Hristu na slavu, umesto u čast paganskih
  bogova kao što to čine mnogobošci? Ovo zvuči logično, ali ipak, u Bibliji nalazimo jed no
  drugačije upustvo: “Čuvaj se da se ne uhvatiš u zamku… i da ne potražiš njihove bogove i
  kažeš: Kako su ovi narodi služili svojim bogovima, tako ću i ja činiti. Ne čini tako Gospodu
  Bogu svom; jer oni činiše svojim bogovima sve što je gadno pred Gospodom… Šta vam god Ja
  zapovedam, sve držite i tvorite, ništa ne dodajte k tome i ne oduzimajte od toga.”

  Izvor:BABYLON MYSTERY RELIGION
  by Ralph Woodrow

  • FRA NE 12/04/2017 at 08:41

   Svaka čast ,osta sam bez teksta koliko teksta ima(pozitivno)!!Čitao knjigu !Pa tko bi dolazija na koncerte !!!:-):-):-):-):-):-)

 8. autor_itet 11/04/2017 at 15:50

  Meni to više vridi u razgovorima(pogotovo ako ti nešto ful triba) za orijentaciju pri obavljanju poslova, tipa: vidimo/dogovorićemo se poslije uskrsa ili ništa prije uskrsa/božića(obično vridi za državu hehe), pa bacaš pogled na kalendarske crvene brojke, i to je to:)

 9. FRA NE 11/04/2017 at 09:59

  Taman si naša lika koji je objasnia svu simboliku kakva je i šta je ,od ribice koju ljudi lipetaju po autima pa do programiranja uma i ako nikome dosad nije jasno šta znači tamna materija 95% i ono ljudskog mraka u glavi 95%,i paralelni svemir i multidimenzionalnost !!Od svih objašnjenja okultnog/skrivenog,ovo je to i cila serija video klipova od kojih neki traju po 2-3 sata !Pogledajte i poslušajte šta tip govori jer i katolička građevina/crkva je prepuna svih tih pizdarija !!Svatko tko ima djecu bi treba pogledat objašnjenje svega šta se dici i odrasloj dici upisuje u podsvijest kroz crtane ,i filmove ,pa kad neko kaže da je to samo zabava ,pogledaj ,paš vidit da i nije baš !

  • FRA NE 11/04/2017 at 10:13

   Zato je kolega po instrumentu lipo na svom blogu postavija pitanje ;ima 110 kila a nakon velike nužde opet ima 110 kila pa razmišlja o šupku kao dimenzionalnom portalu kroz koji sranja dolaze u ovu dimenziju !Nadam se da nisam vulgaran dovoljno!!:-):-):-):-):-):-)

   • FRA NE 11/04/2017 at 10:37

    Struknjaci za marketing vole ovu najviše ;A VI SAMO ŽIVITE ,mi ćemo vam reć šta i kako!Na rubu znanosti Nebeska mapa dalmacije ,i Videjo Ili mi ili ri by Domagoj nikolić i kompanija neovisnih istraživača na jubitu !Jo šta volim ovi svit jer postaje sve zabavniji i zabavniji !!!!Dobro si reka ;nije to ništa,popit ćemo poći leći !!!!!:-):-):-):-):-):-):-)

 10. An 11/04/2017 at 09:52

  Jos jedan uzurpirani praznik.Sa krscanstvom ima ovu vezu.kada su izraelci izlazili iz egipta onda su morali brzo izaci dok se faraon nije predomislio.na spomen na taj dan Bog je zapovijedio njima da se spominju toga dana da se sjecaju kakoih je Bog svojom silom izbavioiz ropstva i da ne zive u strahu. Na taj dan je Isus uskrsnuo tako da sukrscani to preuzeli izbog starog i ,sa spomenom na Uskrsnuce, zbog novog zavjeta. Inace u prvim stoljecima krscanstva Bozic se nije slavio, a uskrs vjerojatno jestejer su mnogi zidovibili dio novozavjetne crkve i tako donijeli svoju neulitnu, i dan danas, tradiciju proslave Pashe (tako se zvao taj starozavjetni dan).

 11. Vlatko 11/04/2017 at 09:51

  Mislim da su sve te boginje (Innana, Ishtar, Isis, Afrodita, itd) zapravo samo personifikacija za planet Veneru (ili Lucifer odn zvijezda Danica). U astrologiji, Venera vlada upravo s aspektima ljubavi i seksualnosti, i ne vidim šta može biti sporno u tome, ako planet Venera svojim djelovanjem zaista utječe na čovjeka (kao što npr. Mjesec utječe na plimu i oseku, mjesečni ciklus kod žena, porive za razmnožavanjem u životinjama i sl). Ono što je sporno jest prinošenje žrtvi idolima (masovno ritualno klanje živih bića tj. uništavanje života, koje uvijek dolazi u paketu sa blagdanima).

  Zašto je nekome bitno obožavanje idola Venere? Čini mi se da je korijen tog obožavanja u Sumeru, koji je kolijevka onoga što nazivamo “civilizacija” a zapravo predstavlja početak čovjekove degeneracije. Ono datira negdje oko 4100.g pne, što u ciklusu precesije ekvinocija otprilike odgovara početku doba Bika, čiji vladar je upravo Venera. Možda Mojsijev silazak s brda i ljudi koji obožavaju zlatno tele, ima veze s prelaskom iz jednog doba, Bika, u slijedeće doba, Ovna (vladar Mars, ratnik). Slično kao što se mi sada nalazimo negdje na prelasku iz doba Riba (vladar Jupiter, tj sv.Petar tj Zeus) u doba Vodenjaka (vladar Uran, ili Eter/Otac Nebo i su-vladar Saturn, tj Kronos, ujedno sin Urana).

  • An 11/04/2017 at 10:04

   Tesko je izvuci neki cvrsti zakljucak tragajuci po bespucima poganskih religija.ali ako jejedan od logo_a Europe , Europa moja jase na biku, a prava vladarica bika Venera, onda bi se moglo povezati sa sveopcom seksualnom raspustenosti i to cak ikroz zakone u Europi.na taj bi nacin onda zazvali na zemlju, u zemaljsku vlast taj duh.Europa je naime lokalnobozanstvo, venera i bik svakako bozanstvo zapada, a onda i ostalih poganskih civilizacija. Sve civilizacije imale su gradove i hramove tih nastranosti, i tako lokaliziralivlast i slavlje tih demona, aliovo sada je demoniziranje idavanje vlasti istima na cijelim civilizacijama.

   • Vlatko 11/04/2017 at 13:06

    @An
    Uopće nije teško izvući zaključak ali je teško izvući zaključak koji će biti u skladu sa mainstream konceptom. Koji je naravno laž, zato i jest teško istinu uklopiti u laž. Ljudi vide stvarnost ne onakvom kakva ona jest, nego onakvom kakvi su oni i njihovo stanje svijesti, a takva su i objašnjena povjesničara i onih koji proučavaju povijest/religije.
    Nisam siguran da se razumijemo, pa ću pojasniti ono što sam napisao u prethodnom komentaru. Uz napomenu, mainstream koncepte i njihovo mainstream shvaćanje uopće ne doživljavam zato mi pojmove koje koristiš moraš pojasniti da vidim o čemu točno pričaš (npr. civilizacija, božanstvo, pogansko i sl). Mislim da je Dražen u Beogradu objasnio šta je točno civilizacija i s time se slažem, za mene on znači početak degeneracije čovjeka i njegove odvojenosti od prirode. Što je viši stupanj civilizacije, to je čovjek više degeneriran.

    Siguran sam da su ljudi prije početka mainstream verzije povijesti (uglavnom Egipat oko 3150g pne do Sumera oko 4100g pne), shvaćali alegorijske priče o gibanju planeta. Prema tome, ono što sam ja napisao odnosi se doslovno na planete a ne na božanstva. Znaš ono, astrologija, horoskop (horus+scope = gibanje Sunca po prostoru za gibanje), natalne karte i sl.
    I tu je problem, što su ti planetarni utjecaji vjerojatno stvarni (ne vidim zašto bi se inače sva povijest vrtila oko toga), i treba ih razumjeti i poštovati ali sotonizam je pravljenje idola od tih posve prirodnih utjecaja. Zato naglašavam, nema ništa loše u samom utjecaju planete i u tome da mi taj utjecaj poštujemo takav kakav jest, ali je loše to što neki interesi potiču stvaranje idola od tih prirodnih utjecaja i klanjanje tim idolima.

    Nije vezano za uskrs ali npr. Crvenkapica je isto priča o gibanju planeta/nebeskih tijela tj astrologiji. Lovac Luka koji je ubio Vuka je zviježđe Oriona, koje se još naziva i Lovac. Odmah ispod zviježđa Oriona, nalazi se zviježđe Vuka. Sad malo pustiš mašti na volju, pa vidiš kako je moguće da Lovac “ubije” Vuka.

    • An 11/04/2017 at 23:28

     Civilizaciju shvacam neutralno, kao organiziranost prozetost…nasuprot dakle plemenskim podijeljenostima itd. Ali utjecaje duhovne razlikujem nad civilizacijama. Astronomija ima svoju istinsku duhovnu stvarnost to znam iz Biblije iz price o magima (mudracima)sa istoka, a pretpostavljalo se u tom imenu znanje o astronomiji.oni su naime prepoznali pojavu zvijezde Isusa Krista. Ali proucavati poganska znanja o nebu su bespuca, presiroko, ali uz mitove neke stvari se naslucuju. Za mene puno rada malo rezultata.

     • Vlatko 12/04/2017 at 08:52

      Stvarno ne vidim zašto bi poznavanje načina na koje tvoje tijelo (ili duh) funkcionira, bilo pogansko znanje o nebu spoznavanje kojeg nije vrijedno truda. Šta može biti vrednije od toga?

      Btw, primjetio sam da je “učenim” ljudima koji su nešto studirali (npr filozofiju, povijest i sl) ili su puno čitali o tuđim teorijama, da puno pričaju/pišu i to uglavnom o tome šta je netko drugi rekao/mislio/pretpostavljao a zapravo ne kažu ništa. Bez uvrede, imam takve školovane filozofe s kojima komuniciram i koji mogu mlatiti praznu slamu danima i objašnjavati šta je koji filozof mislio kroz cijelu mainstream povijest. Mene zanima ono što je točno, a ne fantaziranja nekakvih luđaka (npr. Newton koji se otrovao živom jer nije shvaćao da je alkemija pretvaranja žive u zlato, zapravo alegorija za duhovnu transformaciju) koje netko propagira kao autoritete. No sad sam već skrenuo s teme o Uskrsu u neke druge vode…

     • An 12/04/2017 at 13:16

      Ma radi se o istini.cija god bila ili svjedocis da si je prepoznao ili ne. Nisam se bas bavila astronomijom i sl.samo sam napomenula stvar koju znam po drugim stvarima kao istinitu, ona ima veze sa duhovnom stvarnosti, nije bespredmetno proucavati je, ali poganska znanja o tome nisu neki put za to.naime oni su zainteresirani za neke druge ciljeve u svemu tome. Samo napomena dakle. A ti ako proucavas podijeli, jer svi znamo “kako na nebu tako i na zemlji”

     • Vlatko 17/04/2017 at 09:30

      Ne proučavam ništa konkretno samo povezujem stvari iz raznih područja. Zapravo sam proučavao uzgoj hrane na prirodan način i naišao na par komentara u nekim dokumentarcima koji su mi otvorili oči.

      Zato nemam sve detalje ali u biti, sve te svete knjige, bajke, pjesmice, su alegorije za gibanje planeta (Snjeguljica i 7 patuljaka; sunce i 7 planeta vidljivih golim okom). A kako planete djeluju na ljude, samim time te knjige govore i o funkcioniranju njegovog tijela (tj duha).

 12. FRA NE 11/04/2017 at 09:41

  Za ovaj uskrs ću opiturat svoja jaja samo ih nesmin pokazivat okolo ni nosit u crikvu da se ne sablazne !!!!A ako ko bude zva na jagnjetinu rado ću prihvatit poziv !!:-):-):-):-):-):-)

Odgovori

Naziv *
E-pošta *
Web stranica

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.