papal-gallery9

Svi putevi vode u Rim 1/5

Za vrijeme Križarskih ratova koji su se odvijali kroz 11-o, 12-o i 13-o stoljeće, križari/templari su često svu svoju imovinu ostavljali na povjerenje crkvi ili nekome drugome na upravljanje. To su bili prvi neslužbeni trustovi (povjereništva) koji su se zasnivali na povjerenju vlasnika i upravitelja trusta, odakle i dolazi ova riječ. Templari su svoju imovinu dali povjereniku (crkvi) na upravljanje za dobrobit svoje obitelji. Tako je stvoren trokut vlasnika, povjerenika i korisnika trusta (povjereništva).

Papa Bonifacije VIII. je u buli „Unam Sanctam“ osnovao prvi trust u kojem je iznio vladarske zahtjeve Crkve. Proglasio je crkvu i sebe Božjim  povjerenikom na zemlji, postavljenim od samog Boga, a za navodnu korist svih ljudi. Bonifacije VIII. je istupio naglašavajući duhovno-političko prvenstvo papinstva, te u svojoj buli pozivao se na nauku o „dva mača“ po kojoj je prema Lk 22, 38 obje vlasti (duhovnu i svjetovnu) povjerio samo Crkvi. Objavljuje da je poslušnost prema papi nužna za spasenje, stavljajući crkvu na pijedestal svijeta.

1. Kruna – Kruna zemlje
Papa Bonifacije VIII je prvi lider u povijesti, koji je  stvorio koncept trusta, ali je prvi oporučni Trust, kroz djela i stvoreno od umrlog, izrađen od strane pape Nikole V. 1455 , kroz Papinsku Bullu Romanus Pontifex. Ovo je samo jedan od tri  papinske bule “Za vječni spomen.” Ovo Bula je imala učinak prenošenja pravo korištenja zemljišta kao nekretnina, iz Express Trusta UNAM Sanctam, osnovanog bulom iz 1302 god., na kontrolu papi i njegovim nasljednicima u vječnost. Dakle, papa ima “kruna” nad svim zemljištem. Ova prva kruna predstavlja prvi Cestui Que Vie Trust, stvorena kada se rodi dijete. To nas lišava svih korisničkih prava i prava na zemljište.

2. Kruna od Commonwealtha
Drugi kruna je kreirana 1481. s papinskom bulom Aeterni Regis, što znači “Vječna kruna”, od pape  Siksta IV, što je samo druga od triju papinskih bula oporučnog trusta. Ovo Papinska bula stvorila je ” krunu Aragon”, kasnije poznatu kao Krunu Španjolske, te je najveći suveren i najviši upravitelj svih rimskih Robova pod vlašću rimskog prvosvećenika. Španjolska je izgubila krunu 1604 kada je dodijeljena kralju James I od Engleske, od  pape Pavla V. Nakon uspješnog uvođenja “Saveza kruna”, ili Commonwealtha, 1605. nakon lažne akcije, poznate kao Zavjera Baruta*. (*Pokušaj političkog ubojstva (1605), kada je najmanje 13 katoličkih uglednika i 5 isusovaca formiralo zavjeru prema zapovjedi  isusovačkog generala Claudius Acquaviva provodeći plan o eksploziji 36 barela baruta u podrumu Kuće Lordova, da ubiju Kralja Jamesa I i članove zajednice, pokušavajući uvući ljude u potpunu nesigurnost, iz koje bi ponovo bila ustanovljena katolička dominacija.) Engleske je na kraju izgubila  Krunu 1975. , kada je vraćena u Španjolsku kralju Carlosu I. , gdje ostaje do današnjeg dana. Ovaj druga kruna koja zastupa drugi cestui Que Vie Trust, stvorena kada se rodi dijete, a od prodaje rodnog lista kao obveznice privatnim središnjim bankama nacija, lišavajući nas vlasništva našeg tijela i osuđuje nas na vječito ropstvo, kao rimsku osobu, ili roba.

3. Kruna Crkvenog Pogleda
Treća kruna je izrađen 1537. od strane Pavla III, kroz papinsku bulu Convocation, također je služila i za otvaranje Tridentskog koncila. To je treći i završni oporučni dokument i volja od oporučnog trusta, tvrdeći da im pripadaju sve “izgubljene duše”, izgubljene na moru. Mlečani su pomogli u stvaranju 1. Cestui Que Vie Zakona 1540., kako bi iskoristili ovu papinsku bulu kao osnovu za crkvenu vlast Henrika VIII. Ova kruna potajno je odobrena Engleskoj u prikupljanju i “ubiranju” izgubljenih duša. Kruna je izgubljena u 1816., zbog namjernog stečaja Engleske, a dodjeljuje se u Temple Baru koji je postao poznat kao Krunski Bar, ili jednostavno kruna, CROWN. Odvjetničke komore su odgovorne za provođenje “žetve” izgubljenih i prokletih duša, uključujući i registracije i naplate krsnih listova koji predstavljaju duše prikupljene od strane Vatikana pohranjene u njihovim trezorima. Ova treća kruna predstavlja treći Cestui Que Vie Trust (Cestui Que Vie Trust, je fikcionalni trust kojim je razdijeljeno vlasništvo na tri djela i prvi put je uveden u zakon 1540. godine i koristi se do današnjeg dana,  stvoren kada je dijete kršteno. To je roditeljski zalog krsnog certifikata – naslov na dušu – u crkvi ili registru. Dakle, bez pravnog naslova nad vlastitom dušom, biti ća nam odbijen pravni položaj te ćemo biti tretirani kao stvari – teret bez duše – i BAR tada zakonski može provoditi pomorsko pravo …

Interesantno je naglasiti da su te iste 1540. godine, kada su mlečani progurali taj zakon u Engleskoj, osnovani i Jezuiti i to baš u Veneciji. Njihova uloga je jasna, oni su žetveni alat. Oni su ti koji provode u djelo sulude zamisli rimskog pontifa.

Papinska Tijara je kruna trostruke vlasti pape, jedinog svjetovnog i duhovnog autoriteta postavljenog od samog Boga. Sve pape, isključujući posljednjeg Franju koji još nije okrunjen, od 15-og stoljeća imaju krunu sa trostrukom tijarom, koja označava vlast nad zemljom, ljudima i ljudskom dušom.

tiara benedict xvi

Mi smo građani Rima a ne Hrvatske. Svi građani Rima su mrtvi, nestali na moru i podložni rimskom/pomorskom zakonu. Nema izlaza iz ove situacije alatima sustava, jer svi putevi vode u Rim i Rim je ishodište svega. Kompletan sustav (koji je u svim katoličkim zemljama na svijetu potpuno isti), dirigiran je iz Vatikana i mi smo svi robovi Vatikana.

Odgovori

Naziv *
E-pošta *
Web stranica