Suvereni dužnik u stečaju

Debtor-with-No-AssetsKad je netko u stečaju i u dugu on više ne može voditi svoje poslove stoga gubi po definiciji suverenitet. RH NIJE SUVERENA DRŽAVA. To je tajna koja se nesmije znati iako cijela stvarnost gotovo vrišti i pokazuje ovu činjenicu. RH je “ptičiji rezervat”, priležnica USA, EU, VATIKANA, MMF-a, WB-a, HNB-a, BIS-a i ostalih manje ili više relevantnih centara moći koji diktiraju u pero ne samo politiku, ekonomiju već i zakone koje donosi “Nezavisno” “Suvereno” “Tijelo” znano i kao “HRVATSKI SABOR” koji je zbog stečaja već jednom ili možda čak i više puta mjenjao ime.

Ovaj daljnji tekst je dijelom prijevod teksta Anna von Reitz bivše sutkinje u američkoj državi Aljasci, ali prije nego li krenem sa time naučite za početak što je korporacija i što znači biti inkorporiran.

korporacija

korporacija (engl. corporation, franc. corporation < kasnolat. corporatio: tjelesna građa, od lat. corporare: oblikovati u tijelo; udružiti, od corpus: tijelo; udruženje, savez), u sr. vijeku, udruga stvorena radi zaštite, očuvanja ili postizanja ekon. probitaka u nekom proizvodnom području; u suvremenom pravu i ekon. sustavima, udruga ili organizacija koja kao pravna osoba zastupa interese svojih pripadnika, štiti njihova prava, ostvaruje svojom djelatnošću određene zajedničke gosp., socijalne, vjerske ili koje druge ciljeve; u novije doba, jedan od oblika organizacije drž. gosp. djelatnosti i upravljanja javnom imovinom.

Korporacija je postojala već u rim. doba pod nazivom corpus ili universitas. U sr. vijeku korporacije su bile organizacije trgovaca (gilde) i obrtnika (cehovi), koje su na području svoje djelatnosti uživale određene feud. povlastice i monopolska prava, pa su, među ostalim, i zbog toga ukinute u doba građ. revolucija. Snažan poticaj stvaranju korporacija dali su industr. revolucija i razvoj kapitalizma. One su se osnivale kao različite dobrotvorne, sindikalne i dr. strukovne i polit. udruge radništva, ili pak kao raznovrsni oblici centralizacije kapitala i udruživanja kapitalista, kao što su to u razdoblju imperijalizma različita industr., trg. i bankarska dionička društva.

Više na: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=33256

inkorporacija

inkorporacija (kasnolat. incorporatio).

 1. Pritjelovljenje, pripajanje, uključivanje, spajanje u jednu cjelinu ili neki širi sustav (npr. novih teritorija u državno područje, ili manjih poduzeća u veće).

Više na: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=27478

Ako ne razumijete išta drugo, ikada … Razumite ovo:

Neinkorporiran = suveren.
Neinkorporiran = suveren.
Neinkorporiran = suveren.

Evo još jedna sitnica: čovjek nije ime. Ime je “osoba”.

Čovjek je prirodno neinkorporporiran i suveren u prirodi. Ne ovisi o priznanju ili pisanim poveljama ili sporazumima da bi postojao. On čak nema ni ime kada započinje život, a kada dobije ime nakon rođenja, to ime je “korporativno”, ali nije “inkorporirano”.

Navedeno ime je naziv robne marke koji djeluje pod međunarodnom zemaljskom nadležnošću. “Marko Marković” je osoba koja pripada jednom od ljudi. To je posjed ili dar koji nam daju roditelji, baš kao i bicikl ili škrinja želja. Takvo ime je “korporativno”, ali ne i “ugrađeno u koproraciju – incorporated”.

Na primjer, često vidimo nazive tvrtki poput “Fletcher and Sons” i “Bo-Peepove ovčje pređe” koje nisu inkorporirani entiteti. Te male tvrtke su korporativni, izmišljeni entiteti, ali ih nijedna vlada ili matična korporacija ne posjeduje, ne dobivaju nikakve posebne povlastice, nisu franšize i ne duguju nitko osim vlasnicima  svoje postojanje.

Na isti način, “Marko Marković” je izmišljeni entitet razdvojen od čovjeka koji ga koristi — ime nije čovjek – tako da je korporativno, ali budući da “on” nije zakupljen od strane bilo koje vlade ili roditeljske korporacije, ne prima nikakve posebne povlastice, nije franšiza i ne duguje nikome osim Bogu i svojim roditeljima za svoje postojanje, on nije inkorporiran. Ime pod kojim trguje, poput živog čovjeka, je neinkorporirano i suvereno.

Ovo isto vrijedi i za sve poslovne i trgovačke organizacije koje su korporativne, ali nisu uključene-inkorporirane.

Dakle, Santa Clara County, Unincorporated, je suvereno tijelo. Ono je korporativno po tome što je izmišljeno, ali nije inkorporirano; ne duguje svoje postojanje nekom drugom entitetu i ne prima pravo na postojanje niti bilo kakve posebne povlastice iz bilo kojeg drugog entiteta. Djeluje na kopnu i tlu Kalifornije, neinkorporirana, koja je također suvereno tijelo.

Suverene države i županije ne mogu bankrotirati, nemaju “korporativni veo” za zaštitu dioničara i ne dobivaju posebne pogodnosti ili povlastice (kao što je mogućnost bankrota) od bilo koje organizacije koja se sponzorira ili roditeljske korporacije.

County of Santa Clara i država Kalifornija potpuno su drugačije, ne suverene inkorporirane franšize teritorijalnih korporacija Sjedinjenih Američkih Država. Oni su poput Dairy Queen ili Burger King franšiza. Svi djeluju pod ustavima koji su u skladu s Ustavom Sjedinjenih Američkih Država. Svi primaju povlastice i upravljaju kapitalom od roditeljskih korporacija koje ih sponzoriraju i koje su odgovorne za njihovo postojanje i za davanje privilegija.

Dakle, kada država poput Kalifornije inkorporira i oblikuje teritorijalnu franšizu države Kalifornije ili općinsku franšizu DRŽAVE CALIFORNIA, gubi svoju suverenost i prenosi se na ekvivalent s bilo kojim drugim takvim inkorporiranim entitetom. Nije drugačije od P.J. Mudd’s BBQ, Inc. ili J.C. PENNY, INC, KONZUMA, DUKATA, INDUSTROGRADNJE

To je prikazano i potvrđeno Clearfield-ovom Doktrinom.

Statut Vrhovnog suda Clearfield Doctrine, Clearfield Trust Co. protiv Sjedinjenih Država 318 US 363-371 1942 Kako je definiran presudom Vrhovnog suda: Clearfield Trust Co. protiv Sjedinjenih Država 318 US 363-371 1942:

“Vlade se spuštaju na razinu puke privatne korporacije i preuzimaju karakteristike puke privatne osobe … gdje se radi o privatnim korporativnim komercijalnim dokumentima [Federal Reserve Notes – FED] i vrijednosnim papirima [čekovima] … u svrhu tužbe, takve korporacije i pojedinci smatraju se entitetima koji su potpuno odvojeni od vlade. “

Ono što Clearfield doktrina govori je da kada korporativna vlada koristi privatne komercijalne zapise (US dolari), vlada gubi status suvereniteta i ne postaje drugačija od puke privatne korporacije. Kao takva, vlada postaje obvezana pravilima i zakonima koji reguliraju privatne korporacije, što znači da, ako namjeravaju prisiliti pojedinca na određeni učinak na temelju statuta ili korporacijskih pravila, vlada, kao i svaka privatna korporacija, mora imati/držati ugovor ili drugi komercijalni sporazum između njega i onoga kome su podnijeli zahtjev za određenim radom. Nadalje, vlada mora biti spremna ući u ugovor ili komercijalni sporazum kao dokaz prije nego pokuša navesti sud da provede njihove zahtjeve, koji se nazivaju statuti/zakoni. Ovaj slučaj je vrlo važan jer je slučaj iz 1942. godine odlučen nakon što je CORPORATION COMPANIJA SJEDINJENIH DRŽAVA podnio svoj “CERTIFIKAT O UKLJUČIVANJU” u državi Florida (15. srpnja 1925.). Odlučeno je nakon što se ‘korporativna vlada’ složila koristiti valutu privatne korporacije, FEDERALNE REZERVE. Privatna valuta, Novčanica federalnih rezervi, još se uvijek koristi.

Posljedice ovog su slijedeće

 • Korporacije nisu i ne mogu nikada biti SUVERENI. Oni nisu stvarni, oni su fikcija i postoje samo na papiru.
 • Dakle, svi zakoni koje su stvorili te vladine korporacije su privatni korporativni propisi koji se nazivaju javno pravo, statuti, kodeksi i uredbe kako bi se prikrila njihova prava priroda. Znaju li sudci i vaš odvjetnik o tome? Možete se kladiti!
 • Budući da ova državna tijela nisu SUVERENI, ne mogu proglasiti ili provesti KAZNENE ZAKONE; oni mogu samo stvarati i provoditi CIVILNI ZAKON, koji su dužni pridržavati se ZAKONA UGOVORA. Zakon o ugovorima zahtijeva potpisane pisane sporazume i potpunu transparentnost! Jeste li se ikada složili da budete uhićeni i podvrgnuti suđenju prema bilo kojem od njihovih statuta? U tom slučaju, jeste li ikada pristali sklopiti ugovor s njima pristankom na tužbu zbog kršenja njihovih korporativnih propisa?
 • Provedba ovih statuta poduzeća od strane lokalnih, državnih i saveznih policijskih službenika su nezakonite radnje koje se čine protiv javnosti SUVERENA i ti službenici mogu biti osobno odgovorni za svoje postupke. [Bond protiv SAD-a, 529 US 334-2000]

Kalifornija (neinkorporirana) funkcionira u svojstvu suverene države. Santa Clara County (Unincorporated) funkcionira u svojstvu suverene županije. Država Kalifornija je samo lokalna inkorporirana franšiza teritorijalnog SAD-a, Inc. DRŽAVA KALIFORNIJE je lokalna inkorporirana franšiza općine UNITED STATES, INC. Županija Santa Clara je samo franšiza franšize: država Kalifornija. Svi oni funkcioniraju u svojstvu inkorporiranih franšiza koje duguju svoje postojanje i dobivaju povlastice od stranih vlada i inozemnih roditeljskih korporacija. (GRAD SPLIT, ŽUPANIJA SPLITSKO – DALMATINSKA su franšize REPUBLIKE HRVATSKE jer im RH RODITELJSKA KORPORACIJA, imaju OIB, upisani su u registar kompanija – INKORPORIRANE SU.)

Razmislite u smislu američke franšize Mc’ Donalds, Inc. To su sve inozemne korporacije. Sve su to uključene koncesije roditeljske korporacije –Mc’Donalds International, Inc.

Zato se pitajte – kako biste mogli biti podložni pravilima nametnutim od strane Mc’ Donaldsa? – jer u suštini, to je priroda “Države Kalifornije” i “REPUBLIKE HRVATSKE”, također. Oni su lokalne inkorporirane franšize stranih roditeljskih korporacija. Baš kao i Mc’ Donalds.

Ako ste zaposleni u Mc’ Donalds, očito morate slijediti njihovu korporativnu politike, nositi njihove uniforme i sl. Ako dragovoljno ulaziš u njihovu trgovinu, morat ćete slijediti pravila unutar njihove trgovine, također, ili njihovi privatni zaštitari izbaciti na ulicu.

Tu nema razlike, ljudi – osim što su vas te inozemne komercijalne korporativne franšize prevarile u razmišljanju da predstavljaju stvarnu državu Kaliforniju/Hrvatsku, kada su sve ono što stvarno jesu inkorporirani biznis koji pruža usluge državne službe.

Pitajte se što se događa kada organizirate svoje neinkorporirane županije i vaše neinkorporirane države – koje su sve suverene osobe? Pa, onda se vratimo stvarnim državama i stvarnim ljudima i Zakonu zemlje. Ovo je veza koja nedostaje. Ovo je mjesto gdje moć leži – u neinkorporaciji.

Unincorporated = suveren.

Rezime: Koliko god političar ili pravnici pričali o tome da je REPUBLIKA HRVATSKA suverena podaci pokazuju suprotno. Čak je i cijelo okruženje postalo korporativno jer se bez milosti ljudi ovršuju, izbacuju iz kuća, naplaćuju im se svakakve gluposti, otimaju djeca i generalno govoreći nema niti malo ljudskosti u ovim odnosima, sve je trgovački hladno i poslovno. Poslovni mentalitet je toliko zavladao da ljudi persiraju jedan drugog kao da su stalno u poslu i rukuju se prilikom upoznavanja kao da su upravo sklopili kakav dogovor, ugovor. Život se pretvorio u biznis, nažalost.

Razlog maćehinskog odnosa države prema građaninu leži u tome što je RH izgubila monetarni suverenitet jer koristi privatnu valutu koja je naslonjena na također privatnu rezervnu valutu, (dolar ili euro) pa se time mora zaduživati u komercijalnim bankama pri čemu prvenstveno mislim na MMF i WB koje su, koliko god netko mislio suprotno, privatne banke. Takve banke traže od RH stezanje na svim mogućim razinama kako bi se vratili fiktivni dugovi. Razlog uvođenja Mirovine u 67 je sprječavanje bankrota RH. Razlozi bjesomučnih ovršivanja i blokiranja su punjenje kase privatnih Javnih poduzeća i u trgovačkom smislu interesi građanina i državne službe su suprotni. Porezna uprava i građanin su u sukobu interesa.

Takvo razjedinjenje u interesima dovodi do slabljenja kompletnog tijela i povećavanja korupcije na najvišim razinama, ali i dovođenje budala na pozicije vlasti, ljudi koji o ovome ne samo da neznaju išta već iti ne žele znati. Ista je nažalost stvar i sa običnim ljudima koji također nište ne žele znati.

RH je prodana, kome i tko ju je prodao treba tek točno utvrditi, a dužnost svakog patriota i onog koji voli svoji domovinu je da se odupre administrativno trgovačkoj hobotnici zapadnih bankarskih krpelja koji na žalost vladaju danas htjeli mi to prihvatiti ili ne.

7 thoughts on “Suvereni dužnik u stečaju

 1. istina 19/05/2019 at 08:14

  pozdrav lipi svima koliko vas na čitanju ima !
  Da nešto dodam……..
  ……”Sada sebe treba spašavati i one koji su uz nas, ostaviti otvoren taj put, pa…tko hoce. Mi samo trebamo paziti na sebe i one oko nas, da pređemo dovoljno daleko da “pređemo crtu”, odnosno da nismo dio svijeta lazi i iluzije.”
  podsječam…….
  ……………”Odaberite svoje duhovno opredjeljenje i od takvih čete biti podržavani”
  Kopiram svježi tekst koji ima veze sa svime o čemu se ovdje raspravlja i nastoji osvijestiti kao i sa Draženovim svjedočenjem oko izbora mjesta nedavne konvencije di je upotrebia rječ.M A G I J A……RASTAVIMO ………..MAG…………i………………JA………….. i nadam se da čete prepoznavati.
  15.05.2019.

  S pozdravima punim ljubavi od svih duša na ovoj stanici, ovo je Matthew. Pojačane vibracije potiču milijune da razmišljaju dublje nego inače, “izvan kutije” može se reći, i ovo novo iskustvo je zbunjujuće. Oni također slušaju o visokoj Schumannovoj rezonancijskoj Hz registraciji, svjetlosnim valovima, sunčevim bakljama, frekvencijama, topljenju ledenih bregova, mini-ledenom dobu, polarnom pomaku – što oni najavljuju za život na Zemlji?

  Vi, dragi svjetloradnici, volontirali ste da budete tamo gdje ste, kako biste mogli reći novim dušama-istraživačima što se događa i zašto. Možete početi s uvjeravanjem da neće biti mini-ledenog doba, da se os planeta polako ispravlja posljednjih osam desetljeća, a solarna i druga astralna aktivnost dio su stvaranja boljeg svijeta. Logično pitanje bi moglo biti: Gdje ste to čuli?

  A vi biste mogli odgovoriti: bit će vam lakše reći ako počnem od početka. Vi niste osoba koja ima dušu – vi ste duša koja ima osobni životni vijek. Svaka duša je vječna i višedimenzionalna, a njezini počeci su čista ljubav-svjetlo energija Stvoritelja, najmoćnija sila u svemiru. Svaka duša u ovom svemiru dolazi iz svjetla ljubavi našeg najmoćnijeg Izvora, nazvanog Bog i drugim imenima, a sve duše su neodvojive od ovog izvora, jedna od druge i sveg ostalog u cijeloj Kreaciji.

  Ovaj život je samo jedno od mnogih fizičkih iskustava, a između svakog je životni vijek u duhovnom svijetu, gdje je planiran drugi smrtni život, opet s drugim dušama, a svrha je postići uravnotežen doživljaj. Ono što je poznato kao karma nije nagrada ili kazna – to je prilika za sve koji dijele životni vijek da pomognu jedni drugima u razvoju.

  Od bezbrojnih drugih civilizacija u ovoj univerzalnoj obitelji, mnoge su napredovale svjesno, duhovno i tehnološki daleko izvan sadašnje populacije Zemlje. Pripadnici nekih od tih civilizacija su preci zemaljskih naroda i pomažu stanovništvu i planetu na bezbroj načina – neki su u svemirskoj letjelici koja okružuje Zemlju, drugi žive među vama.

  Sve što postoji je svijest koja vibrira na bezbroj različitih frekvencija, a vibracijska brzina je mjera svjesne svijesti unutar pojedinca, i kolektivno unutar civilizacije. Kolektivna svijest svih oblika zemaljskog života vibrira na sukcesivno višim frekvencijama jer se svjetlo pojačava. Ljudi koji liječe jedni druge i životinje s usrdnošću i poštovanjem zrače visoke vibracije svjetla koje preobražavaju život na Zemlji i završavaju dugi vijek kontrole mračnih.

  To je sažetak informacija o “golim kostima” koje pridošlice univerzalnim istinama moraju znati. Njihovi bi umovi bili zapanjeni ako bi sve došlo u jednom naletu, a to neće biti – molim vas, nemojte misliti da morate postati profesori sa pripremljenim predavanjima! Duše-istraživači postavljat će pitanja na koja znate odgovore, i svakako ih uputite na web-stranice i knjige koji će biti korisne za njihovo razumijevanje. Možete ponuditi susret s receptivnim osobama ili možda predložiti, ako formiraju grupu za raspravu, da ćete rado sudjelovati.

  Ispričali smo informacije koje dobro znate kako biste naglasili ono što većina ljudi na Zemlji uopće ne pozna i zato je tama još uvijek dio tamošnjeg života. Kada saznaju da imaju moć da stvore bolji svijet koji žele, usmjeriti će svoju energiju u manifestiranje tog svijeta umjesto da se koncentriraju na ono što ne žele, ali doprinose njegovom trajanju putem univerzalnog zakona privlačnosti.

  Ljubljena braćo i sestre, znamo da vaše znanje tuguje zbog mnogih milijuna ljudi koji su beskućnici i osiromašeni; uznemirenosti zbog pucnjava i masakara, zabrinutosti za mnoge zemlje u političkim i ideološkim preokretima, i nestrpljenja zbog svih tihu borbi, pohlepe i korupcije. Koliko god takvi osjećaji bili prirodni, potičemo vas da se ne zadržavate u situacijama koje ih izazivaju. Ostajanje postojano u svjetlu je neizmjerna vrijednost u pomaganju da se okončaju te situacije i dovede do ostvarenja mirnog, prosperitetnog, skladnog svijeta za sve.

  Sada smo sretni što možemo govoriti o temama koje su mnogi od vas tražili.

  Postoje dokazi da su požar u Notre Dame u Parizu pokrenule palikuće, ali najvjerojatnije će “službeni” uzrok biti neispravna instalacija ili jednostavno “nepoznati uzrok”. Katedrala je zapaljena od strane Iluminata kao nepogrešivo upozorenje francuskom predsjedniku Macronu i Papi Franji.

  Poruka Macronu, jednom od primarnih marioneta Iluminata u vladama, jest razbiti pokret Žutih prsluka i čak ni ne razmišljati o tome da Francuska napusti EU, koju su uspostavili Iluminati i pod njihovom je kontrolom.

  Poruka Papi Franji: Ne otkrivaj ništa o financijskim poslovima Vatikana i ogromnom novčanom bogatstvu – Iluminati koriste nešto od toga kako bi unaprijedili svoje ciljeve – i prestani s naporima da se okončaju sotonistički rituali. Kao međunarodno sjedište sotonizma, Vatikan je mjesto izbora za ljudske žrtve, koje proizvode najniže vibracije i omogućuju samo postojanje Iluminata. Za njih, uništenje katedrale simbolizira sotoninu moć uništenja Boga.

  Uzburkanost u energetskom polju potencijala oko izvješća Roberta Muellera i najaktivnijih principala može se usporediti s kontinuiranom pojavom vatrometa koji proizvodi samo buku i dim. Budući da ne postoji jasnoća u ovom pitanju na području energetike, ne znamo hoće li izvješće dovesti do postupka opoziva ili da li će dokazi upućeni na različite pravne sustave dovesti do progona bilo kojeg pojedinca.

  Julian Assange je jedna od duša koje su se dobrovoljno javile da napuste svoju domovinu i iskuse ono što će ih zadesiti zbog toga što govore istinu ili su „zviždači“ sa svim drugim dušama u svijetu trećeg denziteta koji je prepun ljudskih slabosti. Kad se pojavi prilika u kojoj Assange može javnosti dati na raspolaganje informacije koje američka vlada nije htjela objaviti, on ispunjava svoju obvezu na razini duše slijedeći unutarnje pozive da djeluje u skladu s mogućnostima. Mi poštujemo njega i sve druge duše koje ispunjavaju svoju misiju da narodi Zemlje saznaju istinu.

  A fotografija “crne rupe”, termin koji vaši astrofizičari koriste da opišu energetsko polje tako gusto da čak ni svjetlo ne može izbjeći gravitaciju. Ono što nazivaju crnim rupama je svjetlo – energija ljubav-svjetlo koja JE svemir – i nijedan teleskop ili mreža teleskopa to ne može fotografirati. Iako vam “prostor” izgleda crn, to je svjetlo koje fluktuira na bezbroj različitih frekvencija, ili širina pojasa ili radio valova, a slike koje vidite su kombinacija načina na koji percipirate astralna tijela ili krhotine i onoga što mogu ograničiti ograničene mogućnosti teleskopskih leća.

  „Matthew je rekao da je energija neutralna. Kako neutralna energija može privući ‘vezanosti’?” To je obrnuti način. Ovaj svemir ima ogromne izvore energije koji se mogu smatrati glinom koja čeka lončare da daju neke od tih oblika s namjerom. Vaše misli i osjećaji su oblici s namjerom. One izvlače energetske mlazove iz neutralnih bazena, vežu se za njih i daju im smjer – to je sastavni dio univerzalnog zakona privlačnosti. Stalno širenje i skupljanje svemira održava neutralnu energiju spremnom tako da se svaka nova misao i osjećaj mogu uključiti u proces vezivanja.

  “Rečeno mi je da Kristova energija dolazi od Isusa. Prema Matthewu, mnogo onoga što Biblija kaže o Isusu izmislili su rani vođe države i crkve. Ako je u pravu u vezi toga, na što se Kristova energija odnosi? Je li to isto što i Kristova svijest?” Duša koju poznajete kao Isus želi govoriti o tome.

  ISUS: Hvala ti, Matthew, što si mi dao ovaj forum. Kristova energija je ime koje su neki dali suštini područja najbližeg Stvoritelju, gdje su duše nastale kada je Stvoriteljeva beskonačna, vječna, bezuvjetna ljubav bila izražena kao svjetlo. Vibracije ovog svjetla, konačna snaga u svim Kreacijama, je sam Stvoritelj/Kreacija, u kojem sve što postoji u svemiru ima svoj početak.

  Prvi individualni izrazi Stvoritelja su duše koje nazivate arhanđelima. One ostaju u punini u tom području JA JESAM, Totalnosti, Jedinstva Svega, i koristile su njegovu energiju za stvaranje drugih duša. Jedna je Sananda, a jedna od Sanandinih likova je duša koju poznajete kao Isus ili Ješua ili Isus Krist, odakle dolazi Kristova svijest. Krist je jedinstvo s Bogom. Nije bitno ono što vi nazivate Vrhovnim Bićem ovog svemira, nema razdvajanja duša od ovog Bića ili jednog od drugog. Snažna energija Kristove svijesti je u cijelom ovom svemiru.

  Osnivanje kršćanstva je ono što je napisano o meni u Bibliji, moje rođenje u djevici, raspeću i uskrsnuću. Ništa od toga nije istina, to je priča koju su izmislili oni koji su željeli kontrolirati sve ostale u tim vremenima. Iskrivljujući ili izostavljajući neke od mojih poruka i uzdižući me kao “jedinog Božjeg sina”, oni su stvorili lažnu podjelu između ljudi i Boga. Oni su također napisali ono što su nazvali “Božji zakoni” i rekli su ljudima da ako ih ne poštuju, da će izazvati Božji gnjev i pretrpiti vječno prokletstvo.

  Na kraju će se otkriti velika biblijska prijevara o Bogu i meni i činjeničnoj povijesti kršćanstva. Isto će biti is vašim drugim religijama koje su nastale u istinama koje su donijeli glasnici svjetla i koje su iskrivile osobe koje su željele kontrolirati mase. Kada to postane poznato, ljudi na Zemlji bit će ujedinjeni u duhovnim istinama.

  Moja bezuvjetna ljubav za sve duše u ovom svemiru je vječna.

 2. rock 18/05/2019 at 19:48
 3. Melita 18/05/2019 at 12:29

  Agresija, agresija, agresija bas u svemu. Pokusamo li nabrojiti sredstva i proizvode sustava od kojih je kapitalizam utkan u svakom od njih mozemo reci da je to politika, apsolutno sve religije, mainstream znanost…… (nastavite niz….) nema mu kraja.
  U odnosu na sredstva sustava, sredstva od oslobadjanja od njega kao na pr.papirnato distanciranje od sustava, agrarno osamostaljivanje, itd….(nastavite niz..), uglavnom premalo se bavimo oslobadjanjem, a previse zaokupljamo sredstvima zarobljavanja …..

 4. an 17/05/2019 at 23:28

  Na zalost, gotova je ta prica na patriotskoj razini, u dosadasnjem smislu te rijeci. Ta zmija je narasla u internacionalne sfere, i to “legalno” i “formalno”. I borba sa njom je samo tako moguca, internacionalno, ali na srecu to se upravo i desava.
  Ovako, od dolje, mozemo je tek samo nesto oslabiti, jer kako je vec receno, narod je u osnovi nezainteresiran. Kao u biblijskom Egiptu kada su izlazili iz ropstva, plakali su za kruhom i pivom iz Egipta. To im je bilo dosta.
  Sada sebe treba spasavati i one koji su uz nas, ostaviti otvoren taj put, pa…tko hoce. Mi samo trebamo paziti na sebe i one oko nas, da predemo dovoljno daleko da “predemo crtu”, odnosno da nismo dio svijeta lazi i iluzije. Ako gledamo svoju “bjelinu” u omjeru prema onim sotonistima koji su na vlasti, “daleko” cemo dugurati… Paziti se da nemamo tako niske svoje standarde, jer bi i to bio jos uvijek isti svijet iluzije kao onaj njihov.
  Nesto o tome:

  Ateizam-teizam: Moze li se biti moralan bez vjere u Boga?… Prva definicija dobrote je: moralna savrsenost.

  Moze li se biti moralan bez vjere u Boga?

  Apsolutno! Koja je omiljena stvar u stavu ateista? Da mozes biti dobar bez Boga.
  Sve sto trebas uraditi je uzeti svoj standard dobrote. Intervjuirao sam mnoge ljude i gotovo svi se hvale svojom dobrotom: “Ja sam dobra osoba.”

  Koja je tvoja definicija dobrote?

  U rijecniku nalazimo 40 razlicitih definicija o dobroti. Prva definicija dobrote je: Dobrota je moralna savrsenost.To je i moja definicija dobrote jer je u skladu sa Bozjom definicijom dobrote. “Dobro” znaci moralno savrsenstvo u rijecima, mislima i djelima.
  Ako bi razgovarao sa Adolfom Hitlerom, jamcim ti da bi on sebe smatrao dobrom osobom. “Ocistio sam Njemacku, svi su bili zaposleni, zatvorio sam javne kuce, rijesio se “olosi”,..i pocistio njemacku naciju.”
  Djevojcica je gledala kako ovce jedu zelenu travu, i razmisljala je kako je lijepa i bijela ovca prema zelenoj travi.Tada je pocelo snijeziti. Ista djevojcica je promatrala ovcu i rekla: “Kako je prljava ovca nasuprot bijelome snijegu.” Ista ovca , druga pozadina.
  Kada se ja i vi usporedimo sa ljudskom pozadinom, ispadamo prilicno cisti. Ispadam doista dobra osoba ako se usporedujem sa Hitlerom.
  Ali na Dan Suda, Bog ce nas suditi mjerom moralne savrsenosti, apsolutne pravednosti. Koja ukljucuje pozudu kao preljub, mrznju kao ubojstvo,…

  To je misaoni kriminal?

  Da. Ako zudis za zenom, ti cinis preljub i svom srcu.

  Dakle, ako samo razmisljas o tome…

  Apsolutno. Ako mrzis nekoga, Bog zna da ako bi imao priliku da bi vjerojatno to ucinio, kad bi znao da neces biti kaznjen za svoj kriminal.

  Znaci kao Orwellova 1984. u kojoj su imali policiju za misli i misaoni kriminal?

  Ok. Da obralozim. Prosjecan decko zudi za svojom susjedom. Bog zna i on zna da ako zena rece: “Dodi duso.”, da ce doletjeti kao strijela. Jer pozuda je isto kao i njeno djelo u Bozjim ocima…

  Samo pozuda?

  A da, Biblija kaze da je ubojica (grijesnik) i onaj koji mrzi svoga brata.

  Intervju: Ray Comfort

  • istina 19/05/2019 at 09:50

   sestroooo……uzeh dio tvog promišljanja a pošto si me zvala da doznam poneku više imam i pitanje ili kao upit o tvom svjedočenju.Dakle sestro bili ti prvo meni i ostalima koji će razumjeti pojasnila tvoje primanje tvog poslanja-način kako je to izvedeno i što ti je činiti- bi volia od tebe to čuti….osobno ću biti počašćen od tebe ako istupiš…jer ima tu više nego se vidi na prvu

 5. TOVAR 17/05/2019 at 22:56

  Iako je opširno,ne može biti jasnije nego je ,zato svi u nekakvim romantiziranjima odlaska u eu robu samo sa osobnom iskaznicom i svim blagodetima eu roblja,inače veliki domoljubavnici sa ratnim stažiranjem ostanu kao mone kada im se lijepo objasni kako su baš oni prodali sebe i vlastitu zemlju(uz napomenu da nije ta zemlja samo njihova,već da ima tu još ljudi osim njih u svemiru ) ,tada svaka njihova obrana neargumentiranih povraćotina i izrečenih gluposti(nisu oni glupi već u hipnotičkom transu)pada u vodu ili već gdje pada pa se u toj čudom nastaloj tišini nastavlja pit kafa i počne traktat o hajduku i ostalim esencijalnim problemima bitnima za opstanak civilizacije i vrste kao takve,zato me baš zbog čestih kolizija sa tom vrstom obuzme nekontrolirani izljev bijesa,jer smo ipak energetski duhovna bića (osim onih koji nisu)pa je jako teško izolirati bujicu energetskog sranja drugih ,slično kao vulkan koji jednostavno mora odušit kada se nakupi inače bi zemlja eksplodirala kao dječji balon na rođendanu ;*) Najsmješnije pitanje iz tog smijera je;u kojem ja i slični to svijetu živimoo,naravno da je odgovor uvijek isti u stvarnosti dragi moj,u gadnoj stvarnosti koju vidim i baš zbog toga mjenjam putanju ka dugoj galaksiji da me ne proguta crna rupa nesvjesti ;*)

  • TOVAR 17/05/2019 at 23:13

   Čak i da se otkrije tko,kako i kome je prodao (ispravno bi bilo “predao”)zemlju ,vode,šume,i sve što se podrazumijeva pod nazivnikom “zemlja”,svejedno je , jer je toliko više onih koji svjesno i s namjerom negiraju(odnosno ne žele priznati sami sebi)pa ono što se u tom trenutku vidi u očima sugovornika je praznina odnosno isključenje dok ne završiš,i onda opet isto tupilo od priče !Freeze all motor functions ,vrijedi samo za androide,na čovjeka nema utjecaja ;*)

Odgovori na Melita Otkaži odgovor

Naziv *
E-pošta *
Web stranica

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.