Pregled svjetskog sistema ropstva i odvojenosti od života – 6.dio  – Izbor

dollar__they_live____we_sleep__by_kyoshihidestencils-d4nhgi2Izbor koji je pred nama – Život ili Smrt

U pravu mora uvijek biti lijek (zadovoljština). Mi živimo i postojimo u svemiru slobodne volje i stoga samo dobrovoljnim pristankom vlastitom voljnog sudionika išta od od ovoga je moguće. Zbog toga uzvišeno zvuči fraza “Vlada s dopuštenjem onih nad kojima se vlada”, koja se nalazi u Deklaraciji o neovisnosti, tako ohrabrujuća, a ipak je najpodmuklija fraza u tom dokumentu. Sve je strukturirano da se dobije dobrovoljni pristanak u kojem je tišina pristanak, a propust na pravodobno i ispravno ulaganje prigovora, postaje prima facie dokaz koji podupire stalnost pretpostavke pristanka. Lijek (zadovoljština) je činjenica da, kroz biološki utjelovljeni oblik koji držimo kao naša tijela i kod genetskih predaka, možemo polagati prava naš život i dokazati poziciju “živ”. Podjela na putu koji je sada na nama doslovno je razdvajanje između Života i Smrt. Matrix je kult smrti, to je kraljevstvo smrti, Real estate ili kraljevska svojina (Royal estate), koja je u stvari potpuno premrežena do smrti. Poricanje ovog je ono što se podrazumijeva pod izrazom “oni koji imaju oči neka vide“, jer oči su otvorene, ali ipak ne vide činjenice, dok netko tko je bez očiju istinski vidi. Ipak, onima koji imaju “oči koje vide” ovo je put koji treba slijediti, jer on vodi natrag u Zemlju Živih.

Kad su nas naše majke kreirale kao izvorni korpus (stavile nas u oblik tijela trusta) doslovno prihvaćajući ulogu “Informantora” na formularu (obrascu) za registraciju Prijavom o rođenju djeteta, proglašeni smo štićenicima države i pretpostavlja se da je naše imanje napušteno. U nasljednom pravu koji se priznaje u globalnom zakonu o imovini i trustu, nasljedno imanje  može zatražiti svaki linearni, generacijski potomak. Naravno, mi smo tek rođeni, tako da ne možemo lako ustati i potraživati imanje, tako da se zadržava u stanju privremene neaktivnosti sve dok ne postanemo stariji. Ta dob obično se smatra dvadeset i jedan, a taj broj ima veliku ezoteričku važnost kao faktor tri puta sedam (3 x 7 = 21). Numerički tri (3) je ključan u skrivenom/ezoteričnom sustavu koji je temelj cijele matrice. To označava apsolutni pristanak na prijelaz tri mogućnosti prigovora. Dakle, u dobi od sedam godina, dolazimo do prvog stupnja, u kojem trenutku se smatramo izgubljenim na moru, ukletom brodu, komercijalnom plovilu na moru trgovine. U dobi od četrnaest godina, nakon što smo stigli do doba puberteta i biološke sposobnosti stvaranja, aktiviramo naš genetski kod na sekundarnu razinu i počinjemo se približavati vremenu kada imamo svjesnu sposobnost da se založimo za naš život, vlastito tijelo i prokreacijske sposobnosti i spajanje s kreativnim kapacitetima planetarnih i solarnih realiteta u kojima egzistiramo.

U ovoj fazi, ako ne položimo pravo na imovinu i poništimo pretpostavku napuštanja, pretpostavlja se da smo mrtvi i bez volje, jer smo umrli građanskom smrću bez testamenta. U ovoj fazi možemo sklopiti ugovor s Državom da se oženimo s partnerom, da se razmnožavamo i rađamo potomke koji nastavljaju ciklus. Osim toga, možemo se prijaviti da postanemo “vozač u trgovini” i volontiramo da držimo “Ured OSOBE” kao registrirani agent korporativne franšize. U tom statusu primamo pravni status na IME I PREZIME (U.S. PERSON), franšiza, trgovački brod u ulozi državljanina, sve lijepo zapakirano kad se prijavljujemo za dozvolu za vožnju motornih vozila. Po definiciji vozač je netko koga se iznajmljiujee i stoga je u trgovini, što vozača stavlja pod regulatornu kontrolu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država (Sabora HR) sa svojom delegiranom moći da “kontrolira međudržavnu trgovinu”. Ovo se odnosi na slučaj Vrhovnog suda Propeler Genessee Chief-Fitzhugh, gdje je (vrijedno ponovnog navoda) Sud presudio:

“… može obuhvatiti i vozila i osobe koje se bave njegovim prijenosom. Bilo bi u moći Kongresa da na svojim sudovima dodijeli nadležnost nad admiralitetom, preko automobila koji se bave prijevozom putnika ili robe iz jedne države u drugu, i nad osobama koje ih obavljaju, te strankama odbaciti pravo na suđenje pred porotom. ”

Dakle, kada se prijavimo i prihvatimo Vozačku dozvolu kao komercijalni vozači koji se bave međudržavnom trgovinom (i podliježemo nadležnosti zakonodavca), i nadležne izvršne vlasti mogu nas teretiti pod izlikom “vozilima i osobama koje se bave vožnjom “.

U trećoj fazi (od četrnaest do dvadeset i jedne godine), muškarci su regrutirani u vojno-industrijskom kompleksu ili ratni stroj registracijom u vojni ured, što je obvezno za muške državljane koji su navršili osamnaest godina. Oba spola mogu se registrirati kako bi glasovali prema Zakonu o upisu glasača i naknadnim nacionalnim aktima za registraciju birača. Zakon ima ugrađene klauzule pomoću kojih takva registracija postaje još jedan dobrovoljni akt kojim se omogućava puni zalog i hipoteka svih budućih proizvodnih, radnih i zarađivačkih kapaciteta prema državi u sklopu nepovredivog trajnog duga. Time se utemeljuje naš voljni i dobrovoljni sporazum da budemo osigurana jamčevina franšize i da sve što je stvoreno bude u vlasništvu Sjedinjenih Država (ili neke druge države) i da se upotrijebi kao zalog protiv trajnog duga.

Do trenutka kada dođemo do naše treće mogućnosti sa zahtjevom za povrat imovine u dobi od dvadeset i jedne mi smo “potpuno unutra”. Dvaput smo odbacili naše istinsko biće i nesumnjivo smo se sretno smjestili u poziciju osigurane bankrotirane franšize. U jurisdikciji admiraliteta u kojoj sve ovo djeluje, bankrotirani nema položaj. Bez statusa/pozicije ne možemo niti navesti niti uložiti zahtjev/tvrdnju/pravo. Ako ne možemo uložiti zahtjev, nemamo pravo potraživanja na zemlju, a bez prava na zemlju nemamo niti status/reputaciju/poziciju u zakonu. Stoga smo potpuno podložni vojnom upravljanju i okupacijom ljudi i teritorija osvojene zemlje, a ta “podložnost” klauzulom znači da su svi zakoni, statuti, pravilnici i tako dalje državne uprave/DRŽAVA primjenjivi na nas kao jamstvo za njihovu zaduženu imovinu. Na taj način smo uklonjeni sa zemlje u polje ograničenog Civilnog tijela, Civitas, vezani i ušutkani (jer smo dali naš glas, našu izraženu Volju, bili smo tri puta nijemi, bez prigovora ili zahtjeva). Jednom maknuti sa Zemlje dobivamo samo građanska prava (dobijamo krivo IME i PREZIME umjesto stvarne istine, što je civilna povlastica/privilegija koja se može oduzeti zbog bilo kakvog kršenja javnih propisa). Tada možemo raditi samo pod dozvolom, licencom i ovlaštenim kontrolama. Njima upravljaju časnici/službenici i agenti birokracije, dostojanstveno ispunjavajući ulogu svevidećih izvršitelja naših života i tijela. Naša tijela su “zemljišta” (kada smo inkarnirali naš pravi duh u fizički utjelovljeni oblik) koji je naš istinski posjed. Naša tijela su živa supstancija našeg vječnog životnog toka koji se utjelovljuju u tri dimenzije percipiranog vremena i prostora, ali sve dok svjesno ne kontroliramo svoje živote i zadržavamo suverenitet takvih zemljišnih posjeda, oni su potencijalno uvijek lišeni od naše istinske svojine (našeg istinskog bića) koje ostaje izvan našeg dosega.

No, to je izvan dosega samo privremeno. Kao i Dorothy u zemlji Oza, uvijek smo imali sredstva za povratak kući. Prvi korak u putovanju kući je da budemo spremni izaći iz masovne opće prihvaćene konstruktivne halucinacije i moramo uzeti u obzir našu trenutnu situaciju. Polazna točka i ključ su pravni i monetarni sustavi, jer se zakonska osnova temelji na ugovornoj vezi koju smo uspostavili na lažnom hologramskom matrix sistemu. Kad stvarno procjenjujemo, istražujemo i razumijemo sustav, dolazimo do neizbježnog zaključka da 1) živimo u svemiru slobodne volje; 2) U svemiru slobodne volje se može odlučiti da se obvezujemo drugom biću ili izmišljenom entitetu dobrovoljnim ugovorom; 3) Cijeli sustav je osmišljen da potakne i izvuče naš pristanak na ugovorni sporazum koji će biti priključen na svjetski sustav i dopustiti mu da izdvoji našu Životnu Energiju kako bi se održali i privukli naše kreativne sposobnosti usmjerujući tu Životnu Silu u stvaranje vlastitog zatvora; 4) To se postiže prirodom, karakterom, konstrukcijom i primjenom pravnih i monetarnih sustava, koji su sami po sebi zamišljeni kao način stvaranja iluzornog monetarnog sustava za koji vjerujemo da je stvaran i da je to jedini način kojim možemo stvoriti bilo što od tvari i manifestacije; 5) Ovo se onda spušta do ključne točke, da je jedini način da se maknemo iz ovog stanja, jest da odaberemo prekinuti dobrovoljni status ukidanjem svih potpisa vezanih za fizičke, elektronske ili verbalne ugovore koji nas vežu, opozivajući sve punomoći koje smo dali sustavu i njezinim agentima i raskinuti sve sporazume, zakletve, zavjete, ugovore, kolateralne veze, ugovore na budući rad i sve druge oblike štete koje smo prihvatili tijekom cijelog vremena i prostora, kako i ovdje i sada u ovom postojećem pravno-političko-vjersko-socijalnom konstruktu.

Da naglasimo radi sigurnosti, to vrijedi za SVE ugovore, jer nas svi vežu i ograničavaju. Ako ste zaista zadovoljni sputanim, kontroliranim i ograničenim, onda nemojte to učiniti. Ali, ako ovo nije vaš usud ili namjera, onda to uključuje vjerske zavjete i sustave vjerovanja, bilo tradicionalne ili zaogrnute u ljupke i mirisne zavjese new age-a, i sve između njih. Osim toga, ona obuhvaća političku ideologiju, rasni identitet, genetsku predispoziciju, kulturnu indoktrinaciju, društvenu segmentaciju i samonametnuta biološka ograničenja, i još cijeli niz!

Sustavi vjerovanja su oni koji ograničavaju naš um pa stoga treba poduzeti nepristranu i strogu provjeru unutar sebe, jer se u konačnici svi moramo suočiti s brutalnom samo-istinom i preuzeti punu odgovornost za sve što smo stvorili i nastaviti dalje s osnova Univerzalnog pravila koje kaže: “Nema neprijatelja, samo mogućnosti!” Zašto je ovo pravilo istinito ili čak primjenjivo? Jer ako polariziramo s vanjskim manifestiranim i vidljivim sustavom kao da je on i njegovi akteri neprijatelji, gubimo iz vida vlastitu sposobnost da odgovorimo. Zaboravljamo činjenicu tko smo zapravo kao pravi kreatori i što je naša vlastita stvarnost i tako se odričemo odgovornosti za ono što smo stvorili. Bez preuzimanja pune odgovornosti za sve ovo ne možemo nastaviti s punim samo-osnaživanjem da išta promijenimo. Ali za većinu to neće biti put koji žele poduzeti. Većina ljudi više vole raspravljati o svojim ograničenjima i ostati udobno uhvaćeni u svoj pozlaćeni kavez.

Kako se to odnosi na ispravak statusa i putovanje kroz Devet krugova pakla

Kako ispraviti naš status, kako ponovno uspostaviti svoj položaj i time vratiti našu sposobnost/kapacitet? Da bismo odgovorili na ovo pitanje, uđimo u naš vremenski stroj i vratimo se na trenutak do 1.500-1.600g., tijekom kojeg vremena mnoge su se stvari dogodile i stavljene su na svoje mjesto. Imajte na umu da je na normalnoj linijskoj konstrukciji vremena kakvu je većina opaža, postojao neprekidan i neumoljivi kontinuitet postavljanja mnogih građevnih blokova svjetskog sustava ropstva tijekom mnogih tisuća godina. U proteklih pet stotina godina vidjelo se je provođenje sadašnje konstrukcije tog sustava kakvo danas doživljavamo, pa se vratimo i promatrajmo taj veći ciklički kontekst unutar ovih petsto godina.

Da bismo to učinili, pogledamo kalendar Maya koji postavlja veliku solarnu godinu od približno 26.000 godina, podijeljenu na pet segmenata od 5.200 godina. Posljednji segment započeo je 3113. godine B.C. i završio je 2012. U svakom od pet segmenata nalaze se valovita razdoblja i podskupine, od kojih je jedan poznat kao Trinaest neba i Devet krugova pakla, svaki od po 52 godine. Pod “valovitim” mislimo da se oni prožimaju unutra i izlaze jedan preko drugog poput grafa bioritma. Na Uskrsnu nedjelju 21. travnja 1519. dogodile su se dvije stvari, jedna je bio početak Devet krugova pakla, a drugi je dolazak Europljana na srednjoameričku obalu u liku Hernanda Corteza koji je stigao u Meksiko tog dana. On i vrlo mala skupina naoružanih vojnika brzo su uspinjali u planinski grad Tenochtitlan, kao da točno znaju kamo idu (jer su znali, zamisli to!). Tako su Španjolci uskoro osvojili zemlju Azteka i Maya, a kod kuće u Španjolskoj je naslov cara Svetog Rimskog carstva bio dodijeljen Carlosu V, unuku Isabele i Fernanda koji je financirao čovjeka poznatog kao Christopher Columbus. Stavljanjem carske krune na Carlosovu glavu, otvorilo je fazu uspostavljanja Svetog Rimskog Carstva u onome što se danas naziva Latinska Amerika. Zadaća da se isto učini u Sjevernoj Americi postignuta je nakon što je Hanoverska dinastija preuzela kontrolu nad Britanskim prijestoljem, a Pariški ugovor iz 1783[1]. imenovao je Georgea III kao “Izabranog Princa i rizničara Svetog Rimskog Carstva i Sjedinjenih Američkih Država”. Time je ostvareno uspostavljanje funkcije nadzora nad zemljištem i monetarnim sustavima svijeta pod okriljem savezne korporacije Sjedinjenih Država u Washingtonu D.C.

Ali ne želimo se zadržati u vrlo složenim pojedinostima Svetog Rimskog Carstva u ovom trenutku, stoga, usredotočujući se na početak španjolskog osvajanja Amerike i kalendarskog ciklusa Maya, razdoblje “Devet krugova pakla ” u trajanju od devet razdoblja po pedeset i dvije godine (1519-1987) također se odrazilo u mnogim autohtonim narodima diljem svijeta. Na raznim mjestima širom svijeta prilično su brojni autohtoni narodi imali proročanstva i očekivanja (i sada tradicije) ove vrste od oko petsto godina razdoblja nametnute dominacije i kontrole na temelju ciklusa vremena. Naravno, druga strana novčića je da prije i poslije ovog razdoblja “Pakla” dođe razdoblje “Neba”. Ali smatrajte da je to samo još jedan sloj kontrole kroz lažno očekivanje. Za beskrajne cikluse vremena čovječanstvo je kontrolirano indoktrinacijom sustava vjerovanja koji postavlja pojam “zemaljska patnja vodi do nebeskog blaženstva”. To omogućuje ljudima da se uvjere da bez obzira koliko je loše, bez obzira koliko su pakleni ili neugodni uvjeti, postoji nešto bolje što nas čeka s druge strane. U većem kontekstu ovo bi se trebalo smatrati samo još jednim kretanjem stvarnosti u kojoj je prvo nebo, zatim pakao, onda nebo, a zatim pakao, i dalje i dalje, nikad ne završavajući. I da je to samo još jedan presjek očekivanja olakšanja od pakla samo da bi se na kraju stvari vratile natrag na početak.

Ovo je važno kako bi se istaknulo da je u proteklih pet stotina godina uspostavljeno nametanje potpune dominacije, kontrole i porobljavanja kroz suvremeni sustav pravnog i monetarnog konstrukta dok je očekivanje mehanizma smanjivanja patnje i vraćanja na “nebo” bilo  infiltrirano u svijest stanovništva kao trajna mrkva na štapu. Pojavljuje se u mnogim oblicima, uključujući lažnu matricu stvarnosti, uvjerenje u lažno uskrsnuće, biblijsko uzašašće u nebesa pravih vjernika i druga. Stvarnost je pragmatičnija; ugovor je ugovor, obvezujući dug je obvezujući dug. Možemo nešto vjerovati u našim umovima, ali univerzalni zakoni su izrazito različiti u primjeni. Stoga moramo apsolutno odrezati vezanosti i ugovorne sporazume kako bismo se uklonili iz ove nebesko/paklene dijalektike i krenuli dalje iza polariteta i dvojnosti kako bismo se vratili kući. Da bismo to učinili, moramo se pozvati na naše unutarnje sposobnosti i moć da ukinemo, opozovemo i dokrajčimo ono što više nije važno za nas.

Početkom sedamnaestog stoljeća, Elizabetha prva je umrla 1603. godine, a naslijedio ju je James VI iz Škotske, koji je postao James I Engleske. Od njegove vladavine imamo biblijsku verziju kralja Jamesa i sve njegove uzvišene Šekspirijanske poetske izjave. Imamo početak Novog svijeta u Americi s Jamestownom i Virginijom. Ovo je bio početak postavljanja predloška za novu Atlantidu u Americi[2], kako je pretpostavio sir Francis Bacon, koji je i sam bio vjeratno vođa tima koji je napisao i Shakespeareov rad i Bibliju King Jamesa[3], tako da je sve povezano. Naravno, dubina i širina tog razdoblja i povijesti daleko je izvan dosega ovog rada, ali suština i vremenski okvir moraju se shvatiti kao početak stvarne implementacije „Devet krugova pakla“ iz kojih je bila namjera da nijedna nova faza Nebesa neće nikada više biti dopuštena. Namjera je voditi svijet do konačnog vrhunca, s milijardama ljudi koji vjeruju da je to najava konačnog trenutka spasenja, dopuštajući tako da svi ratovi, nasilje, pošasti, siromaštvo, bolesti i uništavanje okoliša budu nužno potrebni pred povratak spasitelja koji će uzeti samo one koji vjeruju u njega bez obzira na sve, ali nikad ne shvaćajući da snagom vjere, takvi pristaše zapravo stvaraju uništenje ovoga svijeta i vlastite smrti. Moć vjerovanja je moćna stvar, a oni koji dominiraju i kontroliraju čovječanstvom dobro poznaju ovu činjenicu.

U tom biblijskom kontekstu postoji fantastično razdoblje mira od tisuću godina (poslije drugog dolaska) koje mnogi očekuju, ali to nije ništa više od „mamca i udice“ da milijarde bića projiciraju svoju sposobnost stvaranja u hologram kako bi ubrzali događaje za oduzimanje imovine/posjeda zarad tisućljeća mira, nikad ne shvaćajući da će ih njihov mir koštati vlastitog bića, slobodne volje i Životne sile. Bez obzira na okus, žanr, svaki sustav vjerovanja, uvijek je isti: trpjeti i trpjeti i dopustiti siromaštvo, bolesti i uništenje, a vi ćete biti nagrađeni u budućnosti koja se nikad neće ostvariti.

James VI iz Škotske kao James I kralj Engleske bio je od kuće Stuart, kuće čiji će rod i genetika na kraju biti prenešeni na druge kuće iz drugih zemalja, točnije pruske, germanske, austrijske i talijanske kuće, kako bi zajedno spojene bile središte Svetog Rimskog Carstva, koji bi na kraju sjedio i kontrolirao Zemlju i novac Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država preko Ureda predsjednika, kao Nova Atlantida u Americi (kao što je gore navedeno preko Pariškog ugovora 1783).

Ključ engleske verzije zakona Kralja Jamesa (Sv. Biblija) je vezanje genetike u Knjizi Postanka (gen-esis). To se postiže sporazumom Abrahama koji prvo mora pokazati svoju apsolutnu lojalnost u jednom od prvih slučajeva inducirane traume kontrole uma, kada je morao ubiti svog prvorođenog sina kako bi dokazao odanost svom bogu. Prvo se spominje kao Abram, koji je izveden iz dvije egipatske riječi: Ab = sluga, Rah = Amen Ra, sluga od Ra. Kad se uvjerio da je doista spreman to učiniti, Jahve ga oslobađa od zadatka, ali ga veže na ugovor u kojem njegovo sjeme (genetsko podrijetlo) zauvijek ostaje vezano u ugovoru. Slijedom tog čina, njegovo ime se promijenilo u Abraham (selo sluga Ra, stvarajući tako globalno selo ropstva prema Skrivenom, Amen Ra, pravom”Bogu” koji je iza svega, binarni računalni program, AI, umjetna inteligencija galaktičkih razmjera ) i tituliran je kao Kralj Svećenik Jeruzalemski. Od tud proizlaze dvije redovničke linije Mikkela i Zadoka, obično poznatog kao Melkizedek (Mikkel + Zadok = Mikkelzadok ili Melkizedek). Jeruzalem je izveden iz dva korijena, Uru = osnovana i Shalem = božanska žena, dok je Kralj Priest (svečenik) izvor lažnog muškoga božanstva koje dominira i kontrolira božansko načelo nad ženskim životnim principom, kao i da koristi specifičnu geomantijsku mrežu koja konvergira na raznim lokacijama planete kako bi proširili dominaciju diljem svijeta. Ta geomancija energetske kontrole na globalnoj razini nije ništa više od sistematiziranog programa numerologije, geometrije, astrologije i mnogih matematički baziranih sustava koji su svijetu predstavljeni kao mistični i sveti i božanski, a zapravo nisu ništa više od temeljnog sustava kontrole naše svijesti i ovoga svijeta. Znanje, gledanje i razumijevanje ove ključne točke jedan je od prvih koraka za oslobođenje naše istinske prirode. Inzistiranje na sustavima vjerovanja koji su tijekom tisućljeća prikazani kao sveto ili božansko samo je još jedna metodologija kontrole. Ti su sustavi vrlo duboko umreženi u sustavu pravnog i monetarnog ropstva.

Iz ovog položaja Kralja i Svećenika kao najviših ureda ovoga svijeta nastalo je prepravljanje drevnog obreda postavljanja dva stupa na ulazu u svaki hram, usmjerenog prema izlazećem suncu (dižući SUN-sin= Horus Rising ili Horizon) koji dolazi preko horizonta na prvom danu proljeća, na proljetnom ekvinociju. Ta dva stupa predstavljaju liniju Kralja i liniju Svećenika koji su uspostavili svoju vezu za kontrolu Zemlje i kontrolu Zakona kroz povijest do današnjeg vremena. Godine 962. g. ovaj izvorni savez preuređen je između dva živa čovjeka, Otta Velikog i pape Ivana XII. Prvi je nastao iz Carolingovog Carstva[4] (800-888), počevši od Karla Velikog, koji je sam bio potomak Merovinga[5] i Franaka koji su se pojavili iz Južne Francuske u 5. stoljeću, a potonji je Rimski papa čiji je “papinstvo postalo zloglasno zbog navodne izopačenosti i svjetovnosti s kojim ga je vodio[6] “. U tom sporazumu je uspostavljena linija Kralja koju će provoditi Otto I i njegovi potomci (kao Sveti rimski carevi) i linija Svećenstva koju će se provoditi kroz Papinstvo do “kraja vremena “, te se sresti u Jeruzalemu i kada će se spojiti u jedinstveni ured koji sjedi na Svjetskom prijestolju .

Otto I, znan i kao Otto Veliki, postao je prvi Sveto rimski car nakon Karla Velikoga i time je započeo Prvi Reich. Drugi Reich pokrenut je 1871. konsolidacijom Njemačke u nacionalnu državu i pod vodstvom Wilhelma Kaisera (Cezar). Treći Reich s kojim smo upoznati s dolaskom Adolfa Hitlera i stranke nacional-socijalista 1932., a Četvrti Reich započeo je padom Berlina 1. svibnja 1945. i njegovo prenošenje u Sjedinjene Države putem operacije Spajalica (Paperclip).[7] Sve ove točke su značajne kada se prati čitava povijest kraljevskih kuća koje vode do globalne dominacije Britanske krune i monarhije (linija kralja preko Svetog Rimskog Carstva) i linije svećenika u Vatikanu, Sveta stolica, Rimska kurija i Papinstvo. To je postignuto kada su njemačke i talijanske loze iz pruske i venecijanskog crnog plemstva spojene, a Habsburg[8], Hanover[9], Guelph[10], Wettin[11], Gotha[12], SaxeCoburg[13] i druge ključne obiteljske linije[14] dobile nadzor nad engleskim prijestoljem 1714. godine s ustoličenjem Georgea Louisa , Izboranim Princom Hannovera, kao George I (naziv “George” je derivat “GEO[15]“, što znači “Zemlja”). Za cjelovito razumijevanje ovog preporučujemo seriju Hidden King of England[16], koja pruža iscrpne detalje o tome kako je to postignuto. Sjetite se također, dogovoreno vrijeme pada Trećeg Reicha (30. travnja 1945.) i djelotvorni preporod kralja sljedećeg dana u svibnju, dan smrti i ponovnog rođenja kralja Beltana (muški naslov Kraljevstva Ba’ala) u obliku Četvrtog Reicha koji se osniva u Americi.

Dva stupa – Dekodirana

U konačnici, sve se svodi na ono što je simbolički zastupljeno u svim ezoteričnim sustavima, tajnim društvima i modernim korporativnim slikama: dva stupa. Prvi stup je linija Kralja koji kontrolira svu zemlju, a drugi stup je linija Svećenika koji upravlja cjelokupnim pravom ili zakonima. Uvijek je riječ o nadzora zemlje i zakona. Zemlja je supstancija ove Planete gdje je plodnost Stvaranja uvijek u nastajanju. Stoga Kralj zahtjeva zemlju, sve druge miče s nje u polje za ograničavanje civilnog tijela i tako kontrolira Život. Svećenik stvara “zakon” (umjetni planetarni zakon, a ne životni zakon života) koji povezuje žive muškarce s pravilima i propisima hrama. “Hram” je (temp El-a), vremenska linearnost ropstva Bogova vremena, to je hram Kronosa koji je u grčkoj mitologiji kastrirao oca (kastracija muškog principa kao u priči Osirisa) i bacio je njegove testise u more iz koje su potekle Fates (Sudbina) i Furies (Osveta/bijes) i time povezali čovječanstvo sa svojom Sudbinom u vremenu.

Hram uspostavlja oboje, vjersku vezu kao i monetarni sustav, jer su izvorno hramovi bile banke gdje je pohranjen “novac” i Vrijeme je novac.

Ovo se nalazi u suvremenim sudovima gdje je činovnik zapravo svećenik koji drži vjersku vlast, kao i torbicu kao blagajnik (koji mora preraditi generirane obveznice od parnica svaki dan i poslati ih preko TT & L zaslona – Porez, Treasury i odgovornost – koji se nalazi u svakoj sudnici). Sudac sjedi na “klupi” koja je banka. On je magistar ili praktičar Magije, koristeći čari i čarolije i riječi za preobrazbu Životne sile vezanih i ugovornih slugu, koji se moraju pridržavati Zakona svećenika ili platiti kazne za svoje prijestupe. Sudac je crno ogrnuti svećenik koji sjedi na klupi kako bi procijenio bankarsku desetinu onih u ropstvu.

To je također metaforički prikazano s dva stupa postavljena na kružnu solarnu orbitu našeg planeta dok se svake godine kruži oko Soul-ar zarobljenog unutar solarnog sustava. 1. svibnja je Dan Beltana, May Day, dan smrti i ponovnog rođenja dana Sunčanog kralja, rođenje četvrtog dana Reicha i komunistički praznik radnik. Tog dana djeca pletu vrpce oko stupa (umjetni falus Osirisa, boga smrti i podzemlja). Njihove vrpce su simbolički dvostruki spiralni navoji genetskog koda čovjeka. Njihova igra May Pole (Svibanjski stup/prvi) energično veže živa tijela naroda na ovaj ritualni stup, povezujući život s njihovim kultom smrti i ropstva. Šest mjeseci kasnije drugi stup je posađen 1. studenoga kao Dan svih duša nakon Dana mrtvih, All Hollow’s Eve. Ovaj stup je stezaljka za okupljanje napuštenih duša koje su tijekom godine odbacile smrtne ovojnice, tijela, povezane s dužničkom karmom matrice, dug koji nije podmiren prema evidenciji Karma žetona bogova Matrixa i svoju imovinu ostavljaju napuštenom. Mrtvi su napustili svoja tijela, kodove, genetiku, Životnu Silu i imanja kako bi ih se sakupilo na Zemljinoj ravnini, a njihova istinska suština, njihove duše, energetski se izvlače od svega i zatim se vraćaju u sustav recikliranja da se ponovno inkarniraju i ponovno se rode u neposredno vezivanje i dužničko ropstvo. Obvezujuća priroda Zakona svećenika je pristajanje na povezivanje svoje Životne sile sa pravilima, statutima, kanonima, komercijalnim tvorevinama i građanskim sustavima svijeta i bankrotiranom korporativnom prirodom. To je učinjeno kako bi Ljudi bili jamci za unovčeni sustav duga i time podržavali i održavali izmišljenu stvarnosti Kulta smrti i privida Života, ali takvim prijanjanjem oduzet je pravi Život u cjelini u trajnoj beskonačnoj petlji karmičkog duga i napuštenih pravednih interesa.

Povratak u sedamnaesto stoljeće u našem vremenu

Vraćajući se do ranih 1600-ih, vidimo početak globalnih komercijalnih pothvata pod Kraljevskom poveljom, razne tvrtke koje izlaze iz Liveries[17], bratstava i cehova grada Londona poznatih kao udružena dionička društva, kao i iz Nizozemske (Podzemni svijet pod kontrolom mletačke oligarhije i crnoga plemstva). To je počelo s “Guvernerom i trgovačkim društvom u Londonu koji je trgovao u Istočnoj Indiji”, uobičajeno poznat kao Britanska Istočna Indija (a kasnije je spojena s drugom tvrtkom da postane United Company of Trading Engleske u Istočnoj Indiji[18]) i Nizozemske istočno indijske tvrtke[19] Ovo su dva glavna komercijalna pomorska proširenja grada/korporacije (City of London) i buduće namjensko sjedište Svjetskog suda (Nizozemska) i Republike sedam ujedinjenih Nizozemski[20]  (aka Sjedinjene Države).

Uslijedile su mnoge druge tvrtke, uključujući Virginia tvrtku koja je bila zakupljena s namjerom da osigura početno uporište u Americi (od kojih su i podređene sve druge tvrtke, kolonije i čarteri). To je bilo u konkurenciji s nizozemskom tvrtkom West India Company[21] koja je bila originalni polagatelj prava na malo mjesto New Amsterdam, AKA Manhattan (nizozemski za “Moje Selo”). Kasnije je 1680. godine Virginia Company, sada Royal Crown Colony nakon što joj je 1624. godine ukinuta povelja, dobila pet načelnih kapaciteta i ovlasti: 1) pravo i mogućnost osnivanja upravnih sudova po potrebi; 2) Pravo i kapacitet traženja i zadržavanja zemljišta; 3) pravo i kapacitet štampanja novca; 4) Pravo i kapacitet proglašenja rata i mira; i 5) pravo na ulazak u sporazume. To su makro komponente Zakona o narodima, djelo koje je objavio Emer de Vittel na francuskom (1758.) i engleskom (1760.), koji je utjecao na osnivanje Sjedinjenih Američkih Država (oko 1776.-1778.) i Ujedinjenih naroda (oko 1944-1948). To je rad koji je ustanovio temelje za eventualno stvaranje jedne svjetske korporacije (Crown Corporation) pod kojom bi se vazalne države korporativnih naroda u stečaju dovršile tijekom dvadesetog stoljeća, umrežene zajedno u predlošku globalnog posjeda preko Zakona o narodima. U biti, pet ovlasti koje su dodijeljene tvrtki Virginije su osnovne i temeljne ovlasti koje će Ustav Sjedinjenih Američkih Država naknadno dodijeliti Sjedinjenim Američkim Državama (čime se utvrđuje logičan zaključak da su Sjedinjene Američke Države zapravo imovina tvrtke Crown Corporation poznata i kao Virginia Company).

Pisma Marque i Reprisala

Dokument Marque i Reprisal je dekret, u patentnom dokumentu, kojeg je izdan od suverena zapovjednicima svoje mornarice i privatnim profiterima (aka pirati) kako bi se mogli legalno ukrcati i zarobiti brod drugog suverena kojem je ovaj prvi objavio rat. Ovo je prihvaćeni zakon o moru u i među zakonima naroda i “prihvatljivim” pravilima rata. Ovo daje dublji uvid u situaciju “na zemlji” gdje su svi ljudi smješteni u trgovačke brodove, kao što smo opisali i odvjetnicima (pred zakonom, a ne u njemu) da se naslov plemstva kao Gospoda[22]  dobija od Krune (Crown) i City of Londonu i njegova četiri  suda[23]. Zašto je to važno? Jer, kako bi se dobila titula Esquirea (titula koja se dodjeljuje uz prezime advokata), mora se barem postići čin kapetana. Tako su svi odvjetnici u BAR-u (koji su se zakleli BAR-u[24]), kao članovi četvorke Sudskih udruženja, kao Esquire, kapetani brodova kojima zapovijedaju, ploveći pod zastavom suverena kojemu služe (Crown Corporation) i noseći svoje BAR kartice koje su, u stvari, pisma Marque i Reprisal. Ova BAR kartica kao pismo Marque i Reprisal omogućuje im da se ukrcaju na neprijateljske brodove (plovila u trgovini) i dovode takve brodove, njihovu posadu i teret, na Admiralske sudove suverena za raspodjelu Nagrada i Plijena[25] opljačkane robe tih neprijateljskih brodova (a to smo ti i ja).

A koja je tajna da se spriječi da se ukrcaju kao neprijateljski borci i da se na Admiralskom sudu odlučuje o pljački i podijeli plijena. Proglasiti Mir i letjeti neutralnom Zastavom mira … plus puno napornog rada, proučavanja, istraživanja i vlastite transformacije.

[1]http://avalon.law.yale.edu/18th_century/paris.asp

[2]https://en.wikipedia.org/wiki/New_Atlantis

[3]http://www.shakespeareanauthorshiptrust.org.uk/pages/candidates/baconhs.htm

[4]https://en.wikipedia.org/wiki/Carolingian_Empire

[5]https://en.wikipedia.org/wiki/Merovingian_dynasty

[6]https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_John_XII

[7] https://www.amazon.com/OperationPaperclipIntelligenceProgramScientistsebook/dp/B00BAXFBI2

[8]https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Habsburg

[9]https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Hanover

[10]https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Welf

[11]https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Wettin

[12]https://en.wikipedia.org/wiki/Gotha

[13]https://en.wikipedia.org/wiki/SaxeCoburg_and_Gotha

[14]https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_blacknobil02.htm  

[15]http://www.dictionary.com/browse/geo  

[16]http://www.thehiddenkingofengland.com/  

[17] U Londonu ima više od stotinu tvrtki za livery.  Društva su nastala kao cehovi ili trgovinske udruge. Viši članovi tvrtki iz livre, poznatih kao brodari, čine posebnu biračku tijelu poznatu kao Common Hall. Zajednička dvorana je tijelo koje bira Gospodin gradonačelnika Grada, šerife i izvjesne druge gradske službenike

https://en.wikipedia.org/wiki/City_of_London_Corporation

[18]https://www.britannica.com/topic/EastIndiaCompany  

[19]https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_East_India_Company

[20]https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_Republic

[21]https://www.britannica.com/topic/DutchWestIndiaCompany

[22]https://en.wikipedia.org/wiki/Esquire

[23]https://en.wikipedia.org/wiki/Inns_of_Court

[24]http://www.thelibertybeacon.com/britishaccreditationregistrycrowntemplebar/

[25]http://oll.libertyfund.org/titles/grotiuscommentaryonthelawofprizeandbooty

2 thoughts on “Pregled svjetskog sistema ropstva i odvojenosti od života – 6.dio  – Izbor

  1. FRA NE 22/08/2018 at 17:52

    Kako se radi o ekskluzivnim pravima na pljačku plovila,bilo stvarnog ili fiktivnog karaktera,malo otrovića iz konzumića ne škodi koliko pravni kartel 🙂

  2. istina 22/08/2018 at 13:32

    vjesti iz Podstrane….
    http://istinomprotivlazi.com/novosti/1223-konzum-vas-vodi-u-smrt
    kao da su ostali bolji koji vas šalju s vrečicom kući pa na propitivanje šta je to …samodostatnost

Odgovori

Naziv *
E-pošta *
Web stranica

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.