Pregled svjetskog sistema ropstva i odvojenosti od života – 5.dio – Zakoni zemlje i mora

dollar__they_live____we_sleep__by_kyoshihidestencils-d4nhgi2Prebacivanje Zakona o moru na Zakon kopna

Kupnjom Louisiane, Rimsko građansko pravo uspostavljeno je na području Sjeverne Amerike putem Napoleonskog zakona. Jedan od ključnih elemenata Zakona je i obavezan odabir obiteljskog imena ili prezimena koje će se prenositi s generacije na generaciju. Time se osiguralo nasljedno obiteljsko ime koje će se kasnije kodirati u građanski sustav i pripojiti javnoj osobi kao naslijeđe. Kako je išao ukorak s kupnjom Louisiane, prijelaz i prihvaćanje Napoleonskog zakona, načeo je sistemsko nametanje/prekrivanje Zakona o moru i Admiralitetskog zakona (nadležnosti) uključenog u ograničavajuće polje Civitasa (građanstva, državljanstva) kako bi bili vezani za javne propise građanskog postupka koji će se usavršavati sljedeće 163 godine. Posljednji potez kistom na platnu koje prekriva kopno bilo je ono što nazivamo Izmijenjenim saveznim lijenskim registracijskim zakonom iz 1966. koji je donesen nakon što je srebro uklonjeno iz javnog prometa 1. siječnja 1965. (prikladno, godinu dana nakon što je Lyndon Johnson raskinuo Kennedyjevu izvršnu naredbu s namjerom da se vrati zakonitom novcu). Zakon je izglasan zato što je Kongres, ozbiljno kompromitiran, donio Savezni porezni lijenski zakon, 1966., kojim je sav porezni i monetarni sustav bio pod upravom Jedinstvenog trgovačkog kodeksa[1]. „Zakon je, u suštini, smjestio cijeli porezni i monetarni sustav pod upravu Jedinstvenog trgovačkog kodeksa. Također, pogledajte i opis Saveznog lijenskog registracijskog zakona pod Jedinstvenom zakonskom komisijom[2]. Imajte na umu da autoru, u okvirima eseja „Specijalni izvještaj nacionalnog izvanrednog stanja SAD-a“, nedostaje nekoliko ključnih i osnovnih elemenata koji nisu bili jasni prije dvanaest godina, kada je esej pisan, a koji će biti razjašnjeni u ovoj raspravi.

Stoga, Rimsko građansko pravo, Zakon o trgovini[3], Pomorska i admiralitetska nadležnost (uključujući i osiguranje kao ključnu pomorsku funkciju), trgovačka monetizacija koja uspostavlja dužničko-vjerovnički odnos i Uniformirani trgovački zakon postali su obvezujući „zakon“ na koji pristaju oni koji su bili podložni javnoj politici pod stečajnim upravnim zahtjevima. Svi oni su pod kontrolom Zakona o moru i rukovodstvom civilnog tijela. U konačnici, sve je umotano u dominantni, Međunarodni institut za ujedinjenje privatnog prava (UNIDROIT)[4] – pod kontrolom Vatikana – koji je stvorio Uniformirani globalni trgovački zakon i trgovinski sistem monetizacije utemeljene na dugu, pod kontrolom zakonskih građanskih postupaka i uniformiranih zakona za stvaranje trgovačkog papira (cirkulirajuće valute) i vrijednosnih papira  (sekuritizirane dokumentirane valute).

Povijest procesa donošenja Zakona o moru na kopno započela je sredinom 1800-tih s ključnim aktima i odlukama Vrhovnog suda. Prvi od njih, Zakon o ograničenoj odgovornosti iz 1851[5]., stvorio je ograničenja odgovornosti za dioničare pomorskih plovila ili tvrtki u okviru njihovih investicija. U to vrijeme, to je imalo smisla za dioničare u takvim operacijama kako bi bili zaštićeni ograničenom odgovornošću samo u mjeri u kojoj su ulagali, tako da nisu imali opću odgovornost. Ključ naše rasprave je shvatiti da je u sljedećih 100 godina ovo tumačeno tako da su američki korporativni službenici (službenici bilo koje korporacije  zakupljeni sukladno SAD-u i njenoj državnoj pod-podjeli) koji su uspješno djelovali nad i upravljali javnim trgovačkim plovilima ovdje spomenute franšize, mogli biti zaštićeni svojim javnim obveznicama o pogreškama i propustima kao što je to slučaj i s javnim, državnim službenicima (pravosudnim, općinskim, upravnim i sl.) zaštićenima javnim obveznicama pri upravljanju takvim javnim vozilima u trgovini. Ovo im je omogućilo učinkovitu ograničenu odgovornosti i mogućnost skrivanja iza obveznica bez ikakve osobne odgovornosti dokle god su vršili svoju javnu dužnost. Primijetite kako se puni naziv zakona odnosi na „vlasnike brodova“ i, naravno, vlasnik trgovačkih plovila kao franšize je sam S.A.D.

U isto vrijeme, prvobitna odluka Vrhovnog suda u slučaju propelerca Genessee Chief-a protiv Fitzhugha (53 U.S. 443 – 1851)[6] bila je prekretnica kojom je započelo prebacivanje Zakona o moru na kopno. U tom slučaju, Genessee Chief je nanio štetu drugom plovilu na rijeci Ontario na putu iz jedne države (Ohio) u drugu (New York). U konačnici, Vrhovni sud je shvatio da može primijeniti/prenijeti Zakon o moru na plovne vode nekolicine država pod nadležnosti Kongresa kako bi regulirali međudržavnu trgovinu i druge čimbenike. U odluci slučaja, sljedeći navod je ključan kako bismo ga smjestili u ovaj kontekst:

„Ova ovlast (da nadležnost saveznim sudovima daje na ustavnoj osnovi) proteže se, kako na kopno, tako i na vodu. Ustav po tom pitanju ne vidi nikakve razlike. Ukoliko nadležnost pomorskog suda, u slučajevima ugovaranja i prekršaja koje sudovi SAD-a mogu zakonski provoditi na otvorenom moru, može biti proširena na jezera pod ovlasti reguliranja trgovinom, može, pod istim svojstvom i pod istom konstrukcijom biti proširena i na ugovore i prekršaje na kopnu kada je riječ o trgovini između dvaju država. Također, može obuhvatiti i vozila i osobe, sudionike procesa. Bilo bi u ovlasti/moći Kongresa dodijeliti nadležnost pomorskog suda svojim sudovima nad vozilima uključenima u prijevoz putnika ili robe iz jedne države u drugu te nad  osobama uključenima u prijevoz istih te im odbiti suđenje pred porotom. Sudbena/izvršna vlast u slučajevima admiralitetske i pomorske nadležnosti nikad nije trebala biti proširena na ugovore nastale na kopnu niti je ikada trebala biti prakticirana na kopnu. No, ukoliko se ovlast reguliranja trgovine može postaviti kao temelj nadležnosti na njenim sudovima i nova i proširena nadležnost admiraliteta van opsega njegovih poznatih i priznatih ograničenja, isti razlog bi pravdao primjenu ovlasti na kopnu.“

Na ovome slučaju vidimo točno kako su Sjedinjene Američke Države ustanovile temelje kako bi kasnije mogle primijeniti admiralitetsku nadležnost na sve automobile/prijevozna sredstva, ljude, robu i vozila koja sudjeluju u trgovini na zemlji, te na temelju ovoga prenijeti osnove i definiciju „vozila u trgovini“ na OSOBU kao franšizu stečajne SAD pod administrativnom kontrolom admiralitetske nadležnosti SAD-a. Također se proglašava/izjavljuje da su primjenom takve nadležnosti savezni sudovi ovlašteni uskratiti takvim osobama pravo suđenja pred porotom, jer se takvo pravo daje isključivo živim muškarcima (i ženama) na zemlji lišenoj ograničenja ovako definirane nadležnosti admiraliteta.

Nakon Građanskog rata, Vojni kongres, koji je bio na položaju od prestanka postojanja Ustavnog kongresa od raspada tog tijela u travnju 1861. (kada su Južni državni senatori napustili Kongres i Tijelo je odgođeno do daljnjega što znači da je od toga trenutka prestao postojati pravovaljani Ustavni kongres) donio je niz zakona. To je počelo s donošenjem saveznih zakona koji su provodili Građanska prava (1866., 1871., 1875., 1964.). Prva dva takva zakona su donesena kako bi se stvorio zadržavajući sistem za novooslobođene robove, kako bi ih se vezalo nazad u obliku ropstva  putem Četrnaestog amandmana statusa državljanina SAD-a (za „osobe rođene u ili dodijeljenog državljanstva SAD-a“). Prije toga, samo su Građani država Unije imali status Građana izvornih Sjedinjenih Država kao Privatni američki državljani, a ne kao savezni Građani Sjedinjenih Država (imajući na umu da su Sjedinjene Države savezna korporacija, a ne izvorna Trajna Unija). Građanska prava osigurana ovim zakonima stvorila su oblik privilegije kao dobrobit za građane Građanskog tijela. Uz to, privatni status državljanina  Amerike u nadređenom je položaju u odnosu na status državljanina zasebne države (primjerice, privatni državljanin Kalifornije, Nevade itd.).

Istodobno, New York je donio svoj sveobuhvatni zakon o Građanskim postupcima koji je bio povezan s Napoleonskim zakonima putem metropolita (titula nadbiskupa nadbiskupije New Yorka kojoj su podređene sve ostale gradske općine i nadležnosti na isti način na koji su svi pravosudni sustavi podređeni rimskoj kuriji Svete Stolice)  iz New Orleansa. Istodobno sa Zakonom o građanskim pravima, uspostavljeni su i Četrnaesti amandman, Zakon o rekonstrukciji i Zakon iz 1871. koji je pripojio teritorij Kolumbije (američke savezne države, a ne južnoameričke države Kolumbije) i drugi zakoni kroz 1878. koji su do savršenstva doveli stvaranje korporativnog karaktera i strukture Sjedinjenih Američkih Država. U isto vrijeme, Engleski Parlament preko oceana je bio zauzet donošenjem Pravosudnog zakona koji će sjediniti Pravdu i Imovinu, a s druge strane zemlje, na drugoj obali, Kalifornija je masovno usvojila New Yorški zakon (što se u potpunosti protivilo njenom originalnom Ustavu iz  1849.).  i spremala se izdati novi ustav (oko 1879.) utemeljen na spomenutom građanskom zakonu koji bi dopustilo novo-ustanovljenom građaninu, „stanovniku“ Sjedinjenih Država glasanje u jednom od prvih koraka prema potpunoj federalizaciji i inkorporaciji cijelog saveznog sustava. Tako prihvaćeni zakoni bili su povezani s Napoleonskim zakonima kao sredstva integracije Rimskog građanskog prava u prethodno Zakonit položaj ljudi/naroda što će kasnije kulminirati hibridizacijom svih zakonskih formi pod Saveznim pravilima civilnih procedura iz 1930-ih. Sve to je učinjeno kako bi se odvojile dvije gore spomenute nekretnine i kako bi se status Ljudi sa zakonitim položajem promijenio u novi status Američke osobe, Američkog građanina i vezano jamstvo bankrotirane franšize!

Kakve veze ima nasljedna nekretnina sa Zakonom o trgovini i trgovanju?

Ovo je ključno pitanje koje trebamo postaviti. Kako bismo mogli odgovoriti, potrebno je vratiti se unatrag i pitati: što je to posjed? Za svakog muškarca, ženu i dijete na svijetu postoji linija nasljeđivanja imovine koju svatko može zatražiti. Ona je nasljedna jer potječe od naših predaka, a linearna jer je ta linija, po definiciji, loza koja se nastavlja kroz vrijeme, od naših predaka u prošlosti do našeg trenutnog utjelovljenja u ovome životu. Jedina stvar koju istinski nasljeđujemo iz jedne generacije u drugu je naše genetsko nasljeđe koje nosi rezonantno sjećanje na naše podrijetlo kakvo je ono bilo kroz linearno vrijeme u dimenzijama ove stvarnosti. Stoga, naše nasljedstvo je u konačnici genetski kod, DNK svake stanice u našem tijelu kao i nevidljiva linija koja vodi do podrijetla naših predaka, kako fizički tako i višedimenzionalno. Cijela ova tema predstavljena je sa specifičnim konotacijama na SAD. Ali, imajte na umu da su i sve ostale nacije bankrotirane korporacije koje vezuju svoje građane registracijom i sve te nacije su registrirane u Komisiji za vrijednosne papire i razmjenu U SAD-u (SEC) kao što je gore prikazano i zbog toga se, u konačnici, odnosi na gotovo svako ljudsko biće na svijetu.

Po rođenju, novorođenče se gotovo istoga trena obrađuje kroz seriju koraka kojim dijete postaje štićenik države, a otac i majka njegovi legalni skrbnici prije nego zakoniti roditelji. Kao takvo, dijete se smatra nahočetom i smatra ga se odvojenim od linije svojih predaka te on postaje štićenik države kojega nadgleda nadglednik (nadglednik – glavni službenik zatvora. U ulozi informatora (onoga koji o nečemu obavještava), majka registrira dijete, izostavljajući očev identitet iz registracijskog procesa. To učinkovito smanjuje patrilinearni odnos između oca i djeteta, škodeći načinu na koji nasljeđe predaka prelazi s generacije na generaciju. Dijete je sada formalno registrirano i smatra ga se nahočetom i štićenikom države sa svim državnim službenicima u ulozi nadglednika. Umjesto oca, Država postaje Parens Patriae[7], koja, prema definiciji, dodjeljuje roditeljski autoritet/ulogu roditelja Državi i u konačnici, ulogu oca Papi, pretpostavljenom autoritetu nad svim tijelima i dušama svijeta.

To donosi razilaženje u statusu pri čemu Država postaje izvršitelj temeljne imovine i birokracija matrice sistema postaje produžena ruka za upravljanje i administraciju imovinom, dok se istovremeno paralelno uspostavlja javna franšiza kao nasljedna imovina za upravljanje dužničkom ustanovom u svrhe javne politike i stvaranja javnih sredstava. Zapis o živom rođenju pretvara se u statistički unos u sustav Životnih zapisa i Ljudskih resursa i franšiza SAD-a je stvorena kako bi se pojednostavilo stvaranje javnih sredstava s franšizom kao dužničkim objektom (subjekt u kojemu je dug stvoren i kojim se obavlja dužnički servis). Svaki dokumentacijski instrument, u elektronskom ili papirnatom obliku, od formula za prijavu Zapisa o živom rođenju nadalje, postaje izraz povjerenja  koji stvara javna sredstva u obliku unovčenog duga koji cirkulira kao javna valuta. Osiguratelj jamstva tog komercijalnog papira je nasljeđe predaka koje progresivno stvara, gradi i ostvaruje vrijednost kroz tok vremena i na čijem kraju su svi oblici javnog duga, potraživanja i obveza konačno razriješeni. Ovaj dogovor je točan odraz Cestui Que Vie zakona iz 1666. kojim se posjedi mogu prenijeti u ruke izvršitelja kada se Cestui Que Vie (Živući korisnik) smatra izgubljenim na moru i proglašava ga se mrtvim.

Po smrti osiguranine, nasljedna imovina se nikada ne potražuje i on umire bez oporuke. Tada se imovinu smatra napuštenom i vraća je se Državi putem legalnih mehanizama zakona o konfiskaciji[8]. Na ovaj su način ogromne količine van knjižnog privatnog kapitala nagomilane  nasuprot dužničkim objektima kroz koje upravljamo svojim životima u okvirima trgovine kojima i kroz koje se financiraju sva zla svijeta kao što su Crne operacije, Tajni svemirski programi, političke korupcije, tajna špijunaža, nadzor i još mnogo toga. Ukratko, na ovaj način financiramo vlastiti zatvor i ropstvo kroz neprekidno dužničko porobljavanje.

Sve ovo djeluje i funkcionira kroz mehanizme vojne okupacije, bankarstva u nuždi i ratne ovlasti dane centraliziranom sustavu preko ureda izvršnih i upravnih stečajnih pravila u admiralitetu i pomorskoj nadležnosti. U daljnjoj raspravi, ovo ćemo pomnije razraditi. U takvom sistemu, okupatorska/okupacijska sila djeluje u skladu s posebnim pravilima utvrđenim međunarodnim ugovorima koji se odnose na Pravila o ratu na kopnu[9] (sporazumi iz 1899. i 1907.) i prirodu vojne okupacije. U ovim pravilima, kako je utvrđeno Međunarodnim sporazumima na Haaškim konvencijama, definicija pobunjenika strane je „onaj tko uzima oružje protiv napadačke sile“. Kasnije ćemo vidjeti kako je upotreba komercijalnog papira u saveznoj zoni smatra napadačkim činom ako i kada su takvi postupci suprotni javnoj politici okupatorske vojne sile. Sporazum iz 1907. referira se na Pravo na uživanje tuđe imovine (Članak 55.), nužde održavanja reda nad okupiranim teritorijem i populacijom u vojnoj okupaciji. Odnosno, to znači da civilno stanovništvo mora poštovati svaki zakon, odredbu, pravilo i statut sve dok se smatra osvojenim neprijateljem i ukoliko jedan član preuzme oružje (komercijalni papir) protiv javne politike, može ga se smatrati pobunjenikom i može ga se suzbiti sukladno četvrtom dijelu Četrnaestog amandmana i kasnijim zakonima kao što je Patriotski zakon koji takve agresivne radnje smatra domaćim terorizmom.

Vojna okupacija i Pravo uživanja tuđe imovine

Kada vojni okupator preuzme kontrolu nad civilnim stanovništvom i teritorijem, aktivira se ono što nazivamo Pravom na uživanjem tuđe imovine. To pravo se definira kao pravo na uživanje u tuđim plodovima rada. Ova obavezna dužnost je ustanovljena u Članku 55. iz Sporazuma iz 1907., koji se nalazi u Statutu SAD-a i osigurava da „okupatorska država djeluje samo kao administrator i okupator javnih ustanova, javnih nekretnina, šuma i poljoprivrednih dobara okupirane zemlje. Ona mora štititi kapital ovih posjeda i njime upravljati sukladno sa zakonima Prava uživanja tuđe imovine.“ Ali, ovo pravilo se primjenjuje jedino ako i onda kada se pripadnik civilnog stanovništva ne odnosi napadački, a priroda i status napadača je definiran Sporazumom iz 1899. u drugome članku gdje stoji kako „Stanovništvo teritorija koji nije pod okupacijom, iz neprijateljske perspektive, spontano uzme oružje kako bi se oduprlo napadačkim trupama bez da im se da vremena da se organiziraju, u skladu s prvim člankom, smatrat će se agresorom, ukoliko se poštuju pravila i običaji ratovanja.“ Ukoliko se „ne poštuju pravila i običaji ratovanja“, prema definiciji iz Sporazuma iz 1899., tada ih se smatra buntovnicima, pobunjenicima i neprijateljskim borcima i podložni su supresiji pod četvrtim dijelom Četrnaestog amandmana (putem vojnih sudova postavljenih za takve svrhe, kako trenutno funkcioniraju svi sudovi u SAD-u).

Ovo se primjenjuje na sve one koji ostaju u statusu vezanog jamstva sa stečajnom franšizom, kojima je dana dozvola da se služe imovinom SAD-a i da sudjeluju u trgovini (putem vozačke dozvole i svih ostalih dozvola specifičnih namjena). Ukoliko se netko odluči promijeniti svoj status i postati privatna osoba (muškarac ili žena) na Kopnu, SAD je dužan djelovati prema gore spomenutim zakonima.

Ovo je važno zapamtiti u odnosu na ono što smatramo trgovinom i zašto je se smatra „ratnim bojištem“ gdje se sama upotreba komercijalnog papira smatra činom ratovanja i stoga je ekvivalentna uzimanju oružja za otpor invazijskoj sili. Stoga naše izuzimanje iz takvog ratnog bojišta čini pretpostavke o neprijateljskom borcu i agresoru ništavnima i ključ je našeg oslobođenja od ovog beskrajnog statusa destruktivnih agresora na ovome svijetu.

Kako god bilo, kada netko ostaje u statusu osiguranog jamstva za stečajnu franšizu, stvorenog ubrzo nakon rođenja kako bismo mogli poslovati i funkcionirati „u svijetu“, dana nam je dozvola da to činimo, da se uključimo u radnje smatrane ilegalnima, ali samo u onoj mjeri u kojoj se pridržavamo pravila takvih aktivnosti[10]. Ta pravila su sami zakoni o kojima smo raspravljali ranije; Zakon o trgovini, Jedinstvenog trgovačkog zakona te desetine milijuna saveznih, državnih, općinskih, pokrajinskih i lokalnih zakona i pravila za održavanje civilnog dijela pod vojnom okupacijom, bankarstvom u nuždi i ratnim ovlastima. Na taj način Zakon o trgovini i svi ostali postaju obvezujući za sve žive muškarce, žene i djecu u SAD-u i ostatku svijeta. U suštini je pod istom vojnom okupacijom kroz tri grada države Trostruke Krune, Washington D.C., ustanovljena iz dva osnovna cilja: 1) biti vojna ruka svjetskog sistema i 2) biti arbitar Jedinstvenog komercijalnog kodificiranog sustava unovčenog duga i obveznica, čija je upotreba civilna privilegija definirana u Zakonu o građanskim pravima i brojnim pripadajućim kodificiranim sistemima. Kao što je ranije spomenuto, kod je korijen riječi kodicil (čin posljednje volje, testamenta, ali bez određivanja nasljednika) koja predstavlja dodatni instrument oporuke koji određuje upravljanje imovinom. Stoga smo i našim izostankom volje ograničeni u svjetskom sustavu da se pridržavamo pravila, kodeksa i propisa za našu vlastitu izraženu volju i administraciju naših vlastitih imanja.

Svi kodovi su zapravo kodicili[11] koje Država kao izvršitelj/administrator obaju posjeda odlučuje primijeniti na funkcionalnu nasljednu imovinu zato što se imovinom upravlja bez oporuke kako bi Država u svojoj ulozi oca mogla činiti što je potrebno za upravljanje nekretninom. Naši kolektivni napušteni naslijeđeni posjedi  leže u javnom sustavu i tamo služe kako bi osigurali pokroviteljstvo za stvaranje unovčenog dužničkog papira koji koristimo kao javnu valutu. Kodicili kao kodovi učinkovito zaokružuju trgovačku franšizu kroz koju smo „povlašteni“ jesti, piti i imati prikaz slobodnog života, ali ne i stvarnu slobodu slobodnog bića. U napuštanju naše istinske Suverene slobodne volje, napustili smo i svoje stvarne posjede i dopustili smo Životnoj sili da ju podredi sveobuhvatna, globalna, korporacijska Država (E-state). Ovo je najbolje prikazano u suvremenom tehnološkom jeziku gdje je sve elektronsko i započinje prefiksom E za elektroniku (E-trgovina, E-pošta, E-država). Još dublje pokoravanje stvarnoga sebe očituje se kroz naše poistovjećivanje s tehnologijom kroz razne naprave (I u engleskom znači ja; iPhone, iPad, iOS itd.) što neumoljivo vodi do spajanja sebstva i elektroničkog medija u snažnu jedinstvenu silu i trans-humanističku fuziju s kontrolnom matricom sve prisutnije Umjetne inteligencije božanskih proporcija.

[1]Ovaj navod je preuzet iz eseja prethodno pronađenog na stranici Svijet bosonogog, koji je u međuvremenu uklonjen. Pogledajte Specijalni izvještaj nacionalnog vanrednog stanja SAD-a, istoga autora.

[2]http://www.uniformlaws.org/ActSummary.aspx?title=Federal%20Lien%20Registration%20Act

[3]https://en.wikipedia.org/wiki/Lex_mercatoria i

https://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=5845&context=lalr ev  

[4]https://www.unidroit.org/  https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/baron.html

[5]https://en.wikipedia.org/wiki/Limitation_of_Liability_Act_of_1851 vidi i http://www.stetson.edu/law/lawreview/media/the1851shipownerslimitationofliabilityactarecentstatecourttrendtoexercisejurisdictionoverlimitationrights.pdf

[6]http://caselaw.findlaw.com/ussupremecourt/53/443.html

[7]https://en.wikipedia.org/wiki/Parens_patriae

[8]https://legaldictionary.thefreedictionary.com/escheats: “Ovlast države u potraživanju vlasništva nad imovinom bez vlasnika.“

[9]http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/lawwar.asp 

[10]https://legaldictionary.thefreedictionary.com/license

[11]https://legaldictionary.thefreedictionary.com/codicil

12 thoughts on “Pregled svjetskog sistema ropstva i odvojenosti od života – 5.dio – Zakoni zemlje i mora

 1. istina 20/08/2018 at 11:21

  i nakon putovanja……..evo i nagradni prilog…..izvođač se druži s Oliverom i zamolia me da ovo priložim u zemaljske ravni
  https://youtu.be/e83KXCuBX5A

 2. istina 18/08/2018 at 14:56

  Aaaaaaa…..uuuuuuummmmmmm……..

  01/05/18–15:24: NASELJENI SVJETOVI SVEMIRA

  Svi naseljeni svjetovi u osnovi su grupirani u cilju svemirske uprave u lokalne sustave, i svaki od tih lokalnih sustava je ograničen na oko tisuću evolucijskih svjetova. Svi smrtni naseljeni svjetovi u svemiru su evolucijski u porijeklu i prirodi. Te su sfere mrijestilišta, evolucijske kolijevke, smrtnih rasa vremena i prostora. Svaka planeta uzlaznog života je prava platforma za trening, škola obuke za fazu postojanja koja je neposredno pred inteligentnim bićima slobodne volje. Naš lokalni sustav, Satanija je jedan nedovršeni sustav koji sadrži samo 619 naseljenih svjetova. Takve planete su numerirane serijski u skladu s njihovom registracijom kao naseljeni svjetovi, kao svjetovi naseljeni bićima slobodne volje. Tako je Zemlji dodjeljen broj 606 Satanije, što znači da je ona 606-i svijet u ovom lokalnom sustavu na kojem je dugi evolucijski životni proces kulminirao u pojavi ljudi. U Sataniji postoji trideset šest nenaseljenih planeta koji se približavaju fazi životnog obdarenja. Postoji gotovo dvjesto evoluirajućih sfera koje će biti spremne za implantaciju života u narednih nekoliko milijuna godina. Nisu svi planeti prikladni kao luke smrtnog života. Male planete imaju visoku stopu aksijalne rotacije i u potpunosti su neprikladne kao životna staništa. U nekoliko fizičkih sustava Satanije planete koje se okreću oko središnjeg sunca prevelike su za stanovanje, kako njihova velika masa tlači velikom gravitacijom. Mnoge od ovih ogromnih sfera imaju satelite, ponekad šest ili više, a ti su mjeseci često u veličini vrlo blizu Zemlje, tako da su gotovo idealni za stanovanje. Najstariji naseljeni svijet Satanije, svijet broj jedan, je Anova, jedan od četrdeset četiri satelita koji se okreću oko ogromnog tamnog planeta, ali koji je izložen diferencijalnom svjetlu triju susjednih sunaca. Anova je u naprednoj fazi progresivne civilizacije. Svemiri vremena i prostora postupno se razvijaju; napredni razvoj života zemaljskog i višeg svemirskog nije ni proizvoljan niti čaroban. Svemirska evolucija ne mora uvijek biti razumljiva (predvidiva), ali taj proces definitivno nije nasumičan. Svi svjetovi lokalnog sustava ukazuju na nesumnjivu fizičku srodnost; ipak, svaka planeta ima svoju skalu života, i ne postoje dva svijeta koja su ista u biljnom i životinjskom obdarenju. Evolucija je pravilo ljudskog razvoja, ali sam proces se uveliko razlikuje na različitim svjetovima. Na atmosferskim svjetovima život obično ima morsko podrijetlo, ali ne uvijek; puno ovisi o fizičkom stanju planeta. U razvoju planetarnog života, biljni oblik uvijek prethodi životinjskom i uglavnom je u potpunosti razvijen prije nego se od njega odcijepe razni životinjski uzorci života. Sve životinjske vrste su razvijene od osnovnih uzoraka dizajna prethodno postojećeg biljnog svijeta živih stvari; one nisu posebno organizirane. U ranim fazama života, evolucija nije posve u skladu s našim današnjim pregledima. Smrtni čovjek nije evolucijska slučajnost. Tu je precizan sustav, univerzalni zakon, koji određuje razvijanje planetarnog životnog plana u domenama prostora. Brzina i proizvodnja velikog broja pripadnika pojedine vrste nisu presudni utjecaji. Miševi se reproduciraju mnogo brže nego slonovi, ipak slonovi evoluiraju brže od miševa. Proces planetarne evolucije je uredan i pod kontrolom. Razvoj viših organizama iz niže skupine života nije slučajan. Ponekad evolucijski napredak bude privremeno odgođen uništenjem određenih povoljnih linija životnih plazmi u odabranim vrstama. To često zahtijeva stoljeće za stoljećem da se nadoknadi šteta prouzrokovana gubitkom neke superiorne loze ljudskog nasljeđa. Ove odabrane i vrhunske loze životne protoplazme trebate ljubomorno i inteligentno čuvati kad se jednom pojave. Na većini naseljenih planeta žive disajuće vrste inteligentnih bića. No, tu se nalaze i smrtnici koji su u stanju da žive na svjetovima s malo ili ni malo zraka. U svim Satanijskim sustavima postoji samo devet takvih svjetova. U Sataniji postoji toliko malo nedišućih tipova naseljenih svjetova jer taj skorije organizirani dio još uvijek obiluje meteorskim svemirskim tijelima; a svjetovi bez zaštitne atmosfere koja umanjuje trenje neprekidno su izloženi bombardiraju ovim lutalicama. Milijuni i milijuni meteora svakodnevno ulaze u Zemljinu atmosferu brzinom od gotovo osam stotina kilometara u sekundi. Na nedišućim svjetovima napredne rase sebe moraju zaštititi od meteorskog oštećenja izgradnjom električnih instalacija koje djeluju kao štitovi ili uništavaju meteore. U velikoj su opasnosti kada su prisiljeni raditi izvan tih zaštićenih područja. Ti svjetovi također podliježu katastrofalnim električnim olujama koje nisu poznate na Zemlji. Tijekom takvih doba ogromne energetske fluktuacije, stanovnici moraju potražiti utočište u svojim posebnim zaštitnim građevinama. Život na nedišućim svjetovima je radikalno drugačiji od života na Zemlji. Nedišuća bića ne jedu hranu niti piju vodu kao što to čine ljudi na Zemlji. Reakcije živčanog sustava, regulacija topline i metabolizam ovih specijaliziranih naroda su radikalno drugačiji od ovih funkcija u smrtnika na Zemlji. Gotovo svaki čin života, osim reprodukcije, razlikuje se, pa čak i metode rađanja su nešto drugačije. Na nedišućim svjetovima životinjske vrste se radikalno razlikuju od onih na atmosferskim planetama. Nedišući plan života razlikuje se od tehnike postojanja na atmosferskim svjetovima. No ipak, ta bića uživaju u životu i sprovode iste aktivnosti s istim relativnim kušnjama i radostima kroz koje prolaze smrtnici koji žive na atmosferskim svjetovima. Um i karakter nedišućih bića ne razlikuju se od ostalih smrtnih vrsta. Ljudi bi bili više nego zainteresirani za planetarni život ove vrste smrtnika, jer takva rasa bića nastanjuje planetu u blizini Zemlje.

 3. istina 18/08/2018 at 12:59

  01/06/18–03:20: PLANETARNI ŽIVOT

  Postoje velike razlike između smrtnika različitih svjetova, čak i među onima koji pripadaju istoj intelektualnoj i fizičkoj vrsti, ali svi smrtnici koji imaju dostojanstvo volje su uspravane životinje i dvonožci. Postoji šest osnovnih evolucijskih rasa: tri primarne crvena, žuta i plava; i tri sekundarne narančasta, zelena i indigo. Većina naseljenih svjetova imaju sve ove rase, ali mnogi od tromoždanih inteligentnih planeta imaju samo tri primarne vrste. Neki lokalni sustavi također imaju samo ove tri rase. Ljudska bića imaju u prosjeku dvanaest posebnih obdarenja fizikalnim osjetilima, iako su posebna osjetila smrtnika sa tri mozga proširena malo izvan onih od jednog i dva mozga; oni mogu vidjeti i čuti znatno više nego rase na Zemlji. Djeca se obično rađaju pojedinačno, više rođenih je iznimka, a obiteljski život je uglavnom isti na svim tipovima planeta. Ravnopravnosti spolova prevladava na svim naprednim svjetovima; muškarac i žena su jednaki u obdarenju i duhovnom statusu. Ne smatra se da je planet izašao iz barbarstva tako dugo dok jedan spol nastoji gospodariti nad drugim. Ovo obilježje života stvorenih bića uvijek se uveliko poboljšava nakon dolaska Adama i Eve na dotični svijet. Godišnja doba i varijacije u temperaturi pojavljuju se na svim planetama koje osvjetljuju i griju sunca. Poljoprivreda je univerzalana na svim atmosferskim svjetovima; obrada tla je jedina djelatnost koja je zajednička svim napredujućim rasama svih takvih planeta. Svi smrtnici u svojim ranim danima prolaze kroz istu opću borbu s mikroskopskim neprijateljima kakvu sada bijemo na zemlji, iako možda ne tako opsežnu. Duljina života razlikuje se na različitim planetama od dvadeset pet godina na primitivnim svjetovima do blizu petsto na naprednijim i starijim sferama. Sva ljudska bića su društvena, plemenski i rasno. Ovim grupama su svojstvena izdvajanja po njihovom porijeklu i konstituciji. Takve tendencije se mogu mijenjati jedino napredovanjem civilizacije i postupnim produhovljenjem. Društveni, ekonomski i administrativni problemi naseljenih svjetova variraju u skladu sa starošću planeta i stupnju razvoja koji je dostignut pod utjecajem niza božanskih Sinova. Um je dar Beskonačnog Duha koji funkcionira dosta slično u različitim okruženjima. Um smrtnika je sličan, bez obzira na određene strukturne i kemijske razlike koje obilježavaju fizičke prirode stvorenja koja imaju slobodnu volju u lokalnim sustavima. Bez obzira na osobne ili fizičke planetarne razlike, mentalni život svih tih različitih redova smrtnika je veoma sličan i njihovi životi neposredno nakon smrti su vrlo nalik. Ali smrtni um bez besmrtnog duha ne može opstati. Čovjekov um je smrtan; samo darovani duh je besmrtan. Preživljavanje ovisi o produhovljavanju djelovanjem Božanskog duha o rođenju i evoluciji besmrtne duše; ako ništa drugo, važno je da čovjek ne razvije antagonizam prema misiji darovanog Duha koji izaziva duhovnu preobrazbu materijalnog uma. Na naseljenim planetama svemira žive smrtnici koji su istovremeno svrstani u jednu ili više kategorija za svaku od tih sedam općih klasa evolucijskih stvorenih bića. Na naseljenim svjetovima žive evolucijska smrtna stvorenja, ali postoje i drugi oblici života. 1. Prilagodba na planetarni okoliš. Postoje tri opće skupine naseljenih svjetova sa stajališta usklađenja stvorenih bića na planetarni životni okoliš: grupe normalnog podešenja, grupe radikalne prilagodbe i eksperimentalne grupe. Normalna prilagođavanja planetarnim uslovima slijede opće fizičke uzorke. Nedišući svjetovi predstavljaju radikalnu ili ekstremnu prilagodbu, ali i druge vrste također su uključene u ovu grupu. Eksperimentalni svjetovi obično su idealno prilagođeni tipičnim oblicima života. Budući da je naš svijet eksperimentalni planet, on se značajno razlikuje od svoje sestrinjske sfere u Sataniji; mnogi oblici života su se pojavili na Zemlji koji se ne nalaze drugdje; isto tako su mnoge uobičajene vrste odsutne na našem svijetu. U svemiru, svi svjetovi na kojima su sprovedene životne promjene serijski su međusobno povezani i čine posebnu domenu svemirskih poslova kojoj daju pozornost određeni administratori; i sve te eksperimentalne svjetove periodično pregledava korpus direktora svemira. 2. Serije moždanih vrsta. Jedna fizička osobina koja je zajednička svim smrtnicima je mozak i živčani sustav; ipak, postoje tri osnovne organizacije moždanog mehanizma: jednomoždane, dvomoždane i tromoždane vrste. Žitelji Zemlje su dvomoždani red, nešto više maštoviti, avanturistički i filozofski od jednomoždanih smrtnika, ali nešto manje duhovni, etički i obožavateljski od tromoždane vrste. Te razlike u mozgu karakteriziraju čak i predljudska životinjska bića. Od dvo-hemisferskog tipa moždane kore koja postoji na Zemlji može se po analogiji, donekle razumjeti jednomoždani tip. Treći mozak tromoždane vrste najbolje se može zamisliti kao evolucijski nastavak donjeg ili rudimentarnog dijela mozga, koji je razvijen do točke gdje najvećim dijelom kontrolira tjelesne aktivnosti, ostavljajući dva nadređena mozga slobodna za više aktivnosti: jedan za intelektualne funkcije, a drugi za duhovno-duplicirajuće aktivnosti božanskog duha. Dok su dostignuća jednomoždanih kopnenih rasa u manjoj mjeri ograničena u usporedbi s rasama sa dva mozga, stariji planeti sa tromoždanom skupinom bića imaju civilizacije koje bi zaprepastitile žitelje Zemlje i koje bi donekle bile nama na sramotu. U mehaničkom razvoju i materijalnoj civilizaciji, čak i u intelektualnom napretku, dvomoždani smrtni svjetovi su uglavnom ravni tromoždanim. Ali u višoj kontroli uma i u razvoju intelektualne i duhovne razmjene, mi smo nešto inferiorniji. Kako bi bilo kakva usporedna procjena intelektualnog napretka ili duhovnog dostignuća bilo kojeg svijeta ili skupine svjetova bila fer, onda treba uzeti u obzir planetarno doba; puno, jako puno, ovisi o starosti, pomoći bioloških uzvisitelja i o naknadnim misijama različitih redova božanskih Sinova. Dok su tromoždani narodi sposobni za postignuće nešto višeg planetarnog evolucijskog napretka od bilo jednomoždanih ili dvomoždanih naroda, svi imaju isti tip životne plazme i sprovode planetarne aktivnosti na vrlo sličan način kao i ljudska bića na Zemlji. Ove tri vrste smrtnika su razasute diljem svjetova lokalnih sustava. Ova tri naroda stoje na ravnopravnoj osnovi u karijeri uzlaza. Svaki mora proći istu intelektualnu ljestvicu razvoja i svaki mora svladati iste duhovne testove napredovanja. 3. Serije prijema duha. Postoje tri grupe moždanog dizajna u odnosu na dodir s poslovima duha. Ova klasifikacija ne odnosi se na jednomoždane, dvomoždane i tromoždane redove smrtnih bića; to se prije svega odnosi na kemijske žlijezde, a naročito na građu određenih žlijezda koje se mogu usporediti sa hipofiznim tijelima. Rase na nekim svjetovima imaju jednu žlijezdu, na drugim dvije kao i žitelji Zemlje, dok na nekim sferama rase imaju tri takve jedinstvene žlijezde. Ove kemijske žlijezde uveliko ispoljavaju utjecaj na maštu i duhovnu osjetljivost. Šezdeset pet posto bića pripadaju drugoj skupini prijema duha, poput rasa Zemlje. Dvanaest posto pripada prvoj vrsti, koja je po naravi manje osjetljiva, dok su dvadeset tri posto više duhovno skloni tijekom zemaljskog života. No, takve razlike ne prežive prirodnu smrt; sve ove rasne razlike se odnose samo na život u tijelu.

  • istina 18/08/2018 at 13:03

   01/08/18–10:06: SEDAM PREBIVALIŠNIH SVJETOVA

   Finalistički svijet br.1 i njegovih sedam satelita – prebivališnih svijetova Dok je bio na Zemlji, Isus je govorio o “mnogim stanovima u Očevom svemiru.” Svih pedeset šest svjetova koji orkužuju Jeruzem na određeni način omogućuju postojanje prijelazne kulture uzlaznih smrtnika, dok sedam satelita koji okružuju prvi svijet preciznije nose naziv “prebivališni svjetovi.” Prijelazni svijet broj jedan je sam po sebi posvećen isključivo uzlaznim aktivnostima, kako predstavlja glavno središte finalističkog zbora koji je pripojen Sataniji. Ovaj svjet trenutno služi kao glavno središte više od stotinu tisuća finalističkih skupina, dok svaka skupina obuhvaća tisuću proslavljenih bića. Uprava nad sedam prebivališnih svjetova počiva pod odgovornošću morontija nadglednika i Melkizedeka. Na svakom svijetu djeluje aktivni upravitelj koji neposredno polaže račune jeruzemskim vladarima. FINALISTIČKI SVJET Dok na prvom prijelaznom svijetu žive jedino finalisti s određenim grupama spašene djece i njihovih skrbnika, ovaj svijet pruža uvijete za smještaj svih klasa bića duha, prijelaznih smrtnika i studenata koji dolaze kao posjetitelji. Dok mogu naslutiti prisutnost finalista, ova im bića nisu vidljiva. Prema njima se odnose uglavnom onako kako se ljudi odnosite prema anđelima u našem trenutnom fizičkom stanju. Dok je finalistički svijet obilježen izvanrednom fizičkom ljepotom i nesvakidašnjim morontija ugođajem, predivna kuća duha smještena u centru aktivnosti, hram finalista, nije vidljiva prostim materijalnim i ranim morontijalnim očima. Ali zahvaljujući djelovanju energetskih transformatora, mnoge takve stvarnosti s vremena na vrijeme postaju vidljive uzlaznim bićima, kao recimo prilikom klasnih skupova svih studenata prebivališnih svjetova koji se održavaju na ovom kulturnom planetu. Dok za cijelog razdoblja koji budete proveli na prebivališnom svijetu na određeni način posjedujete svjesnost prisutnosti svoje proslavljene braće koja su ostvarila postignuće Raja, s vremena na vrijeme možete istinski posvjedočiti njihovo djelovanje na središnjim svjetovima. Nećete biti u stanju spontano ugledati finaliste sve dok ne ostvarite viziju duha. Na prvom prebivališnom svijetu sve preživjele osobe moraju zadovoljiti uvjete roditeljske uloge svojih rodnih planeta. Svi koji nisu zadovoljili uvjete roditeljskog iskustva moraju zadovoljiti službu u domovima Materijalnih Sinova na Jeruzemu ili djelomično aktivnostima u probnim vrtićima na finalističkom svijetu. Ali neovisno o roditeljskom iskustvu, roditelji prebivališnih svjetova čija djeca rastu u probnim vrtićima imaju priliku na svaki način surađivati s skrbnicima takve djece u pogledu disciplinarnih i odgojnih aktivnosti. Roditeljima je dopušteno ići u ovakve posjete četiri puta godišnje. I ovo je jedan od najljepših i najdirljivijih prizora cijelog uzlaznog života, kad roditelji prebivališnih svjetova imaju priliku zagrliti svoju materijalnu djecu prilikom svojih povremenih posjeta finalističkom svijetu. Dok bilo jedan ili oba roditelja mogu napustiti prebivališne svjetove prije svoga djeteta, često je slučaj da se ova razdoblja poklope na određeno vrijeme. Ni jedan materijalni smrtnik ne može izbjeći iskustvo podizanja djece, njihove ili tuđe, bilo na materijalnim svjetovima ili kasnije na finalističkom svjetu Jeruzema. Očevi moraju proći kroz ovo bitno iskustvo jednako kao i majke. Djeci trebaju očevi kao i majke, dok očevima treba ovo roditeljsko iskustvo jednako kao što treba i majkama. PROBNI VRTIĆI Satanijske škole koje podižu novorođenčad počivaju na finalističkom svjetu, prvom jeruzemskom svijetu prijelazne kulture. Ove škole za novorođenčad prvenstveno rade na podizanju i odgoju djece vremena, uključujući i djecu koja su umrla na evolucijskim svjetovima prije postignuća individualnog statusa u kozmičkim arhivima. U slučaju opstanka bilo jednog ili oba roditelja ovakvog djeteta, čuvar sudbine daje punomoć svom suradniku iz reda kerubima da djeluje kao čuvar djetetovog potencijalnog identiteta, predajući ovom kerubimu odgovornost izručenja ove nerazvijene duše u ruke Učitelja Prebivališnih Svjetova u probnim vrtićima morontija svjetova. I upravo ovi napušteni kerubimi koji djeluju u ulozi Učitelja Prebivališnih Svjetova i pod nadzorom Melkizedeka, utemeljuju prostrane obrazovne institucije posvećene naobrazbi probnih finalističkih štićenika. Ovi finalistički štićenici, ova novorođenčad uzlaznih smrtnika, uvijek primaju personifikaciju u izvornom fizičkom statusu u vijeme smrti, jedno bez reproduktivne moći. I buđenje nastupa upravo u času dolaska njihovih roditelja na prvi prebivališni svijet. I ova djeca zatim primaju svaku priliku, u svom novom obličju, izabrati nebeski put jednako kao što bi to bila u stanju učiniti na svjetovima koji su posvjedočili preuranjeni svršetak njihovog života. Mladež i djeca finalističkog svijeta u dobi od šest do četrnaest godina, jednako odrastaju u petočlanim obiteljima; ove obitelji obuhvaćaju djecu od šest, osam, deset, dvanaest i četrnaest godina. Nakon šesnaeste godine, čim donesu konačnu odluku, djeca prelaze na prvi prebivališni svijet i započinju ići Rajskim putem. Anđeli čuvari nadgledaju ovu djecu u uvjetnim diječijim vrtićima finalističkog svijeta upravo kao što služe smrtnicima evolucijskih planeta, dok vjerne spornagije služe njihovim fizičkim potrebama. I djeca tako rastu na ovim prijelaznim svjetovima sve dok ne donesu svoju konačnu odluku. Pri svršetku materijalnog života, ako biće nije donijelo odluku u pogledu uzlaznog života ili ako ova djeca vremena definitivno odbace pustolovno putovanje u smjeru Havone, smrt automatski prekida njihove uvjetne živote. Takvi slučajevi ne zahtijevaju presudu; nema buđenja iz ovakve druge smrti. Oni jednostavno postanu kao da ih nikad nije bilo. Ali ako izaberu Rajski put savršenstva, istog časa mogu preći na prvi prebivališni svijet i mnogi stižu u pravom času kako bi se pridružili svojim roditeljima pri uzlazu na Havonu. Nakon prolaska kroz Havonu i postignuća Božanstava, ove spašene duše smrtničkog porijekla primaju status permanentnih uzlaznih državljana Raja. PRVI PREBIVALIŠNI SVIJET Na prebivališnim svjetovima smrtna bića koja se ovom prilikom podižu iz mrtvih nastavljaju svoje živote upravo tamo gdje ih je zatekla smrt. Dok pri prelasku s Zemlje na prvi prebivališni svijet možete primijetiti bitniju razliku, da ste bili rođeni na normalnijem i naprednijem vremenskom svijetu, teško da bi ste primijetili razliku izuzev što bi imali drugačije tijelo; čovjekov tjelesni hram ostaje na rodnom svijetu. U samom centru aktivnosti prvog prebivališnog svijeta počiva centar za podizanje mrtvih, ogromni hram posvećen sklapanju ličnosti. Ova ogromna građevina u sebi nosi centralno sastajalište serafskih čuvara sudbine i arhanđela uskrsnuća. Dvorana Uskrsnuća Iz ovog Hrama Novog Života pruža se sedam radijalnih krila, dvorana za uskrsnuće smrtnih rasa. Svaka građevina je posvećena sklapanju jedne od sedam rasa vremena. U svakom krilu postoji stotinu tisuća osobnih stanica uskrsnuća i krila se u centru završavaju kružnim dvoranama grupne asemblaže koje u svojim stanicama za buđenje mogu ugostiti milijun osoba. Ove dvorane su okružene stanicama posvećenim ličnoj asemblaži miješanih rasa normalnih poslije-adamičkih svjetova. Neovisno o tome koja vještina može biti u upotrebi na individualnim svjetovima vremena vezano uz specijalna ili uskrsnuća sudbenog razdoblja, stvarna i svesna asemblaža istinske i potpune ličnosti se uvijek odvija u uskrsnim dvoranama prvog prebivališnog svijeta. Kroz cijelu vječnost nećete zaboraviti duboka sjećanja na prve događaje ovih jutarnjih uskrsnuća. Iz dvorana uskrsnuća prelazite u melkizedeški sektor, gdje primate trajno prebivalište. Zatim slijedi deset dana osobne slobode. Slobodno možete istražiti neposreno okružje vašeg novog doma i upoznati se s programom koji vas neposredno očekuje. Pored toga možete zadovoljiti želju da pregledate arhivu i da potražite svoje najdraže kao i druge zemaljske prijatelje koji su prije vas stigli na ove svjetove. Na koncu ovog desetodnevnog slobodnog perioda započinje drugi korak vašeg rajskog putovanja, kako prebivališni svjetovi predstavljaju stvarne obrazovne centre, a ne samo smještajne planete. Na prvom prebivališnom svijetu (ili na nekom drugom u slučaju naprednijeg statusa) možete nastaviti s intelektualnom obukom i duhovnim razvojem upravo na istoj onoj razini gdje ste bili prekinuti prilikom smrti. Između časa planetarne smrti i uskrsnuća na prebivališnom svijetu, smrtni čovjek ne prima ništa drugo izuzev spoznaje činjenice da je preživio smrt. Ovdje nastavljate upravo tamo gdje ste prekinuli na zemlji. Gotovo cijelo iskustvo življenja na prvom prebivališnom svijetu počiva u otklanjanju nedostataka. Preživjela bića prvog smještajnog svijeta u sebi nose tako mnogobrojne i raznolike nedostatke u pogledu karaktera smrtnog bića i mjere ljudskog iskustva, da glavne aktivnosti ovog svijeta počivaju na korekciji i ispravci ovih mnogostrukih nasljeđa tjelesnog života na materijalnim evolutivnim svjetovima vremena i prostora. Boravak na prvom prebivališnom svijetu u najmanju ruku nastoji proizvesti razvoj smrtnih preživjelih osoba do statusa poslije-adamičkog dijeljenja normalnih evolucijskih svjetova. Studenti prvog prebivališnog svijeta su naravno u duhovnom pogledu daleko napredniji od ovog posve ljudskog stadija postignuća. Ako se ne trebate zadržati na prvom prebivališnom svijetu, na koncu desetodnevnog odmora ponovo odlazite na počinak i odlazite na drugi svijet, i nakon svakih deset dana nastavljate napredovati dok ne stignete do svog položaja. U cerntru sedam glavnih krugova administracije prvog prebivališnog svijeta počiva hram Morontija Pratitelja, osobnih vodiča koji prate uzlazne smrtnike. Ovi pratitelji vuku porijeklo od Majčinskog Duha lokalnog svemira i više milijuna ovih bića živi na morontija svjetovima Satanije. Pored onih koji su pripojeni kao grupni pratitelji, dosta ćete kontaktirati s tumačima i prevoditeljima, čuvarima građevina i nadgledateljima ekskurzija. I ovi pratitelji prije svega surađuju s bićima koja rade na razvoju vaše ličnosti i njezinih činitelja uma i duha u okviru vašeg morontija tijela. Kada počnete put na prvom prebivališnom svijetu, jedan Moronija Pratitelj prilazi tisućučlanoj grupi uzlaznih smrtnika, dok pri usponu kroz sedam prebivališnih svjetova imate priliku sresti sve veći broj ovih bića. Ova predivna i raznolika bića predstavljaju druželjubive suradnike i privlačne vodiče. Oni slobodno prilaze individualnim osobama ili odabranim grupama svakog svijeta prijelazne kulture, uključujući i svjetove njihovih satelita. Oni organiziraju ekskurzije i prate sve uzlazne smrtnike pri njihovim slobodnim aktivnostima. Vrlo često prate grupe preživjelih osoba pri povremenim posjetama Jerusemu i u svakom času svoga boravka možete otići do arhivskog centra glavnog sustavnog središta i tu sresti uzlazne smrtnike sa svih sedam prebivališnih svjetova, kako svi slobodno putuju između svojih rezidencijalnih svjetova i glavnog sustavnog središta. DRUGI PREBIVALIŠNI SVIJET Na ovom svijetu podrobnije ulazite u sastav prebivališnog života. Tu se počinju formirati grupacije morontija života; počinju djelovati radne grupe i društvene organizacije, mjesta počinju primati formalne proporcije, dok uzlazni smrtnici uvode nova društvena uređenja i upravne režime. Kako se budete uspinjali jednim po jednim prebivališnim svijetom, možete susresti sve više morontija aktivnosti uzlaznih preživjelih osoba. Kako budete napredovali, na prebivališnim svjetovima možete opaziti sve više jeruzemskih obilježja. Stakleno more susrećete na drugom prebivališnom svijetu. Pri svakom napretku s jednog prebivališnog svijeta na drugi, primate novoizgrađeno i prikladno prilagođeno morontijalno tijelo. Nakon što pođete na počinak sa serafskim prijevoznicima, budite se s novim ali nerazvijenim tijelom u dvoranama uskrsnuća, upravo kao što se bili stigli na prvi prebivališni svijet izuzev što Misaoni Isparvljač ostaje uz vas prilikom ovog prijelaznog sna između prebivališnih svjetova. Vaša ličnost ostaje nedirnuta nakon što pređete s evolucijskih svjetova na početne prebivališne svjetove. Vaša sjećanja ostaju nedirnuta pri cijelom usponu prebivališnim svjetovima. Zajedno s fizičkim mozgom uništene su sve posve animalističke i u cjelosti materijalne menatalne asocijacije, dok sve vrijedne stvari vašeg mentalnog života kao i sve ono što je vrijedno opstanka postaje predmet Ispravljačevog dupliciranja i ulazi u sastav osobnog sjećanja tijekom cijelog uzlaznog puta. Bit ćete svjesni svih vrijednih iskustava kako budete napredovali s jednog prebivališnog svijeta na drugi i s jednog kozmičkog sektora na drugi, čak i do samog Raja. Premda imate morontija tijela, kroz svih sedam svjetova nastavljate jesti, piti i odmarati se. Ovdje živite na morontija hrani, vrsti živuće energije koja nije poznata na materijalnim svjetovima. Morontija tijela potpuno koriste vodu i hranu; nema otpada. Razmislite o slijedećem: Prvi prebivališni svijet je uveliko materijalan planet koji predstavlja početke morontija režima. Vi ste tu još uvijek ljudsko biće i dok kao takvi niste daleko od ograničenih gledišta smrtničkog života, na svakom se svijetu može vidjeti jasan napredak. Sa svijeta na svijet postajete sve manje materijalni, sve intelektualniji i ponešto više duhovni. Najbitniji duhovni napredak nastupa na posljednja tri od sedam progresivnih svjetova. Na prvom prebivališnom svijetu bitno se nadoknađuju biološki nedostaci. Ovi nedostaciju u planetarnim iskustvima spolnog života, obiteljskih veza i roditeljske uloge treba bilo korigirati ili planirati njihovu korekciju za budućeg života među obiteljima Materijalnih Sinova na Jerusemu. Drugi prebivališni svijet prvenstveno pruža uvjete za uklanjanje svih faza intelektualnog sukoba i otklanjanje svih vrsta mentalne neusklađenosti. Ovdje se nastavlja nastojanje na spoznaji značaja morontija mote koje započinje na prvom prebivališnom svijetu. TREĆI PREBIVALIŠNI SVIJET Treći prebivališni svijet je glavni centar Učitelja Prebivališnih Svjetova. Premda ovi djeluju na svih sedam prebivališnih svjetova, njihov glavni grupni centar počiva na središtu školskih krugova trećeg svijeta. Na prebivališnim kao i na višim morontija svjetovima živi više milijuna ovih učitelja. Ovi napredni i proslavljeni kerubimi služe u ulozi morontija učitelja od prebivališnih svjetova do posljednjeg svijeta uzlazne obuke lokalnog svemira. Za vrijeme boravka na prvom prebivališnom svijetu, imate dopuštenje posjetiti prvi prijelazni svijet, glavni finalistički centar i probni vrtići sustava koji postoje u cilju podizanja nepotpuno razvijene evolucijske djece. Kad stignete na drugi prebivališni svijet, dopušteno vam je povremeno posjetiti drugi prijelazni svijet gdje su smješteni morontija nadglednički centri cijele Satanije i obrazovne škole različitih morontija redova. Nakon što stignete na treći prebivališni svijet smjesta smijete otići u posjetu trećem prijelaznoom svijetu, glavnom centru anđeoskih redova na kojem se nalaze i različite sustavne institucije obrazovanja. S ovog svijeta uzlazni smrtnici idu u sve korisnije posjete Jeruzemu koje u njima bude sve veće zanimanje. Treći prebivališni svjet je obilježen velikim osobnim i društvenim postignućem svih koji nisu uspjeli ostvariti ekvivalentno postignuće kulturnih krugova prethodno oslobođenju iz zemaljskog tijela na rodnim svjetovima. Na ovom svijetu započinje pozitivniji obrazovni rad. Obrazovni program prva dva prebivališna svijeta prevenstveno ima za cilj uklanjanje nedostataka, negativnost, nastojeći dopuniti životno iskustvo u tjelesnom obličju. Na ovom trećem prebivališnom svijetu preživjele osobe uistinu započinju progresivnu morontijalnu kulturu. Glavni cilj ove obuke počiva u produbljenju shvaćanja odnosa između morontija mote i smrtničke logike, koordinaciji morontija mote i smrtničke filozofije. Preživjeli smrtnici ovom prilikom stječu praktični uvid u istinsku metafiziku. Ovo je stvarni uvod u inteligentnu spoznaju kozmičkih značenja i svemirskih međuodnosa. ČETVRTI PREBIVALIŠNI SVIJET Nakon što stignete na četvrti prebivališni svijet, uveliko ulazite u morontija životni put; ovdje se imate prilike uveiko udaljiti od svoje početne materijalne egzistencije. Sada primate dopuštenje za posjetu četvrtom prijelaznom svijetu, gdje se možete upoznati s centrima i obrazovnim školama visokih anđela. Zahvaljujući uspješnoj službi ovih visokih anđela četvrtog prijelaznog svijeta, morontija posjetitelji mogu prići vrlo blizu različitim redovima Božjih Sinova za vrijeme periodičnih posjeta Jeruzemu, kako se novi sektori sustavnog središta postpuno otvaraju uzlaznim smrtnicima prilikom njihovih višestrukih posjeta svijetu glavnog središta. Nova se veličanstva neprestano otvaraju pred sve širim umovima ovih uzlaznih bića. Na četvrtom prebivališnom svijetu individualna uzlazna bića nalaze svoje mjesto u radnim grupama i razrednim aktivnostima morontija života. Uzlazna bića ovdje razvijaju sve veće poštovanje razglasnnog sustava i drugih faza lokalnokozmičke kulture i napretka. Za vrijeme obuke na četvrtom svijetu uzlazni smrtnici po prvi put istinski upoznaju zahtijeve i radosti istinskog društvenog života morontija stvorenja. I uistinu je ova evolucijska stvorenja nisu navikla sudjelovati u društvenim aktivnostima koje nisu zasnovane na samodopadljivosti i osvajačkom djelovanju egoizma. Ovdje se upoznaju s novim društvenim ustrojstvom koje počiva na susjećajnom razumijevanju uzajamnog poštovanja, nesebičnoj ljubavi prema uzajamnoj službi i snažnoj motivaciji u cilju ostvarenja zajedničke i visoke sudbine, Rajskog cilja obožavanja i božanskog savršenstva. Sva uzlazna bića postaju samosvjesna poznavanja, obznanjenja, traženja i pronalaženja Boga. PETI PREBIVALIŠNI SVIJET Prijevoz do petog prebivališnog svijeta predstavlja veličanstven korak naprijed u životu morontija progresivca. Život na ovom svijetu pruža nagovještaj jeruzemskog života. Ovdje počinjete ostvarivati visoku sudbinu odanih evolucijskih svjetova koji mogu posve normalno uznapredovati do ovog stadija za vrijeme prirodnog planetarnog razvoja. Kultura ovog prebivališnog svijeta uopćeno odgovoara ranom dobu stadija svjetla i života na planetima normalnog evolucijskog razvoja. I iz ovog možete zaključiti zašto je visoko kulturnim i progresivnim ljudskim bićima s odgovoarajućih naprednih evolucijskih svjetova nekom prilikom dopušteno propustiti pojedine, a nekom priliko i sve, prebivališne svjetove. Nakon što ovladate jezikom lokalnog svemira i prije nego što napustite četvrti prebivališni svijet, možete provesti više vremena na usavršavanju uversa jezika kako bi ovladali znanjem oba jezika prije nego dođete na Jeruzem s prebivališnim statusom. Od glavnog sustavnog središta do Havone, svi uzlazni smrtnici govore dva jezika. I zatim je ponovo bitno uvećati supersvemirski riječnik kako trebate ovladati još jednim jezikom radi ostvarenja prebivališta na Raju. Po dolasku na peti prebivališni svijet, hodočasniku je dopušteno da posjeti peti prijelazni svijet, Sinov glavni centar. Uzlazno biće ovdje postaje osobno upoznato s različitim grupama božanskih sinova. Dok je već čulo o ovim veličanstvenim bićima i dok ih je već imalo prilike upoznati na Jerusemu, ovom ih prilikom istinski upoznaje. Na petom prebivališnom svijetu imate prilike naučiti o obrazovnim svjetovima zviježđa. Ovdje upoznajete prve učitelje koji vas počinju pripremati za buduće putovanje zviježđem. Ova se priprema nastavlja na šestom i sedmom svijetu, dok se zavšni potezi vuku na sektoru uzlaznih smrtnika na Jerusemu. Stvarno rođenje kozmičke svijesti nastupa na petom prebivališnom svijetu. Ovdje postajete svjesni svemira. Ovo je uistinu razdoblje za proširenje vidika. Sve otvoreniji umovi uzlaznih smrtnika ovje počinju shvaćati da veličanstvena i slavna, uzvišena i božanska sudbina očekuje sve koji završe progresivni rajski uspon koji su započeli s takvom radošću i tako povoljnim znamenjem. I otprilike u ovom času prosječni smrtnik počinje ispoljavati taj iskreni iskustveni entuzijazam za havonski uzlaz. Studiranje postaje dobrovoljno, nesebična služba prirodna, a obožavanje spontano. Ovdje se rađa stvarni morontija karakter; tu se razvija stvarno morontija stvrenje. ŠESTI PREBIVALIŠNI SVIJET Bića koja borave na ovom svijetu primaju dopuštenje da posjete šesti prijelazni svijet gdje imaju prilike više naučiti o visokim nadkozmičkim duhovima, premda još uvijek nisu u stanju vidjeti veći broj ovih bića. Ovdje jednako tako primaju prve lekcije na temu budućeg puta u obličju duha koji neposredno prati diplomiranje s obrazovnih morontija institucija lokalnog svemira. Pomoćni Vladar Sustava često dolazi u posjetu ovom svijetu i ovdje počinje uvodna obuka u vještini kozmičke administracije. Bića ovdje primaju prve lekcije koje obuhvaćaju pitanja vezana uz poslove cijelog svemira. Ovo je izvanredno doba u životu uzlaznih smrtnika koje u većini slučajeva svjedoči o savršenom spajanju ljudskog uma i božanskog Duha. Dok se ovaj proces spajanja potencijalno mogao odigrati i ranije, stvarno djelovanje identiteta u većini slučajeva nije postignuto sve do boravka na petom ili čak šestom prebivališnom svijetu. Sjedinjenje evolucijske besmrtne duše s vječnim i božanskim Duhom rezultira serafskim pozivom upućenim arhanđelima koji nadgledaju uskrsnuće preživjelih osoba kao i arhanđelu iz zapisa koji vodi računa o onima koji idu pred sud trećega dana; i zatim, u prisutnosti takvih morontija suradnika ove osobe koje je preživjela smrt, ovi potvrdni glasnici kazuju: “Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, koga sam odabrao.” Ova jednostavna ceremonija obilježava ulazak uzlaznog smrtnika na put vječne Rajske službe. Neposredno nakon potvrde spajanja s Duhom Boga Oca Svih ovo se novo moronija biće po prvi put predstvalja svojim suradnicima po novom imenu, nakon čega prima četrdesetodnevnu umirovljenost od svih rutinskih aktivnosti kako bi se posvetilo duhovnoj meditaciji i izabralo najpovoljniju alternativnu stazu havonskog puta i najpoželjniju metodu rajskog postignuća. Ali ova veličanstvena bića još uvijek imaju više-manje materijalnu prirodu; oni se nalaze daleko od istinskog obličja duha; s duhovnog gledišta, više nalikuju nadsmrtnicima, dok još uvijek stoje niže od anđela. Ali oni se pretvaraju u istinski izvanredna stvorenja. Za vrijeme borvka na šestom prebivališnom svijetu, učenici primaju status koji se može usporediti s uzvišenim stadijem koji obilježava evolucijske svjetove koji normalno uznapreduju do stadija koji nadilaze početnu fazu svjetla i života. Ovaj prebivalšni svijet ima višu društvenu organizaciju. Za vrijeme uzlaza s jednog svijeta na drugi, sve više iščezava sjena smrtne prirode. Bića postaju sve privlačnija i prijatnija kako se više udaljavaju od grubih ostataka planetarnog životinjskog porijekla. Zahvaljujući “dolasku iz velikih nevolja,” ova proslavljena bića u sebi nose crte iskrene ljubaznosti i razumijevanja, suosjećanja i trpeljivosti. SEDMI PREBIVALIŠNI SVIJET Ono što se događa na ovom svijetu predstavlja krunidbeno postignuće neposrednog posmrtnog puta. Za vrijeme boravka na ovom svijetu primate pouke od višebrojnih učitelja, dok vas svi ovi učitelji zajednički nastoje pripremiti za postignuće prebivališnog statusa na Jerusemu. Sve uočljive razlike između smrtnika s izoliranih i retardiranih svjetova na jednoj i smrtnika s naprednijih i prosvjećenijih svjetova na drugoj strani, iščezavaju za vrijeme putovanja na ovom sedmom prebivališnom svijetu. Ovdje gubite sve ostatke svog nesrećnog nasljeđa, nezdravog okružja i neduhovnih planetarnih tendencija. Ovdje se brišu posljednji tragovi “žiga Zvijeri.” Za vrijeme boravka na sedmom prebivališnom svijetu, dobijate dopuštenje da odete u posjetu sedmom prijelaznom svijetu, svijetu Oca Svih. Ovdje započinje novo i duhovnije obožavanje nevidljivog Oca, navika koju ćete sve više prakticirati za vijeme svog dugog uzlaznog puta. Dok na ovom svijetu prijelazne kulture imate priliku otkriti Očev hram, tu nećete vidjeti Oca. Ovom prilikom započinje formacija odjeljenja u cilju diplomiranja sa Jerusema. Dok ste do ovog časa putovali sa svijeta na svijet individualno, sada se pripremate za odlazak s Jeruzema u grupama, premda u okviru određenih granica uzlazno biće može ostati na sedmom prebivališnom svijetu kako bi pomoglo i ubrzalo napredak sporijih pripadnika njegove zemaljske ili prebivališne radne grupe. Zahvaljujući staklenom moru osoblje sedmog prebivališnog svijeta ima priliku promatrati dolazak smrtnika na Jeruzem u prebivališnom statusu. Dok ste već mogli posjetiti Jeruzem stotinu tisuća puta, jedino ste bili gost; nikad prije niste imali priliku proći do glavnog središta sustava u pratnji grupe smrtnika koji su se zauvijek opraštali od cjelokupnog života prebivališnog statusa uzlaznih bića. Nedugo zatim trebate doći na prijemno polje glavnog svijeta u statusu Jeruzemskih državljana. Jako ćete uživati u svom napretku kroz ovih sedam dematerijalizirajućih svjetova; ovo su uistinu svjetovi na kojima se uklanja smrtni status. Na prvom prebivališnom svijetu još uvijek imate uglavnom ljudsku prirodu, ljudski um u morontija obličju–materijalno tijelo morontija svijeta ali ne i smrtničku kuću ljudskog tjelesnog obličja. Dok se istinski opraštate od smrtničkog stanja besmrtnog statusa u času spajanja s Ispravljačem, pri završetku jeruzemskog života primate gotovo pravo morontija obličje. DRŽAVLJANSTVO NA JERUZEMU Primitak novog odjeljenja diplomaca s prebivališnih svjetova doznačava cijelom Jeruzemu da se pripremi za zborni izraz dobrodošlice. Čak i spornagije uživaju u dolasku ovih pobjedonosnih uzlaznih bića evolucijskog porijekla, onih koji su završili planetarni proces i napredak prebivališnim svjetovima. Jedino fizički upravitelji i Morontija Nadglednici Moći ne prisustvuju ovim povremenim proslavama. Ivan u Otkrivenju govori o svojoj viziji dolaska uzlaznih smrtnika sa sedam prebivališnih svjetova na svoje prvo nebo, veličastveni Jeruzem. I on kaže: “Također spazih nešto kao stakleno more pomiješano s vatrom; i pobjednike zvijeri koja je bila u njima i njezina kipa koji se održao kroz prebivališne svjetove i posljednjeg žiga i traga, gdje stoje na staklenom moru s citrama Božjim, pjevajući pjesmu izručenja iz smrtničkog straha i smrti.” (Na svim ovim svjetovima vlada usavršena prostorna komunikacija; i ma gdje se nalazili, možete primiti takvu komunikaciju zahvaljujući “citrama Božjim,” morontija izumu koji služi korigaciji vaše nesposobnosti za neposredno podešenje svog nezrelog morontija senzornog mehanizma za prijem prostorne komunikacije.) Pavao je također imao viziju zbora uzlaznih državljana usavršenih smrtnika na Jeruzem, kako je zabilježio: “Naprotiv, pristupili ste k Sionskoj gori, gradu Boga živoga, nebeskom Jeruzalemu, i k bezbrojnim anđelima, svečanom zboru Mihaela, i k duhovima pravednika koji su učinjeni savršenima.” Nakon što ostvare stalni status na središtu sustava, smrtnici više ne prolaze kroz dolsovna uskrsnuća. Morontija obličje koje primate prilikom odlaska sa svijeta prebivališnog života nosi formu koja ostaje s vama sve do kraja lokalnokozmičkog života. Unatoč povremenim promjenama, ostajete u ovom obličju sve dok se ne oprostite od ovog stadija i dok ne postanete duhovi prvog stadija prethodno prijelazu na supersvemirske svjetove uzlazne kulture i obuke duha. Smrtnici koji idu cijelim putem prebivališnog života sedam puta imaju priliku proći kroz počinak usklađenja i buđenje uskrsnuća. Ali posljednja dvorana uskrsnuća, završno mjesto buđenja, ostaje za njima na sedmom prebivaličnom svijetu. Promjena obličja nakon ovog časa više ne zahtijeva gubitak svijesti ili prekid kontinuiteta osobnih uspomena. Smrtnička ličnost koja započinje postojanje na evolucijskim svjetovima usađena u tjelesno obličje, u kojoj živi Tajanstveni Osmatrač i u koju ulazi Duh Istine, nije posve pokrenuta, ostvarena i ujedinjena sve dok ovaj jeruzemski državljanin ne primi oslobođenje od Edentije i dok ne bude proglašen istinskim članom lokalno svemirskog morontija zbora, besmrtna preživjela osoba koja djeluje u zajednici s Ispravljačem, biće koje uzlazi k Raju, ličnost morontija statusa i istinsko djete Svevišnjeg. Smrtnička smrt predstavlja vještinu bijega iz materijalnog života u tjelesnom obličju; i iskustva prebivališnnog puta življenja na sedam svjetova korektivne obuke i kulturnog obrazovanja predstavljaju proces uvođenja smrtničkih preživjelih osoba na morontija put, prijelazni život koji posreduje između evolucijske materijalne egzistencije i višeg postignuća duha vremenskih uzlaznih bića pred kojima stoji sudbina postignuća portala vječnosti.

 4. istina 18/08/2018 at 12:49

  hm.hm.hm……

  01/27/18–00:25: ULAZAK NA VIŠE STANJE SVIJESTI

  Do nedavno, ulazak u više stanje svijesti, karakterizirano povišenom osjetilnošću, bio je rezerviran za discipliniranu manjinu, ljude koji su prakticirali stare tehnike meditacije, pjevanja mantri i joge, ili novije verzije starih tehnika poput progresivne relaksacije, hipnoze i autosugestije. Ove tehnike funkcioniraju, ali problem je što zahtijevaju veliku disciplinu i oduzimaju puno vremena. Danas tehnologija omogućuje neke nove načine dovođenja osobe u priželjkivana stanja (bilo opuštenosti ili povećane koncentriranosti i sl.). Među ostalim, moguće je koristeći zvuk utjecati na vezu mozak-tijelo, i time mijenjati stanje organizma. Mozak je elektrokemijski organ. Istraživanja su pokazala da mozak u punoj funkciji generira 10 W snage. Električna aktivnost mozga se opisuje pomoću moždanih valova (brainwaves). Više je tipova tih valova, različitih amplituda i frekvencija, pri čemu svaki tip predstavlja određeno stanje mozga, a time i organizma. Postoji više različitih brainwave stanja. Mozak konzistentno prolazi kroz svako od stanja više puta tijekom dana i noći. To je posve normalno za svako ljudsko biće. Mozak se ne nalazi samo u jednom stanju u određenom trenutku, već pulsira u svim stanjima istovremeno, ali je u nekom trenutku uvijek jedno stanje dominantno. Dominantno stanje određuje ‘stanje uma’ ili razinu svijesti. Svako od ovih stanja se pojavljuje u specifičnom rasponu frekvencija. Elektroencefalografija je neurofiziološko mjerenje električne aktivnosti mozga, pomoću elektroda postavljenih na glavu, ili u specijalnim slučajevima na koru mozga. Rezultati su poznati kao elektroencefalogram (EEG), i predstavljaju moždane valove (brainwaves). Amplitude EEGa su oko 100V, kada se mjeri na površini glave, odnosno 1-2mV, kada se mjeri na površini mozga. EEG ima neka ograničenja. Elektrode na glavi nisu dovoljno osjetljive, mogu očitati mnoštvo neurona, ali ne i samo jednoga (premala amplituda). Također EEG ima manju anatomsku specifičnost u usporedbi sa drugim metodama proučavanja moždanih aktivnosti (magnetska rezonanca itd.). To se djelomično može kompenzirati korištenjem velikog broja elektroda kako bi se triangulirao izvor električne aktivnosti. Prednost EEGa je što, u usporedbi s ostalim metodama, može mjeriti u vrlo malim vremenskim intervalima. Vremenska rezolucija ostalih metoda je sekunde ili minute, a za EEG je manja od milisekunde. EEG je jedina metoda koja mjeri direktno električnu aktivnost mozga. Ostale metode se oslanjaju na krvotok ili metabolizam. Frekvencijski se EEG dijeli na pet područja: Alfa – 8-13 Hz Beta – 13-40 Hz Theta – 4-8 Hz Delta – 40 Hz Beta Kada je mozak uzbuđen i aktivno uključen u mentalne aktivnosti, dominiraju signali beta frekvencija. Beta valovi imaju relativno malu amplitudu, ali i najveću frekvenciju (osim gama valova). Karakteriziraju zaokupljen um. Osoba koja razgovara, rješava analitičke zadatke, prosuđuje ili analizira svijet oko nas nalazi se u beta stanju. Beta frekvencijsko područje se dijeli na tri dijela: SMR, beta 1 i beta 2. SMR (sensorimotor rhytam) je područje od 13-15 Hz. Povezuje se sa kretanjem tijela. Povećavanje utjecaja ovih frekvencija može rezultirati opuštenom koncentracijom i povećanom pažnjom. Beta 1 je područje od 15-20 Hz. Povećanjem utjecaja može se povećati mentalne sposobnosti, IQ i fokus. Beta 2 (20-40 Hz) donosi sa sobom izuzetnu pažnju, ali takjođer i nervozu. Alfa Alfa valovi su sporiji od bete, ali i viših amplituda. Osoba čiji mozak proizvodi dominantno alfa valove je budna, ali opuštena. Alfa stanje se javlja često prilikom buđenja i neposredno prije spavanja. Kada sklopimo oči, mozak nam automatski počinje proizvoditi alfa valove. Alfa frekvencijsko područje se dijeli na alfa 1 i alfa 2 područje. Alfa 1 (8-10 Hz) podrazumjeva unutarnju svjesnost, ravnotežu. Alfa 2 (10-13 Hz) podrazumjeva ‘liječenje’, jača vezu mozak-tijelo. Theta Theta valovi imaju veću amplitudu od alfa i beta valova, te manju frekvenciju. Dnevno sanjarenje je tipična aktivnost kojom dominiraju theta valovi. Zanimljivo je da se theta valovi mogu pojaviti i ako osoba obavlja neke aktivne poslove koji uključuju dosta ponavljanja, te su toliko automatizirani da se mozak može ‘isključiti’ (vožnja autocestom, joggiranje…). Theta stanje može biti vrlo kreativno, jer osobe u njemu često dolaze do dobrih ideja. Međutim, ono se može i zlorabiti pomoću hipnoze i mentalnog programiranja. Theta područje se dijeli na theta 1 i theta 2 područje. Theta 1 je područje od 4-5 Hz. Smanjenje utjecaja ovog područja može dovesti do poboljšane koncentracije, pažnje i smanjenja hiperaktivnosti. Theta 2 (5-8 Hz) tipično obilježava vrlo opušteno spavanje sa puno sna. Paranormalna i duhovna iskustva su najčešća u ovom stanju. Delta Delta valovi su najveće amplitude i najmanje frekvencije. Duboko spavanje bez sna je tipična aktivnost kojom dominiraju delta valovi. Gotovo se nemoguće umjetno dovesti u ovo stanje, možemo se samo dovesti u nisko theta stanje i nadati da će mozak sam otići u deltu. Gama Gama valovi su najveće frekvencije. Do nedavno se nisu računali kao dio EEG-a, te se tek u posljednje vrijeme počinju više proučavati. Istraživanja pokazuju da mozak ulazi u gama stanje prilikom visokih razina procesiranja informacija. Binauralni ritam Binauralni ritam je originalno otkrio 1839. njemački znanstvenik H.W.Dove. On je otkrio da, kada se dva zvuka različite frekvencije dovode svaki na jedno uho, mozak ‘čuje’ treći fantomski zvuk. Mozak pritom počinje emitirati signal frekvencijski jednak razlici između dva signala koji se dovode do ušiju. Taj signal se naziva binauralni ritam. Npr. ako na jedno uho dovedemo signal frekvencije 100 Hz, a na drugo uho signal frekvencije 108 Hz, mozak ‘čuje’ razliku dva signala tj. signal frekvencije 8 Hz. Daljnje istraživanje je proveo tijekom 70-ih biofizičar Gerald Oster u bolnici Mount Sinai u New Yorku. Dokazao je da mozak počinje slijediti binauralni ritam i emitirati signal iste frekvencije, te da se tako može mozak dovesti u željeno stanje pomoću zvuka. Tu pojavu je nazvao Frequency following response. Osterov je rad na području utro put daljem proučavanju zvučne stimulacije mozga. Brainwave entrainment Princip brainwave entrainmenta je odavno poznat u fizici. Ako se udari vilica za ugađanje klavira koja proizvodi zvuk frekvencije 440 Hz, a onda se do nje donese ista takva vilica, druga vilica će početi oscilirati. To se može primjeniti na mozak. Kada se mozak stimulira, putem ušiju očiju ili drugih osjetila, on emitira električni naboj kao odgovor koji se naziva Cortical evoked response. Ovi električni odgovori putuju mozgom, i postaju ono što čujemo i vidimo. slika 1: signal kojim se mozak stimulira i mozgov ‘odgovor’ slika 2: promatranje brain entrainmenta; nakon 6 minuta utjecaj signala frekvencije 10Hz je značajno povećan Hemi sync tehnologija Kada obje hemisfere odgovaraju na binauralni ritam sinkronizirano, to se naziva ‘whole brain synchronization’. Također se nekad naziva ‘whole brain functioning’ ili ‘hemispheric synchronization’. WBS se očituje u tome da različiti djelovi mozga počinju djelovati zajedno, oscilirajući na istoj frekvenciji, i uzrokujući povećani ‘promet’ neuronskim stazama. Lijeva i desna polutka rade zajedno, električna aktivnost i energetski uzorci se šire kroz cijeli mozak, a ne samo u nekim dijelovima. Mozak ulazi u izuzetna stanja svijesti, koja se uobičajeno ne mogu postići bez godina vježbe. Istraživanja su pokazala kako je WBS prisutan u trenutcima povećane kreativnosti, jasnosti i inspiracije. EEG mjerenja pokazuju da izuzetno uspješni pojedinci imaju povećanu razinu WBS-a. Hemi sync tehnologija koristi kombinaciju multipleksiranih binauralnih ritmova i ‘pink sound’ (filtrirani bijeli šum) te verbalne sugestije pažljivo slkožene kako bi se slušatelja dovelo u traženo stanje. Prilikom proučavanja primjećeno je pojavljivanje osjećaja neugodnosti kod ispitanika u početnim i završnim trenucima izvantjelesnog iskustva. Zbog toga se počeo koristiti ‘pink sound’ kao osjetilna veza sa izvantjelesnim stanjem. Dokazano je da ovo maskiranje binauralnih ritmova ne umanjuje njihov utjecaj. ‘Pink sound’ stvara ganzfeld stimulaciju (ganzfeld znači homogenizirano polje). Nakon određenog vremena, mozgov reticular activating system (RAS, tvar koja međusobno povezuje sve dijelove mozga) zaključuje da ta nemijenjajuća stimulacija ne sadrži korisne informacije, pa ganzfeld postaje perceptivno nepostojeći za svijest. Mozak se privikao na ganzfeld i okreće fokus ka nečemu drugom. Sami binauralni ritmovi mogu ne postići privikavanje, i nakon nekog vremena početi iritirati. Kombinirani sa ‘pink soundom’ oni tvore ganzfeld okruženje i samim time postaju učinkovitiji u mijenjanju stanja mozga. Moguće uporabe BR tehnologije Opuštanje između 5 i 10 Hz za različite razine opuštenosti Meditacija između 4 i 7 Hz; mijenjanje između više različitih frekvencija Spavanje početi između 4 i 6 Hz, zatim ići niže od 3.5 Hz, i zaustaviti se između 1.5 i 2.5 Hz Kreativna vizualizacija početi sa 6 Hz; penjati se do 10 Hz Smanjenje stresa bilo koja frekvencija ispod 11 Hz Hipnoza između 8 i 10 Hz prilikom vođene meditacije Poboljšanje učenja između 7 i 9 Hz tijekom čitanja gradiva Poboljšanje intuicije između 4 i 7 Hz Dosezanje viših stanja svijesti theta frekvencije; dnevne polusatne terapije Pozitivni učinci BR-a i mogući rizici Zahvaljujući BR stimulaciji, mozak počinje stvarati nove neuronske puteve. Živčana stimulacija potiče dendrički rast u mozgu. Dendrički rast omogućuje bržu i lakšu komunikaciju u mozgu, te daje mu veću moć procesiranja. Dendriti su tkiva koja se granaju iz tijela neurona. Ona povećavaju površinu upotrebljivu za primanje ulaznih informacija. Dendrički rast je proces koji traje tijekom cijelog života. Svaki put kad nešto naučimo, događa se novi dendrički rast, kao rezultat stimulacije mozga na novi način. Istovremeno, moguće je i deaktiviranje starih dendričkih veza ili njihovo raspadanje (to se povezuje sa starenjem isenilnošću). Ideja korištenja BR-a je povećati iskoristivi potencijal mozga, te zajedno sa sinhronizacijom hemisfera mozga, naučiti mozak da postiže željena stanja po volji. Postoje dva ograničenja prilikom korištenja BR tehnologije. Jedno se odnosi na osobe s epilepsijom. Napadaj epilepsije se može izazvati zvukom, stoga te osobe ne bi trebale koristiti BR tehnologiju bez liječničkog nadzora. Drugo ograničenje se odnosi na izuzetnu opuštenost, koja se može postići korištenjem tehnologije. Stoga, nikako ne bi trebalo npr. voziti automobil, ili upravljati opasnim strojevima, dok se npr. sluša audio vrpca s BR zvukovima. Binauralni ritam kroz povijest Od tibetanskih napjeva, ritmičnog udaranja bubnjeva američkih indijanaca, zvuk je imao važnu ulogu u liječenju i duhovnoj vježbi kroz stoljeća. Primitivne kulture su bile svijesne pozitivnih učinaka BR-a puno prije moderne znanosti. Proučavanjem upotrebe bubnjeva otkriveno je da je frekvencija udaraca odgovorna za vođenje šamana u više sfere svijesti. Nije slučajno da je frekvencija bubnjeva, dakle frekvencija koja dovodi šamana u stanje blaženstva i izuzetne opuštenosti, oko 4.5 Hz, što odgovara niskoj theta razini. Korištenje repetitivnog ritma i napjeva za liječenje i postizanje izuzetnih stanja svijesti poznate su: sjevernoameričkim šamanima, hinduističkim liječnicima, tibetanskim svećenicima, sufijevskim dervišima, uvježbanim yogiima… U Indiji postoje pjesme i mantre specijalno napravljene za liječenje bolesti. Uveježbavaju ih Babaji – hindu liječnici, a mogu pomoći čak kod artritisa ili vodenih kozica. Primjena Brainwave generator, freeware program za stvaranje vlastitog binauralnog ritma: http://www.bwgen.com Komercijalni brainwave: http://www.brainwave-entrainment.com Ovom tehnologijom gotovo svatko može doći u viša stanja svijesti, pomoći sebi i drugima.

 5. istina 18/08/2018 at 12:14

  hm,hm,hm………
  UBRZANJE ZEMLJE

  Zemljina Schumannova rezonancija ubrzava Frekvenciju od 7,83 Hz drevni su indijski rišiji zvali frekvencijom OM. Ona je uz to i prirodni ritam otkucaja srca Majke Zemlje, poznat kao Schumannova rezonancija. Wikipedia kaže: Schumannove rezonancije su globalne elektromagnetske rezonancije koje pobuđuju izboji munja u šupljini koju tvore površina Zemlje i ionosfera. Dugi niz godina frekvencija te rezonancije stabilno se održavala na 7,83Hz, uz neznatna odstupanja. U lipnju 2014. to se, čini se, promijenilo. Ekrani Ruskog sustava za promatranje svemira zabilježili su iznenadan nagao porast aktivnosti do razine od 8,5 Hz. Od tada je bilo dana kada je Schumannova rezonancija znala ubrzati i do 16,5 Hz. Isprva se mislilo da je problem u uređajima, ali kasnije je utvrđeno da su podaci ispravni. Svi su se pitali što je to što dovodi do tako naglih isprekidanih porasta Budući da se smatra da je Schumannova frekvencija usklađena s alfa i theta stanjima ljudskog mozga, to ubrzanje moglo bi objasniti zašto se često čini da se vrijeme ubrzalo, a događaji i promjene u našem životu događaju se većom brzinom. Te nove rezonancije u prirodnoj su korelaciji s aktivnošću ljudskih moždanih valova. To dakle znači da se mijenjamo. To ubrzanje frekvencije govore o promjeni u ljudskoj evoluciji. Frekvencija od 7,83 Hz je alfa/theta stanje. Riječ je o opuštenom stanju-svojevrsnom neutralnom stanju neaktivnosti kada se čeka da se nešto dogodi. Frekvencija između 8,5 i 16,5 Hz pomiče nas iz theta spektra u smirenije alfa stanje, pri čemu se pojavljuju brže i živahnije beta frekvencije. (To korelira s polaganim kognitivnim buđenjem). Budući da je Schumannova rezonancija pokazivala nagle poraste vrijednosti između 12 i 16,5 Hz, to znači ubrzanje. U neurofeedbacku vrijednosti između 12 i 15 Hz nazivaju se frekvencijom senzorno-motornog ritma (SMR). Riječ je o idealnom stanju probuđene mirnoće. Naši su misaoni procesi bistriji i usredotočeniji, ali smo još uvijek istovremeno očaravajuće obuzeti onim što radimo i u stanju budnosti. Drugim riječima, Majka Zemlja mijenja frekvenciju vibracije, a to i mi činimo. To bi mogao biti jedan od mnogih znakova da se BUDIMO. Naša svijest se uzdiže prema većoj istini Znanstvenici ističu da Zemljino magnetsko polje, koje može djelovati na Schumannovu rezonanciju, polagano slabi posljednjih 2000 godina, što je još izraženije zadnjih nekoliko godina. Nitko ustvari ne zna zašto se to događa. Jedan stari indijski mudrac rekao mi je da su Zemljino magnetsko polje postavili drevni ljudi kako bi blokirali naša praiskonska sjećanja o našem stvarnom nasljeđu, a da bi duše mogle učiti iz iskustva slobodne volje te da ih pritom ne ometaju sjećanja na prošlost. On je tvrdio da promjene koje se događaju u magnetskom polju polagano otklanjaju prepreke prema tom sjećanju te se naša svijest uzdiže prema većoj istini. To ubrzanje dovodi ljude do osjećaja umora, iscrpljenosti, vrtoglavice, potištenosti i nekih neobičnih stanja budući da svoje frekvencije usklađujete s frekvencijama Nove Zemlje. Prilagodba nije uvijek lagan proces, ali imajte na umu da je sve to sastavni dio vašeg jedinstvenog BUĐENJA. Da bi Svemir evoluirao, važno je da Zemlja evoluira. Duše koje su došle na ovaj planet postale su, u svojim fizičkim tijelima, neodgovorne. Ovo je postao planet želje. Duše koje se ovdje nalaze ponašaju se kao da su u živom pijesku i kao da se koprcaju i nestaju u toj želji. Važno je da ljudi evoluiraju, jer bez evolucije ovog planeta, ni drugi planeti u Svemiru ne mogu ići naprijed. On je zaustavio rast Svemira. Važno je da se podigne razina svijesti ovog planeta. Upravo ljubav s ovog planeta je ono što stvara energiju koja hrani Boga. A ovaj je planet zaustavio rast dijela Svemira, umjesto da evoluira onako kako treba, da postane jedno s Božanskim. Mnoge od ovih duša koje ovdje žive, kad umru, zarobljene su u atmosferi ovog planeta, a onda se stalno iznova rađaju u istom svijetu i čini se da nikud ne idu. Ovaj je planet prvotno stvoren da poduči ravnoteži između duhovnog i fizičkog svijeta. Ali, u tom fizičkom svijetu one su upale u materijalizam, i stoga ta bića nikad ne evoluiraju izvan pojasa ovog planeta. Njihove se želje još uvijek nalaze u njihovim mislima i osjećajima, a njihove ih želje drže prikovanima za ovaj planet i stoga se događa umnožavanje koje će se nastaviti dok ovaj planet ne potone. Energija koja nas okružuje stvara vir iz kojeg isijava, a koji može podići svijest ovog planeta. Ljudi, koji su odabrali ovu situaciju, su se spremno posvetili povratku na ovu gustu, tešku Zemlju. Ljudi poput vas koji čitate ovaj tekst, mnogo su se puta reinkarnirali na ovom planetu, često ne zbog toga što je to bilo neophodno, već zato što ste trebali shvatiti i početi osjećati ovaj planet, da bi podigli razinu njegove svijesti. Tom se energijom stvara vir ljubavi, mira i sklada, a drugi će težiti prema vama, tako da im možete objasniti kako da vam pomognu u podizanju razine svijesti. Svakome je potrebna energetska osnovica. Ono što je bilo isplanirano za planet Zemlju, nije se dogodilo. Premda je otkriveno da od svih planeta u Svemiru ona ima najviše ljepote, najveću raznolikost promjene, otkriveno je da oni koji žive na planetu Zemlji imaju veliko fizičko svojstvo, kakvo ne postoji na drugim planetima. Tu priljepljenost uzrokuje gravitacijska gustoća i privid da je ona stvarna. Priljepljenost je osjećajna: ona potiče od nesposobnosti da se tijelo ukloni iz sebe u gravitacijskoj gustoći. Kad uklonite tijelo iz sebe, ono se deblokira, tako da se može ublažiti osjećajna gravitacijska gustoća i ugledati prava stvarnost. Ovaj je planet stvoren da bi bio raj i da bi Zemlja imala svu svoju raznolikost bilo je neophodno stvoriti je gravitacijski gustom. Ono što je važno je dovesti sebe u ravnotežu. Upravo je spajanje fizičkog s duhovnim ono što je očigledna svrha čovječanstva. Ali, čovječanstvo je sebe zbunilo ostajanjem u svojoj gustoći, ne shvaćajući ispravno narav svog duhovnog tijela. Neki religiozni vođe, koji pokušavaju kontrolirati čovječanstvo, to pogrešno tumače i zavode vas na krivi put – a religije koje bi željele zanijekati fizičko nisu u ravnoteži, a također se u ravnoteži ne nalaze ni oni ljudi fizičkog koji žele zanijekati duhovno. Za neke duše, njihov izbor da budu rođene u ovo vrijeme nije služio evolutivnom procesu njihovog rasta, već je bio u službi ovog planeta, da bi istaknule važnost shvaćanja Zemljinog mjesta u Svemiru i ljudskih bića na njoj. Postoje mnogi koji su u ovo vrijeme došli na Zemlju, koji su izabrali doći ovdje zbog potreba Svemira, da bi pomogli. Kad ljudi prihvate, kad u cjelosti shvatite, s potpunim povjerenjem i vjerom u sebe, svoju povezanost sa Svemirom, onda postižu ravnotežu i više se ne nalaze u zarobljeništvu. Kroz mentalni proces uma. Ako razdvojite um od onoga za što se on drži, on će biti slobodan. Ovo razdvajanje može se odvijati u fazama, tako da možete razviti povjerenje i vjeru u svoju sposobnost održavanja vaše unutarnje povezanosti sa Svemirom. Onda ćete biti slobodni, Kad čovječanstvo dostigne kritičnu masu, kad se dovoljno duša počne oslobađati, onda će svemirsko vozilo Zemlja krenuti prema svojem evolutivnom ispunjenju. Znajte da će, s ubrzanjem koje nastaje uključenošću svakog pojedinog ljudskog bića, to doći vrlo brzo i neće rezultirati uništenjem, što bi se dogodilo kad bi to ubrzanje došlo samo po sebi, silom okolnosti, bez uključenosti ljudi. Kad postoji promjena koja dolazi na Zemlju i kad počne oslobađanje iz zatočeništva, onda ono što zarobljava očajnički pokušava još jače zatočiti. Važno je da ljudi shvate da nisu sami i da unutar sebe nose šifru pomoću koje planet Zemlja može evoluirati i postići svoju pravu svrhu. Zapamtite ovo: oni koji pokušavaju vladati visoko su iznad društva i vode ljude u smjeru koji im pomaže da izbjegnu vlastitu odgovornost. Ali, imajte na umu da je ubrzanje sada apsolutno važno. Došli smo do početka ubrzanja evolucijskog napredovanja planeta Zemlje. Prihvatite činjenicu da LJUDI moraju obaviti svoj dio posla u postizanju ispunjenja Zemlje. Ljudi nemaju ograničenja. Ljudska ograničenja i granice stvaraju jedino njihovi strahovi. To ne znači da se trebate uspeti na planinu od tisuću metara i onda s nje skočiti. To znači da morate posjedovati istinsku, praktičnu primjenu razumijevanja sebe. To znači da morate početi proširivati sposobnosti vašeg uma i vaših misli. Vaša fizička tijela imaju ograničenja na ovom fizičkom planetu, ali vaši umovi i misli mogu se širiti i rasti, dodirnuti sve kutove Svemira. A kad vaše tijelo shvati istinu o sebi, ono može zbaciti teret ovog fizičkog svijeta koji ga je držao u zarobljeništvu. Ljudska bića su kaleidoskop, i katkad izgledaju zbunjeni – ipak, jednim okretom, ljudi mogu postati elementi ljepote i čistoće, a to je nešto s čime možete putovati svemirskim sferama.

 6. istina 17/08/2018 at 09:40
 7. istina 17/08/2018 at 09:12

  eee zaboravia prilog uz pozdrav prvom postavljaču priloga zenfjaki
  https://youtu.be/S3mP5ueVP1Y

 8. istina 17/08/2018 at 08:56

  3 pjevanja s porukama tko to more uvatit……..no na udicu se uvatila velika riba a to ni lako izvući.
  …….. dražen 16/08/2018 at 14:38

  dođi na kavu pa ćemo proćakulat ovako mi se više neda pisat
  ———————————————————————————————————————————————
  eto jučer se autoru omakla nezgodna rečenica sa “u k r a s o m”….
  …” i priroda oko njega je postala ne gostoljubiva i “luda” jer je čovjek uzrok svega. ”
  i sljedom izdvojena poziva radoznalost krene dalje te pogledavam kako stići do ispunjenja poziva razdaljina je respektabilna pa se krenem propitivati…….dal zrakom…..kopnom ili morem no zapne mi zadnja rječ…….morem…..pa naravno da ti to moreš samo umjesto …r….ubaci ….ž……….i tako usljedi pregled što plovi u tom smjeru i eto ti ideje unavođenju na prethodni post Pare ili život? ili malo duhovne prakse………….i gore na fotki je priloženo kako se to radi……i eto problema….pa ti čovječe sanjaš o nekoj pravdi-sreći-ljubavi a iša bi tamo nekoga isprepadati da bi se srea sa čovikom koji propagira ideje i napise NAJVEĆIH ZLOTVORA NA ZEMLJI i sebe pretumbati iz uvjeta s neke planete di je to uobičajeno………eeeee ma de stani malo…a onoooooo…..astralom….ma bravo probuđeni umeeee….i de nazovi one koji imaju gle samo složenice ka……..TAMA……….RA……….an…….pažnju privlače 4 slova RA……….i …AN……pa s njima je sve moguće…i usljedi nazivanje u stilu konja pa lagano u kaaaas……….AAAAllloooo..dobro jutro dobri ljudi…… jel to londonsiti……..znate ima jedan čovik u Splitu imena Dražen…..i rado bi ga ja iša vidit no nemam para za kartu za vaš ka….tama…..ran(prevod kao tama trči)….s druge strane ma jel oni dotur Dr. Žan…a je…je.jeee ma malo je slično to biće taj…i s druge strane usljedi šok za mene……oooooooo prijatelju dragi pa za poć do njega mi baš danas otvorili nagradu za besplatan prevoz onome ko se prvi javi i počnem ja zamuckivati…..mmmmmmaaa jjjjjelll stvaaarrrrnnnnoo iiiillllli ssssssssannnjjjjam……..no čujem dalje …znate imamo puno posla de recite ime i prezime i morete poć u luku uzeti besplatnu kartu do Splita…….mmmmaaaa hhhhvvvvallllla vvvvam ppppppunnno…………
  eto dobri ljudi posjetioci slavnog sajta kontrola uma…jjjjaaa sssam zzzzbbbbiljjjja ssssmmmmmetenooo iiiizzzzznennnnnnađđđđđđđen razvojem događanja………………..
  a oće li bit nastavka ovoga ….Dobro jutro …………ostaje ?

 9. istina 16/08/2018 at 22:39
 10. istina 16/08/2018 at 22:29
 11. istina 16/08/2018 at 22:22

Odgovori na istina Otkaži odgovor

Naziv *
E-pošta *
Web stranica

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.