Pregled svjetskog sistema ropstva i odvojenosti od života – 4. dio – Javno i Privatno

dollar__they_live____we_sleep__by_kyoshihidestencils-d4nhgi2Javna Politika i Javno Pravo

Javna politika kao nešto što se prikazuje važnim kao što su zakoni zapravo je samo simulacija potonjeg samo bez istinske snage i učinka zakona. Taj je predmet u sebi i sam po sebi velika tema i izvan je opsega i fokusa ovog rada. Javna politika je uprava bankrotiranog “dužnika u posjedu” (korporacija Sjedinjenih Američkih Država), a njezin primarni fokus je stalno stvaranje javnih sredstava pod stečajnom upravom. To je jasno identificirano u Zajedničkoj rezoluciji Doma (“HJR 192”)[1], donesenoj 5. lipnja 1933. godine, gdje je sposobnost stvaranja  zlatnog dijela obveze ugovora suspendirana, citirano: “Osigurati ujednačenu vrijednost novca i valute Sjedinjenih Država, budući da držanje zlata ili bavljenje zlatom utječe na javni interes i stoga je podložno pravilnom reguliranju i ograničavanju; i budući da je postojeća izvanredna situacija otkrila da su odredbe obveza koje namjeravaju dati obvezatelju pravo zahtijevati isplatu u zlatu ili pojedinom/specifičnom tipu novca ili valute Sjedinjenih Država ili u iznosu u novcu Sjedinjenih Država, shodno tome, utječu na moć Kongresa da regulira vrijednost novca Sjedinjenih Država i proturječni s deklariranom politikom Kongresa da u svakom trenutku održi jednaku snagu svakog dolara, skovanog ili izdanog od strane Sjedinjenih Država, na tržištima i kod plaćanje dugova, sada, dakle, biti će riješeno od strane Senata i Zastupničkog doma Sjedinjenih Američkih Država na Kongresu okupljenima, da: (a) Svaka odredba sadržana ili napravljena u odnosu na bilo koju obvezu koja se odnosi na davanje prava obvezatelju koji zahtijeva plaćanje u zlatu ili pojedinom/specifičnom tipu novca ili valute ili u iznosu novca Sjedinjenih Država, shodno tome, proglašava se protivno javnoj politici; i takva odredba neće biti podržana niti se izvršiti u odnosu na bilo koju od navedenih obveza. Kompletna analiza HJR 192 ne može ovdje biti sprovedena, ali njezino razmatranje kao ključnog dijela stvaranja sustava ropstva je presudno. Važna i istaknuta činjenica je ta da je ova jednostavna jednostranična rezolucija utvrdila da će Kongres odsada proglašavati “politiku”, a ne donositi nezavisni zakon i da će zabranjivati sve ono što se proglasi “protiv javne politike”. Ta će politika nakon toga biti u skladu s približavanjem jednostrane sposobnosti Izvršnog ureda primjenjivati neprekidan stečaj Sjedinjenih Država (korporacije) za a priori svrhu zaštite i očuvanja monetarne politike navedene korporacije u stečaju koji je donesen po hitnom postupku Zakonom o bankama 9. ožujka 1933.[2]. Od tad pa dalje sve namjere i procesi cijele općinske/građanske vlade poznate kao Sjedinjene Države, bit će pod Izvršnim uredom i bit će za jedinstvenu svrhu, a to je da utvrđivanje “javne politike” bude u skladu s ciljevima i zahtjevima EBRA-e. U naslovu 1  o EBRA-i utvrđene su sljedeće činjenice: 1. Odjeljak 1. propisuje da se sve radnje, propisi, pravila, licence, zapovijedi i proglašenja (“poduzeti, objavljeni, izrađeni ili izdani”) od strane predsjednika na ili nakon 4. ožujka 1933. odobravaju i potvrđuju. To znači da su svi takvi propisi, pravila, licence, zapovijedi i proglašenja “unaprijed odobrena” jer je točan tekst “do sada ili poslije”. To je ono što ovlašćuje Izvršne zapovjedi i druge instance da imaju navodne Ustavne ovlasti Kongresa, jer su unaprijed odobrene i potvrđene bez datuma prestanka takvog odobrenja. 2. Ovlast da to postignu pripisana je Zakonom o trgovanju s neprijateljem (identificiranim kao Zakonom od 6. listopada 1917.), koji je izmijenjen i dopunjen, a takva izmjena je donesena u sljedećem odjeljku. Ta izmjena odnosi se na deviznu štednju, prijenos plaćanja ili kreditiranje od strane bankarskih institucija i izvoz, skladištenje, taljenje ili izdvajanje “zlatnog ili srebrnog novca ili poluga ili valute“. Ova se kontrola proširuje na “svaku osobu u Sjedinjenim Američkim Državama ili na bilo koje mjesto pod nadležnošću istog”. Ovo će pokriti svaki cirkulirajući komercijalni papir, Bilješke Federalnih Rezervi, vrijednosne papire i cijeli sustav javnog novca od “transfera plaćanja ili kredita od strane bankovnih institucija”, dakle prilično dobro je sve pokriveno. I, naravno, “bilo koje mjesto koje podliježe njihovoj nadležnosti” pokriva bilo koje mjesto gdje takav američki kredit kruži ili se drži u pričuvi, tj. u svim središnjim bankama svijeta. 3. Predsjednik preko bilo koje agencije (misli se na IRS) ovlašten je da ima pristup svim srodnim knjigama, računima, zapisima i sl. koji se odnose na provedbu ili istragu vezanu uz nadzor i kontrolu ovog akta. 4. Retroaktivni element akta od 09. ožujka koji djeluje unatrag do 04. ožujka značajan je jer je to dan otvaranja FDR-a, a 06. ožujka je dan izdavanja Objave 2039[3], u kojoj je naređen trodnevni bankarski praznik, a potom 09. ožujka, istodobno s prolazom EBRA-e, Objava 2040[4] produžen je odmor na neodređeno vrijeme: “… ovim putem objavljuju, naređuju, upućuju i izjavljuju da svi uvjeti i odredbe navedene Objave od 6. ožujka 1933., ostaju na snazi i pravomoćne su, sve do nekog budućeg proglašenja od strane Predsjednika.”

Premda se sve ovo može činiti vrlo složenim za prosječnog čitatelja, uz marljivo razmatranje i dopuštanja međusobne povezanosti prirode ovih akata i događaja, zajedno s ostalima koji su dalje opisani, uključujući vojnu prirodu hitnih slučajeva i objava rata (bilo ratnih djelovanja ili jednostavno ratova vezanih za siromaštvo, droge, teror ili bilo čega drugog što se događa), vremenom međusobno povezana zagonetka savršeno je jasna. Naravno, to se ne odnosi samo na Sjedinjene Države, jer su, kao što je gore navedeno, Note Federalnih Rezervi ($) korištene kao rezervna valuta svih središnjih banaka širom svijeta od početka Ugovora iz Bretton Woods-a 1944[5]. Zbog toga sve su nacionalne valute zapravo samo podgarnitura Nota Federalnih Rezervi, pa su tako sve osobe (franšize) koje koriste nacionalnu valutu, kao što su kanadski dolari, australski dolari, japanski jen i tako dalje, hrvatske kune, zapravo “unutar Sjedinjenih Država i podložne njihovoj nadležnosti”.

Primjetite upotrebu riječi “novčana sredstva” za razliku od novca, točka na koju ćemo se vratiti kasnije. Američka korporacija je stavljena u stečaj Izvršnim Proglasom 2039. i produženim Proglasom 2040, a istodobno s prijelazom Zakona o hitnim bankarskim intervencijama koji je stavio upravljanje stečajima u ruke osoba Sjedinjenih Država koji zauzimaju Ured Predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Predsjednika Sjedinjenih Država. Primijetite razliku u navođenju dva ureda za dva različita entiteta, točke koja je slabo razumljiva[6]. Javna je politika pokrenuta za održavanje javnog tijela (da bi se vidjelo koliko je univerzalna ova fraza potrebno je istražiti pojam “Institut za javnu politiku” i vidjeti koliko takvih instituta postoji na državnoj i federalnoj razini. Izbor riječi “institut” nije slučajan, jer to znači provoditi i entitet za takve svrhe, tako” institucionaliziranje “ovog središnjeg nacrta.

Javno Tijelo je ekvivalent Civilnog Tijela, koji nas vraća u Rimski građanski zakonik. Latinski naziv civitas definira se kao “društveno tijelo građanina, ili građana, ujedinjenih zakonom (concilium coetical hominum jure sociati). To je Zakon koji ih obvezuje, dajući im odgovornosti (munera…lat. pokloni) s jedne strane i privilegiju građanstva s druge strane. Sporazum (Vijeće) (concilium…lat. vijeće) ima vlastiti život, stvarajući res publica (stanje) ili “javni entitet” (sinonim za civitas) u kojem je pojedinac rođen ili prihvaćen i od kojega umiru ili su izbačeni. Civitas nije samo kolektivno tijelo svih građana, već ugovor koji ih sve zajedno obvezuje/veže.[7]“. Primjetite dvije fraze koje su istaknute, prva koja ukazuje na međuodnos između odgovornosti i privilegija. To je način na koji je uspostavljena funkcija “građanskog sustava” stvaranjem obvezujućeg ugovora s Državom kao pružateljem povlastica i koristi (građanskih prava) u zamjenu za odgovornosti (pridržavanje obvezujućih procedura civilnih kodeksa). Prihvaćanjem, ovo uspostavlja obvezujući ugovor koji se iznova potvrđuje i re-potvrđuje (svakodnevnim djelima kao što su pisanje čekova, plaćanje računa, prihvaćanje dozvola itd.) kako bi vezali državljane na državnu kontrolu, što uključuje stvaranje javnih sredstava pod okriljem javne politike, obvezujući sve građane pod Građanstvo. Nadalje, treba napomenuti da se pojam “građanin” (a cive, iz kojeg proizlazi riječ civil) u konačnici se definira kao “vlasništvo države”. Stoga, javno ili civilno tijelo je ograničavajuće polje, idejna i pravna konstrukcija stvorena u rimsko doba, kako bi se one bez položaja da imaju/drže posjed, moglo isčupati/dignuti sa zemlje, te ih držati unutar takvog ograničenja i u osnovi “porobiti/učiniti pokretnom imovinom” (da skujemo frazu), da bi bili sadržani kao vlasništvo države i na taj način iskorišteni od onih koje danas nazivamo elitom, onima s položajem. „Chattel“ je pokretna imovina/rob koja nije vezana za zemlju. Riječ je fonetski  (cattle) povezana sa riječima stoka i kapital. Stoka je zaliha koja se drži u stočnom dvorištu, kapitalna vrijednost dobivena iz zemljišta na kojoj pasu. Broje se “po glavi stanovnika” ili “po broju/grlu”. Ne postoji suštinska razlika iti kod ljudi koji pasu plantažu modernog gospodarstva kako bi stvorili korporativne dionice kao vrijednost, kojom se trguje i koju se unovčava na “burzi” i time postaje kapital korišten za ispašu na plantažama. Sve britanske kolonije nazivale su se plantažama. Kao povijesnu bilješku za razumijevanje ove točke, civilni zakon (rimski građanski zakon) unesen je u Sjevernu Ameriku preko Louisiane, osobito New Orleansa. kad se dogodila tzv. Louisiana Kupovina, to zapravo nije bilo ono što smo učili u školi. Bila je to zapravo kupovina posebnog gradskog područje New Orleansa. Sva zemlja bila je u vlasništvu suverenog tijela zvanog Washita[8]. To nisu Indijanci, kao što se taj pojam obično primjenjuje na autohtone domorodačke stanovnike Sjeverne Amerike. Rasa Washita su crni i na sjevernoameričkom kontinentu su već 6000 godina što je dokumentirano njihovim vlastitim povijesnim zapisima[9]. Oni su linearni potomci nubijske kraljevske rase koji su postojali u cijelom egipatskom konstruktu, ako se vratimo do prve dinastije, oko 3100. godine prije Krista. Kad gledamo u zapisima, oni raspravljaju o Nubijcima koji su smatrani kraljevskom lozom. Na početku 13. dinastije vidimo upad Hiksoskih Kraljeva u Egipat koji je trajao oko petsto godina, sve do kraja 18. dinastije (otprilike od 1800. do 1350. pr. Kr.).Ovo razdoblje bilo je mnogočime vezano za Hikos-ovsko preuzimanje kontrole nad autohtonom kraljevskom rasom u Africi koja je izvorna dinastija faraona Egipta. Razdoblje Hikosa karakterizira vrhovnogospodarski elitni sustav koji zapravo nije pridonosio društvu, već je djelovao kao parazit za vađenje i cijeđenje vitalnosti (životne sile) iz društvenog i ekonomskog tkiva – zvuči poznato? – preko vjerskih, političkih, ekonomskih, monetarnih i društvenih sustava koji su kreirani i usavršeni tijekom tog razdoblja. Kada su napokon izbačeni iz Egipta na kraju vladavine Ekhnatona i Nefertita, otišli su u dva smjera, jedan na zapad i britanske otoke, a drugi na istok u tzv. “Svetu zemlju[10]“. Većina nije čula za ime Akhenaten, ali su upoznati s njegovim drugim imenom Mojsije[11]. Dva područja na koja je njegova grupa raspršena nakon što su bili protjerani iz Egipta, dvije su ključne točke uzemljenja iz kojih se trebao izvoditi proces dominacije i kontrole nad svijetom sljedećih trideset i tri stotine godina i bili su posebno locirani na točkama geomantičkog sustava u ovom svijeta koje su u to vrijeme bile poznate kao primarne točke moći. Povijest je od tog trenutka bila proces širenja svoje hegemonije diljem svijeta i posebno preuzimanja kontrole nad mnogim ili većinom drugih točaka moći širom svijeta. Da biste pronašli takve snage, jednostavno treba pogledati gdje se točke moći i prisustva uspostavljaju danas. Mehanizam koji je korišten za ovu svrhu kontrole vezanja tijekom tisućljeća bio je praktički isti kao i političko-pravno-monetarno-vjerski sustav kakav imamo danas. To je bio osmišljen i usavršen tada, te od tada korišten sve „češće i žešće“.

Nubijci su bili u Americi kao Olmeci na području južno od  današnjeg Vera Cruza na Karibskoj obali Meksika (mjesta na koje je Cortez stupio na Uskrsni dan 1519. godine), područje s velikim kamenim glavama s licima Negroida. Olmeci su ustanovljeni duž Meksičkog zaljeva, dalje kroz Teksas i Louisianu mnogo prije no što su tamo Hyksosovi potomci stigli početkom 16. stoljeća. U području Louisiane bili su poznati kao Washita i kontrolirali su svu tu zemlju… to je činjenica koja je u cijelosti priznata ugovorom prije uspostave Sjedinjenih Država i Sjedinjenih Američkih Država 1776.-1791. Francuzi su kontrolirali grad New Orleans, ali nisu kontrolirali cijelu zemlju, kako je rečeno za kupnju 1803. godine. U to je vrijeme Napoleon trebao sredstva za nastavljanje rata u Europi, pa je dogovorio prodaju Novog Orleansa Sjedinjenim Državama. Time  je završila era Napoleonovog Zakona, koji je bio unaprijeđeni Rimski Civilni Zakon, zakona koji nije bio ažuriran još od Justinianovog Zakona[12] iz 6. stoljeća. Osnova Napoleonovog Zakona bila je  ustanovljavanje “prezimena” koje se trebalo provesti za seljaštvo, jer su prije toga samo veleposjednici imali prezimena (Sir Names). To je uspostavilo važnu obvezujuću vezu za kasnije predstavljenu korporativnu franšizu. Justinianov Zakon sam po sebi, nije bio novi zakon, već reorganizacija klasičnog rimskog sustava. Pozivanje na 1803. kao “prvobitnu” godinu temelji se na suglasnosti dviju činjenica, prodaji New Orleansa Sjedinjenim Državama i završetku Napoleonovog Zakona, „kombinaciji“ koja je u Rimski Civilni Zakon dovela na tlo Sjeverne Amerike.

[1]https://www.scribd.com/doc/72416275/HJR192Original19330605

[2]https://catalog.archives.gov/id/299829

[3]http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=14661

[4]http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=14485

[5] https://hr.wikipedia.org/wiki/Sustav_iz_Bretton_Woodsa

[6]  Ustav je stvorio dva ureda predsjednika, jednog za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država preko članaka 2. i uredom predsjednika Sjedinjenih Država osnivanjem potpredsjednika kao predsjedavajućeg Senata koji je bio predstavničko tijelo nekoliko država, odnosno Sjedinjene Države.

[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Civitas

[8] http://empirewashitaw.org/index.php?p=1_23_ReturnoftheAncientOnes

[9] https://www.youtube.com/watch?v=srqdLWwTvKQ&list=PLXCa4WTmAUMD2cdlAoREhWHHldc7MHspv

Ali to ne znači da nije bilo stotina tisuća nativnih Afrikanaca koji su prisilno odstranjeni iz svojih domova i dovedeni u Ameriku u trupovima robovskih brodova u lancima, jer to je i činjenica.

[10] Michael Tsarion: The Irish Origins of Civilization

[11] https://grahamhancock.com/mosesakhenatensamepersonosman/ 

[12] https://www.britannica.com/topic/CodeofJustinian and https://en.wikipedia.org/wiki/Corpus_Juris_Civilis

16 thoughts on “Pregled svjetskog sistema ropstva i odvojenosti od života – 4. dio – Javno i Privatno

 1. Melita 14/08/2018 at 07:35

  M kao takvi se vise ne mozemo vratiti nazad, i vise ne mozemo postati dobra i krasna bezazlena bica o kakvima mozda sanjamo. Da bi mogli krenuti od pocetka trebalo bi nam obrisati memoriju. Posto se to ne dogadja, ono sto zovemo “zlo” je u porastu prvenstveno izrazeno u raznim oblicima porobljavanja. Stoga nam preostaje samo razvoj svijesnosti tj da svijesno i namjerno odlucimo ne ciniti lose stvari. U tome nas sprijecava egoizam, tastina, pohlepa, bahatost itd…. Dakle da bi dostigli neki stupanj (osim tehnoloskog), a prije nego si postavimo neke teze zadatke i vise ciljeve slobode kao sto je sloboda od ropstva, trebali bi prvo prestati biti robovi sami sebi. Mi jos nismo dostigli ni nivo postovanja i toleriranja misljenja koje nije isto ili slicno kao nase, a vec bi tezili ka vecim slobodama. Neki su na pr neistomisljenike sposobni naprosto “zadaviti” bilo doslovno, bilo metaforicki. Mnogi nisu ovladali mrznjom, netrpeljivoscu, strahom… Uz vise svjesnosti mogli bi vrlo mnogo uciniti na nasem oslobodjenju na nacin da oni koji nas porobljuju postanu bespomocni umjesto nas. Kad na pr samo na jedne tzv “slobodne drzavne izbore” ne bi nitko izasao, porobljivaci bi se malo zamislili. A da ne pricamo o tome kad bi samo malo bolje citali deklaracije na policama prehrambene robe, i ne kupovali onu nekvalitetnu, te bi ona ostala na policama kao trgovacki gubitak…. Dakle svjesnost je u direktnoj vezi sa porobljavanjem (na pr o onom koliko nam je svega zapravo potrebno, i kako se medjusobno postujemo, na koje nacine ovladavamo mrznjom), a prije svega direktna i konkretna djela o onom sto mozemo uciniti sad odmah od danas, od sada mozda da to vise naglasimo od samog nabrajanja strahota koje se desavaju kao jasni pokazatelji uzroka i posljedica. Htijeli bi poletiti, a jos neznamo ni hodati. Jasno da to koriste oni koji misle da lete. Prema tome vise djela, manje rijeci, vise svjesnosti, manje ega itd…..mozda je kljuc. Kazem, mozda!!!!

  • Nnnn 14/08/2018 at 14:38

   Dobro zboriš Melita, ali stvarnost nas uvek demantuje. Ne radi se tu o policama u trgovinama. U određenom momentu nestaće trgovina i polica i svega. Slažem se da se svest mora stalno obnavljati. Ali ono što primećujem kod autora ovog sajta, jeste dosta nedoslednosti i kontradikcija. Danas, recimo, da nestane svega, da li misliš da ljudi ne bi prezali od toga da jedu jedni druge? Dešavalo se u istoriji xy puta. Ali pošto je to priroda i zakon prirode i stvoriteljevo delo, priroda kojoj se ljudi dive, pitam se kako “svariti” tu ružniju stranu prirode? A ona je utkana u čitav svemir pa i čoveka. Pitam se, nismo li mi kao ljudska rasa siliom prilika postali licemerni? Ne možemo se mi ljutiti na “porobljivače”, jer njih u stvarnosti i nema. Svi zajedno mi jesmo deo te prirode, koja opet jeste takva kakva jeste, te ako vidimo nešto što nam se ne dopada i ne uklapa u našu životnu filozofiju, mi se ljutimo, pa pokušavamo da racionalizujemo, da bismo sebe ili svoju savest, štagod, umirili. U prirodi strahote ne postoje realno, već samo naš doživljaj svega što se dešava nama i drugima. Mislim da je pravo pitanje zbog čega većina ljudi, pa i možda drugih bića, ne može da se pomiri sa neumitnošću i indeferencijom same prirode. Pitanje je takođe zbog čega mi ne možemo da se prilagodimo prirodi i eventualnom tvorcu te i takve prirode i pristanemo na sve njene zakone. Puno je tu pitanja za razmišljanje, a religije i vere uglavnom postoje da bi racionalizovale, pa čak i umirile te strahove i razloge tih naših strahova i moralnih i filozofskih i praktičnih dilema. Priroda je po sebi nihilističke “prirode”. Interesantno je da autori ovih tekstova često nekim iskazima pobijaju svoje stavove. Ali i to sve je deo života, prirođeno svima nama. I za kraj, šta misliš (dopadalo se to nama ili ne) zbog čega bismo se mi ljutili na neku životinju koja je prinuđena zarad opstanka, da pojede neku drugu slabiju životinju od sebe, ako je postojeći ili nepostojeći “tvorac” sve to tako “savršeno” uredio. Jasno je da životinja nije nimalo odgovorna za to što je zarobljena u takvoj savršenoj prirodi. Za neke odgovore ili se moramo obratiti hipotetičkom tvorcu, a ukoliko se ispostavi da njega nema ili ga nije nikada ni bilo, jedino se možemo obraćati sebi i jedni drugima. Trećeg, verujem da nema. Sada sam i ja ispala dosta kontradiktorna, baš zbog toga jer ne mogu do kraja da prihvatim sebe kao deo te i takve prirode.

  • Nnnn 14/08/2018 at 15:22

   I ako bi se do kraja poistovetili sa prirodom, ali do kraja, a ne samo u onome što nama paše jer bi to onda bilo neiskreno, sigurno bismo morali odbaciti moral i filozofiju koji nisu prirodni, jer u prirodi jednostavno ne postoji moral, ona ima samo svoje zakone, mislim da je to svakome ko ne želi da ispadne dvoličan vrlo jasno. Onda bismo se morali pretvoriti u potpuno prirodne ljude, koji odbacivanjem svih moralnih normi a preuzimanjem instinktivnog i prirodnog ponašanja, postaje jedno sa prirodom, delom te prirode u potpunosti, pa i onda kada mora da bude okrutan prema drugima, i kada je priroda okrutna prema njemu, da jednostavno reaguje isključivo instinktivno, primalnim vriskom i da prihvati to kao prirodno i bol i refleks i instinkt i sve to što je prirodno. Jasno je da nema povratka tome, osim ukoliko dođe do neke prirodne kataklizme pa sva ova tehnologija i socijalni život nestane, pa se sve vrati na početak. Iako postoje tkzv satanistički pokreti koji baziraju svoju životnu filozofiju na pomirenosti sa ovakvim prirodnim zakonima, ali to izgleda groteskno u ovim današnjim vremenima. I sigurno je da kolju životinje, jedu sirovo meso i piju krv, i možda čak i žrtvuju ljudske mladunce, da bi na svoj način slavili ovu poznatu nam prirodu i tvorca ove prirode i njeno savršenstvo. S tom razlikom da su oni manje licemerni za razliku od recimo klaonica današnjih. I oni i drugi njima slični, neće videti problem u tome da se okušaju i u lovljenju ljudi i kanibalizmu, jer je kanibalizam prirodan za sve vrste, u ovakvoj poznatoj nam prirodi nije nikakav ekskluzivitet bio nikada u istoriji, iako mnogima od nas i sama pomisao na tako nešto izaziva svakojake osećaje. Oni su se na neki način pomirili sa prirodom i poštuju sve što se u njoj odvajkada događalo kao prirodno. Jer, opet dolazimo do toga da u prirodi ne postoji moral niti išta slično. Mnogima od nas teško pada priznati sebi da je priroda surova. Ali ona jeste takva. I zašto onda zameriti onima koji se osećaju pomireni sa tvorcem i zakonima prirode? Shvatate li sada odakle potiče dualizam, dobro i zlo, u prirodi toga nema. A to je večita ljudska dilema. Ja lično ne mogu da se pomirim sa takvom prirodom i tvorcem te prirode na nekom dubljem nivou, ali to je samo moj problem, što mnogi ovde kažu, problem sa egom. Ja sam u nekakvom raskolništvu sa svojom pravom prirodom, jer stalno preispitujem stvarnost ove prirode a sigurno je da i u meni kao i u svakome čuči nekakav divljak koji se samo dobro pritajio.

 2. Nnnn 13/08/2018 at 14:54

  Agenda tkzv. Novog svetskog poretka, svodi se na jednostavno odvajanje običnog čoveka od prirode, razaranje porodice, poterivanje u gradove, dok zemljište pretvaraju u vlasništvo globalnih korporacija. Taj običan čovek jede hranu najlošijeg kvaliteta, iz supermarketa, radi kao rob i živi potpuno neprirodno u neprekidnom stresu. Nametanje jedne svetske religije takođe je deo tog plana. Eto, veštačka hrana, veštačke tehnologije, manjak šuma, pitke vode… Dovoljno je setiti se kako su živeli naši stari, ako se neko još seća, pre nego je industrijalizacija uzela maha. Svako je imao svoju baštu, svoj bunar, krave, koze, ovce, svinje, kokoške i sve su one prirodno živele u prirodnom okruženju sa čovekom i čovek sa njima, sve je imalo sporiji i prirodniji ritam. A sada je globalni trend izumiranje takvog održivog načina života koji je bio dobar na duge staze. Sećate se koliko su se ljudi družili, pomagali u takvim sredinama. Nasuprot kvaliteta, sada imamo nekvalitetne načine života, potpuno izveštačene. Sada je politički nekorektno imati pretke, tradiciju, negovanje posebnosti i različitosti naroda, međusobno poštovanje. Pogledajte samo kako živi i čime se hrani britanska kraljevska porodica i kako poseduje čistu nezagađenu prirodu u kojoj gaji sve od biljaka do životinja, i nikakve špekcije ne koriste, sve rade kako su radili njihovi a i naši preci. Mislim da će vam postati jasnije zbog čega su obični ljudi bolesni i obmanuti. I razmislite zbog čega su ljudi gradili kuće u skladu sa podnebljem od isključivo prirodnih materijala, blata, kamena, drveta. A ljudi se nabijaju kao sardine u milionskim gradovima, gušeći se od smoga i drugih zagađenja. Najnoviji plan je da se bukvalno svi poteraju u gradove, da se tehnologijom neprirodne hrane, komunikacionim tehnologijama i ko zna čime sve, ljudi robovi oslabe najpre telesno, jer su tada podložniji manipulaciji i ne predstavljaju nikakvu opasnost po taj sistem, a potom i psihički slome, kako bi postali doživotno zavisni od proizvoda koje nameću globalne korporacije. Mnoga je plemena civilizacija uništila i zdravstveno i psihički, tako da je ostalo malo ljudi na planeti koji su u iskonskoj harmoniji sa prirodom i njenim zakonima. Pošto u prirodi ne postoji ni dobro ni loše, jer priroda nema svest, njoj je svejedno, ovo će biti verovatno veliki izazov za čovečanstvo i naročito one koji vide problem u neodrživosti ovakvog poretka, i moraće se tražiti najoptimalnija rešenja, koja bi mogla za početak biti neki kompromis između starog i novog načina života, sa akcentom na umerenost individualne potrošnje prirodnih dobara.

 3. istina 13/08/2018 at 14:15

  i pomoć komentatorima…….
  dravi sladoled od avokada. Prije nego se odlučite na izradu sladoleda, bitno je samo da nađete zreli avokado, jer je priprema puno lakša…i to je to!

  Priprema:

  Limenku s kokosovim mlijekom preko noći u hladnjaku.
  Avokado prerežite na pola i očistite pa ga skupa s limunovim sokom izblendajte. Kokosovo mlijeko potom ubacite u blender. Pošto je ohlađen, na vrhu će ostati kokosova krema, a vodu s dna limenke ostavite za neki drugi recept.
  Sve skupa s rižinim sirupom izblendjte i gotovi sladoled zamrznite na par sati ………………………..pa poslužite.

  • Nnnn 13/08/2018 at 15:00

   Sve superiška, ali kada čovek logički razmišlja, u prirodi ne postoji ni blender, a u našem podneblju niti svi ti sastojci koje si naveo. Sve to se nalazi u supermarketima. Dobra tema za razmišljanje šta je prirodno a šta ne. Bez obzira da li se nama sviđa ili ne, priroda ima svoje zakone. To je istina sa kojom se ja lično mnogo borim da je prihvatim.

  • Nnnn 13/08/2018 at 15:08

   I još samo nešto vezano za voće. U prirodi bilo je sago divljeg voća koje nije bilo slatko kao ovo današnje, već kiselo, oporo sa vrlo malo šećera. Po sebi znam da mi jedino takvo voće prija i odgovara. Današnje voće koje je na tržištu je sa plantaža velikih korporacija i ono je nastalo ukrštanjem ili gmo tehnologijom pa stoga sadrži jako puno šećera, i ogromno je, za razliku od samoniklog. A hemijski se tretira xy puta, tako da dok dođe do potrošača, ima više štete nego koristi. Divlje i samoniklo je zakon, ali ga sve manje ima jer se raskrčuju šume zarad velikih poljoprivrednih površina i plantaža, na kojima naravno rade ljudi kao robovi. I zarad građevinskog zemljišta. Mafija je to.

  • Nnnn 13/08/2018 at 15:19

   Istino, ne mogu si pomoći, ali čak ni limenka nije prirodna:-) Znam ženu iz Dalmacije koja se udala u Vojvodinu, priča kako je odrasla na čorbi od kozijeg mleka i domaćeg vina i nekim prstacima, koje je jela direktno sa morskog kamena. A izgleda ko od brda odvaljena, vesela i duhovita.

 4. an 13/08/2018 at 11:27

  @istina…
  sama si rekla: vremena je malo.
  I njima i nama. i velikima i malima. I to svi vec znaju.
  U najmanju ruku, vec sada trebamo znati gdje cemo i kako, ostalo su tehnikalije i odrada.
  Mnogi krscani, dakle oni koji imaju jasna prorostva o znakovima vremena, a prema kojima se sve vise ravnaju i ostale religije, kao i ateisti, oni smatraju da je pojava antikrista na svjetskoj sceni , ili vladara NSP, znak za krajnje vrijeme.
  Ali ako to netko ceka, najvjerojatnije je vec zakasnio.
  Ta pojava znaci kraj milosti za nas , poganske narode. To znaci da su najvjerojatnije zakasnili.
  Jer pogani se spasavaju prije toga, “vrijeme pogana” je prije antikrista. Prije ih to svjetlo obasjava i imaju ponudu spasenja. Poslije toga, kroz dolazak vladavinoe antikrista, spasavaju se zidovi , odnosno provjeravaju kroz kusnje. Oni cekaju Mesiju pravoga, ne mi krscani iz poganskih zemalja. Mi vec imamo Bozjeg duha u sebi.
  “Sada je dan spasenja” Biblija.
  Ipak, moguce je i poslije, ali…
  Otkrivenje, knjiga Otkrivenja, je ta koja ti otkriva zadnje svjetske scene i poteze manipulatora lutaka.
  “Vladar lutaka” otkriva tada javnosti svoje lice, a zazivaci duhova – oni koji postavljaju sada uvjete da se on pojavi, stvarajuci adekvatan medij – kroz opake zakone, opake svjetonazore, atmosferu straha, kanaliziranje novca opakim putovima, centralizacija moci…, ti dakle zazivaci duhova ce ovim ga i dozvati. Kao na lokalnoj seansi zazivanja duhova, samo sada na globalnom nivou.
  Jasno taj “signal” zazivanja toga “gospodara lutaka” ometat ce oni sa svjetlom. Zato, ukoliko su oni jaki centri svjetla- teski ometavaci cina zazivanja, oni ce morati otici prije pojave antikrista. Tako ce se njih dignuti gore kao one koji su vec prokusani i potvrdeni (jer to vrijeme zla na zemlji – svrha mu je da procisti ljude, da se oni opredjele u jasnoci), dakle oni su vec prosli i progonstva i kusnje i ostali vjerni…i nema potrebe za drugi put da ih se prokusava.
  Dok oni koji su jos nejasno opredjeljeni – proci ce kroz “pakao na zemlji”. Vrlo malo ce ih uspjeti proci kroz ovo zlo. Biblija govori o, mislim, 100 i nesto tisuca (Jehovini svjedoci kao sekta bulazne da su to oni, ali najvjerojatnije se to se odnosi prvenstveno na zidove jer se tu govori o plemenima, nih 12). A koliko ce se spasiti iz krscanstva, odnosno onih sa svjetlom kroz nevolju- nejasno je.

  Eto, to zapadni svijet zna, kao i istok.
  Npr. U Kini je zabranjena knjiga Otkrivenja. Zasto? Pa oni su komunisti, sto oni imaju sa tim? I zasto je drugi dio Biblije, dozvoljen?
  Zato sto se u Otkrivenju spominje zmaj i njegova vlast, a mi znamo da se Kina, preko “hillary vlade” pripremala za svjetsku vlast, a znamo i koja zemlja ima “zmajevo gnijezdo”, i zasto Kina dobiva nagrade za “organizaciju drustva”.
  Ukratko, ateizam Kine i komunista je samo za glupake. U pozadini stoji religija zmaja.
  Padom Hillary, preko Trumpa, covjecanstvo je dobilo dodatno vrijeme. Sada ga koristimo, i meni se cini da ljudi su se naglo razbudili, puno vise nego prije. Ali Trump vlast je, cni se, prilicno shizofrena vlast, dok je na desnoj nozi treba dobro iskoristiti to vrijeme za covjecanstvo, a svo vrijeme za sebe.

  • istina 13/08/2018 at 14:11

   komentar dostojan vremena osvještene žene……fali ti još preciznije ali sam primjetio da si gladna istine ništa manje od mene…sad nemam baš vremena za duži komentar no sačekajmo tko ima volje se uključiti.
   Kina – vidi šta ima u pustinji …G o b i……i na trokutu Pakistan-Indija koji čuva – vojska…dodatno..ako si čula-naišla za “zuji kutije”

   • an 13/08/2018 at 15:29

    Hvala. Ne znam za te kutije. Mada mi je jasno da su komunisticke zemlje centri neometanog djelovanja americke “deep state”. I prica Trumpa i Sj. Koreje, je samo nastavak borbe Trumpa sa americkom “deep state”. Ostavi, ako imas vremena, linkove.

 5. istina 13/08/2018 at 09:31

  Dakle……nameće se pitanje…..čemu Dražene vodi ovaj tvoj sajt…….ovaca je puno a vremena je upitno koliko nam je ostalo…….zašto……mogu eventualno proširiti početak ovog komentara ovisno o razvoju komentiranja

 6. istina 13/08/2018 at 09:22

  zašto Marija Zaharova iz redova moći iznosi ovu istinu…….zato što u redovima moći također dolazi do polarizacije…..ima li među naprednim komentatorima u draženovom vrtu nekoga tko zna više reći o GOSPODARU LUTAKA…….o čijim potezima ovisi razvoj događaja na Z E M LJ I….
  USPUT ću spomenuti da kokodakanja u draženovom vrtu -jasno vam je svima – ima budno oko dežurnih trolova….jer oni koji sprovode ovakvo stanje na zemlji znamo da su ispred nas…….no ne treba smetnuti s uma ni poruku…. OVAJ PUT NISTE SAMI……a I P ….i onako ne možeš sakriti od postavljača AL-a…zato je Mišak i napisao ….ako se udruže-spoje dvoje u svjetlu već ste pod prismotrom

 7. istina 13/08/2018 at 08:13

  Marija Zaharova….Posted date: аpril 19, 2018In: SPEKTAR
  UDAR TAJFUNA ZAHAROVE U BRITANIJU: Vi ste svetski rekorderi u genocidu OVO SU VAŠI REZULTATI …”Oni su se iživljavali i nad Afrikom. Oko 13 miliona ljudi Englezi su odvezli sa tog kontinenta kao robovi. Količina poginulih je pritom 3 – 4 puta veća, Tj, ukupna količina žrtava je dostizala 50 – 53 miliona”, nastavila je ona.

  Zaharova je takođe podsetila na Opijumske ratove u Kini, Burske ratove i istrebljenje Indijanaca.

  ”Evo vam još jedne interesantne činjenice: prema otkrivenim dokumentima Nacionalne arhive Velike Britanije, engleske vlasti su aktivno pribegavali korišćenju hemijskog oružja sa ciljem da se uguši ustanak Arapa u Mesopotamiji (današnja teritorija Iraka – prim. red.) na proleće 1920 godine”, naglasila je Zaharova.

  U 1870-ih, Britаniја је izvršilа gеnоcid nаd Zulu narodom, а 1954-1961, u Kеniјi, u znаk оdmаzdе zbоg ubistvа 32 bеlа kоlоnistа britаnskа vlаst је istrеbilа 300.000 pripаdnikа Kikuјuа i odvela јоš 1,5 miliоn u kоncеntrаciоnе lоgоrе.

  Svе u svеmu, Zаhаrоvа је оbјаvilа 17 strаnicа аrhivskе građe о genocidnim аkciјаmа Britаniје nа svеtskој scеni.
  ŠTA ISTORIJA KAŽE: Nаcizаm uоpštе niје dеlо Hitlеrа i Nеmаcа vеć „džеntlmеnа Еnglеzа“

  Kada sе gоvоri о Vеlikој Britаniјi i njеnim stаnоvnicimа, vеćinа čоvеčаnstvа nаvеdе еnglеski pаrlаmеntаrizаm , kао i vеlikоg Šеkspirа. Nо, nаciја „prоsvеćеnih mоrеplоvаcа“ niје tо štо sе misli.

  Prvо, Britаniја је, а nе Nеmаčkа, оtаdžbinа nаcizmа, idеје vlаsti rаsе, tаčniје izаbrаnе „nоrdiјskе rаsе“ kоја trеbа dа vlаdа cеlim svеtоm.

  Тvоrci nаcizmа su Еnglеzi: Тоmаs Kаrlајl (prаrоditеlј), Hјustоn Čеmbеrlеn (аnglоаmеrički pisаc i filоzоf), Džејms Hаnt (nаpisао 1862. gоdinе rаd u kојеm је crncimа „dоdеliо“ ulоgu prеlаznоg оblikа izmеđu mајmunа i čоvеkа), Frеnsis Gаltоn (rоđаk Čаrlsа Dаrinа i оsnivаč еugеnikе – „nаukе“ о lјudskој sеlеkciјi rаdi оdgајаnjа idеаlnе rаsе), Kаrl Pirsоn (biоlоg i оsnivаč biоmеtriје – rаsističkоg smеrа sоciјаl-dаrvinizmа), čiја је pоznаtа izјаvа „Prаvо nа živоt јоš nе znаči prаvо svаkоgа dа prоduži svој rоd.“

  „Оdušеvlјаvаm sе еnglеskim nаrоdоm. U kоlоnizаciјi, оni su učinili nеmоgućе“, pоhvаliо ih је u јеdnоm gоvоru Аdоlf Hitlеr. Јаsnо је zаštо ih је firеr hvаliо, svе је idеје prеuzео оd Britаnаcа.

  Pоdsеtimо sе dа је uprаvо u Vеlikој Britаniјi stvоrеn 1932. gоdinе Sаvеz fаšistа kојim је rukоvоdiо bаrоn Оsvаld Моzli. Vоđа britаnskih fаšistа је uhаpšеn tеk 1940. gоdinе i u zаtvоru је prоvео sаmо tri gоdinе. Umrо је 1980, nikаdа prоgоnjеn zbоg svоје prоšlоsti.

  Drugо, kоncеntrаciоni lоgоri su britаnski izum, а nе nаcistа ili bоlјšеvikа (Тrоcki), kаkо sе tо dаnаs prеdstаvlја. Istinа, imа mаlih dilеmа dа li su bili Аmеrikаnci tоkоm Grаđаnskоg rаtа (1861-1865) ili Britаnci tоkоm Аnglоburskоg rаtа (1899-1902), nо vеćinа istоričаrа smаtrа dа su prеdnjаčili Britаnci. Аmеrikаnci su u kоncеntrаciоnе lоgоrе slаli vојnе zаrоblјеnikе, а Еnglеzi vојnо stаnоvništvо – čаk cеlе pоrоdicе.

  Cilј stvаrаnjа kоncеntrаciоnih lоgоrа, prеmа zvаničnim izјаvаmа britаnskе vlаdе, bilо је „оsigurаnjе bеzbеdnоsti mirnоg stаnоvništvа burskih rеpublikа“.

  Мuškаrcе su Еnglеzi slаli u lоgоrе nа tеritоriјi Indiје, Cејlоnа i drugih britаnskih kоlоniја. Ukupnо u svim britаnskim kоnclоgоrimа bilо је smеštеnо 200.000 lјudi, štо је bilа pоlоvinа stаnоvništvа burskih rеpublikа. U njimа је umrlо dо glаdi i bоlеsti 26.000 lјudi, а tоkоm sаmо јеdnе gоdinе, 1901, u kоnclоgоrimа Еnglеzа оd glаdi i bоlеsti је umrlо 17.000 lјudi, оd kојih 14.300 dеcе.

  Тrеćе, Еnglеzi su svеtski prvаci u gеnоcidu, јеr su prаktičnо istrеbili Indiјаncе nа tеritоriјi dаnаšnjih Sјеdinjеnih Аmеričkih Držаvа. Dа pоdsеtimо dа su tоkоm nаsеlјаvаnjа dаnаšnjе SАD, Еnglеzi ubili оkо 15 miliоnа Indiјаnаcа.

  Gеnоcid su pоčinili i tоkоm tri kоlоnizаciје Аustrаliје. Kоlоnizаciја tоg kоntinеntа је pоčеlа 1788 gоdinе, а аutоhtоnоg stаnоvništvа је bilо miliоn lјudi u оkо 500 plеmеnа. Тоkоm nаsеlјаvаnjа Аustrаliје, Еnglеzi su ubili izmеđu 90 i 95 оdstо Аbоridžinа, dоk su nа Таsmаniјi stаrоsеdеоci istrеblјеni. Ubistvа stаrоsеdеlаcа su smаtrаnа uslоvоm prоspеritеtа Еnglеzа.

  Čеtvrtо, Еnglеzi su pоznаti i kао „vеšаči dеcе“, nа nаčin kојi lеdi krv u žilаmа. Lоndоn је tоkоm 16. vеkа nоsiо nаdimаk Grаd оbеšеni. Тоkоm cаrоvаnjа Hеnriја Оsmоg (1509-1547) kаžnjеnо је sаmо zа skitnju 72.000 lјudi. Dеcu bеskućnikе mаsоvnо su vеšаli čаk i u nаrеdnim vеkоvimа. Теk 1908. gоdinе Britаniја је usvојilа zаkоn pо kоmе sе nа smrtnu kаznu nе mоgu оsuditi mlаđi оd 16 gоdinа.

  Pеtо, Britаnci su prvi stvоrili nаrkо-mаfiјu. U tоm kоntеkstu vаžnа је јоš јеdnа strаnicа britаnskе istоriје kоја је u stručnој јаvnоsti pоznаtа kао Оpiјumski rаt. Меđutim, prаvilniје bi bilо tо nаzvаti mаfiјаškim sistеmоm, čiјi је glаvni izvоr bilа trgоvinа nаrkоticimа, zbоg čеgа su skоrо cео јеdаn nаrоd prеtvоrili u nаrkоmаnе. Rаdilо sе u tо vrеmе (19. vеk) о 300-miliоnskоm kinеskоm nаrоdu.

  Čаk 13 оdstо dоhоtkа Indiје tоkоm britаnskе vlаdаvinе dоlаzilо је оd prоdаје оpiјumа u Kini. Istоvrеmеnо, оpiјum је ubiјао Kinеzе. Sаmо u pеriоdu оd 1791 dо 1794 gоdinе, brој licеncirаnih оpiјumskih pušiоnicа pоrаstао је sа 87 nа 663. Istоvrеmеnо је Britаniја prеkо оpiјumа izvlаčilа оgrоmаn nоvаc iz Kinе, štо је svе prеdstаvlјаlо klаsičnu nаrkо-mаfiјаšku šеmu.

  Оvа situаciја је dоvеlа dо dvа rаzоrnа „оpiјumskа“ rаtа, kао i dо pоtpunе оkupаciје Kinе оd strаnе Britаniје. Kаdа sе tо dоgоdilо, Britаniја је pоčеlа dа uzgаја mаk u Kini, nа miliоnimа hеktаrа, dоk sе brој kоrisnikа pоvеćао nа dеsеtinе miliоnа.

  Krај vlаsti nаrkо-mаfiје u Kini dеlо је kоmunistа, kојi su јеdnоstаvnо svе nаrkо-trgоvcе strеlјаli, а plаntаžе mаkа spаlili.

 8. solarian 12/08/2018 at 12:47

  cjela naša pisana povijest je veliko usavršavanje robovlasništva, od sad u svom potpisu više ne koristim prezime (niti ću se nazivati i dozvoliti drugima da me zovu po istom) nametnuto od tko zna kojeg psihopatskog nasilnika, ime ću za sad zadržati, jer smatram da sam ga dobio od roditelja na poklon, ali ako utvrdim da je i u tom procesu bila ikakva opstrukcija spreman sam se i njega momentalno odreći i potpisivati se (uključujući nazivanje sebe i dozvoljavanje drugima da me nazivaju i oslovljavju) samo rječju čovjek (obavezno s prvim malim početnim slovom da ne bi itko dobio kakvu fiks ideju)!

Odgovori

Naziv *
E-pošta *
Web stranica

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.