Pregled svjetskog sistema ropstva i odvojenosti od života – 3. dio – Dva imanja/posjeda

dollar__they_live____we_sleep__by_kyoshihidestencils-d4nhgi2Dvije vrste posjeda, dvije vrste korisnika/posjednika

Izvorni posjedi koje je držala aristokracija bili su trajni u prirodi. Oni su bili utemeljeni na zemlji i naslovi plemića prenošeni sa jedne generacije do druge. Izvorni naslovi u zemlji bili su stvarni naslovi dani aristokraciji. Imanje je držano u ime Živog korisnika, nositelja naslova, poznato kao Cestui Que Vie. To je istinska definicija riječi “pravo” jer je Životni korisnik držao titulu (entitlement) i stoga je imao pravo na punu vrijednost i korisničke interese posjeda, a naslov zemlje pripadao je stvarnom nazivu plemstva, Vojvoda, Barun, Grof, Ban itd. Dakle, imanje je poznato kao Vojvodstvo[1], barunija[2], Grofovija[3], Banovina[4], itd. (Riječ country što znači u prevodu zemlja kako je nazivamo danas ili država izvorno znači grofovija). Tako oslovljeni “gospodari” bili su stvarni zemljoposjednici i bili su jedine stranke koje posjeduju bilo kakva prava ili korist u posjedima, kao i nabrojanim pravima iz Magna Carte (uključujući pravo na suđenje pred porotom plemstva, budući da samo Plemići[5] mogu sjediti u takvoj poroti). Primijetite kako je u sadašnjem sustavu sve to korporatizirano, gdje su županije/grofovije korporacije koje pripadaju nacionalnoj korporativnoj udruzi u Washingtonu D.C. [6] U sistemu građanskog kontejnera (civitus), građanske povlastice se dodjeljuju franšizima, a muškarci, žene i djeca pridruženi su njima, jer se smatraju jamstvima koja primaju puke povlastice i pogodnosti u mnogim oblicima, a sve su povezane s Kraljevstvom mrtvih koje je odignuto sa zemlje u sustav korporativnih fikcija. Ove vrsta prava su doista duhovna ukazanja u odnosu na izvornu strukturu zemljišta i prava vlasništva.

Prema definiciji, Cestui Que Vie je “život kojim se mjeri trajanjem posjeda”. Dakle, tko god je živi korisnik, mjeri trajanje imovine od početka nasljedstva titule do kraja života. Kada jedan Cestui Que Vie umre, sljedeći živi korisnik automatski postaje novi Cestui Que Vie. Na taj način, linija krvnih predaka postaje čvrsto povezana s zemljom. Takvo podrijetlo postalo je sinonim za ključne točke kao što su držanje zemljišta, prava u zakonu, pravo, status kao živi korisnik i koncept trajnih ureda (Kuće i Naslovi). Naslov je vezan uz plemićko imanje (Kuća) i stavljen kao nasljedni naslov koji je prenesen sa Suverena/vladara u Ured Gospodara, a potom je uspostavio ured Gospodara plemićkog imanja[7]. Uzajamni “stisak ruke” prihvaćanja Ureda i naslova bila je zakletva na vjernost[8], a zakletva je veza koja uspostavlja jurisdikciju, to tada dovršava krug zemljišta, naslova, plemstva i nadležnosti. Sve u svemu, to je utemeljilo hijerarhiju navodnog vlasništva nad svim zemljama u svijetu koje su imale jedinstvenog Suverena kao što je Crown Corporation.

Tijekom vremena, tijekom posljednjih nekoliko stotina godina, pojavila se druga vrsta zakonskog imanja, poznata kao “Imanje pokojnika”. Prema definiciji, u pravnom smislu, i kako ih koriste agencije kao IRS, posjed pokojnika  doslovno je od onog koji umire[9]. Gore spomenuta franšiza smatra se posjedom umrlog, što ukazuje na to da je priloženo živo tijelo, vezano jamstvo, a smatra da je u stanju umiranja tijekom trajanja svog života. To se izražava u kontekstu smatranja civilno mrtvim kada se djeluje u javnom trgovačkom sustavu. Naša Životna Snaga kontinuirano se izlučuje, unovčava i iscrpljuje vezana monetarnim i pravnim sustavom i stoga mi umiremo a ne živimo dok god se nalazimo u takvoj državi/statusu. Razmislite o upotrebi engleskog jezika u tom smislu, gdje smo pod vodom u dugovima (pod vodama trgovine), mrtvi bez prebijene, ujutro se probudimo da bismo sudjelovali u svijetu trgovine da zaradimo za život (idemo do probuditi u žalosti platiti poštovanje mrtvima i staviti pepeo u urnu). Korisnik pokojnikovog posjeda naziva se Cestui Que Trust (primijetite odsutnost riječi “Vie”, što označava život ili životni status) jer je nekretnina koja drži vlasništvo u franšizno / imovinsko imanje IME, u stvari, korporativni odsjek UNITED STATES-a i ograničeno korisničko korištenje te imovine pripada Cestui Que Trustu. Sve imovine u IME zapravo su imovine koja pripadaju UNITED STATES, kao što zapravo pripada krajnjim korisnicima/vlasnicima, koji su vjerovnici bankrotirane UNITED STATES. Imovina je založena za osiguranje duga. Ovo se mora dalje razumjeti u kontekstu građanskih prava korištenja koje se naziva Usufruct, što će biti opisano u nastavku.

Dakle, imamo dvije vrste nekretnina i dvije vrste korisnika. Onaj koji je na zemlji življenja s položajem i kapacitetom, a drugi u području mrtvih sa sličnim[10] pravima nazvanim “građanska prava”, koji su zapravo samo građanske povlastice koje se mogu oduzeti zbog bilo kakvog prekršaja civilnih kodeksa kada netko nema položaj i nema kapacitet. Primijetite sličnost između riječi koje se koriste, Cestui Que Vie i Cestui Que Trust. Zvuče isto, ali su izrazito različite i funkcije temeljnih posjeda su sasvim drugačije. Mnogi u pokretu oslobođenja zbunjuju ti pojmove i upućuju na takvu stvar kao “Cestui Que Vie Trust”, određeni entitet koji u stvari ne postoji. Postoje samo dvije vrste korisnika, one koje žive (Cestui Que Vie) i one koje imaju ograničeno pravo korištenje imovine pod pravilima plodouživanja, s takvim korisnim pravima koja se drže u trustu, tj. Cestui Que Trust.

Ovo zauzvrat dovodi do rasprave o tome kako da se oslobodimo svega ovog ropstva i kako se to odnosi na proces popravljanja statusa u odnosu na sve navodne komercijalne pravne lijekove koje su mnogi tražili, unaprjeđivali i koristili na ograničeni način, u mnogim slučajevima sa izrazito negativnim posljedicama (zatvorska kazna, novčana kazna, daljnja ograničenja slobode itd.). Takve se komercijalne aplikacije nisu pokazale nikakvim pravnim sredstvima, uključujući premijerno odvijanje procesa u trgovinskim područjima poznatim pod nazivom “Osigurana stranka vjerovnika”. Da bismo osigurali kontekst i kontrast između njih i da bismo bolje razumjeli kako i zašto komercijalni “lijekovi” nisu ono što oni mislimo da jesu, kratko ćemo pogledati ova dva pristupa tako da točno znamo što radimo kada poduzimamo Postupak korekcije statusa ako odlučimo to učiniti. Dodatno, važno je shvatiti da je podloga javne osobe sadržaj vrijednosti koja je stvorena temeljnim posjedom. Riječ je o posjedu koji je držao Cestui Que Vie da bude „linija predaka”, temeljeno na funkciji nasljeđivanja od jednog živog korisnika do drugog u podrijetlu linije. Dakle, da budemo apsolutno jasni po odredbama, nasljedna linija nekretnina koju posjeduje Živi korisnik poznata je kao Cestui Que Vie, a pokojnikova nekretnina se drži u trustu u kojem su ograničeni korisnički interesi, koje posjeduje Cestui Que Trust, imenovan samo kao građanska povlastica i koristi se s prikačenim živim tijelom koji ima status vezanog jamstva i smatra se da je civilno mrtav.

Javna US OSOBA/GRAĐANIN je fikcija u čijoj podlozi je shema socijalnog osiguranja za stvaranje javnog duga. Svi instrumenti stvoreni u IME OSOBE-e su dužnički vrijednosni papiri koji su potpisali sustav osiguranja (socijalna sigurnost, socijalno osiguranje i sl.), kao i odgovornost protiv naslijeđene imovine koju drži zadani izvršitelj (korporacija UNITED STATES i njezini agencije, instrumenti i službenici). DRŽAVA (po svojim različitim imenima i pravopisnim varijacijama) izvršitelj je svih takvih pokojnikovih imanja i ima punu mogućnost stvaranja javnih sredstava kao unovčavanja duga u odnosu na temeljnu vrijednost nasljednih imanja za koji djeluje kao administrator, jer smo svi napustili nasljedno imanje i prihvatili status vezanosti za pokojnikovu nekretninu.

U području komercijalnih papira (unovčeni dug) uvijek moraju postojati tri komponente za stvaranje vrijednosnih papira[11] koji mogu cirkulirati kao valuta. Ove tri komponente su imenovani nositelj prava, prikačeni osigurani interes i pokrivena osiguranja koja veže i osigurava vrijednost instrumenta. Svi oni spadaju pod kategoriju pomorskog prava budući da su tri elementa nastala u pomorskim aktivnostima. Brod (plovilo) nosio je vrijednost (teret) iz jedne luke na drugo preko mora (trgovina) i dokumentiran je osiguranim interesom putem naslovnog instrumenta (teretni list) koji bi se mogao osigurati. Ako netko učini jednostavnu internetsku pretragu za riječi “Zakon o vrijednosnim papirima”, vidjet će se da su najsuvremenije nacije usvojile takve akte 1880-ih godina (primjer ovdje[12] i pregledan prema Sjedinjenim Američkim Državama ovdje[13], što nije slučajno da je Američka odvjetnička komora osnovana 1878. samo nekoliko godina ranije, sa svojom primarnom izjavom da je “… unaprijedila ujednačenost zakonodavstva …”[14]. U dvadesetom je stoljeću, to kasnije kodificirano u UCC38 između 1930-ih i 1960-ih i doseglo svoju krajnju ujednačenost unutar 1966. godine. Revidirani Zakon o registraciji federalnih obveznika u kojem će svi elementi monetarne politike i oporezivanja Sjedinjenih Država biti pod djelokrugom Jedinstvenog trgovačkog zakonika. Ovdje treba spomenuti da je izraz “ujednačenost zakonodavstva” preteča sveg nastalog nakon 1933. godine i svih jedinstvenih djela iz djelokruga Jedinstvenog zakonskog povjerenstva[15] i nešto što se naziva Metro[16]. Ovdje je također vrijedno napomenuti da je definicija Metropolitana je “jedan od naslova nadbiskupa”[17].

Svaka imovina koja se nalazi u ime komercijalnih plovila (franšiza) u javnosti priložena je svakom IMENU/pokojnikovoj imovini, a kontrola vezanih osiguranja (živih bića) je prema javnim kodovima sukladna građanskom postupku. Riječ “kod” je korijen riječi “kodicil”; stoga su svi kodificirani statuti “kodovi” vezani uz imanje, budući da je kodicil dodatak testamentu koji se dodaje posljednjoj volji[18]. Svi su zajamčeni od strane osiguravajućeg sustava socijalnog osiguranja, kako bi osigurali prijevoz tereta/vrijednosti iz jedne luke u drugu, u biti svugdje gdje idemo u sustavu smo koji se smatra lukom zaustavljanja i ulaza. Javna sredstva kao unovčeni dug su osigurana obveza protiv svakog pokojničkog imanju i dok se ne likvidiraju, a imovina dovede u solventnost, kodovi djeluju kao kodicil, koji su vezani uz volju koju izražava sa i kroz javni trust. Naše prihvaćanje koda je naš sporazum da su oni sada dio volje koja kontrolira naše ponašanje unutar javnog sustava, pri čemu javni kodovi postaju zamjena naše istinske volje. Kada se naš status konačno ispravljen, kodovi se ne primjenjuju, stoga on više nije povezan s javnim građanskim i trgovačkim kodeksima.

Ispravljanje svog statusa pokreće se potraživanjem osnovne imovine i dokazivanjem za sebe da si živ i da nisi dio javnog civilnog tijela. Kada dokazujemo svoj život i zahtijevamo našu imovinu mi time tvrdimo da imamo prava i korisne interese starinskih predaka (po majčinskoj i očinskoj liniji) i imamo neosporno pravo tražiti i ostvariti status Živog Korisnika kao Cestui Que Vie. Ova je imovina neposredno nakon rođenja napuštena tehničkom konstrukcijom koju su stvorili majstori matrice kako bi opravdali svoje pravo na pomorsko spašavanje i pravo na vlasništvo napuštene imovine. Komponenta “dokaza o životu” izvedena je iz Cestui Que Vie Zakona iz 1666. godine, koji se bavio pitanjem kada su se Cestui Que Vies, kao živi korisnici zemljišta, doslovno izgubili na moru (sada označeno kao more trgovine) i morali su biti proglašeni mrtvima kako bi se posjed prenio na sljedeće korisnike u liniji. Vrijedno je primijetiti i korištenje jezika u našim svakodnevnim poslovima kao što su novčani tok, valuta koja teče kroz banke (poput riječne struje usmjerene između obala rijeke) i druge metafore vode. (inflacija, likvidacija….)

Ako se čovjek (ili žena) vraća od izgubljenosti na moru i dokazuje svoj položaj u životu kao živo biće, izvršitelji koji kontroliraju posjed dok je Cestui Que Vie izgubljen na moru dužni su vratiti imanje natrag korisniku. Sva dobit i prihodi ostvareni dok je bio izgubljen na moru, vratili su se Živom korisniku. Dakle, kad se vratimo od toga da smo “izgubljeni na moru”, tvrdimo da smo u nasljedstvu po linijama naših predaka, dokazujemo da smo među živima i da ponovno stičemo naš pravični status i poziciju. Jednom kada to učinimo moramo podmiriti sve obveze i potraživanja nastala u odnosu na ostavljenu imovinu (iz prave vrijednosti koja se nalazi u temeljnom rodnom imanju) koja su potpisana i zajamčena od strane predaka, što se obavlja iz nakupljenog “reverzibilnog” interesa “, tj. prihoda i dobit koju je proizvela nekretnina dok smo bili izgubljeni na moru.

Postupci osiguranika i komercijalni lijekovi

Za početak ćemo se baviti temom onoga što ljudi nazivaju procesom osigurane stranke (korisnik osobe)- uspoređujući to s onim što smo sada usredotočeni na nastavni plan i program, procesu ispravljanja statusa. Mnogi dobronamjerni ljudi rječito su proglasili proces “osigurane stranke (korisnik osobe)” (SPC) kao konačni pravni lijek za uklanjanje iz matrice. Brzo pretraživanje na usluzi YouTube s riječima ili izrazima – Prihvaćeno za vrijednost (A4V), osigurane stranke, HJR192, otpuštanje duga  – pronaći ćete mnoštvo videozapisa koji promoviraju ovu gotovo božansku idealizaciju tih komercijalnih procesa. Ali, nažalost, to jednostavno nije tako! Ovo poglavlje će podcrtati točno ono gdje smo došli u našoj potrazi i razumijevanju u ovom istraživanju u vezi s takozvanim komercijalnim lijekovima. To će se uspoređivati i staviti u kontrast procesu ispravljanja stanja i kako se uistinu možemo odvojiti od svijeta mrtvih fikcija i ponovno ući u život. U prošlosti mnogi su pokušali ili konkretno primijenili SPC proces u kojem je sve ime fikcije verzalom navedeno na UCC financijskom izvještaju.

Izjava kao DUŽNIK, a ime s prvim velikim slovom i ostalim malim (veća / manja) naveden je kao osiguranik. Izvješće o financiranju UCC1[19]  je javni zapis koji obavještava javnost o osiguranoj zainteresiranosti za zalog/imovinu i identificira odnos dužnika i povjerenika dužnika. Svaka UCC1 izjava ima tri osnovne komponente: 1) Imena dužnika (a); 2) imena osiguranika ili stranaka; 3) Opis osiguranja/zaloga.

Temelj teorije iza SPC procesa je da se ime većeg/malog slova smatra “živućem čovjekom” koji je postavljen kao osigurana stranka protiv DEBTOR-a (sva imena velikih slova). To nije istina, jer ako si u trgovini, sve strane imenovane i navedene su pravna fikcija u području mrtvih. Na javnu stranu se referiramo kao na “kraljevstvo mrtvih”, jer to je upravo ono što jest, područje (gdje se područje proizlazi iz riječi “re-al” – Ray-Al – da je na latinskim i romanskim jezicima “Kraljevski”).[20] Kraljevstvo mrtvih temelji se na kultu smrti. Prema definiciji, korištenje izjave o financiranju UCC1 kao javne evidencije dužnika/osiguranika znači da su sve uključene strane pravna fikcija. Ovo je dio komercijalnog sustava opisan ranije, kreiran kako bi stvorio komercijalni papir i vrijednosni papiri kao valuta i monetizirani dug. UCC1 se upotrebljava za utvrđivanje zapisa o odnosu dviju ili više fikcija, pa je veće/manje slovo samo još jedna fikcija. Istodobno, gdje god postoji odnos dužnika i vjerovnika, po definiciji si u trgovini, a ako ostaješ u trgovini moraš se izgubiti na moru i smatra se dužnim/mrtvim entitetom, kako ćemo istražiti i opisati u ovom tekstu. Osim toga, mnogi smatraju da je prijava osigurane stranke jednaka “suverenu”, a ništa ne može biti dalje od istine, kao što ćemo vidjeti.

Kao i sa svim stvarima, može postojati više od jednog puta do istog cilja. Ipak, postoje ključni i materijalni problemi kao integralne točke onoga što ljudi nazivaju procesom osigurane stranke (SPC) u dijelu koji je utvrđen kao manjkav – ako netko želi biti “suveren”, mora se ukloniti iz trgovine i mora biti solventan. Stečaj/bankrot je suprotan suverenom ili slobodnom biću, jer bankrotirani je u vlasništvu vjerovnika. Za početak, postavimo pitanje: Što je pravi suveren po definiciji? Suveren je onaj koji je solventan, bez oštećenja ili obvezničkih odnosa (oporezivanja, pristojbe, ovrhe, problema ili slično). Suveren je Biće koje nema autoritet iznad sebe u svjetovnom smislu (što znači da nema kralja, država, vlada, vjerovnika, ravnatelja, nadzornika ili drugih stranka koje imaju superiorni autoritet). U trgovini Živo biće je jamac svih dugova koji su vezani za franšizu (IME SVIH VELIKIH SLOVA) unutar komercijalnog sustava, dakle, po definiciji, ne može biti suveren i ostati u trgovini gdje je povezan s bankrotiranom franšizom, jer u stečaju i dužničko-vjerovničkom odnosa vjerovnik je nadređena stranka. Možete podnijeti UCC papira i formulara koliko želite, ali ako se niste odvojili od bankrotirane franšize, tada ste bez pozicije i zasigurno niste suvereni. Ako se proglase suverenima, upravo se ovdje pojavljuje nadimak “suvereni građanina[21]“, jer oni su još uvijek građani zbog vezanosti i jamčevine statusa franšize. Svi građani su vlasništvo države, tako da je suvereni građanin kontradikcija u smislu i siguran put ka nevolji. Dakle, svatko tko koristi komercijalne procese je po definiciji građanin kao “osoba unutar Sjedinjenih Država i podložna njezinoj nadležnosti”. Ako takvi postupci uključuju bilo kakav zaključak ili deklaraciju da su “suvereni”, ta će osoba biti označena suverenom državljaninom i zasigurno će se primjenjivati svi načini “suzbijanja ustanka i pobune” sukladno četvrtom odjeljku četrnaestog amandmana.

Kada netko postavi ime sa velikim početnim slovom na UCC1 formular kao osiguranoj strani, to u osnovi stvara povratnu petlju natrag u franšizu. U SPC procesu se kreiraju sve vrste obveznica kao obveze UNITED STATES, a obvezna strana je DUŽNIK, koji je franšiza u UNITED STATES, ali mi smo jamac za franšize kao garancija i stoga krajnji dužnik! Dakle, svi SPC procesi dodaju milijarde dolara obveznog duga protiv franšize za koji smo jamac. Ništa ne može biti dalje od istine da nas to nekako čini suverenim ili solventnim. Samo gomilaju više duga i zakapaju nas dublje u kraljevstvo mrtvih.

Trgovina i matrix

Trgovina i milijuni građanskih kodova zapravo su matrica. Da bismo bili specifičniji, to je pravni trgovačko – admiralski sustav kojemu su gotovo svi priključeni. Nitko ne može biti suveren putem SPC-a, jer su upravo povećali vezani teret duga na franšizu na koju su vezani kao jamčevina i dodatno umanjili svoj status u području trajnog duga. SPC ne postiže ništa u smislu ispravljanja nečijeg statusa ili stjecanja pozicije za zahtjev ili bilo kojeg drugog kapaciteta osim onoga kojeg sustav i matrica tvrde da imate. Da biste mogli iznijeti tvrdnju, jednako trebate biti sposobni staviti tvrdnju na kocku, što znači staviti zemlju na kocku i zahtijevati je. Bez te sposobnosti ne može se tvrditi da je “na zemlji” pa stoga nema pristup pravom zakonu ili pravičnosti (definiranom kao ekskluzivnim udjelom američke/engleske pravne prakse, a ne istodobnoj pravičnosti građanskog postupka sadržanog u Federalnim pravilima građanskog Postupka). Kao takvima, zabranjeno nam je biti dio privatnih imovinskih interesa i korisničkih prava Živog korisnika na imanju a imamo samo ograničene koristi od građanskog / javnog / korporativnog / komercijalnog sustava, tj. Cestui Que Trust.

Svi drugi takozvani pravni lijekovi u trgovini uopće nisu lijekovi. Takve fraze kao Prihvaćanje vrijednosti, vraćene vrijednosti, izjave o obavezama, komercijalno pravo zaloga, administrativni procesi i javnobilježnički protesti ne rade. Dodatni procesi unutar SPC okvira kao što su izdavanje Međunarodnih mjenica ili Međunarodnih zadužnica samo dodatno pogoršavaju stvaranje duga u odnosu na franšizu; ono ne utječu na stvarno razrješenje. Zapravo, ako se pokušavate koristiti takvim procesima, još uvijek kao vezano jamstvo, oni se vide u očima sustava, budući da su se aktivno uključili u ratne sukobe, kao ustanak i pobuna jer još uvijek prihvaćaju prednosti i povlastice koje su ugovorili za primanje a za uzvrat traže ograničenje u izvršavanju kodova i postupaka javnog sustava. U tom statusu oni su “unutar Sjedinjenih Američkih Država i podliježu njihovoj nadležnosti” i nemaju ovlasti za stvaranje takvih instrumenata. Ta nadležnost SAD-a definirana je u odjeljku jadan od četrnaestog članka amandmana (u daljnjem tekstu: “14. amandman”) i Zakona o hitnoj intervenciji banaka od 9. ožujka 1933. Četvrti odjeljak 14. amandmana navodi “Valjanost javnog duga Sjedinjenih Država, koje su zakonom ovlaštene, uključujući dugove za isplatu mirovina i davanja za usluge u suzbijanju pobune ili pobune, neće biti dovođeni u pitanje”. Zato pažljivo pratite ovdje i sada, jer ovo je mjesto gdje guma dodiruje cestu:

  1. Svi instrumenti i papiri izdani u okviru UCC-a su dužnički instrumenti, jer imaju odnos dužnika i vjerovnika.
  2. Svi takvi komercijalni papiri koji se karakteriziraju kao zakonska ponuda cirkuliraju u javnosti kao valuta.
  3. Oni su svi dio duga Sjedinjenih Država, pomoću i kroz svoje korporacije, franšize, agencije, odjele i instrumentarije.
  4. Taj se dug ne može biti osporen od bilo koja osoba “unutar Sjedinjenih Država i podložna njezinoj nadležnosti”.
  5. Ako je netko vezano jamstvo bankrotiranih Sjedinjenih Američkih Država, oni su osoba unutar Sjedinjenih Država i podložni su njezinoj nadležnosti.
  6. Kao takvi, oni su potpuno vezani i ograničeni da slijede sve kodove i statute izdane od bilo kojeg korporacijskog pododjeljka Sjedinjenih Država, tj. Država, županija, općina, korporacija i dr.
  7. Svaki prekršaj takvih kodeksa ili statuta predstavlja čin pobune ili ustanka i podložan je zabranjivanju od bilo kojeg agenta ili službenika Sjedinjenih Država koji će primati mirovine i nagrade za usluge u tom smislu. One se ne mogu osporiti.

Zato snažno pozivamo svu istinske tražitelje slobode da duboko razmotre te stavove i shvate kako smo bili samozavaravani u mišljenju da možemo djelovati ili postići pravni lijek u trgovini. Ništa nije dalje od istine. Također, kao bilješka, kad govorimo o trgovini, ne kažemo da se ne bavimo poslom i poslovnim aktivnostima. Naš pristup je pravo rješenje kako bismo mogli biti na svijetu, ali ne i od njega, konkretnije da budemo u matrici, ali ne i vezani za nju. Postoji mnogo učinkovitih načina da se uključimo u bilo koje poduzeće ili poslovnu aktivnost bez povezivanja svojeg bića sa komercijalnim dužničkim papirom koji je naša propast u matrici.

Ovako je svjetski sustav izgrađivan tisućama godina i nikada se nije odstupao od svog puta prema svijetu robovanja i porobljavanja. Zbog toga GEMSTONE Sveučilište podučava svojim općim obrazovnim tečajevima kao prethodno znanje koje dovodi do potpunog tečaja korekcije statusa, tako da naši privatni članovi imaju sposobnost da uistinu prouče i nauče ovaj materijal u potpunosti, a zatim ga mogu primijeniti u svojim životima. Sve se spušta do statusa i apsolutnog zahtjeva za ispravljanje svog statusa od onoga od osiguranog jamstva do statusa Živog korisnika. Dakle, da bismo to definirali i proširili se na točku, odgovorimo na pitanje što je franšiza?

Franšiza je licencirani izvođač radova matičnoj korporaciji. Takve licence omogućuju franšizoprimcu da posluje u ime matičnog subjekta i koristi njegov logotip, ime, slike, oglašavanje i prostorije (nadležnost) za vlastito poslovanje. Ugovor o licenciji zahtijeva da franšizoprimac poštuje sve korporativne zakonske odredbe matične korporacije i ostane unutar propisanih parametara tvrtke. Kada je ta tvrtka općinska korporacija koja je oblikovana kao korporacija vladinih usluga, tj. REPUBLIKA HRVATSKA, tada su podzakonski propisi privatno objavljeni i zaštićeni pravni kodeksi koje uglavnom smatraju zakonom. Oni nisu Zakon, oni su privatni kodovi, ali kad prihvatimo franšiznu dozvolu, obvezali smo se da za nas imaju snagu i učinak zakona. Franšiza je inicijalni komercijalni brod koji je povezan s trustom koji je nastao pri rođenju, a potom je povezano registracijskim zapisom koji se šalje u sustav Bitnih Zapisa. Svaka država ima agenciju za čuvanje takvih vitalnih zapisa koji se šalju iz županija gdje se rođenje odvija do državne razine i na federalnoj razini, a zatim od tamo do međunarodne razine.

Račun bitnih zapisa je postrojenje kojim se javna sredstva kreiraju prema javnoj politici, koja je zamijenila javni zakon, nakon stečaja iz ožujka 1933. Ova referenca na javnu politiku nalazi se u Rezoluciji Doma 192. od 5. lipnja 1933. (“HJR 192” ), tri mjeseca nakon što je FDR stupio na dužnost i objavio Proklamacije 2039. i 2040. godine koji su Sjedinjene Države stavili u stečaj (6. i 9. ožujka), a 73. kongres donio je 9. ožujka prvi akt, Zakon o hitnoj intervenciji banaka (EBRA) 1933 (48 Stat. 1, Javno pravo 89-719). EBRA je uspostavila izvršni ured kao upravitelja stečaja za zaštitu monetarnih i bankarskih sustava Sjedinjenih Država, te je izmijenio Zakon o trgovanju s neprijateljem kako bi uključio “osobe unutar Sjedinjenih Država i podložne njihovoj nadležnosti” kao neprijatelje Sjedinjenih Država. HJR 192 navodi u odgovarajućem dijelu: “… svaka odredba [ugovora] koja podrazumijeva da obveznik [primatelj obveze ugovora] ima pravo zahtijevati plaćanje u zlatu ili određenu vrstu kovanica ili valute …. proglašava se protiv javne politike “To znači da se ne dopušta korištenje zakonskog novca (zlata i srebra) kako je definirano u izvornom Ustavu u javnosti kada djeluje pod javnom politikom i stoga jedino sredstvo korištenja novca je korištenje komercijalnog zakonskog sredstva plaćanja, tj., dužničkih instrumenata. To je uslijedilo od strane FDR-a od 5. travnja 1933. za sve “osobe” u Sjedinjenim Državama da daju svoje zlato u riznicu Sjedinjenih Država na ili prije 1. svibnja 1933. (osobito određeni ezoteričan datum kako je opisan u nastavku) u zamjenu za takav komercijalni papir, tj. Federalni riznički zapis sada je zakonska valuta od strane HJR 192. Za potpuno razumijevanje postavljanja svih funkcija vlasti pod hitnim bankarskim i ratnim ovlasti vidi Posebno izvješće o nacionalnoj hitnoj intervenciji u Sjedinjenim Američkim Državama[22].

Bretton Woods i SEC (security and exchange commision) registracijski primjeri

Nakon što su Sjedinjene Države stavljene u stečaj i pod vojni okupacijski položaj, ratne sile i hitni bankovni postupci tada su mogli biti implementirani za cijeli svijet. To se trebalo postići posljedicama Drugog svjetskog rata. Prvi svjetski rat postigao je ključne stavke u pohodu prema globalnoj hegemoniji, uključujući 1) raspad otomanskog i austrougarskog carstva u različite nacije kojima bi se moglo dominirati i kontrolirati ih na uobičajeni način (uključujući sposobnost kontrole nafte u blisko istočnoj regiji 2) Preuzimanje Rusije u pripremi za eventualnu globalnu polarizaciju Istoka i Zapada nakon Drugog svjetskog rata, i 3) Postavljanje Njemačke u ulogu glavnog neprijatelja protiv kojeg se treba boriti u drugoj polovici tridesetogodišnjeg rata (što su zapravo znani kao dva velika rata), tzv. Drugi svjetski rat. To je postavilo pozornicu za Drugi svjetski rat iz kojeg će nastati globalna financijska, monetarna i politička infrastruktura za globalni sustav. To su glavni građevni blokovi Ujedinjenih naroda, Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, Banke za međunarodna poravnanja i ključnog monetarnog bloka za proširenje jedinstvene korporativne kontrole širom svijeta, Bretton Woods sporazuma.

Sporazum iz Bretton Woods utvrdio je ujednačenost fiksnih vrijednosti razmjene za sve svjetske valute i stavio FRN kao rezervnu valutu planeta. Na taj način proširio je cjelokupni bankrot, vojnu okupaciju, ratne ovlasti i izvanredni bankarski sustav Sjedinjenih Država u ostatak svijeta. Zanimljivo je napomenuti da je Bretton Woods sporazum uspostavio fiksnu stopu zlata u zamjenu za Federal Reserve Notes (dolar) koji se na zahtjev vraća u Sjedinjene Države. To je trajalo sve do 15. kolovoza 1971. kada je fiksna stopa u zlatu i orijetir za sve valute prema dolaru postala neodrživa zbog inflacijskog širenja ponude novca tijekom rata u Vijetnamu. Kao rezultat (već isplaniran) predsjednik Nixon ukinuo je sporazum i oslobodio američki dolar od svojih obveza u zlatu. Tad je započelo doba petro – dolara kako bi se FRN mogao proširiti istodobno s ekspanzijom potrošnje energije tijekom sljedećih četrdeset godina. To je bila skrivena inflacija u američkoj ekonomiji koja je namjeravala bankrotirati i slomiti ga nakon 70 godina, što je dovelo do trajnog rata protiv terorizma koji je započeo 2003. godine. U međunarodnom stečaju suvereno tijelo može biti u stečaju sedamdeset godina i ili riješiti problem ili preokrenuti je za još sedamdeset godina, do tri puta. Sjedinjene Američke Države su stavljene u stečaj 1789. godine nakon ratifikacije Ustava Sjedinjenih Američkih Država u kojoj su Sjedinjene Države (zasebna jedinica) bile konstitutivni, što znači “onaj tko preuzme dužničku obvezu druge stranke ”. Ovo je prešlo tri puta (1859. dovelo do građanskog rata, 1929. godine dovelo do Velike depresije i događaja iz 1933. i 1999. godine, namijenjenih za ulazak u trajno ropstvo svjetskog sustava). Imajte na umu da postoje brojni entiteti koji idu po imenu koje općenito gledamo kao Sjedinjene Države, a time i mnoge stečajeve.

Tijekom dvadesetog stoljeća sve ostalo što se raspravljalo u ovom dokumentu prošireno je na platformi koju je uspostavio Bretton Woodsov sporazum (UCC, Zakon o  vrijednosnim papirima, itd.). Razumjevši što se ovdje raspravlja i detaljno objašnjava za Sjedinjene Države, onda je korak dalje da se vidi kako se to odnosi na ostale takozvane nacije koje djeluju kao korporacije. To je tada ključ za vezu svijeta za gotovo sva ljudska bića u svijetu. Za daljnje potkrijepljenje ove točke, pogledajte sljedeće primjere korporativne registracije[23] onoga što mnogi misle o svojoj zemlji:

Naziv zemlje EDGAR Link Seal Oznaka robne marke EDGAR Link

Country Name EDGAR Link Seal Trademark Country Name EDGAR Link
Australia Link Trademark Her Majesty the Queen Link
Canada Link Colombia Link
Israel Link Brazil Link
Turkey Link Philippines Link
Hungary Link S.  Korea Link
Sweden Link Japan Link
Finland Link Jamaica Link
Argentina Link S.  Africa Link

 

Gore navedene veze nalaze se na EDGAR sustavu SEC korporativnih registracija. Mnogo toga se može naći tamo. Osim toga, sljedeći su predmeti iz sustava registracije[24] tvrtki u Velikoj Britaniji:

The United States of America Link
In God We Trust Link
Homeland Security Link
The United States Book of Congress Link
United States of Europe Link

 

[1]http://duchyofcornwall.org/historyoftheduchy.html

[2]https://en.wikipedia.org/wiki/English_feudal_barony

[3]https://en.wikipedia.org/wiki/Count

[4]https://en.wikipedia.org/wiki/Earl

[5]https://en.wikipedia.org/wiki/Hereditary_peer

[6]http://www.naco.org/

[7] http://www.lordsandladies.org/lordofthemanor.htm

[8] https://www.britannica.com/topic/homage

[9]Izraz doslovno znači “onaj koji umire…”: https://legaldictionary.thefreedictionary.com/decedent

[10 Kako je korištenu u ovom dokumentu, sličnost je definirana kao: “u liku, obliku, al i bez istinske supstance” https://en.oxforddictionaries.com/definition/similitude

[11] https://www.law.cornell.edu/ucc/3

[12]http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections_all.php?id=46

[13]http://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6346&context=penn_law_review

[14]https://www.jstor.org/stable/1271860?seq=1#page_scan_tab_contents

[15]http://www.uniformlaws.org/

[16]http://freeamerican.com/Images/METROchapter1.pdf and www.americandeception.com/index.php/index.php?action=downloadpdf&photo=PDFsml_AD3/Blame_Metr o-When_Laws_OppressJo_Hindman1966177pgsGOV.sml.pdf&id=558  

[17]https://thelawdictionary.org/metropolitan/

[18]https://thelawdictionary.org/codicil/

[19]https://www.iaca.org/wpcontent/uploads/UCC1FinancingStatement2.pdf 

[20]Real znači stvarnost, realm znači carstvo, kraljevstvo

[21]https://www.forbes.com/sites/jjmacnab/2012/02/13/whatisasovereigncitizen/#7c69f9236012

[22]https://www.gemstoneuniversity.org/images/mm/public/Report_on_National_Emergency.pdf

[23] https://wakeupworld.com/2012/11/09/arecorporationsmasqueradingasgovernmentinaustraliaandworldwide/

[24] https://www.gov.uk/government/organisations/companieshouse

Odgovori

Naziv *
E-pošta *
Web stranica

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.