Pregled svjetskog sistema ropstva i odvojenosti od života -20.dio – Izreke o pravičnosti

dollar__they_live____we_sleep__by_kyoshihidestencils-d4nhgi2Pravičnost vidi da je učinjeno ono što je trebalo biti učinjeno

Istinska pravičnost kao univerzalni princip s Univerzalnim pogledom uvijek će vidjeti cjelokupnu sliku bilo koje okolnosti i vidjet će sve što se mora biti učinjeno kao učinjeno, stoga se moramo zapitati, je li ovaj svijet onaj u kojem se takva maksimuma primjenjuje? Vidimo li da je ono što se radi u pravednosti i staloženosti? Ili nastavljamo problem jer “želimo ono što je naša” na štetu ostalih? Ako želimo pravičnost, moramo promijeniti naše načine. Ono što se mora učiniti jest stvoriti novi svjetski model kao onaj koji je najbolji za sva bića i cijeli život. Pravičnost je ravnoteža i u svijetu baziranom na takvom temeljnom principu ono što se mora učiniti jest vidjeti da se svi životni sustavi održavaju i njeguju u ravnoteži, staloženosti i skladu za cijeli život i za sve žive stvari. Da bi se to postiglo, pravi je posao unutar sebe, ne samo u svijetu izvan, iako naravno, mnogo toga mora biti učinjeno u tom pogledu da ozdravi ovaj svijet kako bi se postigao pravi balans za sve.

Pravičnost neće trpjeti neispravnost bez pravnog lijeka

Pravičnost neće dopustiti nastavak nečega što je pogrešno bez pravnog lijeka. Cijeli naš svjetski sustav i zahtjevi i korekcije kako je ovdje opisano temelje se na tome da ne pate zbog nepravilnosti ovoga svijeta. S našim procesom korekcije Statusa donosimo svoj doprinos pravnom lijeku, tražeći da bude pravedan i uravnotežen, sažet u izrazu “Učiniti ono što je najbolje za život” i “Ne činiti štetu”. Patiti znači dopustiti i njegov maksimum je jednostavno u svom najvišem utjecaju, što znači da ne smije dopuštati da se nepravde ovoga svijeta nastave i da se vidi pravni lijek i rješenje s polazišta drugog pravičnog načela “Činite drugima ono što biste željeli da drugi čine vama”.

Pravičnost je oduševljena jednakošću

Svi smo jednaki po vrijednosti Života. Dugo smo sudjelovali u iluzijama monetarnog sustava koji stvara odvojenost i konkurenciju kroz nejednakost, nedostatak, patnju, bolest, siromaštvo, razaranje i rat. To je naša unutarnja neprijateljska konstrukcija projicirana u polje stvaranja u ovoj manifestnoj stvarnosti koju moramo adresirati. Ravnopravnost koju tražimo je ona iz vlastitog unutarnjeg sastava i time možemo uspostaviti temelj na kojem možemo nastaviti dalje ispravljati ovaj svijet. Svrha i namjera ovog dokumenta, kao i veći kontekst pružanja praktičnog obrazovanja, rješenja i primjena za postizanje vlastitog odvajanja od vezujuće prirode svjetskog sustava, jedan je od onih koji nas vodi prema namjeravanom statusu istinske i pravične ravnoteže te ravnopravnosti. Kada to postignemo u sebi, to će odražavati svijet. Ovaj svjetski sustav kao igra glazbenih stolaca u kojima samo neki dobivaju slatkiše a većina trpe posljedice je onaj u kojem sigurno nema ravnopravnosti niti užitka. Samo kad se svako ljudsko biće i svaki životni sustav daju istinsko pravo na život, uravnoteženi život integriteta i prilike, imat ćemo pravičnost na ovom svijetu i tada možemo uživati u toj jednakosti.

Onaj koji traži pravičnost mora dati pravičnost

To upućuje na činjenicu da pravičnost vidi sve stvari u jednadžbi. Kako bi se postigao pravni lijek za nepravde ovoga svijeta, kako bi došli do točke oduševljenja u pravičnosti, vrijednost Života mora se preračunati kroz istinu baznog Zakona koji kaže: “Činite drugima kao što biste ste da se učini vama”. To je prava pravičnost. Živiš li je sad? Jesmo li to kolektivno živjeli? U konačnici, ova izreka kaže da sve vrijednosti moraju biti prepoznate. Ako želimo da vrijednost našega života bude uvažena, moramo vrijednost života vidjeti u svakom biću. To podrazumijeva i zahtjev da se sve stvari uzmu u obzir prilikom poduzimanja zadataka ili ulaženja u odnosa, što znači da se moraju uzeti u obzir pravi skriveni troškovi u proizvodnji svjetske robe, kao i troškove za okoliš, ekosustave, životinje, biljke i sve žive stvari na ovom svijetu, tako da dobijemo pravičnost života, jer mi radimo ravnopravnost života.

Pravičnost pomaže budnome, ne onome koji drijema na svojim pravima

Zaspali smo na našim pravima i nikad nismo zahtijevali naš istinski posjed i korisničke interese. Napustili smo našu istinsku suverenu slobodnu volju i dopustili da svjetski sustav diktira i usmjerava kakav će život biti na ovom svijetu. Gledajte okolo i vidite rezultate, a zatim se suočite s istinom sa brutalnom samo-iskrenošću da smo dopustili da se to dogodi na vlastiti smjeni i da ne možemo kriviti ništa i nikog drugog osim nas same. Spavajući na kormilu vlastitog broda Života spavali smo danju i noću kad su rešetke našeg zatvora bile naslikane čeličnom sivom bojom i postavljene brave. Pravni lijek je tvrditi naša prava i stajati u njima. Pravni lijek je promjena statusa i otpuštanje okova vezanih jamstava, uklanjanje s polja bitke, unutar i izvan, te iskorak sa izmišljenog broda države (građanin-brod) na lažnom moru trgovine. Preuzeti punu odgovornost za uvjete ovoga svijeta prvi je princip i prvi korak da svoj svijet i naše živote uzmemo u vlastitu kontrolu i obnovimo ga u skladu s načelima pravičnosti i ravnoteže. Moramo biti uvijek budni. Obrazovni i medijski model privatnog društva PanTerra D’Oro, Sveučilište GEMSTONE i GEMSTONE Global Media Alliance doprinose toj budnosti. (također i Udruga Čovjek te kontrolauma.org) Praktični koraci za postizanje korekcije statusa su kako se živi muškarac ili žena vraćaju u cjelovitost i uklanjaju okove svijeta robovanja. Znanje i razumijevanje kako stvoriti dinamična i kreativna privatna društva izvan povezanog korporativnog modela je kako se skupine, udruge i organizacije okupljaju kako bi izgradile vizionarska projekte i zajednice. Više informacija o ovim alatima i praktičnim rješenjima potražite na našim web stranicama kako biste saznali više.

Pravičnost podrazumijeva namjeru za ispunjenjem obaveze

Ako i kako tražimo svoja prava, naše živote i našu supstanciju, stojimo ravnopravno i stoga, pravičnost će nastaviti s osnovom da postoji namjera ispunjenja obveze. A koja bi to mogla biti? To je naša obveza da se hodimo u ravnotežu i ravnopravnost, da se ovaj svijet pomakne na temelju tih maksima pravde, da se vratimo uživanju u Ravnopravnosti i cjelovitosti u životu. Naša je namjera ispunjavanjem obveza osigurati da se svim bićima pruži temelj Životne cjelovitosti, obilja i ispunjenja. To je naša obveza prema budućnosti i namjeravamo je ispuniti. Kao što primamo, priznajemo i prihvaćamo naš dar života, namjeravamo vidjeti da će sve buduće generacije također biti tako darovane.

PRAVIČNOST DJELUJE in personam ili on persons

Ono što to znači je da civilni/pravni/vojni sustav u kojem smo bili povezani, područje fikcije, naseljeno pravnim osobama koje u stvarnosti ne postoje, već su samo fikcije uma. U pravičnosti postoje stvarni ljudi, stvarna odgovornost i stvarna obaveza. Možemo se suočiti samo s vlastitim individualnim i kolektivnim posljedicama ako napustimo to područje iluzije i suočimo se s pravim svijetom. To znači da će Pravičnost djelovati na naše živote (osobne), a ne na fikcije iza kojih se skrivamo i koji su glumci svjetskoga sustava koristili za njihovu korist kako bi izbjegli vlastitu odgovornost putem korporativne ograničene odgovornosti. Pravičnost to neće dopustiti i stoga djeluje in personam, što znači punu osobnu odgovornost. To u konačnici znači da smo odgovorni i ne možemo se sakriti iza iluzija i laži ograničene odgovornosti, što znači da moramo preuzeti punu odgovornost u svim aspektima.

Pravičnost ne voli gubitke

Koji je najveći gubitak koji smo pretrpjeli u ovom svijetu? Oduzimanje Života, tvrdnja kako mnogi moraju patiti i umrijeti, da mali broj ljudi može živjeti i napredovati. Mi nemamo imovine na ovom svijetu, jer smo prešutno dopustili takvo odvratno stanje koje je antiteza Života. Tražili smo da mnogi moraju izgubiti život, tako da neki mogu imati slatkiše i sve pogodnosti koje se uskraćuju onima koji ih stvaraju. Je li ovo pravičnost? Je li to jednakost? Je li to ravnoteža?

Pravičnost ne traži isprazne geste

Površne plitkoumnosti i geste ne znače ništa u stvarnom svijetu ili sadržaju Života. Ništa od toga nije potrebno. Samo pravi trud i prava predanost i stvarna odgovornost mogu izmamiti istinsku pravičnost. Stojimo na ovom principu i pozivamo druge da duboko kopaju i učine isto.

Onaj koji ulazi u pravičnost mora ući čistih ruku.

Ova maxima podcrtava sve ostale po tome ukoliko očekujemo da ćemo imati poštenje u našim životima moramo doći čisti i ne očekivati nagrade temeljene na skrivenim planovima, koji su temelj prijevare ili poricanja odgovornosti. Prirođena i nezavisna priroda pravičnih prava je da su one poštene, pravedne, jednake i uravnotežene. Ako želimo stabilan svijet moramo ući u njega s čistim rukama, što zahtijeva istinsko samopouzdanje, preuzimanje odgovornost za naše pogreške, naše prijestupe i naše sudjelovanje u nepravdi ovoga svijeta.

Pravičnost obožava činiti pravdu, ali ne polovično

Pravda nije polovična mjera ili prijedlog. Pravičnost neće iznjedriti poštenje polovičnošću, već će samo uzeti u obzir ono što je dobro za sve. To je prava i jedina definicija svijeta koji je utemeljen na načelima prave pravde i jednakosti.

Pravičnost će preuzeti nadležnost kako bi se izbjegle mnoštvo parnica

Vođeni smo pogrešnim putom u parnički mjehur pravnog i pravosudnog sustava. To je svijet bijesa, osvete, pohlepe i rata. To je polje borbe koje traži pobjedu kroz strategije i manipulacije. To je onaj svijet u kojem je mnoštvo tužbi redoslijed dana za one koji će hvatati one koji se ne mogu braniti i nedužnim. Dakle, Pravičnost će preuzeti jurisdikciju kako bi se izbjeglo golemo distorzirano polja borbe i donijelo sve elemente u vidokrug kako bi pravda i pravičnost mogla biti učinjena.

Pravičnost slijedi zakon

Kada pravičnost preuzme nadležnost, ipak će poštivati propise i zahtjeve zakona; stoga postoji pravi balans u praksi pravednosti u primjenama i načelima prava, uz ravnopravnost koja osigurava pravdu. Ali što je zakon? Jesu li to pravni kodovi o kojima smo raspravljali ili su to načela pravde koja se temelje na pravednosti i uzajamnoj koristi u kombinaciji s uzajamnim poštovanjem. Običajni i prirodni zakon ima osnovu u načelima ispravnog i krivog i pravilnog uravnoteženja računa zbog oštećenja ili kršenja ugovora. U ovom pravičnost će slijediti Zakon.

Pravičnost ne pomaže volonterima

Ovo je jednostavno. Naš cijeli sustav, kao što je gore opisano, jest onaj u kojem smo dobrovoljno sudjelovali u stanju i okolnostima koje smo prihvatili i dopuštali. Dobili smo dobrovoljno jamstvo za trajni dug. Volontirali smo da budemo robovi dužnici u monetarnom sustavu koji je poludio od pohlepe. Kao takvi, nemamo pristup pravičnosti, možemo jedino imati privilegije i koristi koje “sustav” smatra da zaslužujemo, a što se može dati, može se oduzeti. Pravičnost nam neće doći u pomoć kad volontiramo. Dakle, moramo opozvati taj dobrovoljni status i držati se naša prava budno i oprezno, kako bismo vidjeli pravdu učinjenu u ovom svijetu i primili pomoć da je pravičnost (i naši pravedni interesi i korisna prava) za nas spremna na svim razinama našeg postojanja.

Pravičnost neće usavršiti nesavršen dar

Ovo je također jednostavno. Dar koji nam je dan dar je života. Ali ostaje nesavršen jer ga nismo završili. Mi smo umjesto toga volontirali da imamo živote i našu Životnu Sila vezanu za ropstvo, da budemo topovsko meso i tvar iz koje ratna pravila kontroliraju sve. Umjesto da usavršimo dar života, dobrovoljno smo sudjelovali u kultu smrti. Kada se doista duboko uroni u svjetski sustav, ovo je sasvim očigledno. To je svijet smrti i razaranja i dopustili smo da budemo dobrovoljna tvar iz koje je to izvađeno. Naš dobrovoljni status u konačnici znači da smo rado sudjelovali u uništavanju Života. Nikada nismo usavršili dar života i posljedice se očituju oko nas. Vrijeme je da popravimo dar.

Gdje su pravičnosti jednake, zakon prevladava

Zakon će riješiti pitanja kada je pravda izjednačena. No nikada nismo “učinili pravednost” pa stoga nemamo nikakvu osnovu u zakonu, nemamo status ili stajalište ili sposobnosti u Zakonu, budući da smo vezani samo u zakonski uređenim sustavima ropstva. Napustili smo našu imovinu (dar života) i stoga nemamo ni zakon ni pravdu, a zasigurno nemamo život u svom punom izražaju i potencijalu. Vrijeme je da to promijenimo!

Između jednakih vrijednosti, prve po vremenskom rasporedu prevladavaju

Prethodna tvrdnja o pravima i poštenju prevladava, a mi, dakle, kao zajedničko tijelo navješćujemo naše pravedno interese i korisnička prava, ne samo za sebe nego za cijelo čovječanstvo, jer kao što posljednja maxima ispod kaže, mi smo pravi vlasnici kao korisnici ove Globalne nekretnine, ako i kada usavršimo ovaj dar života i radimo ono što treba učiniti. Mi smo zapravo prvi u skladu s prioritetnim interesom za naše vlastite živote i imanja.

Oni su bili dar stvaranja na samom početku, a mi smo prvi u vremenu jednom kad tvrdimo to pravo i da stojimo na njemu.

Pravičnost neće dozvoliti kodovima i statutima da budu korišteni kao plašt za prevaru

Kao što je i vrlo očigledno, trenutni legalni sustav utemeljen na statutima i institucionaliziranim silovanjima stanovništva i pljački zajedničkog dobra, što nije ništa više od masivnog plašta za prijevaru. Moramo ući u pravičnost kako bi prekinuli takvu travestiju pravde i povukli plašt i zavjesu od stravičnih čarobnjaka koji se skrivaju iza svojih zastora iluzije.

Pravičnost neće dopustiti propast Trusta radi želja povjerenika

Naš svijet i njegov sustav strukturirani su kao globalni trust. To je također imanje koje smo mi ljudi napustili i povjerenje(trust) ostaje iako su povjerenici ukinuli svoje fiducijarne dužnosti i stoga povjerenik je otišao. Ipak, trust neće propasti zbog potreba povjerenika. Dakle, ono što se traži jest da istupimo kao pravi vlasnici trusta i imanja i zapovijedamo povjerenicima da se pridržavaju svojih dužnosti i da se ne divljaju s pljačkom suštine trusta kako smo im to dopustili da rade već stoljećima i čak tisućljećima. Vrijeme je sada za reći – dosta. Vrijeme je da stanemo i pozovemo novog povjerenika koji drži Život u Svetom Trustu.

Pravičnost smatra korisnika pravim vlasnikom

Konačno, korisnik, Mi ljudi, zajedničko tijelo čovječanstva, u stvari je pravi vlasnik Trust i Globalnog imanja. Ali i mi smo napustili naš položaj. Mi smo silovali i zaplijenili supstancu i tkivo Života za vlastite ego-interese i napustili službu fiducijarne odgovornosti za sačuvati i zaštititi dar života. Sada je kasni sat, skoro da smo prošli kroz točku bez povratka. Ako želimo prenijeti nasljedstvo Života na sljedeće generacije onda moramo djelovati i tako ponizno prezentiramo ovaj Pregled Svjetskog sustava ropstva kako bismo osigurali sredstva za buđenje više ljudi koji bi mogli doći u svijest i razumijevanje koje smo dijelili i dijelimo. Sve u svemu, važno je zapamtiti da ovo nije vezano za osvetu ili natjeravanje drugih da plate za njihova zlodjela. Univerzalna načela jednakosti i pravde će se pobrinuti za to.

Naša je svrha i namjera pružiti darove kojima smo obdareni da pridonosemo rješenjima po potrebi, jer ako netko nije dio rješenja, onda je dio problema. Ako želimo imati svijet koji je najbolji za sve onda moramo slijediti princip da će se dati onima koji imaju više, što znači da dužnost i odgovornost da se donese rješenje na ovom svijetu pripada onima koji su dobili darove i to je vrlo sveta dužnost.

Prihvaćamo one darove i na taj način ih usavršimo u ravnopravnom položaju i preuzimamo odgovornost koju takav prijem zahtijeva. Naravno, drugi dio tog principa navodi da onima koji nemaju, biti će oduzeto. To ukazuje da poricanje Života sada ima najveće posljedice za one koji i dalje odluče poricati svoje odgovornosti prema Životu i ovom svijetu. Ovo je individualan izbor za sve. Mi smo zapravo, istinski korisnici Života, ali taj dar možemo savršeno prilagoditi predanost odgovornosti koja leži pred nama da se ovaj svijet vrati u život, pravi red i pravednu ravnotežu u skladu sa svima stvorenim.

Što god možete učiniti ili sanjati da možete, počnite.

Hrabrost ima genijalnost, moć i magiju u sebi.

Čim se pouzdate u sebe, znat ćete kako živjeti.

Znanje nije dovoljno; moramo ga primijeniti.

Volja nije dovoljna; moramo činiti.

Korekcija čini mnogo, ali hrabrost čini više.

Nitko više nije beznadnije zarobljen od onih koji lažno vjeruju da su slobodni!

Svakoga dana trebamo čuti barem jednu malu pjesmu,

pročitati jednu dobru pjesmu, vidjeti jednu izuzetnu sliku,

i, ako je moguće, izgovorite nekoliko razumnih riječi.

Magija je vjerovanje u sebe; ako to možete učiniti,

možete učiniti da se sve dogodi.

Ništa ne vrijedi više nego današnji dan.

Volim one koji žude za nemogućim.

Sve znanje koje posjedujem svi drugi mogu dobiti,

ali moje srce je samo moje.

Johann Wolfgang von Goethe

5 thoughts on “Pregled svjetskog sistema ropstva i odvojenosti od života -20.dio – Izreke o pravičnosti

 1. zenfjaka 08/11/2018 at 02:46

  …. znaš ,nekad u kasne ure čovik se u pita, ča/,smo..na ovon svitu… a onda kad boje promisliš, svatiš, da baš i nemaš pojma o smislu života lii ove stvarnsoti…. i onda propivaš, mislin glason ne bubnjaranjen… samo ne volin kad rasplačen pivanjem ili glasom kako good:P
  https://www.youtube.com/watch?v=5_6uw267By4
  🙂

 2. an 07/11/2018 at 11:02

  Mi ne znamo koliko su oni drugaciji od nas. Ne zato sto jesu drugaciji, nego sto neimastina, okrutnost…covjeka tjeraju na stvari i dubinu zla, koje smo mi ovdje zaboravili. A tek ako je generacijska…Ako postoje jasne emisije sa imenima , licima, sto Rumunji/Romi rade po Londonu, koja zvjerstva…Ako Englezi kazu, nakon dopustanja Albancima da dodu u EU i Englesku, da nikada tako okrutnu mafiju nisu imali kao albanska, a znamo da su im mladi na hasisu,…sto bi onda trebali slutiti od pustanja ovih sada u EU, kojima trebaju upustva za koristenje i WC, pa nakon toga opet ne shvacaju sto da rade sa toilet papirom, a koji dolaze sa svim mogucim pomazanjima i blagoslovima od strane EU i svjetskih sotonista…
  Mediji ovo ne prenose uopce, ove vijesti, nigdje po svijetu. U Svedskoj npr. zabranjeno je reci tko je po nacionalnosti onaj koji je silovao zenu…Ovo razotkrivanje , sveto rade alternativni mediji. U Zg policija npr. kaze da u 5 dana imaju pljacke prijavljene kao u 5 godina prije. Ali tajno je receno svjedokinji koja je okradena, i da imaju zavezane ruke da ih pohvataju, a ona im ga sutradan sa bratom i deckom dovela na vrata, krivca i bandu, i rijesila brdo slucajeva…I na kraju on je pusten i zaprijetio joj da zna tko je i gdje stanuje…U Njemackoj postoji alternativna stranica za zatajene zlocine njihove, 50 000 zrtava u nepune tri godine – onih koje se znaju, sa imenima i opisanim slucajevima , “istragama”…
  Ne znam tko dvoji o njihovoj svrsi ovdje ili netko misli ipak da je svrha humanitarna. Sama cinjenica kako dolaze je dovoljna za shvatiti svrhu.
  Istina je da mediji imaju zabranu pisanja o njihovim zlocinima dok dolaze, ali kada dodu u punom broju…onda ce se list okrenuti..Tako pisali o istini o njima, ili sutjeli sa drzavnim medijima…sve ide u njihovu svrhu: polarizacije drustva i naseljavanja. Samo da omjer istine bude kako su htjeli, da ne ide prvo polarizacija protiv njih, pa posljedica – njihovo nenaseljavanje Europe. Dakle, za sada istina izlazi slucajno, izvan kontrole, alternativnim medijima, a poslije…Merkelica je zato zurila ugasiti alternativne medije, ali ona pada…
  Ovdje je pitanje sada tko ce biti brzi…istina i polarizacija protiv njih, (a koja je nepotebna ova navala je ilegalna, i rusi temelje drzava, ako nam je stalo do nase stecevine kulturne…trebalo je reagirati na prvu, vec kasnimo), ili ignorancija poput drzavnih medija ovoga problema, i poslije, posljedicna polarizacija protiv njih, uz velike posljedice…
  Oni smai kazu da su Europljani premlitavi za njih, i ja sam vidjela da je to lako moguce…Neki od njih, videla sam ne poznaju strah, pogledom ruse one koji se dignu na njih. Pogledima kakve nikada prije nisam vidjela..
  Mi smo zaboravili od ove buke i nereda ono osnovno. Jedan imigrant koji je presao nelegalno granicu- je problem za cijeli narod. Ili se dogovorimo da dzava ne postoji. Ali oni hoce da OVO zaboravimo, pa da oni postoje i rade kontrolirane nerede za svoju svrhu. I ovdje humanitarni aspekt je nepotrebno komentirati, mi imamo vec legalizirani taj aspekt kroz azil…Problem je sto su oni sakrili i cinjenicu da azil vise ne postoji u Europi, svi azilski zakoni su sruseni, medunarodni azilski zakoni, a uveden je ovaj ekonomski i politicki lazni “azil” (da nije lazni vrijedili bi dosadasnji azilski zakoni o tome).
  Ne treba biti naivan, i ako cemo se ikada polarizirati, a kasnimo vec, teba se odmah polarizirati protiv ilegalne najezde i to ne protiv imigranata nego izdajica uzurpatora na vlasti. TO je ono sto oni sada sakrivaju kao pravi potez. Slusajte m rijeci: “Ne treba sada ulaziti u polemiku o imigrantima”, “Ne treba se javnost okotoga podijeliti sada (samo lijevoj struji daju pravo lasa u medijima-dakle druga str suti).

 3. zenfjaka 06/11/2018 at 23:29

  a ono kad spominješ marlija i harlija:P)… nemren odolitit pa mi pada napamet i ovo i ono… ali ću pismon… https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=7ZjvXIYDM38 … skužaj damire:).. izgubljena generacijo:)

  • FRA NE 07/11/2018 at 05:14

   Zelena boja odmara oči 🙂 a i možđani se vesele 🙂 zato je priroda zdravlje ,a pravo tumor 🙂

Odgovori

Naziv *
E-pošta *
Web stranica

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.