Pregled svjetskog sistema ropstva i odvojenosti od života – 2. dio – Uvođenje potpune zatvorenosti

dollar__they_live____we_sleep__by_kyoshihidestencils-d4nhgi2Prijelaz sa de jure[1] vlade na entitet korporativnih usluga koji je kasnije definiran kao općinska/gradska korporacija po Clearfieldovoj Doktrini započeo je prvim Zakonom o građanskim pravima 1866. godine koji je osnovao građasko tijelo unutar federalne jurisdikcije i zaključeno je sa Zakonom od 21. veljače 1871[2]. koja je uspostavila takvu općinsku vladu za city of Washington, District of Columbia. Za potpuni popis ključnih događaja ovog razdoblja pogledajte trinaesti dio. Sjedinjene Države, Inc., 9. ožujka 1933. godine stavljene su u stečaj (također detaljno opisane u dijelu trinaest) nakon čega je započeo novi sustav pravne građe koji će se graditi tijekom sljedećih desetljeća kako bi se stvorio unovčeni dug i komercijalni sustavi u kontekstu onoga što je razmatrano u prvom djelu, ali i naknadno, sustava potpune vojne okupacije (vojno pravo). Zakon i Pravda bivaju spojeni u hibridnom sustavu usredotočenom unutar kodificiranih pravila građanskih postupaka, tako da se pravni i pravosudni sustav pretvorio u sustav zaštite interesa krajnjih nositelja korisničkih/beneficiary interesa (Federal Reserve i njegovih privatnih vlasnika) protiv založenih vrijednosnica ljudi, zemljišta, imovine i rada nacije. Taj je sustav poznat kao Savezna pravila građanskog postupka (“FRCP”[3]), čija je temeljna osnova spajanje zakona i pravde kao što je to bilo prvi put provedeno Pravosudnim aktima Engleske 1873. i 1875[4]. godine. Ovo je sažeto u pravilu broj dva FRCP-a koji kaže: “Postoji jedan oblik djelovanja – građanska akcija”. To jasno upućuje na to da, iako su zakon i pravednost prisutni u izgledu (karakteru) njihovog punog sadržaja, odsada se radi na zadržavanju stanovništva unutar građanskog tijela u saveznoj nadležnosti za upravljanje trajnim stečajem pod vojnim autoritetom i vojnom okupacijom i manjkom istinske supstance (prirode) Zakona i Jednakosti.

To je uspjelo uz pomoć proporcionalnih sustava usvojenih u svakoj od novonastalih Država u Državi (koje su postavljene kao korporativni UNITED STATES­ pod-odjeljci, a sada se njima upravlja kao “dužnikom u posjedu” u stečaju, na svakoj uzastopnoj razini i nivou – od DRŽAVE do OKRUGA/ŽUPANIJE do GRADA do OPĆINE do INDIVIDUALNE FRANŠIZE – sve podjele su njihove). Svaki od ovih pod-odjeljaka ima neki oblik kodificiranog sustava građanskog postupka. Konačno, radi se o jednom te istom, upravljanju monetiziranim sustavom komercijalnih papira koji okiva svakog sudionika kao dužnički objekt. Vrlo “uredan” jezični trik koji zbunjuje i pogrešno usmjerava ljude vrši se definicijom nečega nazvanog “u ovoj državi” i “u državi” (i njihovim varijacijama u različitim državama). Sve se čini nedužno, ako tko radi po pravnom pitanju u Kaliforniji i vidi te fraze, bilo bi dovoljno jednostavno pretpostaviti da se to radi unutar mjerodavnosti države Kalifornije (State of California). Ali Kalifornija država (California state)nije isto što i država Kalifornija (State of California), niti je jedno od njih isto kao i država Kalifornija (STATE OF CALIFORNIA). (Mogli bi na isti način gledati u našim razmjerima na „Državu Hrvatsku“ i „Republiku Hrvatsku“ ili „REPUBLIKU HRVATSKU“ što je sve različito jedno od drugog). Kada netko djeluje unutar polja civilnog ogranka ovih različitih pravnih etiteta, zapravo je unutar granica civilne kontrole savezne jurisdikcije, kako je ovdje opisano. Da bismo to potvrdili, pronašli smo u Kalifornijskom odjeljku prihoda i poreznih propisa broj 6017 ovo… “u ovoj državi” i “u državi” znači “unutar vanjskih granica države Kalifornije i uključuje sve teritorije unutar tih ograničenja, u vlasništvu ili ustupljenih Sjedinjenim Američkim Državama”. To efektno znači da ako se u svrhu prihoda i oporezivanja to nastavi “u toj državi”, oni to zapravo rade na federalnom teritoriju pod nadležnošću Sjedinjenih Američkih Država, AKA UNITED STATES. I ne zaboravite, sve što je u vezi s prihodima i oporezivanjem, možemo razumijeti kad pogledamo riječ prihod razloženu na slogove (re-venue… re-ponovo; venue-mjesto suđenja), kao u mjestu promjene iz jedne jurisdikcije u drugu jurisdikciju. Radi se o igri riječi, opsjenama i dimnim zavjesama. Da bismo uvidjeli kompleksnost svega toga, također trebamo shvatiti da počevši od Građanskog rata i poslijeratnog razdoblja, usporedo sa stvaranjem korporativne sheme, imamo i paralelni kolosijek stvaranja sustava vojne okupacije osvojenog teritorija i naroda. Pobijeđenim južnim državama ikada nije bilo dozvoljeno da se vrate u “Uniju” kao slobodne države, već su stavljene u položaj vojnih zakonskih okruga nadgledanih od vojnog osvajača, Sjedinjenih Država, ostvarenim putem Zakona o obnovi počevši od 1867. godine. Nešto što se naziva Lieberov zakon, također poznat i kao Istrukcije za voju vlast sjedinjenih država u polju djelovanja, koji je proglašen tijekom Građanskog rata (24. travnja 1863.) kako bi uspostavio vojna pravila za rat na kopnu i kako treba upravljati i kontrolirati osvojene teritorije. Lieberov zakon zatim se pretvorio u ekvivalent dvadesetog stoljeća na međunarodnoj razini kroz sukcesivne faze i ugovore koji su proglašeni putem u Haške konvencije (Svjetski Sud) koji su odredili tko su neprijateljski borci, zaraćene strane i druga pravila za vojno okupirane teritorije i ljude. Suprotstavljena strana je definirana  jednim takvim sporazumom još 1899. godine kao ona koja je uzela oružje da brani zemlju od oružanih napada, budući da je taj sporazum imao veze s ratnim pravilima na kopnu. To je vrlo ključna točka za razumijevanje, jer će to postupno biti skriveno kada dođemo do razumijevanja onoga što je zapravo muškarac ili žena koja se bavi komercijalnim aktivnostima na području bitke poznate kao trgovina. Još jedna važna stvar za razmatranje je kako su se pravila vođenja borbe (rata) na otvorenom moru, pod kontrolom sustava prava znanog kao Admiralitet i Pomorstvo, uklopila (i skrila) u kontekst pitanja vezanih uz rat na kopnu. To je važno, jer istinski je Zakon ukorijenjen i zasjeda na zemlji. Vlasništvo koje se odnosi na prava korisnika trustova i posjeda također je ukorijenjeno u zakonu i ima veze sa zemljištem i zemljišnim posjedima. Istinska materijalna prava (inherentna, neotuđiva[5]) održavaju se kao Položaj u Pravu i Jednakosti, što se podudara i sa Položajem na zemlji. S druge strane, pravila koja nadziru stečaj i bankrot su za one na moru, kao i sustavi građanskog kodeksa i postupka. Osim toga, finim trikovima manipulativnog raslojavanja simbola i jezika, tradicija trgovine i Trgovački Zakon progresivno su se pretvorili u “trgovačko more”, “komercijalna plovila/posude” i “komercijalno bojno polje “, tako da smo na kraju postali znani u civilnom i pravnom sustavu (post-bankrot) kao civilno mrtvi, nalik na sablast koja je sposobna jedino jesti i piti, kupiti i prodati, te tražiti unosno uposlenje kao biće, utvari nalik,  koja djeluje isključivo preko komercijalnih franšiznih plovila licenciranih za rad u moru trgovine, upravljana kroz pravila admiraliteta i stečaja putem milijuna civilnih kodeksa i pravila građanskog postupka.

Poslovna rješenja uopće nisu rješenja

U posljednjih trideset godina mnogo je ljudi u potrazi za rješenjima za izlazak iz ovog nereda. Sredinom i krajem 1990-ih i 2000-ih i 2010-ih pojavilo se skup takozvanih “rješenja” koja su izgledala kao da imaju sve odgovore unutar komercijalne arene. Bili su poznati po raznim imenima kao što su Prihvaćanje vrijednosti, Administrativni procesi, Savršenstvo trgovačkih prava zaloga, Javnobilježnički protest i vjerovnik osiguranog dijela. Sve su se temeljile na načelima i razumijevanju UCC sustava u pretpostavci da je to krajnje polje u kojem je moguće postići pravni lijek. U mnogim je slučajevima postignuto nastupanje pravnog lijeka, a mnogi su izašli na javu kako bi podučavali i promovirali svoje znanje i iskustvo. Mnogo je tisuća ljudi to pratilo, ali nažalost mnogi od njih su završili tako da su platili značajnu cijenu u vremenu, novcu i slobodi, kako bi, jedan po jedan svaki od navodnih  lijekova postao još jedna jama živog pjeska. Čak i danas internet je preplavljen web stranicama koje promiču mnoga takozvana rješenja, iako je većina njihovih izdavača završila u zatvoru. (vidi slučaj Deana Clifforda) Ono što nisu shvatili bili su fatalni defekti, nedostaci,  skriveni unutar tkanja komercijalnih procesa. Ti fatalni nedostaci imali su veze s dubljim slojevima sustava koji su vezani uz stečaj, admiralitet, građanske postupke, komercijalnu izgradnju, odnose s dužnikom, međunarodne ugovore, definicije neprijateljskih i zaraćenih statusa i pravu prirodu trgovine, na način kako je ovdje definiraao. Ukratko, sve se svodi na tri važne komponente: Status, Položaj i Kapacitet, koje ćemo detaljno istražiti i definirati u ovom dokumentu. Razgovarali smo o uobičajenom stanju koje gotovo sva bića posjeduju u ovom trenutku, da je osigurano jamstvo pokriveno bankrotiranom franšizom/licencom. Sustav Sjedinjenih Država je središnja točka i ovaj rad je uglavnom usredotočen na ju, ali isto vrijedi i za druge varijacije u svakoj naciji svijeta. Sve države su u stvari korporacije (kanalizirane kroz američki sustav vrijednosnih papira), sve su bankrotirane, sve imaju središnje banke koje izdaju monetizirani dug koji ljude vezuje kao jamstva i vječni ropsko-dužnički servis. Riječ “status” izvedena je iz istih etimoloških korijena kao i riječi država, imanje, zakon/uredba i statično. Svatko od nas smatra se “državnom stvari”, u statičnom/fiksnom obliku (poput statue zamrznute u vremenu), s imovinskim naslovima, prikačenim na njega/nju, kao na kakvu nekretninu. Sva imovina i zemljište na ovom svijetu drže se i kao posjedi (estate). Vratit ćemo se na ovu ključnu i središnju točku kasnije u našoj raspravi. Za sada, samo shvatite da svi imamo “status” koji definira elemente posjeda povezane s tim, a u većini slučajeva naš je status vezan uz jamstvo bankrotirane franšize. U tom statusu imanje je poznato kao “pokojnik”, koji se doslovno definira kao “onaj koji umire[6]“. Ako netko pogleda u modernom rječniku, pokojnikom se općenito smatra onaj koji je umro – ali izvorna definicija ostaje „kao onaj koji umire“, pa je stoga uvijek važno ne samo prihvatiti kako se pojam općenito koristi ili definira. Izvorna i doslovna definicija nije uklonjena, samo je prekrivena i još uvijek je operativna, pogotovo kada se koristi u pravnom kontekstu. Položaj ima neodvojivu vezu s kapacitetom kada je u pitanju Zakon ili njegov nedostatak. Kao bankrotirani, smatramo se da nemamo položaj za iznošenje tvrdnje/podnošenje zahtijeva. To se očituje u kontinuiranom korištenju Saveznih pravila građanskog postupka Pravilo 12B (6)[7] od strane sudova kad odbacuju mnoge slučajeve na jednostavnim osnovama, po navedenom pravilu, da se slučaj odbacuje “zbog neuspjelog iznošenja tvrdnje po kojoj se može odobriti oslobođenje “. To se odražava i u Zakonu o parničkom postupku (američka verzija). Osim toga postoji i paralelna garnitura pod nazivom Savezna pravila kaznenog postupka za koje se čini da postoji razlika, ali kada detaljnije promotrimo, ustanovimo da je zapravo riječ o “komercijalnim“ prijestupima[8]. U tom kapacitetu također nemamo iti pristup istinskom običajnom  zakonu i stoga ne može biti donešen „Sud po Zapisu“[9] u skladu sa običajnim zakonom, ako smo u statusu stečaja. Sva prava, imovina i nasljedstvo se temelje na prirođenom pravu za iznošenja tvrdnje, pa smo kao bankrotirani izgubili  to pravo i stoga nemamo položaj u zakonu niti kapacitet za traženje skrivenih nepristranih/pravednih prava, vrijednosti i interesa povezanih s temeljnom imovinom  predaka / običaja. Takva prava zadržava korisnik i nasljednik imovine. Međutim, u našem sadašnjem statusu vezanog jamstva smatra se da smo napustili našu istinsku imovinu (vidi detalje o dva posjeda u Trećem dijelu). Kad postoji suština u položaju nasljednika, on (ili ona, premda je tradicionalno pravo nasljeđivanja bilo samo pripisivano muškarcu, ali budući da u cijelosti utjelovljujemo novi teren, propisujemo da sva bića, muška i ženska, imaju sve ekvivalentna prava), se smatra Živim Korisnikom (budući da nisu civilno mrtvi). No, nedostatak položaja zbog statusa vezanog jamstva za franšizu u stečaju, stavlja nas kao civilno mrtve u sustavu i stoga možemo imati samo ograničeno korištenje imovine koja efektivno pripada onom tko drži superiornu/nadređenu titulu/naslov. Bez Položaja nemate pravo polaganja prava/tvrdnji, stojite na zemlji, ili imajte pristup Zakonu ili Ravnopravnosti u pravom smislu tih naziva. S oštećenim (stečajnim) statusom i nedostatkom Položaja, stoga nemamo Kapacitet. Kapacitet je urođena moć da se potvrđuje autoritet i kontrola nad imovinom, zemljištem, zakonom, pravima i esencijalnom suštinom života. Naš trenutni status vezanog jamstva bez položaja ostavlja nas bez ikakvog stvarnog kapaciteta, bilo kakve stvarne slobode ili kontrole nad našim životima.

 

[1]https://legaldictionary.thefreedictionary.com/de+jure

[2]https://en.wikipedia.org/wiki/District_of_Columbia_Organic_Act_of_1871 and http://www.serendipity.li/jsmill/us_corporation.htm  

[3]http://www.uscourts.gov/sites/default/files/civilrulesproceduredec2017_0.pdf

[4]https://en.wikipedia.org/wiki/Judicature_Acts

[5]“Things which are not in commerce”: https://legaldictionary.thefreedictionary.com/unalienable;  una-lien-able pronounced “ŭnə-lēn-əbəl” not “ŭn-āl′yə-nə-bəl”

[6] https://legaldictionary.thefreedictionary.com/decedent

[7]https://www.federalrulesofcivilprocedure.org/frcp/titleiiipleadingsandmotions/rule12defensesandobjectionswhenandhowpresentedmotionforjudgmentonthepleadingsconsolidatingmotionswaivingdefensespretrialhearing/  

[8] https://freedomschool.com/law/whenallcrimesarecommercial.pdf

[9] https://www.1215.org/lawnotes/lawnotes/courtrec.htm

3 thoughts on “Pregled svjetskog sistema ropstva i odvojenosti od života – 2. dio – Uvođenje potpune zatvorenosti

 1. istina 07/08/2018 at 07:54

  ………ljudi, koji žive u jedinstvu sa prirodom, bez ideje o superiornosti , raskrinkalo je um kao stranu instalaciju napravljenu u svrhu nevidljivog porobljavanja. …………dakle evo sinhroniciteta sa porukom………Dali smo vam mozak pa ga koristite…….pa gledajmo ponovo u ovo djelo Mikelanđela u sikstini……….https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/God2-Sistine_Chapel.png/350px-God2-Sistine_Chapel.png
  i oštrom oku neće promaći oblik mozga oko TVORCA kojeg nam je servirano kao Bog te zato i stiže poruka……Ne činite od fizičke pojave Boga……jer Bog je daleko VIŠE POSTOJANJE…..
  dakle na ovoj našoj zemljici nije falilo genetičara-pogledajmo samo fizički izgled ljudi a što hoda još s nama razotkrivanje neki plaćaju životom.Nadalje ću spomenuti pogled na objavu di su neki uočili zbroj podataka iz policija o prijavi nestanka ljudi na godišnjem nivou…….digne se kosa na glavi i ostaje pitanje a di to nestanu svi ti ljudi uključujući djecu i evo nas do imena Corej Good-ima već videa sa pričom o svemu sa početkom da je otet s 5 god i sad da mu je dozvoljeno da kokodače do određenog nivoa kao i o tome tko to postoji na Antarktiku pa pokazuje i svog mentora Karim i sve to u svrhu razotkrivanja i događanja ispred nas a dosta je toga pušteno i kroz filmove kao Odiseja….Nebeska vrata itd. svatko sigurno može dati primjer.Ušli smo u doba žene….pa i ova nema dlake na jeziku a i međunožja brije s osmjehom a dobro je i ovo napisala
  Maja Sačer o istini i lažima
  Jučer u 00:12 ·
  Da ne bismo pričali samo o problemima, idemo malo i o rješenjima. Kako se izvući iz ralja Novog svjetskog poretka? Kako odjebati demonkorporacije? Čuli smo za ono nešto što se nekad zvalo samoupravljanje? Što bi to bilo?……………………………….
  Puno se debatira,svatko od nas piše što je spoznao-shvatio-pronašao internet vrvi od svega i svačega samo se zalipi na škatulu na struju i stekni doktorat od pokupljenoga A TKO NUDI RJEŠENJA za nas male obične smrtnike za koje je previše još tajni o postojanju ali se očito ubrzava jer rječ transformacija je sve prisutnija i probuđivanje čovjeka da teži duhovnom a ne materijalnom. PORUČENO JE:……Zemlja je određena da postane dom za duše OPD a inkarniranje OPS-a je zaustavljeno…..sljedi žetva duša i razdvajanje o čemu ima dosta za proučavanje a kako će se sve to odigrati neki će od nas valjda i doživjeti…..jer porobljivači priznaju samo zakon jačega..(okršaji iz povjesti su ostavili dovoljno tragova) pa ČOVJEČE – sretno !

 2. istina 06/08/2018 at 22:23

  „Što ja kao pojedinac mogu tu promjeniti? Ništa!“.

  Točka, šah, mat………..
  ali…..T I M……….je dobitna kombinacija…pogledajmo jednu pticu ali kad se skupe imamo respektabilno jato……e eeeee to osjete i moje voćke…no i u ovoj virtuali se nađu srodne duše…zato služi i ova škatula na struju da izvježba intuiciju ili da nam uzme i to malo zdrava razuma

 3. FRA NE 06/08/2018 at 19:24

  Na žalost svih,jedino pravo koje itko ima jest “pravo” na život i ništa više od toga,a lipo piše da je cijelo to palamuđenje isključivo radi poslovanja i trgovine ,kakve veze živi čovik ima s tin ,baš nikakve,aj nije baš nikakve ,koristimo novac,kredite,općenito blagodati tih sistema !Koje je riješenje ,ako smo svi gorivo koje napaja tu mašineriju,nije li logično oduzesti gorivo i mašina prestaje radit,apsolutno logično,ali pitaj okolo šta drugi misle o tome,i vidjet ćeš da nitko zapravo ne želi riješenje osim da mu se malo popusti lanac,jer toliko si uložio u igru ,pa nisi lud pustit sve to !Inače ne moram znat ni kako ni šta ,dovoljno mi je znat kad ulijen gorivo na benzinskoj pomažen da se donese demokracija u udaljene prostore bogate raznim resursima ,bila to nafta,nekakve kovine ili ugljik pod visokim temperaturama i pritiskom,kad kupin robu iz bilo kojeg dijela svijeta,pomažen da jadna dica tamo negdi mogu bit iskorištena za rad,kad montiran nekome solarnu elektranu znam pouzdano da pomažem uništavanju biosfere(jer je proizvodnja”čiste energije” toliko toksična da ne moš zamislit) ,knjigu bi moga napisat koliko je sve u stvari loše šta je povezano s novcima i načinom života ,ali kad ne znaš ne vidiš i ne čuješ onda to ne postoji ,moš bit ćorav,nijem,i gluv ,što ne znači da negdi nije pobijeno cilo selo ili grad da bi živjeli kako živimo,jer ste vi to tražili 🙂 ako itko misli da ne utječe na događaje i da ne sudjeluje u svemu tome dobar je znak da spava svoj san gdje god da se nalazi bez obzira što priča i misli !Zato će mašina mlit meso bez stajanja jer goriva ima napretek,i to gorivo nalazi opravdanje za svako sranje koje taj ili netko drugi čini u ime boga novca zato je pravo toliko iskomplicirano jer ne moš pojmit koliko stvari odnosno zla triba opravdat ,za mene ne postoji veće ludilo i nesvijest od toga !

Odgovori

Naziv *
E-pošta *
Web stranica

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.