Pregled svjetskog sistema ropstva i odvojenosti od života -16.dio – Biti Jest Htjeti – Bez Volje/Htijenja nema Bivanja/Bivstva

dollar__they_live____we_sleep__by_kyoshihidestencils-d4nhgi2Htjeti ili ne Htjeti, To je STVARNO Pitanje?

Utjelovljena bića ravnopravna su imati Načelo usmjerenja kao i Istinsko Autentično Jastvo. U biti to znači imati i izražavati svoju Suverenu Slobodnu Volju. U svjetskom sustavu, od rođenja do danas, svu se djecu poučava suprotno, da budu bez volje i bez sposobnosti samousmjeravanja kao integriranog Cjelovitog Bića, ovdje u Životu, trajanjem na Zemlji. U svrhu rješavanja i zaključivanja bilo kojih i svih nepodmirenih dugova, potraživanja i obveza (robovskih lanaca za Život i Dušu Bića), izražena Volja i obnavljanje Života uspostavlja Izvršni ured za podmirenje svih potraživanja protiv imanja. On uklanja pretpostavku pristanka da će DRŽAVA djelovati kao izvršitelj posjeda. Sve takve obveze potom se likvidiraju iz vrijednosti dionica posjeda, vraćaju posjed u ravnotežu, što ga vraća u likvidnost. Jednom kad je to učinjeno, svi povratni interesi, što znači sve generirano nakon pretpostavke smrti, mora se vratiti Istinskom Korisniku kao Živom Biću. Dakle, ne moramo pokušavati plasirati komercijalne olakšice na javni sustav, koji, kao što je naglašeno samo povećava ropstvo živih bića Kultom Smrti. Jednostavno trebamo ponovo dobiti naše posjedničke interese i korisnička prava, od kojih je sav dug namiriv i ugasiv.

Da biste imali ideju o tome gdje je sav taj kapital izdvojen u cijelom svjetskom bankovnom sustavu, pogledajte revidirani financijski izvještaj iz 2012. godine 1, povezana kopija koja prikazuje više od 800 računa, ali autor ovdje ima slične dokumente koji prikazuju preko 1.300 računa. Dokument koji je povezan ne pokazuje količine, ali je dovoljno reći da je najmanji iskazan u milijardama i veći, od kojih postoje mnogi koji pokazuju saldo mjeren u sekstilionima(1021) i septilionima(1024). Naravno, to su bajkoviti brojevi stvoreni stoljećem privatnog trgovanja privatnim knjigama svih okova koje smo spominjali, pa ipak, to je bio kovčeg pomoću kojeg je NWO namjeravao kontrolirati svijet. Isticanje ove stavke ne ukazuje na usklađivanje ili participaciju s bilo kojom skupinom ili organizacijom; to se radi jednostavno u kontekstu onoga o čemu se raspravljalo. Sveukupno, dovoljno je reći da je iluzija dužničkog ropstva upravo to, iluzija. Ne postoji monetarni, matematički ili ekonomski razlog za svjetski sustav duga osim lažne iluzije dobrovoljnog ropstva. Imamo sva sredstva potražujući/tražeći da naša imanja likvidiraju dug i prilično vremena za lijepu čajnu zabavu za cijelo čovječanstvo.

Ono što nismo rekli kad smo došli u određenu dob je da smo to mogli učiniti davno. Umjesto toga, nastavljali smo kao kmetovi bezzemljaši u ropstvu kod Gospodara Dvorca, Gospodina Gradonačelnika Londona. On i njegovi kapetani pravnog piratstva stvorili su dugove, vrijednosne papire i obveznice kao obveze protiv imanja/posjedovanja, te su trgovali takvim vrijednosnim papirima godinama i desetljećima. Ovo trgovanje, van vida javnosti, stvorilo je neprocjenjivo bogatstvo svakom muškarcu, ženi i djetetu na Zemlji. Jednom kad se dogodi smrt tijela i kada je imanje napušteno, oni nastavljaju žeti zemaljske nagrade dok je duša požnjevena na Nebu – Kao gore, tako dole. Ali opet, zapamtite, u zakonu mora postojati pravni lijek. Također i “molitva Očenaš” to predviđa…”Oprosti nam duge naše, kako i mi opraštamo dužnicima našim…”. Prijestup/Grijeh je također obuhvaćen, kada “prijeđemo preko” u kraljevstvo mrtvih i napuštamo Život. Stoga je pravni lijek da možemo potraživati svoju imovinu, svjedočiti Svoj Život, imati položaj na Zemlji, sa i kao Život, te likvidirati prijestupe/grijehe/dugove koji vezuju naše biće s fikcijama novčanog i pravnog sustava i otarasiti se karmičkog duga onih koji nisu učinili išta za ovaj svijet, osim stvaranja siromaštva, bolesti, nasilja i uništavanja. Ali opet, oni smo ti koji trebamo preuzeti punu odgovornost da ne budemo žrtve i nemoćnici. Ukratko, trebamo se suočiti sa sobom i preuzeti odgovornost za sve naše postupke u svim pogledima. Ovdje je bitno razumijevanje onoga što smo nazvali “konstrukt neprijatelja”. Isti podrazumijeva raskol unutar sebe koje uzrokuje energetsku polarizaciju koju projiciramo u svijet da bi je se odrekli u sebi. Nasuprot tome, kada preuzmemo punu odgovornost za naš svijet tako što to ozdravimo u sebi, svijet će također biti izliječen, povratkom istinskom jedinstvu.

Kompletiranje globalnog sustava ropstva realizirano je kada je korporacija Sjedinjenih Država stavljena u stečaj 1933. godine. Ono što je uslijedilo je stvaranje sustava vrijednosnih papira koji porobljava svako tijelo, zatim globalizacija Bilješki Federalnih Rezervi i privatnog pravosudnog sustava i kroz Empire State/Carsku Državu (New York) gdje FED obitava. Svako novo biće rođeno u tijelu je zarobljeno, vezano, postavljeno kao državni odjeljak/poslovnica, a temeljni je imetak otet od rođenja do smrti. Ovo je globalni sustav, ne odnosi se samo na Sjedinjene Države. Sve se to konsolidira u jednom centraliziranom sustavu Ba-An-Ka, Bankama, a svaki je narod korporativni pododjeljak Krunske Korporacije/Krune u Gradu Londonu/City of London.

Kada se dijete rodi, majka djeluje u ulozi informatorice Države, za svrstavanje/razmještnje uobličenja dječjeg tijela u izvornu zbirku (tijela kao iluzornog poduzeća/korporacije) korporativnih tijela, a imanje po pripadajućoj lozi predaka tada je pod skrbništvom i upravljanjem Sjedinjenih Država, bankrotirani dužnik u posjedu (založeni svom imovinom i životima), a vjerovnik je Kruna i Sveta Stolica preko svog korporativnog agenta Sistema Federalnih Rezervi. Kad majka djeluje kao informator – stavljajući tijelo svoje bebe u formu/papirnati oblik, proglašavajući ga napuštenim i učinkovito isto objavljuje unutar Cestui Que Vie Zakona ono što je sada inkarnirano, izgubljeno je na moru, a prvo je more majčina voda. Dijete je došlo kroz rodni kanal (sidrišni kanal), usvojen/prihvaćen od doktora (dock/pristanište). To utemeljuje metaforu da je dijete brod s mora koji je rođen/stvoren (usidren na vezu), a zatim potraživan/udužen od lučkog kapetana u pristaništu zbog duga NAPLATE SIDRIŠNE TAKSE. Ovo je također razlog zašto se sve optužbe u sudskom sustavu nalaze u docket-dostavnicama(dock it-podignuti). Po rođenju bolnica i njezini službenici djeluju u svojstvu zaprimatelja plovila, hapse ga i drže do prilagodbe bilo kojih zahtjeva. Po pravničkim terminima, to se događa, jer je beba rođena u grijehu (grijeh je drugi naziv božice mjeseca), što znači da nedostaje obilježje da može doći u Život. Pa opet, riječi – Rođenje – B-I-R-T-H, Vez/Sidrište B-E-R-T-H; rodenje kod doktora (vezanje/sidrenje u pristaništu), sve je zaključano, jer su to sve admiralski i pomorski pojmovi koji su konstruirani kao obloge preko fizičke stvarnosti. Metafora u Novom zavjetu (vezivanje Životne sile, genetika, na um) jest da je Isus “hodao po vodi”, što zapravo znači da je nadrastao iznad mrtve komercijalne fikcije u admiralskom/pomorskom zakonu (commerce, com = sa , mer = more) i stajao u Životu nakon što se riješio vode trgovine. Treba se “ponovno roditi”, što znači napustiti carstvo mrtvih, te se podići iznad pomorskih fikcija u Knjigu Života.

Majka i otac imaju punu sposobnost ugovaranja ili ne ugovaranja, ali sada uglavnom napamet/po sjećanju, jer su svi prisiljeni igrati svoje dodijeljene uloge jer i oni su također podređeni državi i sklopili su ugovor s Državom putem ugovora i dozvole za brak. Ovo se postupno provodi tijekom posljednjih 75 do 80 godina. Svojim djelima, iz neznanja, dijete je napušteno, nema baštine/očevinu, jer otac nije uključen u proces informiranja (samo majka iz čije je vode dijete izašlo) i Država preuzima kontrolu. Postoji sedam godina u kojima se taj život može tvrditi. U dobi od sedam godina, za dijete i život pretpostavlja se da su umrli i sada moraju biti priloženi kao jamstvo franšize koja je stvorena rodnim listom. Ime pisano svim velikim slovima za koje mnogi pogrešno nazivaju “slamnati čovjek/papirnati” nije išta više nego franšiza Sjedinjenih Država (i svih drugih zemalja koje koriste Bilješke Federalnih Rezervi kao devizne rezerve u svojim središnjim bankama, sve osim tri zemlje svijeta) koje dopuštaju biću ograničenu uporabu korištenja imovine kao Cestui Que Trust i da posluju u trgovini.

Kada bebe odrastaju i spremne su ući u “život”, točnije simulaciju života, moraju to učiniti na građanskom brodu koji pluta na Moru /Sea/See/ C kao Commerce/trgovina. To je sada pod kontrolom jednog jedinstvenog sustava sekuritizacije i robovanja, poznatog pod nazivom Uniform Commercial Code (“UCC”). UCC je zakon trgovaca (merchants mer-more, chants-pjevanje/skandiranje), mer = mora, com-mer/ce = biti “s morem”, dakle zakon mora. Kada se dijete rodi, posjed ima početnu vrijednost. S vremenom će se vrijednost povećati, budući da su stvorene obveznice i vrijednosni papiri u kontrast toj vrijednosti, a zatim prodavali i trgovati putem Wall Streeta, ustanove čija je izvorna funkcija bila prodaja afričkih robova na tržište Sjeverne Amerike. Sada prodaju papire koji obvezuju robove pod njihovom kontrolom na svjetskom financijskom tržištu. Sva ova dokumentacija pohranjena je u Sjevernoj Americi u kanadskom gradu pod imenom Hull, Quebec2, što je još jedna primjer korištenja manipulacije riječima kojom se OSOBE smatraju teretom Hull3 broda Sjeverne Amerike. Također postoji i Hull u Engleskoj.

Ipak, muškarac ili žena uvijek se mogu vratiti s mora i potraživati svoju imovinu; uvijek postoji mogućnost tvrdnje. Ako nije tvrđeno kad dijete izrasta u muškarca ili ženu, on ili ona ostaju premija i dogovoreni rob, sve dok, u prosjeku, navodno, u dobi od 68 do 72 godine, meso ne umre, duša poženje, a imanje napusti. Sada je očito javno vlasništvo koje prolazi kroz potvrdu testamenta – a to je samo sitnica. Napuštena je suština temeljnog nasljedstva predaka, koja se sastoji od svega što je tijekom životnog vijeka nagomilano kroz jamčevanje, kupnju, prodaju, trgovinu i slično, čija su dobit i prihod pohranjeni na računima prikazanima u 2012. godini revidiranim izjavama na poveznici iznad. Ako to nije potvrđeno nakon tri godine, to se ubire. Potvrdom o smrti žanje se trust stvoren rodnim listom i preostali/nasljedni interesi privatne imovine. Naravno, to se vraća Državi i njezinom vlasniku (jer u konačnici država nije išta više od podružnice Globalnog Imanja) Korporaciji, Gradu, Kruni i Ocu na “Nebu”.

Tijekom životnog vijeka dijete prerasta u mladog muškarca ili ženu, dobrovoljce da budu registrirani agenti za primanje usluga franšize u komercijalno-poslovnom prostoru – prema statutima i kodovima, a kako je gore navedeno, kodovi su zapravo dodaci oporuci/testamentu koji su dodaci oporučnoj volji. “Statut” je izveden iz izvornog obrasca poznatog kao “Statue Staple/Kip Stovarišta4“, koji je dao zajmodavcu: “Mjenicu priznata od načelnika stovarišta/gradonačelnika, čime zajmodavac zbog neplaćanja ima pravo izvršenja/smaknuća/pogubljenja protiv tijela, zemljišta i dobara dužnika” (vidi definiciju na poveznici ispod). Zamislite, vezanost/prikačenost (kao i spajanje papira zajedno) daje vjerovniku (Federal Reserve kao agent Krunske Korporacije i Gradonačelnik (City of London)) pravo izvršenja protiv tijela, zemljišta i dobara dužnika! Gradonačelnik (Lord Mayor of City of London) tada se smatra globalnim “Gradonačelnikom Stovarišta5” za takav kapacitet i pravo izvršenja na cjelokupno svjetsko stanovništvo i njihova tijela, zemljišta i dobra. Zato kupujemo naše komercijalne obveznice u korporativnom dućanu po imenu Staples i sportska dvorana u centru Los Angelesa pokazuje tri zvijezde pentagrama i na službenoj slici? Slučajnost??? Nema slučajnosti!

Prvi 1040 formular potpisan od strane mlade osobe je prvi kodicil/dodatak oporuci, koji sustavu prepušta kontrolu nad posjedom. Naravno, dijete, biće, ne može se suprotstaviti jer nema volje, vraćajući nas cijeli krug unatrag u raspravu o Gradonačelniku (Lord Mayor of City of London) – pogledajmo pobliže “molitvu Očenaš”: ” Oče Naš koji jesi na Nebesima “, Vatikan je” Nebo” i “Naš Otac” je Papa… „sveti se ime Tvoje“ (posvećivanje Imena Oca” kao sveto, kao Obožavano). Dođi Kraljevstvo Tvoje (Kruna/Triple Crown), budi volja Tvoja, kako na Nebu, tako i na Zemlji”…ovo znači da će zemaljsko carstvo postati tijelo isključivo Oca u Rimu, da posjeduje i kontrolira zauvijek. Kadgod je navedeno: “budi volja Tvoja“, to je eksternalizacija/uobličavanje vlastite volje. Bez prisutnosti bića, bez načela usmjerenosti i stoga nema stvarne prisutnosti u Životu. Bez volje posjed je napušten bez oporuke. Neprisutnost u životu jednaka je napuštenošću/ostavljenošću/razuzdanošću/raskalašenošću i izgubljenosti na moru, te obzirom da itko nije ustvrdio Jedan Život, ne može Biti u Jednoti. Religija je oblik ropstva – vezivanje za volju Gradonačelnika (Lord Mayor of City of London) i volju Oca u Vatikanu. No zapamtite, u pravu uvijek mora postojati pravni lijek i stoga molitva također kaže: “Oprosti nam duge naše” (dugove), „k’o što i mi opraštamo dužnicima našim“. U suštini Očenaš je parafraziranje modernog sustava trgovine, prenosivih papira kao što je novac i namirenje računovodstvenih funkcija. Molitva Očenaš je komercijalni ugovor u kojemu imamo sposobnost podmirenja dugova koji su nakon namirenja i zatvaranja jednaki funkciji stabiliziranja sebe u životu i usklađivanja sa Životom, Bivanja Cjelinom, Bivanja Solventnim, vraćenim iz kraljevstva mrtvih.

Svi se ljudi svijeta drže u ropstvu kroz ovaj sustav. Svatko ima franšizu u korporaciji u kojoj su rođeni i vezani (nacionalizirani, kao u jaslicama, urođeni, rođeni i vezani). Ovo je također ono što je poznato kao Cestui Que Trust, koji je korisnik i definiran kao zaklada u kojoj je ograničena korisnička upotreba odobrena jednoj strani, a titulu drži druga. Titulu posjeduje Kralj (Gospodin, Kruna), upravljan putem američke korporacije kao stečajni dužnik u posjedu (što znači da je dužniku dopušteno zadržati posjedovanje imovine, ali je izgubio pravo na pravi naslov, koji drže povjerenici stečajnog posjeda), u vlasništvu Federalnih Rezervi kao vjerovnika, kao i sve ostale nacionalne korporacije. Ograničeno korisničko uživanje omogućuje nam da koristimo imovinu koja pripada drugome, Državi. Imamo ograničeno korisničko uživanje, ali ne i status potpunog korisnika. U svijetu prava/Zakonu to je “žetva”, pravo na uživanje tuđe svojine. To uključuje naš dom, naše tijelo, našu djecu – i još mnogo toga. Osim toga, mi uvijek volontiramo biti upravitelj, a u zakonu je upravitelj/povjerenik odgovoran. Kad god netko ode na sud, što je jednako ulasku na kapetanov brod (svećenik/sudac), trebao bi biti korisnik, ali iz neznanja pristajemo biti jamčevina i nositelj odgovornosti kao stečajni upravitelj. Kada sudac pozove naziv franšize, ljudi, misleći da da su to oni, ustanu i kažu “Ja sam ovdje”, što je zapravo izjava da “Ovdje sam kao to IME, onaj koji predstavlja upravitelja franšize i stoji ovdje kao jamčevina i preuzima odgovornost za sve troškove koje ste položili na tu franšizu “. Tako plaćate novčanu kaznu ili ćete odležati neko vrijeme.

3 Hull, znači utroba broda, ali i vagina

7 thoughts on “Pregled svjetskog sistema ropstva i odvojenosti od života -16.dio – Biti Jest Htjeti – Bez Volje/Htijenja nema Bivanja/Bivstva

 1. zenfjaka 12/10/2018 at 12:29

  … pitaju zašto pjevam ili ne pjevan… evo parla more ko minđa tu:).. samo da me ne škopja
  https://www.youtube.com/watch?v=rPAAoSFfFww
  Hai:)

 2. FRA NE 10/10/2018 at 16:21

  http://www.quebecoislibre.org/030913-12.htm okultni roditelji i mrtva djeca ,odličan naslov za knjigu 🙂 ili horor dramu 🙂 sa elementima komedije 🙂 pogotovo u kombinaciji s religijskim aspiracijama dobrodušnih sotonista 🙂 pardon katolika ,da se ne uvride kršćani 🙂

 3. zenfjaka 10/10/2018 at 13:47

  Kao prilog gornjem tekstu… The Occult Meanings of Birthday: Why You Should Stop Celebrating Your Birthday.. ili u slobodnom prijevodu: okultno značenje rođendana: zašto biste trebali prestati slaviti vaš rođendan

  … više na linku http://omnithought.org/occult-meanings-birthday-why-you-should-stop-celebrating-your-birthday/2635
  … Hai 🙂

 4. FRA NE 10/10/2018 at 08:24

  http://www.4dportal.com/hr/politika/4495-ustavni-sud-potvrdio-djeca-su-vlasnistvo-drzave-a-ne-roditelja-vi-ne-mozete-odlucivati-o-zdravlju-svoje-djece po naslovu već znaš što će pisat,ali možeš pročitat ponovo ono što već znaš ! Kako zlokobno zvuči svaki tekst koji obrađuje nečija prava i obaveze ! Trinajst sotonista odluče umisto svih ,jel ovo zajebaju ili šta 🙂 aa 🙂

Odgovori

Naziv *
E-pošta *
Web stranica

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.