Pregled svjetskog sistema ropstva i odvojenosti od života -14.dio – Ravnopravnost, Stvarni Položaj i Trajanje

dollar__they_live____we_sleep__by_kyoshihidestencils-d4nhgi2Tamo Gdje Stvarna Snaga Jest

Postizanje Ravnopravnosti, Privatni Status i Položaj

Cestui Que Vie Akt stavlja se u pogon kada je “čovjek” izgubljen na moru i kada se pretpostavlja da je mrtav sedam godina. U periodu sedam godina, što je “slučajno” ista količina vremena potrebna fizičkom ljudskom tijelu da regenerira sve svoje stanice, ako se čovjek ne vrati, nasljednici imanja tada mogu postupati sukladno Zakonu, koristiti Cestui Que Vie, proglasiti ga mrtvim, te potraživati imovinu kao korisnici iste. Čovjek će biti proglašen mrtvim i imanje se može premjestiti na nasljednike i korisnike. Ovo temeljno načelo ustanovljeno je u svakoj instanci na Zemlji, obično poznato kao Zakon o pretpostavci smrti ili kao klauzula o smrti.

Ako promislite o tome, na svim razinama – fizičkoj, fiziološkoj, staničnoj, biološkoj razini – to je Suština (BA) s Bitkom (KA) koju želimo vratiti kao integriranu cjelinu. Mi smo kreativna Bića i kroz taj kreativni kapacitet, ugovorno se obvezujemo na sve to što je umjetno sagrađeno u ograničenom polju “zakona” kao što su zakoni za građane i trgovački obvezujući ugovori, a sve kao dio pravila vojne okupacije. Nota Federalnih Rezervi (U.S. Dollar) je zapravo privatno-vojni robni privremeni papirni novac i svjetska rezervna valuta koja svih na planetu stavlja podložnima nacionalnoj korporativnoj središnjoj banci izdavanja koja koristi takvu valutu rezervi da bude učinkovita “unutar Sjedinjenih Država (globalni vojni okupator poznat kao Treća kruna) i svi podliježu njihovoj nadležnosti “. Ukratko, stavljaju cijelu svjetsku populaciju, osim nekolicine pod vojnu okupaciju. Ovo je svjetski sustav ropstva na globalnoj razini.

Kontinuirano se ponovno oživljavamo (ponovno ugovaramo) svakih sedam godina, dok je istodobno tu i potpuno novo fizičko tijelo koje se regenerira tijekom tih sedam godina neprestane izmjene stanica. Mi se ne mijenjamo, jer stari predložak ograničenja i „u lance okovanog“ postojanja ostaje isti, zapravo, starenjem, kristaliziramo više u fiksno stanje kontrole. Oblici i predlošci ostaju kao energetski privitci na tjelesnom odijelu, no suština (pravedne vrijednosti) je migrirala kroz nas u ruke kontrolora. Naše tijelo ostaje porobljeno dugom, dok ravnopravnost koje smo se odrekli odlazi u visine. Ugovor nas je zadržao vezane za dug, prihvaćanjem statusa vezanog jamstva i zaduženosti koja ostaje sve dok Duša Bića ne napusti Tijelo. Tada se temeljni posjed/Kapital smatra napuštenim, a po pravu konfiskacije1 i zakonom o posjedu, pravična vrijednost vraća se natrag DRŽAVI. U međuvremenu, sada pokojno Biće podvrgnuto je karmičkim pravilima koja omogućuju drugim razinama postojanja da recikliraju Biće kroz reinkarnaciju natrag u ropstvo i „cijeđenje“ Životne Sile. I da li svjetski kontrolori i njihovi gospodari iznad njih plaćaju cijenu? Još ne, jer još uvijek drže dokumente kojima se dokazuju kao nositelji u razdoblju odrečene ravnopravnosti. Njihova je tvrdnja: “Oni su ovdje ostavili dug, imamo papir kao dokaz, mi smo dokumentarni vjerovnici, tako da ćemo, kao kreditori, razmijeniti tu ravnopravnost, za vlastitu karmu , tako da je to karmičko breme i dalje „prikačeno“ njima dok mi i dalje šetamo besplatno”. Dakle, pokojne Duše sakupljene na Dušni Dan, dan nakon Dana Svih Svetih, karmički su vezane za dužnički sistem i mogu se reciklirati kako bi započeli novi životni ciklus vezanosti, žetve i vječnog vlasništva trgovačke tvrtke.

Ali, kao što smo rekli, ako tko prekine vezanost za robovsko jamstvo, tada ima status kao privatni muškarac ili žena na Zemlji sa trajnim položajem da iznosi tvrdnje. Javna djela mogu biti priznata i prihvaćena od Živog Bića koje je sada u svojstvu Uživatelja/korisnika Svaku tapiju (javna isprava o pravu vlasništva na određenoj nekretnini) izdaje država s „državnim glumcem/službenikom“ koji djeluje kao darovatelj i stoga smo mi Uživatelj/Užitnik, ako našu proaktivnu radnju usavršavamo činom priznanja i prihvaćanja te činjenice. To tvori savršenstvo dara i na taj način posjedujemo imovinu da je priključimo sebi za pomoć i podršku. Kad to radimo, kontroliramo obje strane trusta. Jednom kada slomimo taj izričiti trust, nastavljamo s izražavanjem novog trusta, imenovanjem novih povjerenika/staratelja i zadržavamo posjedničke/korisničke interese u svojstvu korisnika/uživatelja/užnika. Postoji, naravno, puno više o tome kako to funkcionira, ali ovo je bit. S tim zadržanim posjedničke/korisničke interesima koje drži novi privatni trust, javni službenici i akteri imenovani su kao povjerenici i sada imaju odgovornost i obvezu podmiriti javna potraživanja i „vraćeni“ su natrag u javnu zakladu, od tada kao državni službenici za službu i podršku korisnicima, a ne državi. U toj poziciji više ikome ne pripadamo, niti smo vezani, sada stojimo na Zemlji kao solventni (ne-bankrotirani), a ne neprijatelj države, DRŽAVE ili E- DRŽAVE. Istodobno vraćamo dužničku obvezu državi, te vraćamo povjerenike koji trebaju obavljati jedino i isključivo svoje povjereničke dužnosti kako bi izbjegli osobnu odgovornost i ispunili zahtjeve javnog trusta.

Prema tome, pitamo; Što jest Vrijednost/Imovina?

Najjednostavniji način za definiranje je reći da je imovina prava vrijednost bilo kojeg stvaralačkog čina. Kada je naša kreativnost uklonjena iz holograma vezanosti pri tome razmatramo, istinske vrijednosti stvaranja ustanovljene kao neometene dugom ili obvezom. Zato se materijalna prava uistinu slobodnog Bića nazivaju neotuđivim, jer ne mogu biti dodijeljena/založena (kao založno pravo služi kao osigurani interes vezan za stavku vrijednosti, bilo da je riječ o domu, automobilu ili živom tijelu). Imovina je ravnoteža, jednakost u odnosima i suština stvarnog stvaranja. Umjesto sto milijuna propisa i uredbi u Sjedinjenim Američkim Državama i još mnogo toga diljem svijeta, pravičnost se temelji na dvadeset osnovnih načela, dok je sveopći zakon utemeljen na dva načela (ne uzrokuju štetu i poštuj vlastite ugovore).

Dvadeset Načela pravičnosti su prekrasan rad ljudskog duha razvijenog tijekom mnogih stoljeća i predivna su vježba za proučavanje i integraciju u svakodnevnom životu. Oni nisu samo o novcu ili zakonu ili sličnim pitanjima. Naposljetku, kada govorimo o vlastitom uklanjanju iz polja bitke, to je prvenstveno unutarnji proces, čak i više od vanjskog. Primjena Načela Ravnopravnosti u unutarnjem krajoliku pružit će potrebni proces za promatranje transformacije i u vanjskom području vlastite stvarnosti i života. Dali smo kratak opis sa svakim od dvadeset Načela Ravnopravnosti u posljednjem dijelu ovog dokumenta kako bi se to što je bolje razumjelo.

Posljednje opisano načelo ključ je u vezi s povratom našeg vlastitog Nasljeđa Predaka kao Živućeg Korisnika/Uživatelja koji kaže: “Korisnik je pravi vlasnik”. Ali ne možemo tražiti nekretninu ili biti korisnik bez traženog statusa i položaja, kako smo ovdje detaljno opisali. Da bi imali položaj moramo prekinuti privrženost sigurnosti i proglasiti naš status, jer imamo snagu stvaranja putem naše Riječi, naših Odluka i našom Snagom Manifestacije.

Četvrti odjeljak Cestui Que Vie Zakona uspostavlja i ispunjava Načelo zakona – uvijek mora postojati pravni lijek, zbog ropstva koje smo opisali ovdje, mora biti dobrovoljno kako bi bilo u skladu sa Suverenom Slobodnom Voljom sadržanom u svakom biću u svemiru, to jest, mora postojati lijek da se možemo osloboditi. Ako to ne bi bilo dobrovoljno onda bi to bila prisilna služba (ropstvo), što se u suvremenom svijetu ne odobrava (barem je naizgled tako, mada ostaje činjenica da u današnjem svijetu ima više robova nego ikada prije u povijesti). Ovo je mjesto gdje imamo sposobnost povlačenja iz ugovora koji ne udovoljavaju minimalnim kriterijima za važeći ugovor, jer ne sadrže elemente koji ih čine valjanima. Takvi se ugovori mogu ukinuti samo ako je pravilan i pravodoban prigovor učinjen ispravno.

Takav lijek u okviru Cestui Que Vie Zakona postoji, što znači da ako se čovjek proglasi mrtvim i njegova se imovina prenosi, što ako se vrati? To je bit toga. Četvrto poglavlje kaže da ako se čovjek vrati s mora, mora učiniti dvije stvari: dokazati svoj život (da je živi čovjek, a koji je proglašen mrtvim), i drugo, nakon dokaza o životu, potraživati svoju imovinu. Sada kada se čovjek vratio iz pretpostavke smrti, vratio od izgubljenosti na moru / See (C kao Commerce/trgovina) i ima pravo i sposobnost preuzmanja kontrole nad svojim imanjem, podmirivanjem svih potraživanja i obveza tog imanja, i polaganja punog zahtjeva na ono što se zove ” povratnički interesi”, to je ono što se mora vratiti pod vlastitu kontrolu. Zakon sam po sebi kaže da nam se sva dobit i prihodi generirani od imanja, a u vrijeme dok smo bili izgubljeni na moru, moraju vratiti, pa tako i povratnički interesi.

Jednostavnim riječima, kao što bi se odnosilo na nekoga tko se bavi ovim procesom, osnovno načelo ima veze s smanjenjem i likvidacijom – a/nuliranjem – svih potraživanja i obveza protiv imanja. To mora biti učinjeno u učinkovitom procesu probiranja/izuzimanja nekretnine. Jednom kada su sva potraživanja utvrđena kao valjana podmiruju se iz kapitala posjeda, te su tada povratnički / ostali interesi neopterećeni korpus u sada solventnoj imovini. Jednom kad je to učinjeno, položaj muškarca ili žena u Životu postaje solventan, a ne bankrotiran, i time stiče položaj, status i kapacitet privatnog (posjeduje sam sebe). Unutar Posjedovno/oporučnog Zakona, to uključuje i izražavanje Volje, jer smo svi obučavani da budemo bezvoljni i štićenici države. Obučavani smo od ranog djetinjstva da se vežemo za umjetne tvorevine, kroz komercijalne privitke o kojima smo razgovarali. To uključuje i esencijalno je utemeljeno tijekom milenija vjerske indoktrinacije, gdje su milijarde ljudi obučavani/trenirani/programirani za recitiranje takvih stvari kao: “Nije volja moja, nek’ se vrši volja tvoja, i “Božja volja”, ne spoznavajući Stvoritelja kome subrogat njegove/njezine Volje nije Stvoritelj na Nebu, već Gospodin gradonačelnik Grada Londona (“Zemlja”) čiji je nadređeni Otac – Papa u Vatikanu (“Nebo”).

Istodobno s ovom konstrukcijom, činjenica je da sav zakon na planetu proizlazi iz moći Trostruke Krune, kanonskim zakonom, kraljevskim zakonom i trgovačkim zakonom (kao i vojnim pravilima rata, osvajanja i okupacije). Provedba tog zakona je ispunjenje osjećaja izraženih u papinskim bulama koji su gore navedene kao dio Doktrine Otkrića2. Ključ našeg kapaciteta kod pobijanja pretpostavki sadržanih u njoj (Doktrini) jest da kada korisnici/staratelji ne uspiju u svojim dužnostima, korisnikovo je pravo vratiti zbirku i imovinu, jer korisnik je pravi vlasnik. Stoga, kad uklonimo slojeve, vidimo da su tri zavjetne zaklade izdane u tom razdoblju označavaju uspostavu Globalnog Posjeda3 pod pretpostavkom da je papinstvo u svom (navodnom) božanskom mandatu ovlašteni autoritet najbolji zna za sva bića na ovom planetu. Ali njegova istodobna povijest nasilja, rata, genocida i uništavanja okoliša u cilju sticanja basnoslovnih dobiti i hegemonije govori drugačiju priču. Na temelju dokaza povijesnih zapisa, povjerenici te zaklade srozali su svoje povjereničke dužnosti na nepristojnu razinu, te je stoga vrijeme da Mi Ljudi, kao Istinski Vlasnici i korisnici i plodo/uživatelji Globalnog Posjeda/Zemlje, ponovno potvrdimo naš suverenitet i vrhovni autoritet i uklonimo navedene povjerenike zbog krajnjeg zanemarivanja dužnosti.

Najniža razina mnogih zakonskih formi i jurisdikcija jest građanski zakon koji je namijenjen održavanju stoke na plantaži unutar civilnog tijela, kako je to opširno opisano. To ovisi o jednome, suglasnosti vladara, kao i o općem pristanku utemeljenom na podvrgavanju vlastite volje za sveobuhvatne ovlasti Crkve i Države. Nasuprot tome, izjava o promjeni statusa i potvrđivanju istinske Suverene Slobodne Volje zahtijeva pravilno ukidanje i opoziv pretpostavke suglasnosti. Ovdje se ne radi se o odbacivanju vladavine zakona; riječ je o određivanju točno gdje se tko nalazi u odnosu na zakon. Riječ je o odabiru nepristranih interesa i blagotvornih prava kao najvažnijeg položaja i statusa na kojem ćemo preurediti naše živote i ovaj svijet. Cijeli svemir se okuplja oko nas u ovom trenutku kako bi podržao ovaj rebalans i kroz Univerzalni Zakon koji navodi da moramo poštovati Sav Život i uzvisiti Životnu Silu u svim živim stvarima i bićima.

2 https://sojo.net/articles/vatican-considers-rescinding-doctrine-discovery-response-request-indigenous-leaders

3 https://prepareforchange.net/2016/02/27/law-judge-explains-global-estates-vatican-role-and-british-bar/

10 thoughts on “Pregled svjetskog sistema ropstva i odvojenosti od života -14.dio – Ravnopravnost, Stvarni Položaj i Trajanje

 1. FRA NE 29/09/2018 at 06:56

  Kolektivizam u poljičkom pravu je rezultat saznanja kako se jedino zajedničkim naporima mogu postići uvjeti potrebni za opstanak,sigurnost,red i mir ! Naravski ako se to oće postić,ako ne onda je i postojeće u redu !AJELJULJA najranijeizjutraranoljuta 🙂

  • istina 29/09/2018 at 08:57

   dobitna kombinacija je ……T I M……(.zar nam nije svjedok i rasturanje juge)
   a o poljičkoj je nezaobilazno spomenuti MILA GOJSALIĆ
   Zborište pusto, nema više vijeća,
   po kneževu se stolu vije mah,
   izmijenila se zla i dobra sreća,
   a slavni barjak sad je pepo, prah:
   Nu vazda rodu sveta su
   Poljica i vazda slavna Mile Gojslavica

   • FRA NE 29/09/2018 at 09:37

    Nije TIM (timovi su skupina koja se bori unutar sebe za sebe)već zajednica(koja je izvorno društvo koje se brinući za sve koje nosi sa sobom,na taj način brine za sebe) ,nije isto niti u bunilu,kao što je marmont opisao,nigdje lijepše obrađenih i urednih sela,izvanredno strateško mjesto za obranu,nisu imali ni miliciju ni vojsku,a po potrebi su svi bili pod oružjem !Danas koristiš drugačije vrste naoružanja,u vidu informativne teknologije nula i jedinica 🙂 lakše malo s haubicon ,potaracaćeš sve 🙂 Stvarni položaj čovjeka je, sjedeći,ležeći,čučeći,hodajući ,trčeći,i na kraju isčekujući godoa ,kapsil 🙂 Kada ti kriminalci kroje zakone ,to je dobar znak da se triba prestat bavit uzaludnim dokazivanjima,jer u vrijeme rata zakoni ne vrijede,čak ni ratni !Sve za jednog ,jedan svima,kaže broj jedan kad se plijen dijeli unutar grupe TNT ,broju jedan sve,a ostalima po dolar ,diš poštenije podijele od toga 🙂

 2. autor_itet 28/09/2018 at 21:27

  To mi ima one veze s rumunjom koji je “nestao” pa je na sudu i dokazuje da je to on, a glumci/sluzbenici odrzavaju predstavu

 3. istina 28/09/2018 at 07:54

  NJi-hao ! (kineski dobar dan)
  počnimo dan ovom pismom za sve koji samnom voze zadnju (zemaljsku)četvrt a pjevač pjeva i o svom susretu sa Stvoriteljem koji je osječao da je poziv blizu …….i bio svjestan kao i naš Oliver
  Rođenje: 21. rujna 1934., Westmount, Kanada
  Preminuo: 7. studenoga 2016., Los Angeles, Kalifornija, SAD
  https://youtu.be/YrLk4vdY28Q

  • istina 28/09/2018 at 08:02

   i za one koji nemaju prevodioca i ne zaju ingliš-razlog odabira da se razumije
   https://lyricstranslate.com/en/hallelujah-aleluja.html-5

   Croatian translation
   Aleluja
   Čuo sam da postoji tajni akord
   Koji je David svirao, a sviđao se Gospodu
   Ali tebi nije zaista stalo do glazbe, zar ne?
   Ide ovako
   Četvrti, peti,
   Mol pada, dur uzleti
   Zbunjeni kralj sklada Aleluju

   Aleluja, Aleluja
   Aleluja, Aleluja

   Tvoja vjera je bila snažna, ali si trebao dokaz
   Vidio si ju kako se kupa na krovu
   Njena ljepota i mjesečina su te oborili
   Zavezala te je
   za kuhinjski stolac
   Slomila je tvoj tron, i odrezala ti kosu
   I sa tvojih usana izvukla Aleluja

   Aleluja, Aleluja
   Aleluja, Aleluja

   Draga, ja sam bio ovdje prije,
   Znam ovu sobu, hodao sam ovim podom
   Živio sam sam prije no što sam te znao.
   Vidio sam tvoju zastavu
   na mramornom svodu,
   Ljubav nije pobjednički marš,
   Ona je hladna, i slomljena Aleluja

   Aleluja, Aleluja
   Aleluja, Aleluja

   Postojalo je vrijeme kada si mi dala do znanja
   što se stvarno događa ispod,1
   Ali sada mi to nikada ne pokazuješ, zar ne?
   Sjećam se kad
   sam se kretao u tebi,
   Sveti golub2 se kretao također,
   I svaki dah koji smo izvukli bio je Aleluja

   Aleluja, Aleluja
   Aleluja, Aleluja

   Možda postoji Bog iznad
   Ali sve što sam naučio iz ljubavi
   bilo je kako upucati nekoga tko je prvi izvukao pištolj
   I to nije plač
   koji možeš čuti u noći
   Nije netko tko je vidio svjetlo
   To je hladna i slomljena Aleluja

   Aleluja, Aleluja
   Aleluja, Aleluja

   Ti kažeš da sam izrekao ime uzalud
   Ja čak ni ne znam ime
   Ali da sam znao, pa zaista, što to ima s tobom?
   Postoji plam svjetla
   u svakoj riječi
   Nije važno koju si čula;
   Svetu ili slomljenu Aleluju

   Aleluja, Aleluja
   Aleluja, Aleluja

   Dao sam sve od sebe, nije bilo mnogo
   Nisam mogao osjetiti, zato sam pokušao dodirnuti
   Rekao sam istinu, nisam došao zavaravati te
   I iako
   je sve krenulo krivo
   Stat ću pred Gospoda Pjesama
   sa ničim na mom jeziku osim Aleluje

   Aleluja, Aleluja
   Aleluja, Aleluja
   Aleluja, Aleluja
   Aleluja, Aleluja
   Aleluja, Aleluja
   Aleluja, Aleluja
   Aleluja, Aleluja
   Aleluja, Aleluja
   Aleluja

   1.
   ispod kože; u tebi
   2.
   Duh Sveti

 4. istina 27/09/2018 at 15:15

  ………ovo je potvrdio i Semir u intevjuu koji je priložen na ovoj stranici…….
  Cijeli svemir se okuplja oko nas u ovom trenutku kako bi podržao ovaj rebalans i kroz Univerzalni Zakon koji navodi da moramo poštovati Sav Život i uzvisiti Životnu Silu u svim živim stvarima i bićima.
  …………………trenutno je aktivno oko 40 različitih skupina što OPS-a što OPD-a što na i što oko Zemlje i puno promatrača koji čekaju da vide što će biti s nama po onoj čarobnoj ….nemješanje……

 5. istina 27/09/2018 at 15:05

  sljedeće…….
  ….”Sjedinjenim Američkim Državama i još mnogo toga diljem svijeta, pravičnost se temelji na dvadeset osnovnih načela, dok je sveopći zakon utemeljen na dva načela (ne uzrokuj štetu i poštuj vlastite ugovore).
  a što to oni kao poštuuujuuuu ?
  PA TKO JE TO SVJETSKI POLICAJAC KOJI RAZARA-POKORAVA svaku neposlušnu državu na Zemlji. ????????…….S a d……………NEKA SE VAS SE ČUJE…zar zasluže i velika slova…eno Guantanamo….č e k a…..ali i oni spremaju FEMA-logore…pa ostaje za vidit rasplet…jer je rečeno da tom zlu triba učiniti…….k r a j

 6. istina 27/09/2018 at 14:58

  u ovome nešto faliiii……
  ….”Na temelju dokaza povijesnih zapisa, povjerenici te zaklade srozali su svoje povjereničke dužnosti na nepristojnu razinu, te je stoga vrijeme da Mi Ljudi, kao Istinski Vlasnici i korisnici i plodo/uživatelji Globalnog Posjeda/Zemlje,……….
  ZNA SE DA NA ZEMLJI ne postojimo samo mi….već D J E L I MO….Zemlju s još nekim entitetima koji se za sada još ne pokazuju ali i tome dolazi ….k r a j……

Odgovori

Naziv *
E-pošta *
Web stranica

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.