Pregled svjetskog sistema ropstva i odvojenosti od života -10. dio – Trostruka kruna

triple krunaTriumvirate i Tripartitna kruna

Koncept trostruke krune prvi put se u primjenio u Rimu za vrijeme vladavine Julius Caesara, poznat kao Triumvirate[1] (ili pravilo tri glave). U zadnjih pet stotina godina, na globalnoj je razini postavljen novi Triumvirat. Istovremeno, tijekom revolucije kasnih 1700-ih i 1800-ih, monarhijski šefovi država djelujući pod povijesnim pravom “Božanskog” Prava kraljeva “koji je bio indoktriniran u kolektivnu svijest tijekom tisuća godina u drevnim civilizacijama, postupno su zamijenjeni državom, gdje država  postaje suveren s progresivno više autokratskog autoriteta s vezanjem na “božansko” porijeklo. Mnogi koji su proučavali te ideje i povijesne činjenice znaju da trenutno imamo tri suverena grada-države koji kontroliraju svijet. Kada pogledamo zastavu Washington D. C. vidimo ta dva temeljna načela koja kontroliraju cijeli sustav: tri peterokrake zvijezde i dva stupa koja leže bočno. Primjetite simbol dolar koji se nalazi iznad Sizifovog kamena, sastoji se od istih dvaju stupova i isprepletenih sa zmijom koja predstavlja DNK kao genetički kod Života, poput vrpce koju djeca svake godine obavijaju oko stupa (svibnja/May), u mjesecu svibnju (May). Na DC zastavi dva stupa su horizontalna, a iznad njih su tri zvijezde. Tri zvijezde predstavljaju tri grada-države koje kontroliraju trgovačko pravo, kraljevstvo zakona i kanonski zakon preko Distrikta Kolumbije, grada Londona i Vatikana. Dva stupca predstavljaju Zakon svećenika i Zakon kralja (kontroliranje obvezujućeg zakona i zakona zemlje), također poznat kao Zakon Crkve i Zakon države, pod kontrolom Trostruke krune. Oni su horizontalni i podređeni navedenim suverenim gradovima-državama. U isto vrijeme, baš kao u vjerskoj konstrukciji trojstva u jednom bogu, tako i ovo trojstvo čini jedno, sve sadržano unutar Trostruke krune onoga koji je namijenjen da sjedne na prijestolje svijeta kroz utjelovljenje pape.

To je suština.

Godine 1302. papa Bonifacija VIII izdao je Papinsku bulu Unam Sanctum[2] u kojoj je on utvrdio apsolutno pravo na svu Zemlju, sva Tijela i sve Duše putem “… pokoravanja svakog čovjeka rimskome biskupu apsolutno je neophodno za njegovo spasenje “. Ovo je bilo učvršćeno u daljnjim Papinskim bulama koje će slijediti tijekom sljedećih 235 godina (vidi dolje), koje se sve nazivaju Doktrine otkrića, te kroz tu doktrinu ostvaruju apsolutnu kontrolu triju bitnih elemenata Života na Zemlji. Ovo je također poznato kao “TriRegnum” ili Tri kraljevstva od Trostruke Krune, i ova Trostruka kruna bila je uspostavljena u sljedećim stoljećima kao tri grada-države, Vatikan, Grad London i Washington D.C.

Kako bih pokazao čitateljima ovog dokumenta kontekst i prirodu ovih navodno božanskih nadahnutih i apsolutne vrhovne nadležnosti tzv. “Kristovog vikara”, trebamo kratko pogledati dio sadržaja Doktrine otkrića od 1302. do 1537. godine u tri Testamentarna trusta i druge izjave tog razdoblja, kako slijedi (s komentarima ili dodatnim pojašnjenjima autora u zagradi)

Unam Sanctum, papinska bula objavio Papa Boniface VIII 18. studenog 1302,

Izjavljuje/tvrdi:

“… božanski je zakon da najniže stvari dođu do najvišeg mjesta preko posrednika[3] (znači “Nebo” se može dosegnuti samo kroz posredništvo parazita poznatih kao svećenici) … “… izjavljujemo, navješćujemo, definiramo da je apsolutno neophodno spasenje da svako ljudsko biće podliježe rimskom Papi “(tako, svi ljudi se moraju podvrgnuti i pokoriti rimskom Papi da bi dobili spasenje u obliku koji samo on može propisati i kroz njegove posrednike, agente, svećenike)

“Dakle, oboje (odnosi se  na dva mača koje predstavljaju Crkvu i državu) su u moći Crkve, tj. duhovni i materijalni mač, ali prvim treba upravljati Crkva, a drugim se upravlja za Crkvu; prvi u rukama svećenika; potonji rukama kraljeva i vojnika, ali po volji i dopuštenju svećenika “(tako jasno navodeći da se duhovna ravnina – za Duše – upravlja, kontrolira i brani od strane svećenika za Crkvu i Papu, a materijalni svijet, sastavljen od mesa i zemlje, treba se primjenjivati kod vojnih okupacija koje su stoljećima kasnije izvršavali kraljevi i vojnici koji su ih provodili po volji i dopuštenju – svećenika);

Dum Diversas, Papinska Bula objavljena od strane pape Nikole V 18. lipnja 1452. u kojoj je tvrdi:

“Mi vam dajemo [kraljevima Španjolske i Portugala] ovim dokumentima, s našim Apostolskim poslanjem i nadležnošću, potpunu i slobodnu dozvolu za osvajanje, pretraživanje, zarobljavanje i pokoravanje Saracena, pogana i ostalih nevjernika i neprijatelja Kristovih gdje god oni bili, kao i njihovih kraljevstva, grofovija, okruga, kneževine i drugu imovinu […] i svesti osobe u trajno ropstvo “(tako, ako se već podvrgne podjarmljivanju Crkvi kao što je definirano u citatima gore, Crkva ih kontrolira vezivanjem i ugovornim ropstvom, i ako postoje oni koji nisu “zapakirani” onda su ili Saraceni – muslimani – ili “pogani”, što uključuje ostatak čovječanstva i svi će biti svedeni na trajnu služnost, tj. ropstvo]

 Romanus Pontifex, Papinska bula koju je Papa Nicholas V izdao kralju Alfonsu V iz Portugala (8. siječnja 1455.), kao nastavak Dum Diversas i potvrđuje autoritet tog kralja:

“… upasti, pretraživati, uhvatiti, pobijediti i pokoriti sve Saracene i sve pogane i druge neprijatelje Krista, njihova kraljevstva, kneževine, okruge, grofovije i ostale posjede i sva pokretna i nepokretna imovine koju god drže i posjeduju i da se sve osobe svedu na trajno ropstvo … ”

I što se još vidi u takvim citiranim izjavama u Aeternis Regisu, Papinskoj buli Pape Sikta IV. proglašenoj 12. lipnja 1481. godine, koji se odnosi na pretpostavljene apsolutne posjede kraljeva i prinčeva Španjolske i Portugala tzv.  glava svih država “, kako slijedi:

“… njihova kraljevstva u statusu posjedovanja ili kvazi posjedovanja kojima oni vladaju … ili preko bilo kojeg drugog otoka, obale, morskih obala ili zemljišta, otkrivenih ili koji će biti otkrivena, pronađenih ili koji će biti tek pronađene … “(sve u Americi, Sjever i Jug, cijela Afrika i cijeli Orijent) ”

… preko već otkrivenih otoka, niti preko onih otoka pronađenih ili stečenih iza Kanara … “[u Sjevernoj i Južnoj Americi i dalje] ”

… ili navedene zemlje, obale, otkrivene ili otkrivene, u ime ili pod autoritetom navedenih gospodara, kralja i princa Portugala ili njihovih nasljednika … “;

Nakon toga slijedi Requierimiento [Zahtjev koji je primjenjiv na osvajača ljudi] iz 1514., koji je završio sa:

“Ako to ne učinite [znači podvrći se volji i kontroli svećenika kao predstavnika Pontius Maximus], ili pribjeći zlonamjernom kašnjenju, upozoravamo vas da ćemo, uz pomoć Boga, ući u vašu zemlju silom i ratovat ćemo na svakom mjestu i sa svim sredstvima koja možemo i imamo na raspolaganju, a onda ćemo vas podvrgnuti jarmu i autoritetu Crkve i njihove Visosti; Odvest ćemo vas i vaše žene i djecu i učiniti ih robovima, i kao takve ćemo ih prodati i raspolagati s tobom i njima kao po naredbi Njegovog visočanstva; I mi ćemo uzeti tvoju imovinu i učinit će vam sve štetu i zlo koje možemo, kao što se čini vazalima koji ne slušaju svog gospodara ili koji ga ne želi prihvatiti ili tko se opire i prezirati ga; Dajemo na znanje da su smrti i štete što ćete ih primiti biti vaš vlastita krivica, a ne od njegove Visosti, niti naša, niti gospode koja dolaze s nama “[tako ne samo da rade štetu i zlo onima koji su tako silovani, već ih onda i optužuju za takve događaje zbog onih koji su se kasnili ili se odbili saviti koljena i dobrovoljno se podvrgnuti “Crkvi i Njima Visočanstva”].

Za posljednju i završnu referentnu točku pozvani ste pogledati papinsku bulu Convocation, koju je 22. svibnja 1537. objavio papa Pavao III , kojom “poziva ekumenski vijeće “, poznato kao Tridenski Sabor, u kojemu je bilo navedeno da je takvo vijeće bilo za svrhe:

“… uklanjanje hereze i heretika”;

Sve ovo je postavljeno kao temelj za dva važna događaja koji nastaju nakon papinske bule iz 1537. kojima se upotpunjuje Doktrina Otkrića i Tro testamentni trust a to je izdavanje prvog Cestui Que Vie zakona u 1540. (od Henrika VIII, koji je poglavar engleske Crkve) i već spomenuto ekumensko vijeće ili Tridentski Sabor,  koji se održavao od 1540-1564 koje organizira Isusovce (Jesuits) i njihove vojne namjere da osvoje cijeli svijet i nametnu ove doktrine u posljednjih 500 godina ili doslovno da eliminiraju mogućnost izbora (izraz volje slobodnih ljudi – koja je proglašena herezom, sposobnost izbora). Prilično je jasno da je namjera serije ovih proklamiranih i neopozivih objava da se eliminira izbor suverenih ljudi, oni koji se ne pokore biti će ubijeni, a oni koji se pokore biti će  posjedovani od Vikara/Pontiffa/Pape, jer on je jedini put za spasenje koje dolazi jedino kroz njegovo posredništvo, odnosno kroz Zakon Svećenika.

Ove tri krune su zatim povezane i spojene s tri sloja Cestui Que Vie trusta stvorivši model za pripajanje živog bića (tijela) s aristokracijom i njihovim zemaljskim posjedima koje su dobili po darovnicama koji su ekskluziva od strane kraljeva (u vlasništvu, u konačnici, od strane Pape i Svete Stolice preko nadzora nad krunama koje su postavljene na glave kraljeva koji kontroliraju zemlju) i premjestili ih u izmišljeno carstvo Cestui Que Trusta s ograničenim brojem korisnika prava uživanja na tuđoj imovini svake franšize.

Ovo je opisano kako slijedi:

Kruna Ba’ala, također poznata kao Papina Tiara i Triregnum, trostruka Papinska kruna [Triple] ukrašena draguljima i predstavlja simbol samoproglašene papinske supremacije.

Od 16. stoljeća to je istaknuto kao dio grba Vatikana, obično s prekriženim ključevima s tvrdnjom o porijeklu autoriteta još od Svetog Petra. Bilo koji tekst ili druga izjava koja tvrdi da je trostrukih kruna starija od 16. stoljeća namjerno je lažna.

Prije pape Bonifacije VIII. (1294-1303) antipape rimskog kulta smrti nosili su tkaninu, a ne metalno pokrivalo glave, slično perzijskim svećenicima u kulta Mitre [4]. Međutim, 1302. Boniface je izdao svoju zloglasnu papinska bulu Unam Sanctam, koja je bila prvi izravni  [Testamentary] Trust tvrdeći kontrolu nad cijelim planetom i učinkovito utvrđujući položaj “Kralj svijeta”. Za proslavu je naručio zlatnu krunu u obliku šišarke, s razrađenom krunom na svojoj bazi. Šišarka je drevni simbol plodnosti i tradicionalno povezan s Ba’alom kroz kult Cibele. [To je također simbol trećeg oka, koji osigurava višedimenzionalne uvide i sposobnost da se vidi izvan prevare ovog kontroliranog matrix holograma, što ukazuje na to da će papa također kontrolirati I tu funkciju u populaciji]. (pin-bor-šišarka-pinealna žlijezda)

Prva kruna je krune zemlje: Dok je Papa Bonifacija VIII bio prvi vođa u povijesti koji je stvorio koncept trusta, prvi oporučni trust[5] kroz djelo i stvaranje posjeda preminulog koji nije postojao sve do Pape Nikole V u 1455. kroz papinsku bulu Romanus Pontifex. Ovo je samo jedna od tri (3) papinske bule koje uključuju liniju s natpisom “Za vječno sjećanje”[6]. Ova Papinska bula imala je učinak prenošenja prava na uporabu zemlja kao Real [Royal] imovine iz izravni Trust Unam Sanctam pod kontrolu Pape i njegovih nasljednika u vječnosti. Stoga je sva zemlja pretvorena u “krunsku zemlju”. Prvu krunu predstavlja Prvi Cestui Que Vie Trust [7] stvoren kada se dijete rodi, oduzimajući mu sve prava korištenja i prava uživanja plodova od zemlje pri rođenju.

Druga kruna Commonwealtha: Druga kruna je stvorena u 1481 s papinskom bulom Aeterni Regis što znači “Vječna kruna” Sikstus IV, koja je samo druga od tri papinskih bula su u stvari aktovi o osnivanju oporučnih trustova [tako ukazujući na funkciju osnivačkog akta trusta, gdje je izdani akt iz privatnog trusta samo obveznica ili potvrda kao dokaz trusta, a ne supstancija utvrdivši tako funkciju kojom ta tri testamentna trusta učinkovito  preuzimaju kontrolu nad zemljom, čovjekovim tijelom i dušama svijeta i samo ljudima daju akt o osnvanju trusta (rodni list), tj. komercijalni i prenosivi vrijednosni dokument]. Ova Papinska bula stvorila je ono što je poznato kao “Kruna Aragon “, kasnije poznato kao Kruna Španjolske, koji je najviši suveren i najviši upravitelj svih rimskih robova koji su podložni vladavini rimskog Pape [držeći položaj svetog rimskog cara koji je pripadao Carlos V u 1519 [8]]. Španjolska je izgubila krunu 1604. godine, kada je dodijeljena kralju Jamesu I. od Engleske koju mu je dodijelio Papa Pavao V nakon uspješnog osnivanja “Saveza kruna” ili Commonwealtha u 1605, nakon lažnog incidenta poznatog kao Barutna zavjera[9]. Engleska je napokon izgubila krunu 1975. godine kada je vraćena Španjolskoj i kralju Carlosu I, gdje ostaje do danas. Ova druga kruna je zastupa Drugi Cestui Que Vie Trust, koji je nastao kada je dijete rođeno, te se prodaje kroz rodni list kao obveznica privatnoj Centralnoj banci nacije, oduzimajući time djeci svojinu nad njihovim tijelom i osuđujući ih na trajnu služnost kao rimsku osobu ili roba.

Treća kruna Svetog mora [Stolice [10]]: Treću krunu je stvorio Pavao III.  1537. putem papinske bule Convocation, kojom je otvoren Tridentski Sabor, treći je i posljednji oporučni akt i volja oporučnog trusta, kao trust postavljen je sa zahtijevam svih “izgubljenih duša”, izgubljenih na moru [moru trgovine]. Mlečani su pomogli u stvaranju prvog Cestui Que Vie akta iz 1540. godine da koristi ovu papinsku bulu kao temelj Svete vlasti Henryja VIII. Ovu krunu je potajno dobila Engleska u sakupljanju i “žetve” izgubljenih duša [nakon toga postaje Crown Corporation of the City of London]. Kruna je izgubljena 1815. zbog namjernog bankrota Engleske i dodijeljena je Temple Bar-u, koji postao poznat kao Crown Bar, ili jednostavno Crown [to je učinjeno kroz progresivne događaje tijekom tri stotine godina, ne samo kao jedan događaj u određenoj godini]. Odvjetničke komore od tada su odgovorne za administriranje “žetve” izgubljenih i prokletih duša, uključujući i registraciju i prikupljanje krsnih listova [koje uključuje rodne listove, istovremeno, sva su bića “krštena” tako što su potopljena pod vodom, u dug, u more trgovine], koje predstavljaju duše koje je sakupio Vatikan i pohranio ih u u svojim trezorima. Ova treća kruna zastupa treći Cestui Que Vie Trust koji nastaje kad se dijete krsti, kao osnova za Krsni list[11], odobren od roditelja prema crkvi ili registru Matice rođenih, kao dar IMENA duše [uključujući svjetovnu maticu rođenih u svakoj državi, pokrajini i naciji svijeta kojim upravlja svakom maticom rođenih]. Dakle, bez pravnog statusa nad svojom dušom, muškarcu ili ženi može biti “legalno” uskraćeno pravo da stoje kao živa bića, te se tretiraju kao stvorenje i stvar bez duše. Stoga,  je odvjetnička komora u stanju legalno provoditi Pomorski zakon protiv muškaraca i žena, jer ih se može tretirati kao stvari, teret koji ne posjeduje dušu.

Gornji opis nalazi se na brojnim mjestima na internetu, bez identifikacije izvornog autora, iako je vjerojatno stvarni izvor Frank O’Collins[12] koji je objavio sve svoje radove i materijala na brojnim web stranicama koje su nedavno uklonjene i pretvorene u privatni fond za članstvo (vidi http://www.ucadia.org/). Ključ za razumijevanje gornjeg sadržaja je da obred krštenja odgovara potapanju živih bića pod vodu (pod More) da bi se biće smjestilo u dug i pokoravanje. Budući da se cijeli svjetski sustav temelji na funkciji “tri promašena udarca i vi ste van”, krštenje slijedi pričest i potvrda, kako bi se potvrdio izbor bića. Sekularni ekvivalent krsne svjedodžbe je tzv. Rodni list, koji također postavlja biće “pod vodu”.

Godine 1666. započinje rekonstrukcija grada Londona nakon Velike Vatre 1665. Velika vatra očistila je zemlju kako bi se grad mogao obnoviti. Riječ je o sjedištu korporacije Crown, The Temple Bar, The Four Inns of Court i središte globalnog financijskog sustava. Postoji samo jedna korporacija na planeti; svaka druga korporacija je podružnica kao dioničko društvo, zbog čega su ukorporirani u glavnu korporaciju. Dionički udjeli su zatvoreni sustav koji je stvorio zatvor u kojem zatvaraju ljude u tor (kao stoku) i okružuju Zidom (Wall) kako bi doveli robove na aukciju i označili ih (brendiranje) kao osigurani interes (Wall Street i tržište vrijednosnih papira). Sada postoje milijuni korporacija, od kojih sve imaju “brandirano” ime i image (logotip – riječ), svi traže način da se njihova robna marka utisne u umove ljudi ponavljanjem i uranjanjem. Unutar Grada (City) je Ured uprave (Office of the Exchequer), koja je u stvari riznica (Arch Treasure) Svetog Rimskog Carstva. Riječ Arch označava luk Sunca koji što prelazi nebom svaki dan, primarni izvor moći na ovom svijetu i stoga se razvila primarna konstrukcija cijelog ezoteričnog i simboličkog sustava usavršenog tisućama godina. To je ovaj luk koji sjedi na dva stupa i jest nazvan je Anuov hram, Jahvin pokrov i jaram svijeta.

Na logotipu CitiBank nalazimo usavršenu sliku svega prethodno opisanog, gdje su dva stupa prekriveni lukom i “t” u sredini je razapeta Životna sila i kuka na dnu za hvatanje ribe pod vodom, prelazeći preko dvije sile koje predstavljaju dva stupa, ukupnost grada (London, Crown Corporation). U gradu imamo Four Inns of court suda i Temple bar, gdje su svi pravni kôdovi i svi pod zakletvom moraju “proći BAR” (Britanski Akreditirani Registar), s krajnjom svrhom i namjerom da registriraju sve kao imovinu Krune (Crown) kroz mrežu stvari. Ovo se sada spušta na svaki IOTa (definiran kao infinitezimalni iznos [13]). Odvjetnici po odobrenju BAR-a, kao pravni gusari, naoružani svojim pismima Marque i Reprisal, s kojim se ukrcavaju i hvataju neprijateljske brodove (komercijalne franšize) i dovode ih u luku (sud, lučka kapetanija) te ih podvrgnu legalnoj pljački u ime Kralja/Suverena/ Krune.

Prva korporacijska spajanja – Is-Ra-El

Cijeli svjetski sustav je sinteza Sunčevih, Lunarnih i Zvjezdanih kultova antičkih civilizacija. Tri glavna božanstva za njih su: Isis, (Amen) Ra i El (Elyon). Spajanje tih triju kultova u antičko doba može se promatrati kao prvo transnacionalno globalno korporacijsko spajanje. Kada kombiniramo prva dva ili posljednja dva slova svakog imena, dobivamo Is-Ra-El. Na taj način imamo osnovu za eshatološko očekivanje Siona na zemlji Izraela gdje će kralj Svijeta zasjesti na privremeni tron u očekivanju (nikada se ne ostvarilo) navodnog istinskog kralja koji se vraća na svoj tron. To je mitološka fantastika dizajnirana za ulazak i privlačenje naroda svijeta u buduća očekivanja dok im je svijet po njihovim nogama oduzet. Molitva završava s prizivom Amen Ra, Skriveni. Arch je luk Sunca, smatra se Trezorom Neba, Anu-ov Plašt, zatvor za duše, znan i kao Solar Logos. Taj luk sjedi na ulazu u svaki hram (od pravde, novca, vlasti, kontrole), s dva stupa koja stoje na ulazu i Plašt koji veže vrhove stupova. Ovo je korijen riječi Monarch, gdje je lažna ženska božica Mon (Kip Slobode – u stvarnosti božica poznata kao Juno-Moneta-Semiramis-Ishtar-Isis i dr.) kombinirana sa s lažnim muškim autoritetom Luk Sunca (Arch of the Sun) i davanje takozvanog Božanskog prava kraljevima kao opravdanje za sve vrste zla i razaranja. Istovremeno se događa vezivanje robova, što je simbolizirano slikom iskaznice socijalnog osiguranja u Sjedinjenim Državama. Iskaznica zahtijeva potpis “zaposlenika”, a u sustavu izraz zaposlenik znači zaposlenik Vlade. Živi čovjek ne može biti zaposlenik; samo mrtva fikcija može biti zaposlenik. Stavljanjem potpisa mokrom tintom između dva stupa i ispod luka je vezanost živog bića sa Zakonom svećenika i to je dobrovoljni obvezujući sporazumom. To je Životna sila koja dopušta da se podredi unutarnjoj kontroli hrama – vremenski ograničavajuće građevine Cronos / Saturn (EL) izgrađene uzduž linija tzv. svetom geometrijom, omjerom, odnosom Phi i spirale sa zlatnin omjerom (golden ratio). Mnogi štuju ovakve vještine, ali još uvijek ne uspijevaju vidjeti da zapravo privlače rešetke vlastitog zatvora. Dakle, IS predstavlja kult lunarne božice, RA predstavlja skrivenog boga, AI kontrolira  zatvorski matriks i EL predstavlja luk moći i autoriteta lažnog boga sunca, sve da ispuni namjera ZION-a, polarnost muško-žensko, svjetlo-tama, s binarnim kodom I-O u sredini.

Kada pogledamo konstrukciju riječi kroz etimologiju – korijen riječi – i riječi koje imaju isti zvuk, ali imaju različita značenja, kao što su riječi “Vidi” (See)  i “More”(Sea) – koji su poznati kao homofoni [14] – nema slučajnosti u tome kako se provodi kontrola uma i kako se održava kroz programirani jezik. Stoga je “izgubljen” na moru ” homofonijski ekvivalent biti izgubljen i kontroliran u “Svetom Moru” (Holly See). Naravno postoje i druge permutacija toga. “Sveta Stolica” (Holly See) može vidjeti sve kroz pinealnu trostruku krunu “Trećeg oka” koja prekriva “Sve vidno oko” (All seeing Eye) – bitno je da “Sveta Stolica” (Holly See) upravlja pomorskim, admiralističkim, trgovačkim zakonom mora i da provodi zakon svećenika kojim nas dobrovoljno (našim pristankom) obvezuje na ugovor u zamišljenom “moru trgovine”. Kao stvaralačka bića (u punom skladu s istinskim stvaralačkim izvorom, a ne kroz štovanje sebičnog Boga), kada se složimo s nekim ugovornim, mi smo ga u obvezi poštovati. Složili smo se biti vezani za komercijalni papire poznate kao prijenosni instrumenti, koji su vrijednosni papiri koji vežu našu Životnu Silu i postojimo kao zalog, jamac i dužnik. Moramo biti licenciran za rad u trgovini, jer je trgovina ilegalna. Mi smo “otišli na more” u moru trgovine i zato što ne znamo tko smo i da smo odvojeni od suštine vlastitog života, mi smo stvarno “izgubljeni na moru”.

Kada pogledamo mnoga imena “božica” nakon Isisa, nalazimo etimološki korijenje ključnih riječi u svijetu sustava s vremenom i novcem. Riječi novac i novčana sredstva potječu od božice imenom Mon, božica mjeseca i tako uspostavili temelje novca kao ludilo. Minute, ministarstvo, ministar, administrator i minutiae (detalji) dolaze iz imena božice Min, koja nas obvezuje na božicu vremena i zvijezdu božicu ministrations (služba). Iz imena Istarra, Ishtar, Astara, Aster i Esther izvode se riječi Astronomija, asterizam (likovi i oblici koje tvore zvijezde) , Aster, sve s obzirom na zvjezdani kult i zvijezde iznad nas koje pružaju plovidbu brodovima na moru. Kada se spojimo Min s Asterom imamo ministra i Ministarstvo, kontrolu nad stanovništvom ministarskog svećeništva u ime lažnih božanstava.

Mon (money) kao novac povezuje se sa “Sve videćim okom” (All seeing Eye), budući da je riječ novac kombinacija Mon + Oko (Eye), jedinstveno oko koje sve vidi i kontrolira sve. Snaga se stavlja u jedinstveni autoritet, Mon-Arch, božica i Sunčeva Snaga. Još jedan zanimljiv skup riječi je Testament, Svjedočanstvo i svjedočanstvo, čiji korijen je “test”. Ovo je muški regenerativni princip, kao u testisima i kad smo dovedeni na sud, moramo staviti naše testise na uvid, naše sjeme i naša genetika, kako bismo ih vezali za hram Ba’al i na Klupu (Bench/Bank) suda. Oporučni (testamentni trust) veže genetski kod, kroz muški princip, na um (teste-menta). Kada se obvezujemo “svjedočenjem” (testemony) kada mi “zakunemo na Bibliju”, obvezujemo našu Životnu Silu na Zakon Svećenika i dopuštamo svećeniku, djelovanjem njegovog zakona, iz zakletve stvori obveznice/novac, pa stoga Teste = novac.

Postoji mnogo, mnogo primjera jezika i riječi koje nas vode u korijen našeg vlastitog porobljavanja, previše za ovu raspravu, pa su ovdje navedeni samo ključni primjeri.

[1]https://en.wikipedia.org/wiki/First_Triumvirate

[2]http://media.bloomsbury.com/rep/files/primarysource39bonifaceunamsanctam.pdf

[3] Izjava  Sv. Dionizija biskupa korinta – https://en.wikipedia.org/wiki/Dionysius,_Bishop_of_Corinth

[4]http://tyndalearchive.com/scriptures/www.innvista.com/scriptures/compare/mithra.htm

[5] https://legaldictionary.thefreedictionary.com/testamentary+trust

[6] Važna točka, gledajući kao na “vječno” znači beskrajno i zauvijek, utemeljujući tako trajnu prirodu ovih tvrdnji u očima Crkve i Papinstva

[7]  Autor ovog odjeljka odnosi se na njih kao “Cestui Que Vie Trusts”, što nije u suglasju s ovom perspektivom; Cestui Que Vie je živi korisnik, dok je Cestui Que Trust ograničenje za ostavljenu ostavštinu i ograničeno korisno korištenje obvezujućih jamčevina i stoga vidimo da se to treba nazvati Prvom, Drugom i Trećom razinom Cestui Que Trust je održan u javnosti, a ne Cestui Que Vie Trust, što je kontradikcija u terminima; ipak, izvorni tekst se čuva kao što je u ovom citiranom dijelu, a ostatak toga nalazimo točni kao na dubljim razinama različitih papinskih bikova, kao što su trostrukturni trustovi koji obvezuju meso i duše živih u područje mrtvi.

[8]https://www.amazon.com/DefendersFaithChristianityBattle15201536/dp/0143117599

[9]     https://en.wikipedia.org/wiki/Gunpowder_Plot  i uzmite u obzir da je ovu zavjeru izvršili katolici vjerni Papi i Crkvi koji žele vratiti Englesku na jaram i pod nadzor rimskog biskupa. Ovo je pretvoreno u neku vrstu ideološkog simbola pokreta slobode kroz film V za Vendetta, koju je sada preuzeo pokret slobode u svijetu, uz veliku vjerojatnost da V nije za Vendetta – nego ga vraća natrag u Vae Victis definiranog kao “Jao pobjedniku koji ne bi trebao očekivati blagost ili milost u porazu (Victis je množina Victusa):https://en.wikipedia.org/wiki/Vae_victis

[10]https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_See

[11]   Ili sekularna verzija potvrda o rođenju kada je živo biće uronjeno pod vodom trgovine i postavljeno za život u dugu (“pod vodom”)

[12]Frank O’Collins explains Roman Law: https://www.youtube.com/watch?v=CMvSs9gWRs

[13] https://www.merriamwebster.com/dictionary/iota

[14]https://en.wikipedia.org/wiki/Homophone

8 thoughts on “Pregled svjetskog sistema ropstva i odvojenosti od života -10. dio – Trostruka kruna

 1. istina 10/09/2018 at 15:48

  ……….sa forom dakle “držte lopova”,……kako završi …koment
  svaka čast na ponuđenoj istini……svim komentatorima iz poznavanja povjesti no ja ću vam ponuditi jedan iz sadašnjosti koji eto nema ama baš nikakve veze sa iznešenim činjenicama ili ipak ima…….to sjeme prošlosti nekim čudom niče i u današnja vremena…pa pogledajmo koje su to strukture na tapetu….te ima veze sa opisanom granzljivošću i bezobrazlukom prema …normalnom čovjeku…kao i paralelu u opisanim činjenicama kako stradava mali običan čovjek te uzimam djelić…..sadašnjosti…..
  …………..umirovljeni časnik Hrvatske vojske, član udruge Čuvari domovine, za Đurđevački portal došao je do zanimljivih podatke oko tzv. boračkih mirovina.

  Desetljećima povlaštena kasta umirovljenih boraca NOR-a preko svog predsjednika SUBNOR-a Franje Habulina pokušava putem medija Hrvatima nametnuti svoju istinu i skrenuti pozornost sa svojih obiteljskih blaga ili jednostavnim rječnikom rečeno – mirovina boraca NOR-a.

  Medijima potpomognut antifašistički loby na čelu sa Franjom Habulinom hrvatskom narodu sve hrvatske domoljube, koji razotkrivaju tajne zaostale iz mračne povijesti Jugoslavenskog jarma, želi prikazati kao desno radikalne inicijative koje jadnim i nezaštićenim borcima NOR-a žele zlo.

  Nažalost, iza boračkih mirovina krije se gramzivost, pohlepa, uskrsnuća i beskonačnost sakrivana od očiju javnosti šutnjom vladajućih.

  >> MAXPORTAL – DVOJBE: Može li unuk naslijediti mirovinu djeda partizana?

  Kako je jedan dio traženih podataka od strane HZMO-a za borce NOR-a stigao prikazat ćemo jednu zanimljivu i vrlo intrigantnu noviju povijesnu činjenicu.

  Broj korisnika mirovina boraca NOR-a od 1994. do 2003. godine:

  Svakom hrvatskom građaninu bilo bi razumno i normalno da mirovine korisnika čiju su prava na temelju kojih ostvaruju svoj status već odavno istekla taj broj protekom godina morao sustavno padati i nestajati.

  Nažalost kako u Hrvatskoj za borce NOR-a ne vrijede ovozemaljski zakoni, a uskrsnuća novih korisnika, kad su u pitanju hrvatske kune, postaju svakodnevna pojava zanimljivo je pogledati kako i koliko 52. godine od završetka Drugog svjetskog rata njihov broj na teret Hrvatskog Državnog proračuna i Hrvatskog naroda raste u tisućama.

  Iz službeno objavljenih podataka otkrivamo:

  Od 1996. do 1997. godine broj boračkih mirovina povećan za 6.207 korisnika.
  Od 2000. do 2001. godine broj boračkih mirovina povećan za 5.766 korisnika

  Dok antifašist Habulin sprema čarobnu formulu kako bi opravdao uskrsnuće dvanaest tisuća novih boraca NOR-a 50 godina od završetka Drugog svjetskog rata, naša dužnost je hrvatskom narodu objaviti istinu i natjerati vlasti da pozabave ovom temom.

  Guido Hornik/djurok.com

 2. FRA NE 10/09/2018 at 09:45

  Svaka pretplata,licenca,dozvola ima datum isteka,kao i ugovor s telekom kompanijama,elektrom,vodovodom,pa tako sa “crkvom” i državom,ništa nije vječno osim duha ,a sve ovo je samo “povijest zajeba” nad čovjekom od strane drugog čovjeka,zbog ovog ili onog razloga,jer priče o utjecaju nekakvih nevidljivih sila(pod ovo nevidljivo spada i zakon ,pravo i još svašta), jesu samo prebacivanje odgovornosti na nekog ili nešto drugo da bi mogli raditi ono što ne bi trebali,sebi i drugima ! Ako je ključ zajeba ,a jest,vjerovanje i pristanak,zašto se onda nismo u stanju ostavit prevare i posvetit životu ?Pa naš život je u ovom kontekstu sudioništvo u toj istoj prevari,zarađivanje za druge i održavanje ovoga čega bi se navodno željeli riješiti (čak i kad radiš van korporacije,koristiš ono novca još, jer triba platit račune),a djeca su taoci roditelja koji iz uvjerenja,tradicije,automatizma ili ih jednostavno nije briga,nisu u stanju mijenjati sebe ,pa kako onda itko očekuje da loš input stvori dobar output,jer ipak, djeca su nastavak vlastitih roditelja !Navika je gadna beštija 🙂 a lipo je Isus reka sve samo nije elaborira stavke i članke pa se netko osjetio pozvan to protumačit laicima,molim lijepo 🙂 ben ti sriću ima bit da san posta pravi heretik 🙂

 3. an 09/09/2018 at 15:56

  “Na taj način imamo osnovu za eshatološko očekivanje Siona na zemlji Izraela gdje će kralj Svijeta zasjesti na privremeni tron u očekivanju (nikada se ne ostvarilo) navodnog istinskog kralja koji se vraća na svoj tron….”
  A zasto se oni tisucljecima godina trude to imitirati? Njihovi najveci mudraci…I da li zaista mislis da su oni glupi, pa tako nesto su smatrali da je moguce da uspiju uciniti?
  Uspjet ce im. Ali kratko.
  Nakon toga doci ce pravi kralj. Vjecno.
  Ali ekipa je sada uzurpirala termine. Ipak, imamo i pravo znacenje mogucnost proniknuti.
  “Molitva završava s prizivom Amen Ra, Skriveni….” To je tradicinalna rijec u krscanstvu, ne biblijska. Ona to ne govori. Upotrebljava se u smislu “Tako je”. Ni ja je bas ne volim koristiti.
  ” Arch je luk Sunca, smatra se Trezorom Neba, Anu-ov Plašt, zatvor za duše, znan i kao Solar Logos…” Arh (arhitektura…) se vjerojatno odnosi na nebeski svod na ravnoj zemlji. A Logos je rijec u krscanstvu, smisao rijeci, sistem znacenja pod Bogom. Logos oznacava Sina Bozjega: “U pocetku bijase Rijec i…Rijec tijelom postade…medu nama…”.Biblija
  “s dva stupa koja stoje na ulazu i …”
  Ovo je imitacija hrama u Jeruzalemu koji je napravljen po nacrtu Bozjem. ALI ovdje je sada jasno da katolicka crkva nije crkva, nego hram. Dok u krscanstvu je crkva ta koja oznacava mnostvo, a ljudsko tijelo hram. Tako je crkva u krscanstvu skup ljudi sa vjerom u Isusa Krista. U katolickoj (rimokatolickoj) crkva je samo prica, oni imaju hram, svecenike i laike. Nema crkve. Igraju se rijecima, manipuliraju smislom.
  “Stavljanjem potpisa mokrom tintom između dva stupa i ispod luka je vezanost živog bića sa Zakonom svećenika” davo pred Bogom ima ove dokumente protiv nas. Potpisnici dozvoljavaju da im oni “osiguravaju” zdravlje, dakle uzdaju se u njih, vjeruju njima. A mi znamo tko su i kakvi “oni”.
  “ZION-a…” Sion je brdo na kojem se dobilo ploce saveza, odnosnoMojsije dobio Bozji zakon. Oni imitiraju imenom to brdo i stavljaju time svoj zakon. To nema veze sa krscanstvom, jer Isus kaze da nas je otkupio od prokletstva zakona, odnosno da nas nitko ne sudi po njemu, ni sami sebe, jer Bog je veci i od savjesti nase. Ali da idemo za ljubavi, jer je Bog ljubav, da umremo krstenjem ropstvu, i da u ljubavi (kao slobodni) cinimo drugima djela ljubavi da svi skupa budemo spremni za nebesko kraljevstvo…
  ” bitno je da “Sveta Stolica” (Holly See) upravlja pomorskim, admiralističkim, trgovačkim zakonom mora i da provodi zakon svećenika kojim nas dobrovoljno (našim pristankom) obvezuje na ugovor u zamišljenom “moru trgovine…” Oni su ovakvim postavkama stvari, zapravo zaobisli prava kraljeva, donekle, onih koje je Bog do sada postavljao, ili poganski narodi sami. oni su s anjima imali dogovor, otvoreni dogovor. I zato su ti kraljevi vrlo drzali do misljenja naroda, isli u boj s anjima…Koliko su danasnji sa nama i koliko smo zadovoljnji njima, po tome je jasno koliko je ova igra Vatikana opaka.
  “. Moramo biti licenciran za rad u trgovini, jer je trgovina ilegalna. …” U Bibliji se skoro ne nalazi lijepa rijec za trgovce i povezuje ih se sa poganskim narodima tu djelatnost.
  “zvijezdu božicu ministrations (služba). Iz imena Istarra, Ishtar, Astara, Aster i Esther …”
  Astar znaci zvijezda u starim jezicima, i grckom jeziku sadasnjem, . Zato EU znak ima zvijezde , oni se klanjaju njoj – nebeskoj kraljici, kao i katolicka crkva.
  “kada mi “zakunemo na Bibliju”,…” Nema toga u Bibliji. Zabranjeno je to ciniti, kako jasno stoji u bibliji. Oni to koriste da prokletiziraju svjedoke koji ne lazu. Kaze Biblija “Nase da neka bude da, i ne – ne. Sto je vise od toga-od vraga je.” Oni se ovim rugaju rijeci Bozjoj i iskrenim svjedocima, a one lazne ni ne briga… Dakle, dovode ljude u vlast davla, preko zakletve, A ZA KOJU LJUDI SMATRAJU DA JE DOBRA I UTJECU JOJ SE ZA POTVRDU ISTINITOSTI njihovog svjedocanstva. A Biblija jasno kaze da DUH ISTINE svjedoci, i nema potrebe tu sto dodavati.

  • an 11/09/2018 at 14:02

   Ups…ispravak, sad sam tek vidjela…Zion predstavlja mjesto hrama i prvoga zavjeta Boga i njegovog naroda koji je bio baziran na zakonu i savezu.
   A sada:”: „Evo na Sionu postavljam ugaoni kamen, izabran, dragocjen; tko vjeruje u nj, sigurno neće biti postiđen” (Prva Petrova 2:6). Zion predstavlja drugi savez, u ljubavi, ne dakle na zakonu. Po vjeri, ne djelima. Ali ljubav cini djela pravednosti.
   Sorry, brzo sam pisala prvi komentar.

   • istina 12/09/2018 at 12:59

    zbilja se trudiš i nađem te i prije 2 god da si bila aktivna i kod …PARALELA…..2 vozača malo jača bili iza upravljača( u duetu vozili se po ovome belom svetu..Pajo i Jare humoristi)no ti kužiš di je cilj…….no tko će ti ići i provjeravati sve ispisano i povađeno pa se ne sekiraj…ajd meni a znam da to i mnoge druge muči…….daj svoje mišljenje na ove rječi….
    …..”Tako je bilo i kada su ubili Isusa. Nisu to napravili svecenici, nego su ga predali vlasti zemaljskoj.”
    na kontaktima “kao sa višom intel.” naravno sve pod ?………. ima za naići ovaj navod……….Ovo sa Isusom smo izveli samo jednom na zemlji.. i izbjegava se dati točan opis zbivanja jer da nismo još spremni znati te detalje…… i zašto se to uopće potencira…pregledao dosta dostupnog materijala i ni jedan mi ne djeluje kao istina…………i inače mi nekako ne drži vodu taj čin ubijanja višeg bića…pa zar bi oni i pošiljatelji dozvolili neki barbarski čin kako nam se predočava…tu ima puno “magle”kao i sveg dobrog za čovjeka je spriječeno kao i kod TESLE……

   • istina 12/09/2018 at 15:34

    i ovo bi tebi moglo sinuti što je to otkrio i zašto su ga ubili iako i meni nekako prepoznatljivo razlog zuji…
    https://youtu.be/R4HFckKa3SE
    Max Spiers
    Rođenje: 22. prosinca 1976.
    Preminuo: 16. srpnja 2016., Varšava, Poljska
    teoretičar zavjere

 4. an 09/09/2018 at 15:26

  “također poznat kao Zakon Crkve i Zakon države…”
  Simbol toga je dvoglavi orao.
  “onoga koji je namijenjen da sjedne na prijestolje svijeta kroz utjelovljenje pape.”
  Prvi protestanti su ga zvali antikristom. Ali zapravo on je predstavljao duh antikrista, jer Antikrist je jedan, i NSP je zato papa forsirao, jer ta pozicija pape je postavljena za tu osobu koja vlada NSP.
  ” ili Tri kraljevstva od Trostruke Krune” – kopiranje trojedinog krscanskog Boga.
  ““… božanski je zakon da najniže stvari dođu do najvišeg mjesta preko posrednika…” uzurpiranje znacenja koje ova izjava ima u krscanstvu. Naime, posrednik je samo jedan. “Nitko ne dolazi Ocu osim po meni.” Biblija, Isus Krist. Oni su dakle ukrali ovo znanje i postavili ga za svoju korist. odnosno, svrnuli vodu na svoj mlin. Time je jasno da katolicanstvo nije krscanska religija, zaobilazi i degradira Isusa Krista u sebi.

  “definiramo da je apsolutno neophodno spasenje da svako ljudsko biće podliježe rimskom Papi “- Ista stvar. “Ja sam put , istina i zivot.” Biblija, Isus. Drugoga puta nema za spasenje. Oni su ovo znanje ukrali. Ovdje pstaje jasno zasto je kod njih Biblija bila zabranjena knjiga za puk, tako je i danas. Tek protestanti je prevode na narodne jezike i stampaju. Za to vrijeme Vatikan ih progoni i pokrece ratove po Europi protiv njih.
  ” kod vojnih okupacija koje su stoljećima kasnije izvršavali kraljevi i vojnici koji su ih provodili po volji i dopuštenju – svećenika);” Tako je bilo i kada su ubili Isusa. Nisu to napravili svecenici, nego su ga predali vlasti zemaljskoj. Tako oni paze da sami ne okrvljavaju ruke, a vlasti se mijenjaju u odnosu koliko krvi imaju na rukama. Oni ih samo mijenjaju, kao ves masinu kada se pokvari. Inkvizicija, kada su sami uzeli vlast u ruke, jer se protest protiv crkve sve vise sirio i medu kraljevima, ta inkvizicija je i kostala crkvu svjetskog polozaja, u to vrijeme.
  ” što uključuje ostatak čovječanstva i svi će biti svedeni na trajnu služnost, tj. ropstvo]” – rimski mentalitet, jer papa je zapravo rimski car. On je nasljednik te pozicije.
  ” učinit će vam sve štetu i zlo koje možemo, kao što se čini vazalima koji ne slušaju svog gospodara ili koji ga ne želi prihvatiti ili tko se opire i prezirati ga; Dajemo na znanje da su smrti i štete što ćete ih primiti biti vaš vlastita krivica, a ne od njegove Visosti, niti naša, niti gospode koja dolaze s nama …” Tipican govor kralja koji ide u osvajanje zemlje, u ime boga. Dakle, papa je uzeo titulu kralja nad kraljevima, jer ovdje jasno kaze tko god se ne pokori, dakle i drugi kraljevi. Ta titula pripada Isusu Kristu. Dakle oni su posrednici izmedu boga i ljudi, samoprozvani. Odnosno posrednici KOJEGA boga. Biblijskog, nisu.
  “Od 16. stoljeća to je istaknuto kao dio grba Vatikana, obično s prekriženim ključevima s tvrdnjom o porijeklu autoriteta još od Svetog Petra.” Nemaju oni nikakve kljuceve Sv. Petra. Pavao je bio apostol nad poganima, koji su i Rimljani dakle, i nikakve kljuceve dok je postavio crkvu u Rimu, on im nije ostavio. Dapace, ostavio je rijec kao mjerilo crkve, a koju oni sasvim jasno i uporno gaze.
  ““Kralj svijeta”. – to je Kralj nad kraljevima, odnosno car. Krada Isusove titule. Zato kada trazimo krivca za NSP, to je tu. Na papinom polozaju.
  “Stoga je sva zemlja pretvorena u “krunsku zemlju”. Ovim su ukrali kompletnu zemljku iz ruke cobjeka, akoja mu je dana od Boga, i to kao pojedincu, direktno dakle. U raju je zmija prevarila covjeka i ovom kradom zapravo preko toga cina u raju, sada ostvarila kompletnu kradu zemlje, iz ruke covjeka.
  ” Druga kruna je stvorena u 1481 s papinskom bulom Aeterni Regis što znači “Vječna kruna” ….. tri testamentna trusta učinkovito preuzimaju kontrolu nad zemljom, čovjekovim tijelom i dušama svijeta i samo ljudima daju akt o osnvanju trusta (rodni list), …” Onda 1537. treca kruna…
  Dakle, pogledajmo godine ovih desavanja, sve je to pred protestantske ratove. Kada je zmija pokazala glavu, odnosno ovdje je pokusala uspostaviti NSP, odmah se odvojio dio koji je to prepoznao sa svom opasnosti toga, i odvojio se po cijenu ratova. U to vrijeme je Martin Luther napokon jasno shvatio i izjavio:Sad mi je savjest puno mirnija jer znam da je papa antikrist i da sjedi na Sotoninom prijestolju– Martin Luther
  “Kruna je izgubljena 1815. zbog namjernog bankrota Engleske i dodijeljena je Temple Bar-u, koji postao poznat kao Crown Bar, ili jednostavno Crown [to je učinjeno kroz progresivne događaje tijekom tri stotine godina, ne samo kao jedan događaj u određenoj godini].”
  Cilj je bio zaobici ostavstinu kralja koji je odvojio Englesku crkvu od Vatikana. pokusavali su sa njegovom kceri vratiti crkvu, ali je narod u Engleskoj bio protestantski nastojen prema Vatikanu,zato su na kraju napravili elitnu Krunu, kojoj i kraljica (kraljevsko nasljede Englesko, a kraljica je vrh anglikanske crkve sto je nasljede toga prvoga kralja koji se odvojio od Vatikana) se klanja. Tako je vuk sit a ovce na broju. Sada isto rade sa svom protestantskom svjetskom crlkvom, odnosno sa svim sektama njihovim.
  ” Ključ za razumijevanje gornjeg sadržaja je da obred krštenja odgovara potapanju živih bića pod vodu (pod More) da bi se biće smjestilo u dug i pokoravanje…” Ovo je imitiranje krscanskog krstenja, koji je cin OTKUPLJENJA DUGOVA/ UGOVORA. Dakle, covjek koji je potopljen/krsten , je umro dugovima u svijetu i Isusovom zrtvom je sve to podmireno. Isus je uzeo prokletstvo njegovo (na kriz), a dao mu slobodu od tereta i zaduzbe grijeha. Jer tko cini grijeh, ulazi u mracno kraljevstvo i mracni gospodar raspolaze pravom na njega, sve do otkupljenja. Dakle krstenje kod RK crkve je obrnutog znacenja. Zato oni krste djecu, a Biblija, i protestantsko ucenje, to ne smatra krscanskom praksom.
  ” cijeli svjetski sustav temelji na funkciji “tri promašena udarca i vi ste van”, krštenje slijedi pričest i potvrda, kako bi se potvrdio izbor bića…” Rijec je o utabavanju puta da ta jedinka sa tri potvrde ude u odraslo doba, i onda ne negira svoj odabir, jer samo kao odrasla osoba moze dati punovrijedecu konacnu potvrdu.
  “Godine 1666. započinje rekonstrukcija grada Londona nakon Velike Vatre 1665…”
  Simbolicno dakle, Feniks, kaos, vatra, 666.
  ” Postoji samo jedna korporacija na planeti; svaka druga korporacija je podružnica kao dioničko društvo, zbog čega su ukorporirani u glavnu korporaciju…….. Unutar Grada (City) je Ured uprave (Office of the Exchequer), koja je u stvari riznica (Arch Treasure) Svetog Rimskog Carstva. ”
  Samo ovo naglasavam, sve je jasno…Danas, kada se papa pravi da on bas i nije bio za NSP, sa forom dakle “drzte lopova”,…Kako bi mogao biti protiv NSP…vjekovne teznje RK “crkve”?

Odgovori

Naziv *
E-pošta *
Web stranica

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.