Pregled svjetskog sistema ropstva i odvojenosti od života – 1.dio “Priroda ropstva”

dollar__they_live____we_sleep__by_kyoshihidestencils-d4nhgi2Uvod i pregled

Ova je prezentacija predstavljena kao kratak, ali sveobuhvatan pregled povijesti i pravne strukture, način na koji smo postali sporazumni/ugovorni (indeture) dužnički robovi svjetskog sustava. Također će integrirati šire koncepte ezoterične i višedimenzionalne prirode koja potiče svjetski sustav, nepoznat većini, budući da slijedi ezoteričku praksu „Skriveno ispred nosa“ (u vidokrugu). Riječ indenture znači priložiti nešto od vrijednosti ugovoru kojim priložena vrijednost postaje jamčevina (jamac) za obavljanje ugovora. Svi smo čuli pojam “sporazumni/ugovorni“ sluga. To se odnosi na muškarca ili ženu koja dobrovoljno pridaje svoj rad i život (vrijednost) ugovoru da služi neko vrijeme u zamjenu za neki oblik razmjene kao recipročna vrijednost. Ugovor stvara trust. Život i rad su početno tijelo/imovina (vlasništvo) trusta, a stranka koja daje neposrednu vrijednost u zamjenu za budući rad je povjerenik/upravitelj i drži vrijednost unutar trusta za imenovanog ili potencijalnog budućeg korisnika. Primjer je kada je čovjek želio doći u Ameriku u 1700.-1800. (u to vrijeme to su mogli samo muškarci) i pristao bi da bude ugovorni/sporazumni sluga kako bi platio svoje putovanje u novi svijet, jer nije imao novaca za plaćanje putovanja. Umjesto toga, razmijenio je vrijednost svog budućeg rada za vrijednost putovanja na brodu.

Ugovor ovog dogovora stvara trust kojeg je osnovao davatelj pogodbe. Čovjek je davatelj prava i svoj budući rad stavlja u trust kao početnu vrijednost i imovinu koju treba držati u trustu. Ovo stvara indenturu (ugovor/sporazum). Interes (budući rad) koji se tako drži može se prodati kao sredstvo da se kapetan broda naplati po isporuci čovjeka na američku obalu, a taj krajnji korisnik (user) je uživatelj prava (benificary). Vlasnik plantaže ili drugi principal kupuje ugovor, kapetan se naplaćuje, a novi vlasnik sada ima zaposlenog slugu koji će raditi za njega sve dok se uvjeti aranžmana ne ispune. Ako se ta ukupna isplata produljuje duže od ugovora koji zahtijeva dodatne troškove poput održavanja, iznajmljivanja, hrane ili bilo čega drugog, ti se uvjeti mogu produžiti, pa čak i neograničeno, kao što je sažeto u tekstovima pjesme “Šesnaest tona” i redak “dugujem dušu trgovačkoj tvrtki”1. Priča koju će te čitati nadalje je o tome kako su Duše kompletne svjetske populacije vezane, jamčene i prodane trgovačkoj tvrtki i što je ta trgovačka tvrtka i tko je njen vlasnik.

Trust davatelja (grantor) je u suštini indentura koja vezuje vrijednost inicijalnog temeljnog kapitala (grant) u tijelo trusta (corpus), a sada je pravni naslov i kontrola trusta povjerena povjereniku i temeljna vrijednost pripada uživatelju prava. U primjeru slučaja kada je vlasnik broda povjerenik uživatelj prava i interesa budućeg rada, koji se pak može prodati ili razmjenjivati unaprijed nekome ili nekoj grupi s druge strane prelaska u Ameriku da preuzme kontrolu nad tijelom trusta (indenture – budući rad muškarca) i time postaje uživatelj prava. Ta osoba ili grupa je, zapravo, uživatelj prava i kada se povjerenik (upravitelj, titula vlasništva) i uživatelj prava stječu (vezuju) u istoj osobi, trust se sruši zbog spajanja naslova. Sada vlasnik plantaže ima punu titulu (upravljačka prava) nad budućim radu ugovornog sluge. Na taj način, kada čovjek koji želi da prijevoz u Ameriku ulazi u ovaj sporazum, njegov budući rad je hipotekiran2 kroz unovčavanje3. Ugovor o trustu postaje prijenosni instrument4 koji se može prebaciti, prodavati ili prodati drugoj stranci po dolasku u Ameriku. To je osnova za vezan odnos s indenture-ma da se gotovo svi ljudi drže pod njihovom vladom i središnjom bankom u mreži korporacija širom svijeta pretvorenih u nacije. Takav odnos je dobrovoljan, a ipak se ne može razbiti sve dok se ne podmire i ispune sve obveze vezane uz trust. U tome je kvaka! Založena vrijednost postoji u budućnosti, ali veza se uspostavlja u sadašnjosti, a ako se buduće namirenje nikada ne ostvari, veza/ropstvo traje od rođenja do smrti.

Funkcija stvaranja bilo kakvog trusta stvara podijeljeni naslov, budući da postoje dva naslova u trustu (legalni naslov koji imenuje upravitelj(a) i pravedan naslov posjednika svojine kojeg drži držao uživatelj ili uživatelji prava/korisnik). Ova točka podijeljenih titula trusta važna je za razumijevanje, jer kad govorimo o našem trenutnom statusu i pridruženosti sustavu javnog duga govorimo o trustu povjerenika (legalni naslov) i indentiranju budućih vrijednosti. Dodatna točka unutar definicije i funkcije indenture je u tome što stvara oblik “vezivanja vrijednosti”, a obveznica znači osiguranu kamatu u toj (imovini ili vrijednosti) koja je povezana s dugom ili obvezom. Kada govorimo o “osiguranom interesu”, uključujemo i kontekst jamca duga, koji se navodi kao “osiguran jamac”. Takav trust stvoren je za gotovo svako ljudsko biće na ovom svijetu, a ta je funkcija čvrsto povezana s standardiziranim procesom koji susreće i izriče dobrodošlicu svakom novorođenčetu bilo gdje na planeti. Osnovna žarišna točka za takvo stvaranje vezanog jamstva proizlazi iz majke, što je za nju potpuno nepoznato i koja je dužna slijediti uski put koji joj pruža sistem, dok njeguje i uživa u svojem novorođenom sinu ili kćeri. Da bismo bili slobodni od tog ropstva moramo srušiti “trust povjerenika” koje je stvorila naša majka jer je ona izvorni davatelj prava. Ove točke bit će ključne komponente naših rasprava u ovom dokumentu.

Na upisu živog rođenja, funkcija majke ustanovljava registraciju5 u kojoj je ona okarakterizirana kao “informator”6, što doslovno znači da svoju novorođenčad stavlja u “oblik”, formu. Kako novorođenče raste u odrasloj dobi, ona će od sada morati davati podatke u bezbroj oblika u javnoj domeni kako bi dobili sve što je potrebno i potrebito za život. Stvoreni trust dijeli naslov i dodaje bebu trustu kao sporazumni/ugovorni sluga, uz hipoteku rezultata svakog budućeg rada, vrijednosti i bogatstva protiv budućeg djelovanja ugovornog sluge. To stvara javnu osobu (građanina), a sve radnje koje poduzimamo u javnosti (kao građanin), strukturirane su kako bi se javna osoba zadržala kao “dužnički objekt”. Svaka instanca stvaranja dokumenta s imenom osobe koja je na njemu postaje prenosivim financijskim instrumentom, a svi takvi poslovi koji se mogu prevesti u IME I PREZIME osobe7 obavljaju se kao unovčeni dug (razlog zbog kojeg pišemo velikim slovima te dvije riječi je vrlo specifičan i raspravit će se dalje u tekstu). Naša buduća vrijednost unovčena je putem javne osobe, poznate u pravu (i definirana u Glavi 26. Kodeksa Sjedinjenih Američkih Država8) kao OSOBA9, IME i PREZIME na koje su stvoreni svi javni komercijalni papiri i prenosivi financijski instrumenti, unovčeni kao dug, a zatim pušteni u opticaj kao valuta. Nakon što se stvori izvorna OSOBA s IMENOM I PREZIMENOM, svaka instanca izdavanja bilo kakvog dokumenta (medicinska dokumentacija za svaki izvršeni medicinski zahvat ili radnju, računi za komunalije, porezni zapisi, sudski nalozi, prometne kazne, ugovori o najmu, hipoteke i td.) smatraju se javnim komercijalnim papirima (valuta) koja cirkulira kroz sustav poput struje rijeke ili prolaze kroz riječnu obalu (banks). Oni se također smatraju i djeluju kao obveznice, a veza je dokaz o dugu i privatnom odnosu trusta.

Ta “persona” pisano veliki slovima je ime United States PERSON (ili ekvivalent u drugim nacionalnim korporacijama, državama), stvorena kao franšiza10 bankrotiranih UNITED STATES. UNITED STATES je korporacija koja je formirana kao vladina služba nakon građanskog rata između 1866. i 1878. godine. Vladina korporacija nije zakonita vlada, ona je autonomna korporacija koja djeluje u trgovačkom prometu, a ne u zakonu (vidi Clearfieldovu doktrinu11). Entitet koji je osnovan i nazvan Sjedinjene Države, a kasnije i UNITED STATES bilo je autonomno/gradsko područje Georgetown i District of Colombia. Stavljen je pod stečaj 9. ožujka 1933. godine (vidi raspravu u nastavku za Objave 2039. i 2040.), a nakon toga i do danas kontrolira se kao strana vojna okupacijska snaga prema međunarodnim pravilima stečaja, zakona o admiralitetu, pravilima okupacije, ugovora i globalne monetarne politike. Okupirana država bila je izvorna organska “Sjedinjene Američke Države” osnovana kao “trajna unija” od članica Konfederacije12 (također razmatrano u nastavku). To je, naravno, složena struktura izvan opsega ovog rada da bi se u potpunosti opisala, ali je razumijevanje konteksta neophodno ako želimo danas razumjeti naš svjetski sustav i kako smo u ropstvu kao trajni robovi duga. Jednako je važno s tim razumijevanjem kako se učinkovito ukloniti iz ovog statusa “Povezanog jamstva bankrotirane franšize”. Da bismo razumjeli sve ovo, moramo nastaviti s jasnim definicijama riječi i fraza koje koristimo, kao što su dužnički servis, franšiza, vezano jamstvo, komercijalni papir, prenosivi financijski instrumenti, jedinstveni trgovački kod (UCC), monetizirani dug i drugi, a svi su definirani i ovdje se objašnjavaju.

Osim toga, potrebno je znati neke od potpunih izobličenja koje se odnose na osnivanje zemlje poznate kao The Sjedinjene Američke Države, Sjedinjene Američke Države, Sjedinjene Države i druge varijante. Dovoljno je reći, oni nisu ista stvar, o čemu ćemo raspravljati. Sve u svemu, bitno je razumijevanje definicija, pravnih pojmova, etimologije korijena riječi i drugih metodologija, “mamaca i udica” taktika razrađivanih stoljećima kako bi se postigla zbunjenost, skrivanje i kognitivna disonanca, da bismo razumjeli prirodu našeg stanja u ovoj stvarnosti i kako pronaći put do slobode kroz oslobođenje od ropstva. Ovaj dokument će pružiti okvir i pojedinosti o tome kako se tada može započeti istraživanje, razvoj znanja i praktična sredstva za pravo rješenje za postizanje takve slobode.

Što je u IME I PREZIME (IME)?

Za početak, što je “instrument dužnika/dužnički institut”? To znači da je to entitet koji se koristi za institucionalizaciju izdavanja nekog oblika papirnatog instrumenta koji je u stvari dug, a koji tada postaje valuta za promet u komercijalnom sustavu koji se najviše odnosi na “novac”. Taj sustav kontrolira nešto znano kao Jedinstveni trgovački kodeks (UCC), moderni sustav trgovačkih pravila koji je zapravo bio stvoren u rimsko doba prije dvije tisuće godina i razvio se kroz srednjovjekovno razdoblje kao Trgovački zakon13, poznat i kao Lex Mercatoria14. Oba ova pojma i funkcija trgovačkog zakona odražavaju se kroz Rimsko doba i Rimski građanski zakon, koji je samo produžetak »Zakona mora«, tj. Pomorskog prava.

UCC je konačni, suvremeni derivat tih tisućljetnih starih oblika prava koji se odnose na trgovačke brodove, plovila u trgovini, osiguranje i vezivanje tereta koji se nalaze u trupu takvih brodova. Ukratko, suvremeni UCC sustav definira odnose između dužnika i osiguranih stranaka i suptilnije uspostavlja čvršće veze za osiguranje i osiguranje kolaterala ili tereta. Svi javno izdani dokumenti kao što su porezni, komunalni i uslužni računi, sudski nalozi, prometne kazne, medicinska dokumentacija i ostali, su oblici komercijalnog papira na kojima je IME, na tim dokumentima prikazan kao dužnik, a stranka kojoj se račun plaća je osigurana stranka. Budući da su sve izdane temeljem UCC oni se nazivaju komercijalnim papirima. Kada komercijalni papir ima dva potpisa na njemu, on se smatra financijskim instrumentima koji su prenosivi, odnosno o njima se može pregovarati i prenijeti od jedne stranke na drugu, (negotiable istruments), a to je ono što je učinjeno sa Federalnim bilješkama (Federal Reserve Notes, FRN) koje nazivamo dolarima (primijetite dva potpisa na svakom FRN-u, tajnik riznice koji je osigurana stranka koja predstavlja vjerovnika – Međunarodni monetarni fond – i blagajnik Sjedinjenih Država koji je dužnik koji predstavlja sve založene kolaterale (zaloge, garancije) nacije, uključujući ljude i njihov rad).

U toj vezi, stavka, osoba ili predmet koji je priložen ostaje osigurani kolateral, ali kako se svaki instrument koji se može prenijeti od jedne stranke na drugu, stranka koja trenutno drži instrument poznata je kao Nositelj u roku dospijeća.15 To se ne razlikuje od onog kad se čovjek na europskoj obali nalazio u vezanom sporazumu/ugovoru (bonded indenture) spomenuto u uvodnoj riječi, a nakon dolaska na obalu Amerike, vlasnik broda prodao je interes u sporazumni/ugovorni trust svog budućeg rada vlasniku plantaže koji nakon toga može iskoristiti rad pod hipotekom i time u pravom trenutku postati vlasnik te indenturirane (buduće) vrijednosti. Dakle, svaki je američki državljanin određen kao OSOBA putem franšize s IMENOM i PREZIMENOM. Sve OSOBE su skupno povezane kao kolateral prema dugu izdanom kao komercijalni papir, prenosivi instrumenti i unovčeni dugovi (Federal Reserve Notes) u IME I PREZIME franšize. Isto vrijedi i za svaki narod (naciju) u svijetu koji ima središnju banku kao Bank of Issue (banku koja ima ekskluzivnu moć izdavanja novca). Stoga, kada se rodimo i uspostavimo izvorni indentur TRUST (trust buduće vrijednosti), OSOBA kao IME i PREZIME postaje primarna veza kojom smo vezani za trajni dug od rođenja do smrti. Naš status, zahvaljujući tom spoju, je vezana jamčevina za bankrotiranu franšizu, ugovorni sluga s vlastitim dobrovoljnim radom.

Zvuči komplicirano, ali zapravo je vrlo jednostavno i nešto što radimo svaki dan, cijeli dan. Svaki put kad se izdaje bilo koji papir ispisan sa svim velikim slovima (ili početnim velikim slovom koja je samo varijacija istog lingvističkog trika), kao i imenovana obvezna stranka, koristimo kapacitet/sposobnost tog subjekta za stvaranje unovčenog duga s IMENOM i PREZIMENOM kao dužnikom. To znači da OSOBA (IME i PREZIME, franšiza) ima dužnički kapacitet/sposobnost. I dalje zvuči komplicirano, zar ne? To će postati jasnije kako budete išli dalje kroz ovu prezentaciju. Ali treba naglasiti, da bi zaista usvojili ovaj materijal potrebno je vrijeme, marljivost i predanost, otpuštanja starih sustava vjerovanja i programiranih ograničenja unutar naše vlastite stvarnosti. Ovo će se dalje raspravljati u nastavku, no važno je napomenuti da je to slučaj, a sve reakcije koje se odnose na ove informacije (bez obzira jesu li bijes, otpornost, reakcija, nevjerica, kognitivna disonanca i druge njihove varijacije) ukazuju na napad na programirane strukture unutar nas.

Zatim postavljamo pitanje: Što je “unovčeni dug”? Unovčeni dug16 nastaje kada državna riznica Sjedinjenih Država preuzme ukupni zbroj svojih kolateraliziranih franšiza i korporativnih podružnica i izdaje obveznice prema hipotetekarnoj vrijednosti budućeg radnog potencijala (rad, usluge, proizvodnja itd.) tako ugovornog/sporazumno vezanog stanovništva. Tada prodaje obveznice Federalnoj rezervi, koje zauzvrat izdaju Federalni pričuvni zapisi (“FRN”) koji je u opticaju kao novac. To je funkcija unovčavanja duga i pretvaranja u novac. (*To rade i obične banke kroz izdavanje kredita.)

Sve što je izdano u IME i PREZIME dužnika (u daljnjem tekstu: “IME”), kao što su komunalni računi, prometne kazne, sudski sporovi i presude, porezni zapisi i medicinska dokumentacija zapravo su oblici duga koji će postati dio hipoteke, odnosno vrijednosti koja je unovčena tako da oni stvaraju valutu kao “novac”. Ti oblici duga su obveznice, a sve su obveznice dokaz dugovanja i ropstva. U obveznom dugu mora postojati dužnik, kao i subjekt, pojedinac ili institucija koja pruža jamstvo ili jamstvo da će dug biti isplaćen, poznat kao jamčevina. Dakle, mi smo vezana jamstva (bonded security).

Kao živa bića zapravo smo jamčevina za sav unovčeni dug izdan u IME koji se čini našim stvarnim imenom, no zapravo je to jezični trik koji pretvara normalno ime u franšizu višeg entiteta. Taj viši entitet je bankrotirana UNITED STATES (ili bilo koja druga država na svijetu, uključujući i RH), stoga je IME (koje je napisano kao naše ime, ali zapravo nije isto) je bankrotirana franšiza i mi smo jamac za sav dug, vidljiv i nevidljiv, koji je priložen tom IME-nu. Ta IME-na nazivaju se koncesijama/franšizama, jer su sredstva pomoću kojih možemo koristiti ovaj sustav i sudjelovati u trgovini tako da možemo jesti i putovati, kupovati robu i platiti stanarinu, imati račun u banci. Franšiza se također smatra “komercijalnim plovilom”, što je vidljivo, ako pregledavamo nešto što se naziva Vladin stilski priručnik (koji se izdaje svakih deset godina od strane američke vladine službe za tiskanje), gdje se definira da je bilo koje IME napisano velikim slovima ustvari brod Sjedinjenih Država ( USS JOHN HENRY DOE).

No, još podmuklije, je da su za svaki izdani javni instrument zapravo priključene skrivene obveznice na instrument koji se nikada ne vidi u javnosti. Primjerice, kada se otvori sudski slučaj na IME bilo kao tužitelj ili optuženik (u građanskim predmetima) ili optuženi (u kaznenim predmetima), izdaju se brojne obveznice koje ostaju i nakon što se sudski postupak riješi. U kaznenim predmetima, ako je optužena osoba osuđena, izdana je “obveznica kaznena svota” (penal sum bond) za podmirenje jamčevine dok je on u zatvoru. Ove veze mogu trajati i do trideset godina i njome se može trgovati dugo nakon zatvorske kazne ili uvjetnog otpusta, ili čak i nakon smrti.

Povezana jamčevina franšize je najčišći oblik ropstva. Kako znamo da je IME franšiza? Najlakši i najočitiji način da znamo je da uzmemo u obzir da se porezno tijelo za pojedince u Kaliforniji zove porezni odbor za franšizu, što znači da je porez na dohodak u državi Kalifornija stvarno porez na franšizu. Razlika u našem slučaju je da ne postoji određeno vrijeme za podmirenje duga i sve dok postoje otvoreni računi i obveznice vezane za IME za koje smo se dobrovoljni jamci, ostajemo u vezani i ropstvu.

Što je još važnije, ono što vidimo u javnosti u pogledu duga, novca i valute samo je vrh ledenog brijega. Još više podmuklo je i činjenica da za svaku jedinicu unovčenog duga kao “jedan dolar” može biti izdato čak deset do sto puta skrivene obveznice pričvršćene za svaki komercijalni instrument izdan na IME. Takve stvari kao što su vozačke dozvole, vjenčani listovi, osnivanje trusta, hipoteke, potvrde o rođenju i svaki oblik registracije imaju ove oblike skrivenih obveznica koje se umnogostručuju, trguju, povećavaju zrcaljenjem u stvaranju izvedenih instrumenata i još mnogo toga.

Ključ našeg statusa je da je dobrovoljno, bez obzira na to znamo li to ili ne, a čitav svjetski sustav konstruiran je tako da daje iluziju izbora, jer su sve pojedinosti skrivene u vidokrugu svih ugovora, sporazuma, usluga, računa i angažmana drugih oblike u koje ulazimo svaki dan našeg života. To je vječno ropstvo, iluzija slobode, od kolijevke do groba. Pretvorba pravog naziva na engleskom jeziku u sasvim drugačiju cjelinu kao što je IME poznata i izvedena od nečega nazvanog Justinian Deception. 17 18

Definicija povijesti

Povijest je zapis progresivne priče koja se poduzima za uspostavljanje globaliziranog sustava “zakona” ili vladavine prava, kako bi se iz toga izveo sustav zvan “novac” sa jedinstvenom svrhom uspostavljanja umjetne stvarnosti sa konstruiranim vlasništvom nad ljudima i resursima svijeta, tako da će ljudi, ovako posjedovani i kontrolirani biti upravljani i usmjeravani u svrhu iskorištavanja svjetskih resursa za izgradnju globalnog zatvora u kojem su ljudi održavani u trajnom sustavu “uzgoja i žetve”, a zajedno s drugim sustavom zvanim religija, koja je stvorena kako bi se usavršili i praktično primijenili sustavi vjerovanja, kako bi ljudi bili dobrovoljno vezani na sustav stvarnosti i time prihvatili cjelokupnu konstrukciju kao opravdanje za njihovo postojanje postavljeno u svoj vlastiti samo-stvoreni robovlasnički sistem s malo otpora, pobune ili prigovora.

Pročitajte opis povijesti u cijelosti pa pročitajte dio naglaska podebljano/podcrtano kao jednu rečenicu.

Ukratko, u ispunjavanju gore navedene definicije, svjetska povijest je priča o tome kako su svi ljudi na svijetu smješteni u ropstvo, koje je uspostavljeno kao pojedinačni ugovorni/sporazumni trust koji povezuje njihov budući rad kako bi poduprli trajni sustav monetiziranog duga. Da bismo razumjeli kako to funkcionira u svjetskom sustavu, prvo moramo postaviti temelje razumijevanjem nekih osnova o primarnim sustavima zakona i novca.

Većina ljudi na svijetu ima malo, ako i ikakvog pojma o tome što su ti sustavi, i kako su bili dizajnirani kao “Kod Matrixa” tijekom tisućljetnog procesa povijesti koji vodi do današnjeg svjetskog sustava. Zakon i novac su strane istog novčića poznatog kao Povijest. Danas je kodirani pravni sustav hibridni sustav koji proizlazi iz drevnih pravnih izvora. To podrijetlo uključuje dva primarna područja fokusiranja poznata kao Zakon i Pravičnost (pravda, pravo), ali su također isprepleteni s mnogim drugim zakonima i pravnim sustavima (Civilni, Pomorski, Admiralitet, Trgovački, pa čak i Kraljevstvo i Crkveno). Zakon se odnosi na sporazume, ugovore i rješavanje sporova, naknadu za ozljede i kazne za kaznena djela. Pravičnost se usredotočuje na pitanja koja se odnose na pravedne interese u trustovima i nekretninama. Ona također uključuje proširena pitanja u zakonu koja su imala veze s relativnim pravičnim interesima iz ugovornog sporazuma. Kada ugovor uključuje pravednu i pravičnu naknadu, stranke ugovora dobivaju fer i pravičnu naknadu za svoje interese tijekom ugovornog dogovora ili na neki drugi način. Bez fer i pravičnog razmatranja, ne postoji valjan ugovor. Valjan ugovor je onaj koji se temelji na istinskoj pravednosti i uravnoteženom obziru za sve strane.

1Johnny Cash sings Sixteen Tons: https://www.youtube.com/watch?v=tfp2O9ADwGk

5 Svaki čin registracije prenosi titulu Crown Corporaciji of City of London kao nositelja planetarnog registra koji je a priori u vlasništvu Ureda ministra financija i vrhovnog rizničara Svetog Rimskog carstva. Jednom na registru svaki uložak može biti banked i unovčen pomoću i kroz globalni monetarni sustav. To je sve za Kraljevski registar, gdje je “regis” izveden od “kraljevski” (od Krune).

6 To je učinjeno i vidljivo je u registraciji i rodnim certifikatima u prošlosti, dok je danas ta funkcija mnogo skrivenija, a otac se koristi kao informator u nekim drugim zemljama za razliku od Sjedinjenih Država.

10 Specijalna privilegija činiti određene stvari prenešena sa države na individuu, vidi: https://legaldictionary.thefreedictionary.com/franchise