Odjava motornog vozila – prijava auta

Primjetio sam da jako mnogo ljudi zanimaju informacije o ljudima koji sudjeluju u prometu sa svojim autima na kojima imaju svoje tablice, te ih jako zanima kako bi se mogili zaštititi da i oni sami mogu na takav način putovati autom. Iako ja sam vozim registrirano auto, znam troje ljudi koji imaju svoje table i njihov učinak je varljiv jer neki od njih imaju konstantnih problema. Stoga sam odlučio napisati šprancu iz svoje razumijevanja sistema koja bi možda donosila najmanje problema onima koji svojom voljom odluče primijeniti ovu metodu.

Možda se pitate kakvu težinu ima špranca čovjeka koji i sam ne koristi takvu metodu, ali vam na to pitanje ne mogu odgovoriti, već procjenite sami.

Objašnjavati ću po koracima koje je potrebno napraviti, a u zagradama ću objasniti razloge tih koraka.

 1. Odjavite motorno vozilo, vratite pločice i prometnu dozvolu u za to nadležnu policijsku postaju. (ovim postupkom motorno vozilo izlazi iz sistema jer više nema svoju osobnu kartu, i budući da nije u sistemu ne može se voziti po cesti)
 2. Sklopite kupoprodajni ugovor između VLASNIKA MOTORNOG VOZILA, (GRAĐANINA KOJI IMA OIB) I živog čovjeka koji od tog trenutka drži sva prava, ali sada na auto jer to izlaskom iz sistema više nije motorno vozilo. (Kako bi mogao izgledati taj ugovor pročitajte na dnu, a ovim korakom i FIZIČKA OSOBA gubi ikakvu vezu i odgovornost za bilo što vezano za ovo auto. Sada su i gospodar auta i auto izvan sistema)
 3. Obavijestite nadležnu policijsku postaju ili MUP ili oboje o ovom novonastalom stanju stvari tj. o novo nastaloj pravnoj činjenici (kako izgleda ta obavijest vidite na dnu. Istekom roka za odovor na obavijest, ukoliko niste dobili nikakav odgovor od onih kojima ste uputili obavijset smatra se da je nova pravna činjanica postala pravno važeća i ponomoćna te se mora uzeti u obzir kod bilo kakvog pravnog spora ili procesa). (Obavijest priložite u najmanje dva primjerka na pisarnicu kako bi dobili štambilj sa datumom kojim obavješteni potvrđuje da je zaprimio obavijest).
 4. Nakon isteka prekluzivnog roka, slobodno sjednite u svoj auto i kao živ čovjek krenite putovati javnim prometnicama. Budući da velika većina policajaca neće razumjeti što im vi govorite na cesti kad i ako vas zaustave bilo bi dobro da napišete jednu obavijest o činjeničnom stanju koju ćete im uručiti na licu mjesta. (kako bi mogla izgledati ta obavijest vidite na dnu).

UGOVOR O KUPOPRODAJI MOTORNOG VOZILA

„Ovim ugovorom fizička osoba IME I PREZIME, OIB, prodaje auto i sva pripadajuća prava koja uz njega idu živom čovjeku poznatom po nazivu: ime i prezime, kojem se možete pismeno obratiti preko adrese; grad, ulica, broj.

Kupac prodaje neregistrirano vozilo, odjavljenih prometnih oznaka čime se smatra da bilo koja treća stranka koja smatra da ima određena prava u ovom pravnom poslu ista gubi ovim ugovorom. Bilo kakav spor između treće strane ide na teret FIZIČKE OSOBE, što ni po čemu ne umanjuju sva prava kupca na kupljeni auto.

Kupac, živ čovjek kupuje auto marke___________, broja karoserije:____________________ boje:____________ proizveden u ______________ godine___________

Ugovor na snagu stupa odmah.

Cijena auta je poslovna tajna koju znaju samo kupac i prodavač i ne tiče se nijedne druge osobe, jer ne postoji treća stranka u ovom postupku.

Potpisom ovog ugovora, smatra se da je kupac primi usmeno dogovoreno obeštećenje te da se odriče svih prava na predmet prodaje u korist kupca.“

(Tehnikalije: Ukoliko vam javni bilježnik odbije zabilježiti ovaj ugovor, što je vrlo vjerovatno, nađite tri svjedoka živa čovjeka da ga potpišu, u barem tri primjerka, što je pravno valjano. Ukoliko vam je glupo da sami sa sobom potpisivate ugovore, znajte da se to često događa u firmama gdje je gazda i direktor isti čovjek ali u dva različita kapaciteta. Čovjek potpisuje ugovor sa palcom, ili na neki sličan ezoteričan način, kapi krvlju, dok se fizička osoba potpisuje potpisom. U ugovoru izbjegavajte koristiti pravne termine kao vlasnik, osobni automobil, motorno vozilo, ime i prezime i sl.)

OBAVIJEST POLICIJSKOJ POSTAJI I MUP-u

Živ čovjek 

Osoba

 

PREDMET: OBAVIJEST O NOVO PRAVNO-ĆINJENIČNOM STANJU VEZANO ZA AUTOMOBIL ČIJE GOSPODAR JE ŽIVI ČOVJEK

Poštovani!

Ova obavijest tiče se mene živog čovjeka poznatog po nazivom: ime i prezime, te moje svojine u ovom slučaju auto marke_____________, boje_____________, broja karoserije___________________, proizveden u ___________________, __________god. Ja kao gospodar tog auta unosim novo pravno – činjenično stanje u ovu stvarnost što potvrđujem i kupoprodajnim ugovorom koji je u prilogu ove obavijesti.

Obaviještavam vas da dotični auto koji služi za putovanje javnim cestama od danas nosi novu oznaku ___________________ i obaviještavam vas da ste slobodni upisati ovu oznaku u svoj registar u slučaju bilo kakve zlouporabe, otuđenja ili nedaj bože nesreće na cesti u kojoj bi ovaj auto mogao eventualno sudjelovati. Upisom oznake nositelj upisnika ne ostvaruje nikakva prava na auto ili na njegovog gospodara u nijednom smislu.

Nadalje, obavještavam vas da ću auto razumno i odgovorno koristiti u javnom prometu, na javnim cestama prilikom putovanja, te da ću poštovati sve propise i prometne znakove ukoliko je to u datom trenutku moguće, a što ću ja procijeniti zdravim razumom.

Obvezujem se nadoknaditi svaku štetu nastalu drugom autu i njegovu gospodaru koja je nastala mojim neoprezom, a prema procjeni ovlaštenog procjenitelja.

Zaprimanjem ovo obavijesti smatra se da su svi agenti ove pravne osobe obavješteni o postojanju ove obavijesti jer je prema drevnim trgovačkim doktrinama obavijest principalu je i obavijest agentu, također i obratno.

Tumaćenje ovog dokumenta i možebiti nekakvih nedorečenosti ili nejasnoća koje iz njega proizlaze moguće je jedino meni, jer sam ja njegov tvorac, a samim time i jedini poznajem njegovu istinsku namjeru. Tumačenje bilo kojeg drugog čovjeka ili osobe ništavno je.

Ovim dokumentom ostvaruje se pravo da budem tužen ili da tužim po ovom predmetu. Svaki spor u vezi ove obavijesti može biti razriješen samo na sudu kojeg ću ja, živi čovjek, odrediti i na način kojeg ću odrediti u datom trenutku. Nadležnost bilo kojeg drugog suda je ništavna.

Ova obavijest je uručena neposredno u pisarnicu, što je potvrđeno štambiljem na vrhu dokumenta. Osoba kojoj je uručena obavijest ima rok od 15 dana od datuma zaprimanja obavijesti pravno djelovati i opovrgnuti novonastalo činjenično stanje dokazom, argumentom ili nekim drugim alatom koji ima pravnu snagu, a temeljen je na pravdi i istini. Izostanak odgovora smatra se pristankom na sve članke ove obavijesti čime obaviještena strana gubi sva prava za opovrgavanje istog.

Odgovore primam na slijedeću adresu _________________________________________________________

U prilogu kupoprodajni ugovor

U________________________, datuma_____________

U (X ) primjerka od kojeg (X-1) zadržavam za sebe

 

Potpis palac, krv i slično

(tehnikalije: najbolje je doći direktno u pisarnicu, a ako je ne moguće onda poslati preporučenom poštom sa povratnicom na kojoj piše što se nalazi unutar pismene pošiljke. Nakon isteka 15 dana plus par dana za kašnjenje pošte, obavijest je pravomoćna)

 

OBRAZLOŽENJE SITUACIJE POLICAJCU NA CESTI

Da ne objašnjavate puno novonastalo činjenično stanje policajcu na cesti najbolje je da napišete jedan dokument koji bi izgledao otprilike ovako uz prikačenu pravomoćnu obavijest.

Poštovani policajče (javni službeniče).

„Ovaj auto je u gazdinstvu živog čovjeka, mene i ne podliježe zakonima RH, a temeljem toga niti registraciji u klasičnom smislu kojeg vi kao policajac (javni službenik) imate na umu. O svemu tome obavještena je nadređena policijska postaja i nadređeno ministarstvo koje su se svojom šutnjom u potpunosti složile sa svim uvjetima obavijesti koja im je neposredno uručena datuma______________. Iz tog razloga novonastalo pravno-činjenično stanje obavezuje na individualnu odgovornost sve sudionike bilo kakvog procesa ili spora. U prilogu vam je kopija uručene obavijesti koja je ponovažna u pravnom smislu. Ukoliko ne razumijete u potpunosti što ovdje piše predlažem vam da se savjetujete sa nekim tko zna ovo pravno protumačiti. Ukoliko to ne želite, također vam savjetujem da zbog neznanja o prirodi ovog dokumenta, možete navući na sebe svojim djelovanjem, zbog doktrine o individualnoj odgovornosti, neželjene pravne posljedice, pa vam ne preporučam nikakve daljnje radnje.

Obaviješteni ste.

Hvala na saslušanju“

Živ čovjek poznat pod nazivom: ime i prezime

Ovakvom procedurom izbacili ste i sebe i motorno vozilo izvan sistema, obavjestili ste nadležne službe o svojoj namjeri i u maniri dobre vjere preuzeli na sebe potpunu odgovornost za sebe u svoju imovinu ne odričući se nikakvih prava. Nadležne službe su čule i nisu reagirale na obavijest što je znak odobravanja na sve navode iz obavijesti čime se stvara oaza u pustinji pravnog sistema. On što vrijedi u pustinji ne vrijedi u oazi. Vi ste gospodar te oaze i pustinja se slaže sa time. Svaki pokušaj individualnog službenika je diranje u područje oaze gdje on nema nadležnost pa je samim time i individualno odgovoran za svoje neznanje pa tako možete tužiti ako vam je nanio ikakvu štetu.

Ovim je cijeli pravni proces u potpunosti zaokružen i ne postoji nikakav pravni način da budete kažnjeni ili zatvoreni pogotovo ako budete djelovali mirno, snažno i odlučno bez bijesa ili straha.

Sve ovo na kraju nije nikakav postupak kojim se sa 100% sigurnošću može reći da vam nitko nikada neće ništa naštetiti jer neznanje je ogromno i nikad ne znate na koga će te naletjeti, koji će vas možda staviti u zatvor na par dana. Stoga sve ovo, naravno, koristite na individualnu odgovornost.

 

10 thoughts on “Odjava motornog vozila – prijava auta

 1. paštašuta 07/09/2016 at 17:50

  hvala. još ovako konkretnih stvari., nemoj stat. dragomije da si i tamo. Živija 100 godina. pozdrav

 2. Živi čovjek danijel 06/09/2016 at 12:17

  [* Shield plugin marked this comment as “trash”. Reason: Failed GASP Bot Filter Test (comment token failure) *]
  Htio bi Vam skrenuti pažnju na jednu sitnicu koju sam zamijetio onako čitajući ovu objavu. Bila ona bitna ili ne u interakciji sa sustavom vladavile prava može biti korisna spoznaja, Dakle, ako radite ugovor između sebe čovjeka i fizičke osobe, vodite računa o tome da riječi poput vozilo izbjegavate jer ne može auto ikako biti vozilo ako je odjavljen. Preporučam koristiti se riječima koje nisu u nihovom žargonu npr: kola, svojina itd… Također je bitno znati ukoliko vam netko odgovori na vašu obavjest, što nije nemoguće i potpiše se imenom i prezimenom te izjavi da ne prihvaća Vašu obavjest, ono što tad trebate napraviti je preporučenom poštanskom pošiljkom odgovoriti istome da se njegova izjava nije prihvatljiva jer on nije pravna osoba, već samo ovlaštena osoba koja djeluje pod tim entitetom. te da Vaša obavjest nema ikakve veze s njim. Pa onda u jednoj rečenici napišete:
  Poštovani,
  ne vidim da je na moju objavu odgovorila pravna osoba MUP HR već dopis poslalao zastupnik ili predstavnik MUP-a ovlaštena osoba. Očekujem odgovor od osobe MUP HR jer ću uvažiti jedino MUP-ov odgovor.

  S poštovanje xxxxx xxxxx otisak palca.

  • dražen 08/09/2016 at 21:39

   Danijele legendo, imam osjećaj da ćemo svi uskoro biti toliko pametni da nam niti cijela skupina ustavno-pravnih stručnjaka neće biti do kolina.

  • ja 09/09/2016 at 15:58

   Evo jos jedan bitni detalj, provjeren u praksi: pri korespodenciji s “tjelom javne vlasti (tjv)” koristite iskljucivo njihov servis dostave, iskljucivo radi vjerodostojnosti i ovjerene potvrde. Naime, postansko pismo ne garantira istovjetnost sadrzaja jer je privatne naravi (zatvoreno) i naplacuje se dostava odnosno usluga.
   Dakle, dva istovjetna primjerka dokumenta urudzbirate u pisarnici bilo kojeg tjv, jedan primjerak oni preuzimaju u postupak a drugi trenutno postaje potvrda o preuzimanju koja je ovjerena od njih. Na taj nacin imate vjerodostojnu potvrdu o primitku, za nula kuna, po sluzbenoj duznosti. Po uredbi o uredskom poslovanju, oni su duzni zaprimiti bilo koji dokument (nemojte da vas obmane kako zaprimaju samo one koji su naslovljene za njih, jer je to samo i cista APP metoda, prouzrocena njihovim neznanjem!), i proslijediti na nadlezno tijelo, pri cemu bi vas trebali i obavjestiti pisanim putem, sto znaci, da, ako u vasem selu npr. postoji samo policijska postaja (na ulazu crna tabla RH MUP), sluzbenik u pisarnici je duzan zaprimiti i proslijediti vas dokument na bilo koje drugo tjv, a kojih trenutno ima par tisuca po RH (popis tjv je dostupan na netu).

 3. autor_itet 06/09/2016 at 12:03

  [* Shield plugin marked this comment as “trash”. Reason: Failed GASP Bot Filter Test (comment token failure) *]
  Dražene, hoće li biti objava o zemlji, temi jeli ravna ili okrugla, jer mi je to interesantno.

  • dražen 08/09/2016 at 21:38

   Pa naravno da hoće, ali ću to napraviti malo drugačije.

 4. autor_itet 06/09/2016 at 11:48

  [* Shield plugin marked this comment as “trash”. Reason: Failed GASP Bot Filter Test (comment token failure) *]
  Ama baš ništa nije naše. Neko će reći pa to nije u redu voziš se prometnicama a ne bi registrirao auto, a protupitanje glasi: jeli se ceste prave svake godine ili jedanput za svagda, a mi do smrti plaćamo ej, ili penzioner koji nigdje ne vozi (i da hoće ne može) osim do grada (hitna) isto plaća kao i onaj koji je stalno na putu, pa samo to kad promisliš je apsurdno. Opet kolotečina u umu ne možeš mjenjati ljude, već samo sebe i snalazit se.

 5. Živi čovjek: danijel 06/09/2016 at 10:24

  [* Shield plugin marked this comment as “trash”. Reason: Failed GASP Bot Filter Test (comment token failure) *]
  Samo bi htio ukazati na jedan bitan detalj, a to je da ne postoji neregistrirano vozilo. Tako da kad radite kupoprodajni ugovor koriste riječ kola, auto svojina itd… Obavjest treba biti naslovljena na pravnu osobu koja nije živa i svaki odgovor koji bi eventualno mogli dobiti od ovlaštene osobe koja djeluje pod tim entitetom se “ne prihvaća” jer nije odgovor pravne osobe kojoj je obavjest poslana.

  • Damir 10/09/2016 at 13:00

   Ovo bi bilo bobro dodoatno proučit. Ukoliko je , kakao kažeš, obavjest naslovljena na pravnu osobu, a pritom , tzv. pravna osoba ima drugu pravnu osobu koja je ovlaštena da rješava stvari one prve pravne osobe, ne vidim nikakov problem na strani fiktivnog sustava, budući da i prvu i drugu (ovlaštenu, opunomoćenu) pravnu osobu, svojevoljno, bez prisile, administrira živi čovjek.

 6. zenfjaka 06/09/2016 at 09:13

  Je greška, al tehnička?

  https://www.youtube.com/watch?v=vMW3Q7TQars
  Odjava ili objava, ko skuži ima miljun kuma.
  Opet san zaboravija šta san tija reć…

Odgovori

Naziv *
E-pošta *
Web stranica

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.