Nexus-svjetlost: Legalno ime-žig zvijeri

nexus„Najveći uspjesi čovjeka bili su oni u kojima je um morao osloboditi sebe od utjecaja deluzijskih pojava,“ kazao je Nikola Tesla. Da bi se mogli osloboditi deluzija potrebno je sam shvaćati stvari na najprirodniji i najlogičniji način i koliko je moguće biti oslobođen definicija i znakovlja koje su donijeli u našu svijest drugi, jer to su te deluzijske pojave.

Za ovakvo oslobođenje pravni prostor u RH je idealan jer je istraživanje u hrvatskom jezičnom pravnom prostoru gotovo nemoguće. Osim ako nemate izravni pristup biblioteci i tonama knjiga u kojima ne znate što piše, na internetu nema skoro ničega pogotovo što se tiče pravnih definicija ili objašnjenja. Tako pokušati pronaći što znači „pravni promet“ je nemoguće. Ima mnogo korištenja tog izraza ali nigdje izričite definicije. Recimo riječ „nadripravništvo“ je također nepoznata. Znamo okvirno da je to kad se netko bavi pravom a nije za to ovlašten, ali nema nikakve određenije definicije na što se izričitije misli.

Dakle uzdajte se u se i u svoje kljuse i  svoj um, a nikako u službene izvore. Počnimo određenim slijedom. U RH postoji nešto što se zove pravni promet u unutar tog pravnog prometa djeluju osobe koje se moraju služiti imenom i prezimenom kako je određeno zakonom.

U Hrvatskom zakonodavstvu postoji i „Zakon o osobnom imenu“ (NN 118/12, 70/17)

Koji između ostalog kaže i slijedeće:

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se postupak određivanja i promjene osobnog imena hrvatskih državljana. Svaki građanin ima pravo i dužnost služiti se svojim osobnim imenom.

Članak 2.

Osobno ime se sastoji od imena i prezimena. Osoba čije se ime ili prezime ili ime i prezime sastoji od više riječi, dužna je služiti se istim osobnim imenom u pravnom prometu.
Ako osoba ima u matici rođenih upisano osobno ime koje se sastoji od više riječi, može izjavom odrediti s kojim će se riječima u osobnom imenu služiti u pravnom prometu.
Ako se određeno osobno ime djeteta sastoji od više riječi, izjavu o osobnom imenu kojim će se dijete služiti u pravnom prometu…

Članak 10.

Osoba je dužna koristiti se novim osobnim imenom u pravnom prometu od dana upisa promjene u maticu rođenih.

Iz gornjih članaka ja sam zaključio (iako nisam ovlašten za tumačenje zakona) da se osobnim imenom koje se sastoji od imena i prezimena mogu služiti hrvatski državljani koji temeljem ovog zakona mogu i promjeniti ime, ali moraju tražiti dopuštenje za to. Svi ostali građani koji nisu hrvatski državljani mogu, ali i moraju se služiti svojim osobnim imenom. Ova glupost da mogu, ali i moraju (imaju pravo ali i dužnost) je izvorni simbol svakog pravnog sistema. Kako netko može imati pravo, ali se tog prava ne može odreći? (idiotarija)

Nadalje vidljivo je da se osobnim imenom moraju služiti svi unutar nečega što se zove pravni promet. Osim toga vidljivo je da nema nigdje riječi „čovjek“ i da osobno ime ne pripada čovjeku već osobi. Osoba je entitet registriran u matičnom uredu ili generealno rečeno u bilo kojem uredu gdje se vodi zapis o imenima osoba. Obzirom da je osoba entitet ona mora imati i identitet (id/entitet). Upisom u matične knjige kreira se osoba koja dobija pravnu osobnost i kao takva može sudjelovati u pravnom prometu. Iako nigdje, kako sam već spomenuto, nema eksplicitna definicija pravnog prometa mogu vam je ja sad ovdje izreći prema vlastitom razumjevanju. Pravni promet je skup svih legalnih (zakonom određenih) transakcija i djelovanja u kojima sudjeluju isključivo legalne (zakonom određene) osobe raznih kapaciteta i osobnosti. Dakle aspolutno sve što pravna ili fizička osoba napravi smatra se djelovanjem unutar pravnog prometa. Svaka transakcija ili djelovanje podložno je pravnom tumačenju i može biti pravno procesuirano od ovlaštenih tumačitelja prava. Sudjelovanje u pravnom prometu ograničeno je zakonim, postulatima, načelima i instututima te institucijama koje jednim imenom nazivamo „Pravo.“ Pravo se ne može niti smije baviti ičime što nije unutar okvira pravila, postulata pravnog sistema.

Postoje dvije iplikacije iznad navedenog:

 1. Ako imaš Ime i Prezime ti si osoba i kao takav sudjeluješ u pravnom prometu. Čim ti nadležni organi saznaju legalno ime koje se sastoji od imena i prezimena može se pretpostaviti da si dio sistema i kao takav podložan pravilima istog. Možda ste se pitali zašto administratori pravnog prometa trebaju pošto poto saznati vaše ime da bi mogli djelovati. Razlog je ovaj kojeg navodim, a drugi je razlog ezoterične prirode kojeg sam objasnio u prethodnom članku.
 2. Ako se imenom i prezimenom moraš koristiti u pravnom prostoru, (sa naglaskom na „u“), onda zaključujem da postoji i nešto što nije unutar pravnog prostora, tj. nešto što je izvan njega. Šta je to, pravo nemože definirati jer se nalazi van dosega njegove nadležnosti, ali naravno ne i van dosega moje. Pa ako nisam ovlašten definirati i tumačiti djelove sistema pravnog prometa sasvim sigurno mogu i hoću definirati one koji se nalaze izvan njega.Kako eventualno sudjelovati u procesu, a ne poistovjetiti se sa legalnim imenom možete pročitati na http://kontrolauma.org/saga-o-imenu-i-prezimenu/

Kako sam već pisao pravo i pravni sistem je dolina mrtvih jer svi entiteti unutar tog sistema postoje samo kao mrtve osobe i svi su likvidirani procesom registracije poznatijim i pod imenom „legalizacija.“

Školovani pravnici i ostali agenti sustava pravnog prometa sada čupaju sebi kose i tvrde da to nije istina jer svaki čovjek prema njihovoj indoktrinaciji postaje osoba sa pravnom osobnošću čim se rodi i da je svatko osoba i točka. Međutim na njihovu žalost postoje brojni dokazi da tome nije tako. Osim gore navedenog dodajem i drugi kojeg ovdje prilažem u dvije verzije. To je Opća Deklaracija o Ljudskim Pravima čiji potpisnik je i Hrvatska te je ovaj dokument time dio sistema pravnog prometa u RH i to po snazi iznad bilo kojeg zakona RH.

Članak 6.

Svatko ima pravo da ga se svugdje pred zakonom priznaje kao osobu.

(http://www.lexilogos.com/declaration/croate.htm)

Član 6.

Svako ima pravo da svugdje bude priznat kao pravni subjekt.

(https://bs.wikipedia.org/wiki/Ljudska_prava>)

Dakle, članak 6 jasno kaže da svatko ima pravo biti prepoznat kao osoba ili pravni subjekt (interesantno je da je osoba sinonim za pravni subjekt). To znači da ako to ima pravo biti, da to nisi automatizmom već da to možeš i ne biti. Stoga je moguće odreći se ovog prava pogotovo što ovdje ne piše da je to pravo, ali i dužnost. Dakle nije dužnost. Sam ovaj članak bio bi dovoljan za rušenje cijele pravne kule od karata, ali ajmo dalje.

Rodni List koji se dobije prilikom upisa djeteta u Matične knjige (matriks, maternicu) ne pripada tebi iako na njemu stoji tvoje ime. Ti dobiješ ovjerenu kopiju Rodnog Lista i moraš je platiti 20 kn (ili možda više), a osim toga može je izvaditi bilo tko samo ako zna osnovne podatke. Kako Matični ured može tvoj Rodni List sa tvojim podacima davati drugim ljudima. Jednostavno, zato što to nije tvoj Rodni List.

Taj list pripada REPUBLICI HRVATSKOJ i ustanovljuje vlasnički odnos kao i svaki certifikat (List). Na tom listu vaše osobno i me je napisano VERZALOM.(svim velikim štampanim slovima)

Imena ljudi se pišu velikim početnim slovom Kao npr. Dražen, Jozo, Mauricijo, Silvana, Merlina… to smo svi naučili u školi od davnih dana, a to možemo i potvrditi na (http://pravopis.hr/pravilo/osobna-imena-prezimena-i-nadimci/96/).

Velikim se početnim slovom pišu:

 • sva jednorječna osobna imena, prezimena i nadimci
 • množinski oblici imena i prezimena kad se upotrebljavaju u osnovnome značenju
 • sve riječi u višerječnim osobnim imenima, prezimenima, nadimcima i perifraznim imenima osim prijedloga, veznika i člana ako se izvorno piše malim početnim slovom
 • Velikim se početnim slovom pišu sve riječi u višerječnim perifraznim imenima ako uz njih ne stoji ime osobe na koju se perifraza opisno, najčešće višerječno, ime kojim se zamjenjuje pravo osobno ili zemljopisno ime, a nastaje na temelju bitnih obilježja zemljopisnoga pojma ili osobe na koju se odnosi
 •  ……..

Vidljivo je da na RODNOM LISTU vaše ime piše svim velikim slovima što ne samo da nije u skladu sa hratskim pravopisom, gramatikom i jezikom već niti ne postoji nijedno objašnjenje čije je ime ispisano ovakvim znakovima. Na brojna pitanja institutima nitko nije odgovorio na pitanje jasno, nije odgovorio nikako ili su dali debilna objašnjenja poput: „pišemo tako jer se tako bolje vidi.“ U pravnom prometu nemoguće je stvari ostavljati na tumačenje ili potpuno nejasno, jer tada taj zakon nema dodira sa pravičnošću, iskrenošću ili istinom, već se zakukuljeno i zamumuljeno bavi manipulacijom i ne zna se na koga se odnosi.

Na osobnoj karti koja je izdana temeljem rodnog lista apsolutno sve je napisano verzalom (barem na mojoj) od imena prezimena, adrese, grada, države iako: Velikim se početnim slovom pišu jednorječna zemljopisna imena i sve riječi višerječnih zemljopisnih imena osim prijedloga i veznika u:

 • imenima država i njihovim ustaljenim skraćenim oblicima
 • imenima povijesnih država i njihovih državotvornih sastavnica
 • imenima naseljenih hrvatskih i izvornih ili prilagođenih stranih imena gradova, mjesta, sela, zaselaka
 • ulica, uličnih odvojaka, prilaza, prolaza, stuba, trgova, parkova i slično

Pravopisni portal kaže potpuno drugačije. Znači li to da podaci na iskaznici nisu podaci osobe, grada, države. Ako nisu, a postoje indicije da nisu, čiji su?

Na ovo pitanje muku muče odgovoriti mnogi istraživači diljem svijeta, a službenog odgovora nigdje nema. Najdalje su u istraživanju ovog otišli autralski istraživači Rohan Lorian i Romley Stewart čiji sam rad preveo u devet nastavaka pod naslovom Justinijanska obmana.

Osnov ove priče iz logične perspektive jest slijedeći: Ime kojeg ti koristiš i pravnom prometu je Legalno ime koje je određeno zakonom pa stoga jedino legalna imena (registrirana) mogu sudjelovati u pravnom prometu. Pravni promet je zaštićeno područje jer se pravom mogu baviti samo pravnici. Ukoliko se ti predstavljaš da si vlasnik legalnog imena činiš kriminal iz dva razloga. Prvi je da to nije tvoje ime i lažeš kad kažeš da si to ti. Drugi je da se ne možeš koristiti Legalnim imenom jer nisi pravnik. Ime koje piše na Rodnom Listu ne pripada tebi ti si samo dobio dozvolu da ga koristiš u pravnom promentu i trgovini i za tu privilegiju trebaš platiti i imati razne dozvole kako bi u trgovini sudjelovao.

Inače zapadnjački istraživači kažu da se trgovina smatra ratom i stoga se u ratu moraš služiti konspirativnim imenom Nom de Guerre.

Nom de guerre, (fra., “ratno ime”), tj. vojničko ime, je bila tradicija davanja vojnih imena u francuskoj vojsci od 17. stoljeća. 1716. su svi francuski vojnici trebali imati vojno ime. Ovaj način davanja imena postojao je i u Legiji stranaca.

Postojanje rata u pravnom smislu priznaje i Blackov pravni riječnik koji kaže:

„Mješani rat je onaj u kojem je sa jedne strane javna uprava, a sa druge strane privatne osobe.“  Black’s Law Dictionary 5th Ed., page 1420.

„Pod međunarodnim ratnim zakonima, sve stranke se moraju pojavljivati po ratnom imenu, jer strani neprijatelj nemože izvesti nikakvu akciju za vrijeme rata u svoje ime.“
Merriam-Webster Dictionary, pg. 1534

Kako god bilo odgovori na pitanje kojom magijom je čovjek koji je izmislio i osnovao državu postao njen rob još nisu do kraja otkriveni, ali je samo pitanje dana kad će i to izaći na vidjelo.

Jasno je da ime kojim se svi u pravnom prometu koristimo na pripada nama već je ono kreirano pristankom naših roditelja što na krštenju, što u matičnom uredu i da država ali i crkva svojataju naše biće, jer smo vezani za entitet imena kojeg su oni vlasnici u pravnom smislu.

Želja ljudi da sudjeluju u trgovini i pravnom prometu rezultirala je time da su ljudi nesvjesno upali u mrežu registracija i legalizacija što sebe što svoje imovine nebili mogli sudjelovati u privatnom pravnom prostoru. Taj prostor obuhvaća svu trgovinu, sve druge djelatnosti, zdravstvo, školstvo, upravu, policiju, sudove i praktično rečeno nemožeš se baviti apsolutno ničim bez dozvole koja u sebu ima legalno ime za kojeg trebaš platiti franšizu da bi ga mogao koristiti. Čak i novac kojeg koristimo dio je te strukture pa stoga svatko tko koristi novac smatra se da sudjeluje u pravnom prometu jer je fiskalni sistem legaliziran. Iz te perspektive IME i PREZIME kojeg koristimo je ime zvijeri ili žig zvijeri o kojem se često priča u bibliji.

„Ona postiže da se svima – malima i velikima, bogatima i ubogima, slobodnjacima i robovima – udari žig na desnicu ili na čelo, i da nitko ne mogne kupovati ili prodavati osim onog koji nosi žig s imenom Zvijeri ili s brojem imena njezina“

Otkrivenje 13:16,17

Osim što koristimo privatni monetarni sistem, privatne sudove, zakone, policiju izgubili smo i dušu jer smo je se odrekli u zamjenu za sudjelovanje u trgovini.

Tko nam je ukrao dušu, više u slijedećem nastavku.

 

39 thoughts on “Nexus-svjetlost: Legalno ime-žig zvijeri

 1. abcd 17/11/2017 at 14:18

  I Eros ovde igra veliku ulogu, kao što je gošća u svojoj ispovesti ispričala. Kao što u Bibliji piše, množite se po šaru zemaljskom, to je jedina istina, to je pobeda protiv smrti, svi koji su to uspeli su deca novog doba i na njima je zadatak da spasu planetu propasti. Svi koji su se posvetili tako komplikovanom poduhvatu, i uspeli u tome, jesu pobedili smrt i jedini su živi ljudi, pa i posle fizičke smrti, oni nastavljaju da žive kroz svoje potomke, sebi su obezbedili život večni.

 2. zenfjaka 16/11/2017 at 00:44

  Možda će an zanimati ovaj link glede njenog videa:)
  https://jhaines6.wordpress.com/2014/11/30/what-is-the-true-agenda-of-the-archon-anunnaki-draco-cabal-what-are-they-really-trying-to-achieve-here-on-the-earth-and-why-do-you-need-to-know-by-bradley-loves/

  …PS: abec_do, nedaj se ošamutit, kad nisi do sada:)… ja ću za sve pa taman se oduzeja…

  Mir i ljubav

 3. abcd 15/11/2017 at 15:56

  Hvala Dražene, što si bio dobar domaćin na svom sajtu.

 4. oli 14/11/2017 at 20:51

  Sve se tako jasno prožima samo treba spajati točke. Kako kaže Icke dot connect.
  Jer ako uzmemo u obzir da autoritet ne postoji i da je Čovjek po svojoj prirodi suveren. Tada ovo ispada kao jedino logično objašnjenje (generalno).

 5. an 14/11/2017 at 20:23

  Smisao ove lazne stvarnosti:
  https://streamable.com/zlmy5

  • an 14/11/2017 at 20:23

   Zapravo svrha, ne smisao.

  • oli 14/11/2017 at 21:02

   Hvala.Dobar video.
   Jesi primijetila koliko pregleda ima?

   • an 14/11/2017 at 22:29

    da ali dijeli se dijeli…:)

    • abcd 14/11/2017 at 23:39

     Može se mnogo razmišljati na ovu temu, ali jedina reč koja mi pada na pamet nakon svega, jeste “pomirenje”.

     • an 15/11/2017 at 01:57

      Da. Sa sobom, prvenstveno.

    • oli 15/11/2017 at 14:58

     Matematički gledano (po pregledima). Ljude više zanimaju gluposti.
     Djeluju iz nižeg Ja i samo zadovoljavaju plitke strasti. Članak o nečijim gaćicama biti će pregledan više puta nego svi Draženovi i Valterovi tekstovi zajedno.
     Često čujem kako razglabaju pa i svađaju se oko takvih stvari pa ih pitam zašto ne posežu za nečim konstruktivnim?
     Odgovor je često kako su moje teme komplicirane te da im se neda misliti.
     Umorni su i muka im je kada moraju misliti. Lakše je čitati ili gledati stvari koje djeluju kao nekakav emotivni stimulans. Takvi odgovori me naravno iznenade.
     Ono što sam htio reći je da jednostavno ne vidim to buđenje ljudske svijesti o kojoj mnogi pričaju.
     Ali tko zna možda griješim.

  • abcd 14/11/2017 at 21:38

   Veliko hvala Ani. Mir i dobro svima (svemu).

 6. Duh sa sekirom! 13/11/2017 at 21:45

  …”zlonamjerni i prijetvorni superparanoik Dražen”- ni manje ni više Dražen je dobio trostruki “pridjevnik”- buahahahahaha!
  Dražen bi onda mogao reći da ovo štivo odnosno ovaj sajt i nije za “bukvaliste”, “bagremiste” ili “panjiste” jer konzumacija takvih sadržaja kod istih izaziva povraćanje i proljev, “probavni sustav” im to zabranjuje “varit” ali on to vjerovatno neće napisati, tko zna, možda i hoće:-)
  Dražen, tko je on ustvari, ili tko sam ja ili ti čitatelju, zar misliš da te ime i prezime određuje ili misao o sebi samom, zar misliš da te tih par slova može određivati, ili nekakav pridjev, imenica, glagol, koncept, emocija a pogotovo nekakav Zakon sumnjivog porijekla…
  Ti jesi i ti si prije toga svega i to je “biti u publici” a kada se Id-entificiraš sa onim gore onda si “na daskama” a Biti samo na daskama te može odvesti gdje god možeš zamisliti, čak i do Vrapča, čak iako neznaš put, jednostavno je, samo skreneš!:-)
  Opustite se ljudi, sve je ovo Božja zajebancija!:-)

  • Hrvat 15/11/2017 at 19:12

   Točno zboriš o imenu! Tih par riječi te NE može određivati, ali reci to autoru (ne znam zašto ti se tako svidjelo što samga nazvao zlonamjernim prijetvornim superparanoikom, ali on tako uistinu djeluje). On se k’o pijan plota drži nekakve “magije” na osobnoj karti jer ime piše velikim slovima. Superparanoično zar ne? Ili da bude u duhu našeg lijepog jezika – nad bezumnost!

   • Duh sa sekirom! 15/11/2017 at 23:46

    Poći ću od mišljenja da nisi nekakav državni plaćenik u vezi ovoga što pišeš na ovom sajtu i da to što pišeš dolazi od tvog uvjerenja a ne od službene dužnosti, ali čak i da jesi odgovorit ću ti. Taj tvoj post u kome si “opisao” Dražena pridjevski, motivacijski i dijagnostički mi je djelovalo vrlo komično…i htio sam to viđenje izrazit kako sam napisao. Ne radi toga što je “opis” istinit nego zato što je komičan. Naravno, tebi je istinit, a meni komičan. Zašto? Mudraci kažu da mi ne vidimo (prije nego se probudimo) druge ljude onakvm kakvi oni jesu nego vidimo samo svoje mišljenje o njima a i drugi ne vide nas nego samo svoje mišljenje o nama, ako je to tako onda ispada da smo mi mišljenja a to definiitvno nismo. Misao se nalazi u umu a “osjećaj” u srcu a najgore od svega sto nam se dogodilo je da je um prisvojio i oči i uši te potom napravio diktaturu i državni udar nad srcem. Kada srce vidi i čuje i kad ono vodi prije uma u “doživljavanje stvarnosti” igra je završena i tek tada počinješ živjeti. Što se “Dražena” tiće, njega sam “upoznao”-ako to tako mogu nazvati jednom prilikom kada je predstavljao svoju knjigu i mogu reći da nisam uhvatio “loš” osjećaj u vezi njega a ne zelim nikoga svoditi na misljenje jer to je jedan oblik nasilja. Bezumnost, prazan um-nešto “najprekrasnije” sto čovjek može doživjet, jer, svi ratovi se vode u umu i svi ti “pune” um svim i svačim ali nitko ne želi, niti hoće a niti može da ga isprazni osim tebe samog, dragi Hrvat imaj to na umu!

    • Hrvat 17/11/2017 at 19:43

     Možda da promijenim nick iz Hrvat u plaćenik ili državni plaćenik ili nešto tako? Vidiš to je ono o čemu sam govorio kada sam rekao da je dražen zlonamjeran – on ljudima pokušava usaditi neistinu u glavu i oni slabiji i labilniji (kao ti očito) su tome podložni i to prihvaćaju. Svejedno, ako ti je drago misliti da me netko plaća (pa bilo to i država ili nehrvatska agancija ili što je znam tko) – slobodno.
     Prazan um? Govoriš o mushin no shin stanju poznatom i naveliko prakticiranom u zenu, ali ti zen ne poznaješ nego si samo negdje nešto načuo i to ne razumiješ nego papagajski ponavljaš fraze koje vremenom prijeđu u otrcane frazetine.
     Bezumnost i pazan um nisu sinonimi! Nemoj to govoriti onima koji poznaju zen jer će misliti da si bezuman, a ne da si postigao stanje praznog uma i mogli bi ti pozvati hitnu za umobolnicu.
     Što se tiče superparanoika – ja ga doživljavam preko njegovih zlonamjernih tekstova koji su na razini – zlonamjernog djeteta u tijelu odrasle osobe. Njega kao da su svi vragovi opsjeli kada piše takve budalaštine.

     Trebao bi zapravo biti zahvalan što imaš mene da ti ukažem na njegove maloumnosti!

     • Duh sa sekirom! 17/11/2017 at 21:06

      Misliš!?;-)

 7. an 13/11/2017 at 19:24

  Zig je zig, cip. Nema tu zbunjenosti i ne smije biti. A kako on pocinje i koji su mu prethodni “tihi koraci”, kroz osobnu, kroz ime osobno…,…to je druga prica.

 8. Hrvat 13/11/2017 at 19:18

  Mislim da je ključna rečenica ovoga teksta kada Dražen kaže – nisam ovlašten za tumačenje zakona.
  Točno, ali zašto se onda pobogu miješaš u ono što očito ne razumiješ!?
  Bi li išao profesora kineskoga podučavati kako da predaje kineski, a ti ga sam ne znaš?
  Sumnjam.
  To se najbolje vidi iz ovoga – Dražen citira zakon gdje se kaže „…ima pravo i dužnost služiti se svojim osobnim imenom“. A zatim pita „Kako netko može imati pravo, ali se tog prava ne može odreći? (idiotarija)“. Pretpostavljam da se ovaj komentar u zagradi podsvjesno odnosi na na Draženov način zaključivanja.
  Naravno što se tiče „Zakona o osobnom imenu“ Dražem je „zaboravio“ citirati ostale članke u kojima se detaljnije pojašnja što je ime i kako se dobiva i koristi.
  Kao i sa svime čega se dotakne, zlonamjerni i prijetvorni superparanoik Dražen izreže ono što mu se sviđa i oko toga napravi cijeli jedan imbecilni konstrukt koji nema veze s vezom kao npr. ovu nebulozu o svim velikim slovima kao nečem čudnom. To više uopće nije potrebno komentirati jer to može izmisliti samo – Dražen i njemu slični.

  Tko je dovoljno naivan da posluša Dražena (koji priznaje, a to moram još jednom naglasiti, da nije ovlašteni tumač zakona !?) neka mu bude.

  • Damir 13/11/2017 at 20:30

   “Mislim da je ključna rečenica ovoga teksta kada Dražen kaže – nisam ovlašten za tumačenje zakona.”

   Zakoni nije potrebno tumačiti, zakoni trebaju biti jasni svakome i moraju značiti upravo ono što u njima doslovno piše i ne odnose se na ono što u njima ne piše, jer u suprotnom, moguća su razna tumačenja kao podloga za manipulaciju.

   • Hrvat 14/11/2017 at 18:55

    Neki zakoni bi trebali biti svima jasni, a neki zbog tematike koju obuhvaćaju jednostavno ne mogu svima biti jasni pa ih se onda tumači. Ovaj o kome je riječ je krajnje jednostavan samo što ga Dražen tumači tako da ključne članke izbacuje i onda radi vlastiti konstrukt koji ne drži vodu. To je poanta.

    • ja 16/11/2017 at 01:12

     “Neki zakoni bi trebali biti svima jasni, a neki zbog tematike koju obuhvaćaju jednostavno ne mogu svima biti jasni pa ih se onda tumači” na razne (trenutno i jednostrano pogodne) nacine, prema svim onim kojima bi ipak trebali biti jasni. To je poanta.

     Po ‘potrebi za tumacenjem’ svakako prednjaci ustav, na kojem su kao utemeljeni svi ostali zakoni, pa je besmisleno preskakati stepenice na neke drugorazredne zakone. Svakako da je ustav “trazio” vrhunsku strucnost prirodno nadarenih retorickih muljatora, buduci je izmedju daaaaaleke povjesti i bliske sadasnjosti – izostavio cak i spomenuti – jednu sitnicu, puku zericu, trenutak uspostave valjanog odnosa (novog ili vec postojeceg bica) pojedinca prema novonastalom konceptu drzave, neki temelj u konverziji navedenih “svakoga i svih” u pravni subjekt.

     Hoces li mi opet ponoviti da taj trenutak ne postoji, vec da su me “marljivi roditelji” trebali odgojiti tako da budem poslusan, previse ne pitam, da bezpogovorno prihvacam i izvrsavam ideje nekih ljudi od nepovjerenja, i da to sve pritom zovem vlastitim napretkom? E hrvatu…

     • Hrvat 17/11/2017 at 19:33

      To što si ti ovdje rekao je samo tvoje subjektivno mišljenje nastalo na senzaciji trenutka u kojem nas mass mediji šopaju samo i isključivo negativnim vijestima kako bi s jedne strane živjeli na (lažnim) senazcijama, a s druge strane kako bi iz nekog razloga prikazali da u Hrvatskoj ništa ne valja. Ako Dražen može živjeti, a ne raditi am baš ništa, a ti ga očito podržavaš – kako je onda moguće da u državi ništa ne valja!? Pa, gdje na svijetu možeš živjeti i ništa ne raditi!?
      Netko je u krivu, a očito nisam ja.
      Što se roditelja tiče da si ih više slušao, a manje se bahatio, ne bi postavljao ovakva pitanja!

     • ja 18/11/2017 at 00:42

      Izgleda da i Linic ima svoja subjektivna misljenja:
      https://www.youtube.com/watch?v=Q8XJ9TJC41E&t=28m15s
      par minuta prije je reportaza o zatvaranju kafica radi 10 Kn viska, ali, ja njegovu izjavu uopce ne dozivljavam kao neku negativnu informaciju (usput, vec spominje i velikana Todorica).

      Zanimljivo kako i zakljucujes da u medijima “iz nekog razloga” zele prikazati da u Hrvatskoj (kazes samo Hrvatskoj?) nista ne valja. Imas li mozda ideju, iz sire perspektive, koji bi to razlog bio? Treba li raditi vise za poslodavca ili davati vise drzavi?

      “Ako Dražen može živjeti, a ne raditi am baš ništa, a ti ga očito podržavaš – kako je onda moguće da u državi ništa ne valja!?”

      Pa dakako da je tocno da u drzavi nista ne valja, ako Drazen moze zivjeti, a ne raditi ama bas nista! Dakle, da u drzavi bilo sto valja, Drazen bi trebao vec biti mrtav ili sve raditi.
      Nisi valjda htio da suprotno zakljucim (aludiras na to), jer onda bi veliki dio ljudi naprosto htio zivjeti kao Drazen “u drzavi”, a nista ne raditi.
      Ali ono, kada netko radi radi, i radi, pa mu sve preko noci “nestane u drzavi”, ili radi radi radi – pa za nist’ – pa radi radi radi radi radiii a ne zivi… valja li to tebi?

      Kada kazes “u drzavi, u Hrvatskoj”, zelis li reci to u odnosu na koncept pojma drzave, ili “u drzavi” kao funkcionalnoj instituciji, ili u stvarnosti na pojedinom vecem prostoru? Gdje tocno nista ne valja, odnosno suprotno, gdje je to gdje sve valja?

      Inace, pratim ovu stranicu, i izgleda da mi je promaklo mjesto gdje je objavljeno da Drazen “ama bas nista ne radi”, mozes li navesti?

      “Pa, gdje na svijetu možeš živjeti i ništa ne raditi!?”
      Nisam ulovio, o kojem intervalu vremena govoris? Koliko dugo zivjeti, ili koliko dugo nista ne raditi?

      “Netko je u krivu, a očito nisam ja.”
      Naravno, drago mi je da si tu i voljan pomoci – nisu sva djeca ista, kao ni roditelji, nemoj im zamjeriti na razlicitosti i okolnostima.

  • abcd 13/11/2017 at 20:48

   “Tko je dovoljno naivan da posluša Dražena (koji priznaje, a to moram još jednom naglasiti, da nije ovlašteni tumač zakona !?) neka mu bude.”

   Reče “ovlašteni” veštak psihijatar. Toliko o tvojoj doslednosti (logičkoj, među vama normalnima).

   • Hrvat 14/11/2017 at 18:59

    OK, kao što rekoh već sam shvatio da ti ovdje želiš liječiti vlastite frustracije, ali si odabrala krivu osobu i krivi način.
    Evo da te po ne znam koji put verbalno išamaram kad već tražiš.
    Ja nigdje nisam rekao da sam “ovlašteni” psihijatar ili bilo kakav psihijatar kada smo već kod toga, tako da mi to baš ne možeš imputirati.
    Ja znam da sada rade tvoje psihoze, ali što ću ti ja…

    • abcd 15/11/2017 at 14:45

     Jasno, vi ste se konsolidovali oko toga da sam psihotična, frustrirana i da niko normalan ne treba da sluša moja trabunjanja. Jasan znak kada neko nigde nije poželjan, naročito na hrvatskom govornom području. A upozoravali su me neki moji sunarodnici na to već mnogo ranije. A i vaši sunarodnici koji se nisu dali izmanipulisati avetima prošlosti koje još uvek opsedaju taj deo Balkana. Pošteni i časni. Mir i dobro.

     • dražen 15/11/2017 at 20:31

      abcd, nije valjda da ćeš hrvata uzimat za ozbiljno. Ovo što on piše nije njegovo mišljenje već službeni stav. To što on sebe naziva hrvat ništa ne znači. To mu nije pravo ime, a vjerojatno prihode za svoj rad prima od kakve nehrvatske agencije.

     • abcd 16/11/2017 at 19:49

      Prvo, ne želim ni na kome da lečim svoje frustracije, niti išta drugo. Ja sam takva da skoro sve uzimam za ozbiljno. Ne ljutim se na Hrvata, ni na koga, samo sam tužna, i tek da razjasnim neke stvari, shvatam da kao jedna iz skupine onih ljudi koji boluju od depresije i anksioznosti, nisam dobar sagovornik nikome, jer takav je stav društva prema tome, i samo ću ostaviti radi razjašnjenja oko stigmatizacije i diskriminacije psihički bolesnih ljudi ovaj pasus a u nastavku i link, i reći da svako ima pravo na svoje mišljenje o svemu, ali da nije loše i biti malo informisan, pa koga zanima i ne mrzi da čita :

      “Osoba koja je trajno loše raspoložena takva je zato što boluje od depresije ili anksioznosti, stanja na koji ne može utjecati snagom volje. Ljudi koji izbjegavaju ili na drugi način šikaniraju depresivne ili anksiozne čine jednak grijeh kao kad bi u autobusu odbili ustupiti mjesto invalidu te ga prepustili nekom zgodnom i zdravom. Najlakše je osjetljive, tužne i pesimistične ljude kvalificirati kao teške i naporne te ih izbjegavati da nas ne opterećuju. No, riječ je o ljudima koji imaju ozbiljnih zdravstvenih problema i kojima je neobično važno da ih drugi prihvaćaju i saslušaju, da im ponude podršku i utjehu.
      Simpatičnost, pak, proizlazi iz dobrog raspoloženja, pozitivnih emocija i visoke otpornosti na stres. Simpatičnima doživljavamo ljude koji nas razonode, zabavljaju i rasterećuju, a to su redovito oni koje su i sami veseli i neopterećeni. Ne govore o patnjama izgladnjelih u Darfuru, o zatočenicima u Guantanamu, o silovanim, ucviljenim i osamljenim. Oni pričaju o vedrim detaljima iz svakodnevice. Zašto baš o tome? Zato što ih upravo to i zanima. Kad bi im na umu bili mučniji aspekti života, tada bi o tome i razgovarali, a na licu im ne bi bio bezbrižan smiješak, nego zabrinutost i gorčina. Dakako, tada ne bi bili dobro raspoloženi, “pozitivni” i neopterećeni. I ne bi bili simpatični. ”

      http://psihijatrija.forumhr.com/t451-stigmatizacija-i-diskriminacija-psihickih-bolesnika

      P.S. Zbog te stigme sam izgubila i poslednji posao, koji sam vredno i savesno radila, a sada više nemam ni volje da ustanem ujutro, ponekad, jer depresija je takva, dođe i prođe, i opet dođe. Inače, da razbijem i tu zabludu, umem da budem ponekad i duhovit i zabavan sagovornik. Tj. umela sam. Pozdrav

     • Duh sa sekirom! 16/11/2017 at 22:48

      Tužna abcd, nije ti baš najpamentiji izbor, iako je izbor, da se kupaš u depresiji i sažaljevaš samu sebe, krećeš se putem koji je išla moja majka a taj put vodi u, blažem slučaju, instituciju za lijepo ponašanje ili u vječna lovišta. Pošto vjerujem u tebe i u tvoju snagu a ne u tvoju depresiju preporučujem ti da kreneš u istraživanje tko je taj u tebi što mora biti depresivan i tužan. Ako imaš neko žezlo za moždane vijuge ožigosi si poruku u mozgu da ti nikada ne možeš biti tužna, niti depresivna, nego u neuvjetovanom miru, ljubavi i radosti. Tuga, depresija, mržnja i sl, je samo uvjetovano kretanje energije u tebi i ti nisi tuga…nego osjećaš tugu…čak i kada bi ovo što sam napisao mogla percipirati došlo bi do velikih promjena u tebi a tek kada bi tugu mogla “gledati” dogodila bi ti se velika transformacija. Možda ćeš me poslati u 3pm, nema veze, pošalji, moja namjera je iskrena i potpuno sam siguran da je to istina što sam napisao! Ako možeš nabavi knjigicu “Govor tišine” od E. Tolle-a, ono na što ukazuje ta knjiga ima nevjerojatnu moć, “diže iz mrtvih”… diši duboko i polako čitajuči je i razjebat ćeš to stanje u sebi a onda ćeš se zahvaliti depri jer te je naučila nečemu. Provjereno na mojoj koži! I više nećeš imati nikakve potrebe biti depresivna. Zar to neće biti oslobađajuće za tebe?! Ali prvo se moraš “osloboditi”!:-)

     • abcd 17/11/2017 at 00:59

      Hvala Duše sa sekirom, pa ja sam tužna, znam samo za jednu sebe. Tuga je normalno stanje kao i radost. Dođe i prođe. Ne sažaljevam sebe, vrlo sam svesna sebe, i znam da magični štapić ne postoji, pa tako ni u slučaju nelečene dugotrajne hronične depresije, koja je skoro ništa u odnosu na anksioznost, a za normalno funkcionisanje napolju, na ulici, u prevozu, u kući, itd. meni je terapija izuzetno potrebna. Ne volim da dovedem sebe u situaciju da ljudi kojima sam potrebna (i oni meni) u svakodnevnom životu, trpe zbog mojih strahova (da me ne stigne napad panike na ulici, u trgovini, u prevozu, itd, što mi se događalo, a ja morala da prikrivam, izuzetno smešnih scena sam imala, samo što su meni tek nakon napada izgledale smešne). Hoću da mogu slobodno da otputujem gde god poželim (da posetim grobove najmilijih). Da radim stvari koje volim bez straha. Kao što je nekim ljudima zadovoljstvo popušiti džoint, a da ne stvore zavisnost, meditacija, molitva, joga, trčanje, tako će i meni ovo biti samo mala prečica za korak napred. Ka samopouzdanju, samouverenosti. A što se knjiga tiče, previše se udubljujem pa umesto odgovora, izroni još milion pitanja i podpitanja. Načitala se dosta takvog štiva, čak me to i skrenulo u drugi ekstrem. Takve knjige su mi proizvele preteranu euforiju (kao tebi onomad Biblija), što nije u mojoj pravoj prirodi, pa me onda još više bacile u bedak, jer sam shvatila da su one instant rešenje za mene . Osim nekih lepih knjiga o istinitim prijateljstvima, dobroti. Normalno je da sam tužna kada su mi se velike promene dogodile sve u nizu, da sam počela da gubim pamćenje i izgubila kontinuitet događanja. Nisam stigla ni da ih isprocesuiram, odtugujem. Potisnula sam, jer nisam imala vremena ni da se suočim sa tugom. Valjda je sada nastupila ta faza. Proći će. Vrlo sam svesna, i žao mi je zbog tvog gubitka. Zbog svačijeg. Ne predajem se, to je valjda čitljivo, upravo radim ono što mi intuicija nalaže, a ona me retko prevari. Uvek znam da će proći ta faza. Pa makar se borila i čitav život, vredi. Kao što svi vi ovde imate neke svoje metode koje vam odgovaraju za izlečenje, opuštanje, tako i ja nalazim svoje. Jer samo ja najbolje mogu znati šta je ono što bi mi u određenom trenutku moglo pomoći. I kada je taj trenutak. Propustim li ovu šansu, jer ne znam do kada ću imati pravo na zdravstveno osiguranje, upašću u još veće izazove i naprezanja. Nažalost, nisam sa te materijalne strane kao i velika većina ljudi ovde, ni blizu nekakvom luksuzu, niti težim nekom luksuzu, naprotiv, ali želja mi je i da mogu da ispopravljam i svoje zube i da meni drage osobe konačno mogu imati protezu koju ne moraju lepiti oho lepkom, (to je najveći luksuz koji ću jednog dana sebi nadam se moći da priuštim), i da smemo da se nasmešimo bez ustezanja od uva do uva:) Nema “smajli” koji je krezav, pa stavljam običnog:)

     • Duh sa sekirom! 17/11/2017 at 11:58

      Naravno da znaš samo “jednu” sebe ali ta jedna sebe je “osoba” ili tzv. mentalno-emocionalno-psihološki konstrukt koji se predstavlja i doživljava kao “ti”…”ti” si “to” zato što te je “to” zajebalo da se identificiraš i poistovjetiš “JA=TO” a to je učinjeno, prvo, od tvojih najbližih (iako su imali možda i najbolje namjere) pa onda redom kroz indoktrinacije kroz školovanje, kulturu, religiju…
      Bilo kojem društvu ili društvenom uređenju kroz povjest nije u interesu da omogućava, producira ili stipendira bilo što osim “osobe” jer je ona temelj ove “civilizacije”, što više, samosvijesni i probudeni pojedinci su opasnost za “civilizaciju”, mogu izazvat pozar u kojem će doći do sagorijevanja “osobe” jer kroz njih djeluje “Misterij”…ali to i nije zasada toliko bitno za tebe. Ono što je bitno je da se prestaneš boriti, sa sobom a i sa drugima i pređeš u fazu “promatranja”, borba je samo drugi izraz za ponovnu reinkarnaciju osobe ili ega. Promatranje i mir, bez identifikacija, je ono što će te oživjeti, borba te ubija jer se tada osoba i ego vraćaju na prestolje kroz mala vrata:-)
      A ovdje ima jedan tekst koji je jebeno ŽIV, pa izvoli-te, poslužite se;-)
      http://2012-transformacijasvijesti.com/metafizika/zivot-je-samo-za-trenutak

     • abcd 17/11/2017 at 13:29

      Pa ne ubija me ništa Duše, ovo su samo normalne faze, koje se u konvenciji smatraju nenormalnim. Za sve je potrebno vreme. Ako se voziš nekim prevoznim sredstvom brzinom od 300km/h, hoćeš li nešto videti oko sebe? Teško. Zato, polako. Sve ima svoj tok. Meni je već puno bolje, ali se brinem za Hrvata, čak sumnjam da nije on taj koji je u depresiji?! Ako jeste, želim mu da se izbori sa tim.

     • abcd 17/11/2017 at 13:47

      Njegov (Hrvatov) razvoj misli, meni je jednako dragocen kao svačije mišljenje, i važno radi objektivnijeg sagledavanja realnosti. Ne želim da se zbog mojih prethodnih opaski upućenih njemu, uzrokovanih mojim narastanjem ega, to moje neobuzdano ego divljanje, dožviljava kao lični napad, pa mu se ovim putem izvinjavam za sve. Javno.

     • Hrvat 17/11/2017 at 19:30

      Prvo bih htio odgovoriti Draženu – naravno da me nitko ne plaća za moje postove (što samo potvrđuje moju ocjenu da je dražen zlonamjerni superparanoik), ali i da me netko plaća značilo bi to da ja – radim, za razliku od tebe koji si ljenčina i kradeš bogu dane.
      Ali hajde – otkrij nam tajnu kako uspijevaš preživjeti bez rada?

      Abcd kao što sam rekao, sada kada znam da si psihotična uopće ne znam kako razgovarati s tobom pa ću se suzdržati od bilo kakvih komentara. Posebice na onaj o nekakvoj nacionalnoj netrpeljivosti i pripisati to tvom trenutačnom psihotičnom stanju.

    • abcd 18/11/2017 at 12:25

     Ja ne verujem da si ti ikakav “agent”, verujem da ovde iznosiš samo svoje a ne nečije službeno mišljenje. Izvini i ti a i ostali ovde, zajedno sa domaćinom sajta. Ima tu svega kod mene, nije samo psihoza u pitanju. Ima kod mene zaista svega, ali eto ako ovim izvinjenjem mogu nekako da se iskupim, da nisam nimalo iskreno stajala iza svojih nesuvislih komentara, naročito onih u kojima sam pokušala da ti imputiram da imaš predrasude u vezi sa nacionalnošću (što tebi, što bilo kome drugom), iznenadilo me što sam potegla za tim, jer se nikada nisam igrala sa tuđim osećanjima vezanim uz nacionalnu pripadnost (priznajem, nije mi se samo jednom omaklo, već više puta, u trenucima paranoje), i znam koliko je ovo komplikovana i bolna tema, zbog koje sam često bila u sukobu sa onima koji su jedva čekali na nečiji mig, pa da pođu u “rat za oslobođenje”, nesvesni da su izmanipulisani, ili jednostavno željni da se na nekom iskale, ili profitiraju na tuđoj nesreći. Od nekada davno veoma razumne osobe, ja ispadoh nerazumna, na kraju. Tvoje verbalno “šamaranje” (iako zvuči jako ružno), na mene je delovalo “otrežnjujuće” i sledeći put ću pametnije razmišljati i više paziti šta pričam, onako uopšte u životu. Pa, ako možeš, shvati ovo kao pravo, iskreno izvinjenje.

 9. FRA NE 13/11/2017 at 13:02

  Moran pitat gataru bi li se dalo bacanjem dokumenata u vatru poništit urok ili je potreban nekakav posebni ritual kao npr. paljenje pravnika na badnjak !Umjesto tihe noći imali bi noć vrištanja. U jutro bi djeca koja nisu sklopila okice od uzbuđenja radosno dolazili do tinjajućeg pravnika i nastavili održavati vatru,sve dok ne prođe fešta ,a nakon toga bi sa pepelom pognojili gredicu sa cvijećem bez opasnosti od trovanja pizdarijama !:-):-):-)

 10. Damir 13/11/2017 at 12:52

  Super razloženo.

  Ljudi se pribojavaju čipa kao žiga zvjeri, a ne kuže da su već odavno ožigosani.

 11. Boško 12/11/2017 at 14:28

  od kada je to počelo , mislim s tim pravnim pizdarijama , jel to iz Juge ili i prije iz kraljevine SHS na ovim prostorima ili je ovo novija izmišljotina ?

Odgovori

Naziv *
E-pošta *
Web stranica

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.