Nexus Svjetlost: Čovjek i religija

nexusMišljenje je većine ljudi da su religija i država kao upravni element odvojeni jedno od drugog i da zapravo jedno sa drugim nemaju dodirnih točaka. Taj pogled nije u potpunosti neutemeljen, ali postavlja lažne predrasude da država može biti loša i kontra dok je religija za čovjeka i njegove interese.
Mnogi danas nasuprot nesigurnosti sistema i njegovoj bešćutnosti neku vrstu utjehe traže u religijskim ustanovama i poimanje duhovnosti i boga uglavnom ili isključivo vežu uz religiozne doktrine. Kad o ovome govorim prvenstveno promišljam o Rimo-katoličkoj crkvu koja jedinu dobro poznajem, ali je ujedno i najveća i najutjecajnija religija svijeta.

Mada je vjerska sloboda jedna o temeljnih vrednota tzv. „slobodnog društva” kakvo je i ovo kojeg ustanovljavamo, prije izricanja istog trebalo bi malo bolje porazmisliti pogotovo kad se radi o već ustanovljenim i etabliranim vjeroispovijestima.

Rimska religija nastala je na temeljima židovske vjere opisane u Bibliji u starom zavjetu. Ista religija je prihvatila i novi zavjet (učenja Isusa) iako su te dvije knjige gotovo u potpunosti različite i suprotnih vjerskih obilježja. Rimska crkva se je kroz stoljeća, ali i danas uglavnom pokazala kao društveno politička organizacija koja se duhovnošću i čovjekom kao duhovnim bićem nema velikih dodirnih točaka, osim u individualnom smislu (u ovisnosti o svećeniku te crkve). Tako 13 stoljeća kršćanstva u na ovim prostorima nije donijelo ni ljubavi, ni mira, ni prosperiteta ni duhovnog uzdizanja. Dapače. Koliko još stoljeća treba da bismo uvidjeli ispraznosti i neučinkovitost rimske okupacijske ideologije, pitanje je sad?
Mnogo je puta dokazano da religije programiraju ljude, nevažno kakvim prijedlozima. Prijedlozi mogu biti korisni i pozivati da se tvori dobro djelo. A vjera u ono što nije doživio čovjek, pri tom je poslušno prihvaćajući kao istinu od propovjednika, uvijek nosi ono, što ostavlja mogućnost preusmjeravanja kodiranog vjernika. Po volji propovjednika, od vjerujućih ljudi se lako može načiniti terorista-kamikaza. I kao potvrda zaključku ovakvom, postoje različiti dokazi iz prošlog i sadašnjeg vremena.

Na ovim prostorima smo nedavno, niti prije 30 godina imali ponovo vjerski sukob kojeg su potakli gospodari svijeta kojima su religije samo igračke u njihovim rukama. Oni su rodonačelnici religija, okultizma. On im je nužan da bi ljudima vladali. Povjerovavši u nerealni svijet, fanatik je na biorobota nalik, i naredbe je sklon slušati i ispunjavati ih bez protivljenja i gunđanja, bilo kakve naredbe.

Rodonačelnicima religija i pomoćnicima njegovim je znano, kako nahuškati, primorati da ratuju ljudi različitih vjera između sebe. Razlozi ratovanja su različiti, ali su uvijek, u bilo kom ratu razlike u religijama bile osnovno oružje.

Religija se u svojoj biti zasniva na vjeri ljudi koji svojom pažnjom, energijom, mislima podržavaju taj nekakav entitet zvan crkva ili država, a koji u biti ne postoji.

Kad sam u jednom od tekstova napisao da su svi pravni sistemi svijeta isti, ili barem je naš sličan engleskom misli sam na slijedeće. U tim pravnim sistemima nema živih ljudi već samo osoba, bilo pravnih, bilo fizičkih. Države su im korporacije. Pravom se mogu baviti samo odvjetnici. Sve je bazirano na građanskom pravu, (rimskom pravu). Temelji svih prava i maksime su iz rimskog prava, pisane na latinskom jeziku. Osnova svih sistema je vlasništvo, tj. registracija. Titule kao u feudalnom sistemu su franšize koje moraš plaćati. Imena osoba su pisana verzalom iako nijedan od jezika ne prepoznaje to pismo. Temeljni dokumenti su im ustav iz kojeg proizlaze zakoni. Svi su članovi UNIDROITA – UN- ove (čitaj rimske) konvencije za implementaciju privatnog trgovačkog prava. Sve uglavnom imaju potpisane konkordate sa svetom stolicom.
Pravo je kao disciplina tesana do savršenstva kroz stotine godina od tvoraca sistema, a zatim samo implementirana u razne sisteme. I svi, apsolutno svi, su zasnovani na mrtvom entitetu personi pokazujući da ovaj sistem zaista ima porijeklo iz jednog izvora, a to je čisti sotonizam najvećeg kulta smrti koji postoji danas na zemlji – rimska katolička crkva.

„Kan. 96 – Čovjek se krštenjem pritjelovljuje Kristovoj Crkvi i postaje u njoj osoba, s dužnostima i pravima koja su kršćanima, uzimajući dakako u obzir njihov položaj, vlastita, ako su u crkvenom zajedništvu i ako to ne priječi zakonito donesena kaznena mjera.“

Kanon 96 je krunski dokaz o magiji u crkvi u kojoj čovjek (koji je živ, postoji, ima dušu) prelazi kroz preobražaj i postaje nešto drugo (neživ, nepostojeći, bez duše). Takvo promjeneno biće ima i svoj naziv – osoba, i svi kršćani svijeta su osobe, transformirani, preobraženi ljudi, neživi nepostojeći entiteti bez duše.
Magija ili iluzija je jedno te isto, stoga se magičari i nazivaju iluzionisti, jer u stvarnosti ne postoji nešto što se zove osoba koja je suprotnost životu. Ali kako je um relativističke prirode njegovo vjerovanje i mišljenje može stvoriti iluziju smrti i nepostojanja, a u umu je i tako software koji nema kapacitet shvaćanja stvarnog.
Stoga pretvorba je magični trik kojim se u umove ljudi usađuje ideja da život može postati nešto što nije (neživot), a da postojanje može postati nešto što nije, a to je nepostojanje. I malom djetetu je jasno da nepostojanje jednostavno ne postoji. Ali ako si hipnotiziran i vjeruješ u magične trikove manifestiraš podsvjesno ideju o neživotu i nepostojanju, a što se prevodi u stvarnost kao smrt, što je navodno stanje neživota, nesvijesti, nepostojanja. Ovo je način na koji magija veliča ideju o smrti kao transupstancijaciji života i vjerojatno jedan od velikih razloga zašto su ljudi prihvatili ideju o smrti kao jednu potpuno normalnu i prirodnu, neizbježnu pojavu.
Obožavanje i slavljenje u ceremonijalnom smislu tijela bez duha, drugim riječima leša, ja ne mogu protumačiti nikako drugačije nego slavljenje i obilježavanje pobjede smrti nad životom. Leš sveca nas treba podsjetiti da postoji neka uzvišenost u smrti, da je smrt poželjna i na kraju krajeva neizbježna. Naravno da je to iluzija, ali magičari se uvijek bave iluzijom i trikovima i dok je gledatelj hipnotiziran u podsvijest mu se upucavaju slike o prolaznosti i nestalnosti života, a veličaju sveci, svetice, isus, i drugi blaženici od kojih su svi do jednog mrtvi. Nagradu za poslušnost u ovom životu, ali i život vječni, naravno, možeš dobiti tek kad umreš.
Takav čovjek djeluje u kapacitetu obuzetog, hipnotiziranog bića koji više nema svoju volju već je prisiljen djelovati u kapacitetu vjernika/sljedbenika. Takvi sistemi su gotovo patentirani i funkcioniraju tisućljećima a da laik/građanin/ovca o svemu tome ništa ne zna. Stoga da li se klanjaš kipu gospe, svetom luki/josipu/anti, križu ili zastavi sasvim je svejedno – ti si mrtvac u duhu jer ne živiš autentični, spontani, fluidni život ljubavi, već slijediš pravila, kodove, okvire, formule koje u sebi nemaju ništa autentično, ljubavno, spontano. Stoga ja/ti si mrtav. Vlasnik svih mrtvaca na svijetu, a i najveći poticatelj i zagovarač smrti je katolička crkva koja obećava svojim vjernicima život vječni, ali tek kad umru. Ako bi želio čak biti svetac, moraš prvo umrijeti. Stoga svi i umiremo i svi smo ljubitelji smrti, obožavamo je i vjerujemo u nju, točno onako kako program to od nas traži.

Potpuna glorifikacija i obožavanje smrti, nekromancija. Eto to je samo jedna potvrda da je život kao glavno obilježje čovjeka u religiji izgubljeno.

Osnovno obilježje pristupanja katoličkoj crkvi jest u vašem zahtjevu da pristupite istoj kroz magičnu ceremoniju i da se upišete u njene knjige kao vjernik – podanik koji kao takav gubi prirodna prava dobivena svojim rođenjem, i kroz krštenje se ponovo rađa, ali sada u drugom svijetu, svijetu čudesa i pravnog prometa u kojem je isti postao pravna osoba se privilegijama i dužnostima. Takav vjernik-podanik dužan je zastupati i poštovati sve doktrine koje mu vrhovništvo crkve umetne u glavu. Od hrpe zarobljavajućih doktrina koje su doslovno ubojice čovjekove duše izdvojit ću dvije:

1. bog se odrekao čovjeka i protjerao ga iz rajskog vrta te mu oduzeo sva prava koja je u početku imao, razbaštinio ga od zemlje i svu svoju vlast predao katoličkoj crkvi na upravu. I takva crkva je vrhovni tumač božje riječi (zakona) koja je u svojoj biti nepogrešiva, – najviši mogući zakon. Crkveni zbor je od samog početka priznavao papu za vrhovnog poglavara i njegova se riječ u pitanjima vjere i morala oduvijek smatrala konačnom. Kao što je sabor u Jeruzalemu ušutio u trenutku kad je Petar proglasio dogmu, tako je i kroz stoljeća, kad god bi papa progovorio, diskusija je bila završena. Tako sveti Irenej, učenik svetog Polikarpa (koji je sâm bio učenik svetog Ivana apostola), u svojoj poznatoj obrani vjere, Protiv krivovjerja, piše: “S tom [rimskom] crkvom, zbog njezina višega porijekla, sve se druge crkve moraju složiti, dakle svi vjernici u čitavom svijetu, jer su vjerni baš po njoj posvuda sačuvali apostolsku predaju“

2. Sva vlast je od boga

Zašto se tako često od predstavnika vjerskih ustanova (i ne samo od njih) često može čuti izjava da je „svaka vlast od boga“? Da li ovakav stav ima podršku u Bibliji ili se radi o licemjerju, s obzirom na činjenicu da crkve blisko sarađuju s vlastima? Crkva je lukrativna[1] organizacija i sa te pozicije ona je uvijek uz vlast, bilo da je ona totalitarna ili demokratska. Kao takva (lukrativna), crkva ne proizvodi vrijednosti, ona egzistira na privrženosti ljudi vjeroispovijesti koja se najčešće izjednačava sa nacionalnom pripadnošću.
Ali ono što nas najviše zanima je biblijski stav prema ovom pitanju. Da bi se opravdalo pristajanje uz vlasti, tekst koji se najčešće koristi je Rimljanima 13:1: „Neka se svaka duša pokorava vlastima koje vladaju; jer nema vlasti da nije od boga, a što su vlasti, od boga su postavljene.“

Iz ove izjave, dakle, možemo jasno razumjeti da biblijski religiozna osoba nije buntovnik u smislu oportunizma svjetovnim vlastima.

Da bismo shvatili o čemu Pavle govori, moramo razmotriti cijeli kontekst:

„Zato, ko se suprotstavlja vlasti, protivi se božjem uređenju, a oni koji mu se protive navući će osudu na sebe.“ (13:2)

Kasnije ćemo razmotriti odnos božjeg uređenja i svjetovnih vlasti. Očigledno, ako se protivimo državnom poretku, ono što neminovno slijedi je navlačenje problema.

„Jer onih koji vladaju ne treba se bojati kad se čini dobro, nego kad se čini zlo. Dakle, ako ne želiš da se bojiš vlasti, čini dobro, pa ćeš dobiti pohvalu od nje.“ (13:3)

Ovdje je Pavle još precizniji. Ako se ponašamo u skladu sa zakonom, ako se ne ponašamo kao prestupnici i kriminalci, nemamo razloga da se plašimo vlasti.
„Jer ona je božji sluga za tvoje dobro. Ali ako činiš zlo, boj se, jer ne nosi mač bez razloga. Ona je božji sluga, osvetnik koji iskaljuje njegov gnjev nad onim koji čini zlo.“ (13:4)
Drugim riječima, svakom uređenju je potrebna zakonodavna, sudska i izvršna vlast. U postojećem sistemu, zbog pale ljudske prirode koja ima sklonost ka zlu, vlast se mora osigurati silom. Tako je ona „Božji sluga“ u izvršnom smislu, jer sprečava anarhiju i sankcionira prestupnike zakona.

Stoga ne možete tvrditi da država porobljava, a da je crkva osloboditelj jer država je religijom ustanovljena i svi ovi biblijski citati dokazuju da je bog mrzitelj čovjeka i da ga treba silom utjerati u red i sankcionirati, a da je čovjek obavezan poštivati zakone ma kako idiotski oni bili. Ali, što se mora nije teško, jer usput budi rečeno, strah od vječnog ognja uvijek iza ćoše vreba.

„Prije svega to je pobuna protiv tiranije vrhovnog teološkog oličenja, tj. Boga. Očito je da dokle god imamo gospodara na nebu, na Zemlji smo robovi. Naš razum i volja također se poništavaju. Dok god vjerujemo da mu dugujemo apsolutnu poslušnost, a pokraj boga i nema druge apsolutne poslušnosti, neminovno ćemo se morati pasivno i bez ikakva otpora podvrći svetom autoritetu njegovih posrednika i izabranika: mesijama, prorocima, božjom voljom nadahnutim zakonodavcima, carevima, kraljevima i svim njihovim službenicima i ministrima, predstavnicima i službenicima dviju najvećih institucija koje nam se nameću kao određene božjom voljom da upravljaju ljudima: crkve i države. Svaki svjetovni ili ljudski autoritet dolazi izravno od duhovnog ili božjeg autoriteta. Međutim, autoritet je negacija slobode. bog, ili bolje reći, božja fikcija je potvrda ili intelektualni i moralni uzrok robovanja na Zemlji, i ljudska će sloboda tek onda biti potpuna kad potpuno uništi kobnu fikciju nebeskog gospodara.„ – Mihail Bakunin

Stoga osnovno shvaćanje dokumenta i osnivanju i želje za tvorenjem društva živih ljudi na ovim principima jest da je čovjek u biti Bog, i da je stvoritelj prvenstveno u nama. Kako u meni tako i u svakome ostalome. Pa šta god napravio drugome Bogu sam napravio, sebi sam napravio.

Raskidanje veza sa religijom još je nužnije od raskidanja veza sa državom u namjeri ostvarivanja slobode, jer su te veze mnogo dublje ukorjenjene i teže za uočavanje. Na kraju krajeva nastale su magičnim ritualnim procesima. Kidanje veza sa religijama ne znači i kidanje veza sa ljudima koji religiju predstavljaju. I tu kao i u bilo kojem sistemu ima dobronamjernih i pravih ljudi koji su izgubljeni kao i velika većina i ne znaju kamo bi i što bi. Članovi ovog društva bi mogli biti ti koji će donijeti pravu informaciju i znanje unutar zatvorenih religioznih zidova, ali naravno, samo onima koji žele čuti.

14 thoughts on “Nexus Svjetlost: Čovjek i religija

 1. ervin poljak 15/05/2018 at 15:42

  …i jpš jedan zgodan copy+paste sa stranica udruge David:

  Slušajte vi biskupi! Igra je gotova! Stoljećima je vaš koncern, kojem ste svi vi danas na čelu, obmanjivao ljude i držao ih glupima, kako bi Vi, biskupi, zastupnici crkvenog koncerna mogli i dalje isisavati hrvatsko pučanstvo, a ono vam i dalje poslušno plaćalo crkveni danak.
  Međutim, tom pučanstvu sve je očiglednije da institucija, kojoj ste vi na čelu ima puna usta imena Isusa, Krista – kao da je ona Njegov legitimni nasljednik. No u stvarnosti Vi ste Njegovu baštinu pogazili i javno izdali, svojim ste je naukom, a još više svojim djelima, neprekidno izrugivali i ismijavali, a to činite još i danas o čemu izvještavaju i javna glasila. Svakodnevno iznova pribijate Isusa, Krista na križ čineći suprotno od onoga što je On htio i to na najpodliji mogući način, ne u svoje, nego u Njegovo ime. A onda Ga, premda je uskrsnuo, vučete u pobjedničkoj povorci kao mrtvački trofej.

  Što bi bili onda drugo, nego u prenesenom smislu, gomila vrebalaca na baštinu, gomila krivotvoritelja etiketa i krivotvoritelja novca? K tome još i licemjeri, jer se kitite imenom koje Vam ne priliči, jer Vam je očito svejedno za stvarno učenje i etičko-moralni uzor Isusa iz Nazareta. Inače ne bi prošlost Vašeg koncerna bila do vrha puna krvi i zločina nego bi se ponašali barem onako kako je Nazarećanin živio kao uzor. Ali o tome ne može biti riječi ako vaša djela usporedimo s riječima Isusa Krista na kojeg se pozivate i za kojeg tvrdite da ga slijedite.

  Opomena za vas, hrvatski biskupi, neka budu riječi Isusa citirane iz vaše Biblije koje je Isus rekao kada je iz hrama u Jeruzalemu istjerao trgovce životinja za žrtvovanje? «Moja kuća treba biti kuća molitve svih naroda! Vi ste međutim od nje učinili razbojničku špilju!» (Mk 11,17)

  Za bolje razumijevanje: Nitko vas ne želi iz Vaših raskošnih pećina i palača istjerati. Možete spokojno tamo ostati i vjerovati što god hoćete i dopuštati da Vam za to plaćaju oni kojima se sviđaju Vaše ceremonije i rituali, a koji nisu kršćanski jer potječu iz poganstva kao i oni koji hoće i nadalje štovati kosti umrlih i kipove navodnih «svetaca» umjesto da se obrate Bogu u sebi.

  Hoće se samo jedno, upozoriti vas na poštovanje prema spasitelju svih duša i utemeljitelju kršćanstva Isusa Krista, zamolbom: Ako ostanete kakvi jeste nemojte se više zvati «kršćanima»!

  Jer vrč ide na izvor dok se ne razbije. A to što ste stoljećima do danas učinili od prvobitnoga, čistog učenja Nazarećanina, izaziva mučninu i negodovanje kod onih koji ozbiljno shvaćaju i ljube Isusa, Krista i Njegovo djelo kao i učenje Govora na Gori, kako bi ga korak po korak ostvarivali u svom životu.

  Biskupi, dosta je! Ne zaboravite: Postoje još karakterni nasljednici Isusa, Krista oni koji još bistrom glavom mogu shvatiti što je veliki Učitelj čovječanstva Isus, Krist mislio rekavši: «Ne sakupljajte sebi blaga što ga moljci i hrđa nagrizaju!», «Tko se mača laća, od mača će i poginuti!», «Prvo poučite, a onda krstite!», «Tko i jednoga od ovih malenih, koji vjeruju u Mene, navede na zlo, bilo bi bolje za njega da ga bace u more s mlinskim kamenom oko vrata.», «Ne dopustite da vas nazivaju Ocem!», «Samo je jedan svet, vaš Otac nebeski.»

  Teško je shvatiti da vam je uz toliko godina školovanja toliko teško razumjeti smisao riječi iz vaše Biblije i provesti ga u djelo? Umjesto razumijevanja Vi ste se upravo u ime i na račun Isusa, Krista uspjeli ogriješiti o svaku pojedinu od ovih nekoliko ovdje spomenutih rečenica i izliti na čovječanstvo beskrajnu patnju, mora suza i krvi – i još dopustiti da Vas za to plate! Od zločinačke prošlosti vaše crkve sve do do danas se niste stvarno distancirali niti ima izgleda da će te to uskoro učiniti. Za vas kao da ne postoje Pavlove riječi: «Što čovjek sije, to će i požeti!» Sijali ste gotovo 1700 godina a žetva – kao da je u punom jeku.

  Bog ne daje svoje izrugivati – stoji također u Bibliji.

  Događaji posljednjih godina, mjeseci i dana svjedoče o tome da je žetva u toku?!

  Unatoč svim progonima tijekom povijesti, unatoč inkviziciji i istrebljenju svih «heretičkih pokreta», i unatoč gnjusnoj i zločinačkoj inkviziciji nekada i danas – mnogi ustaju, javno i glasno, bez straha u obranu učenja Govora na Gori kojeg ne smatraju utopijom, već jedinom realnom prilikom koja danas još preostaje čovječanstvu.

  Teško je razumjeti da ne opažate već nadolazeće vrijeme!? Svejedno što vi poduzimali nećete zaustaviti događaje novog vremena u kojem se više neće trpjeti da Vi i Vaš institucionalni crkveni nauk stalno zloupotrebljavate ime Boga Oca i Krista kako bi zastrašivali i manipulirali građane Hrvatske u postizavanju svojih ciljeva.

  Za bolje razumijevanje: Spokojno uživajte i dalje u svojem milijarde vrijednom bogatstvu, gomilajte i dalje svoje akcije, udjele u fondovima i nekretninama, dok više od jedne milijarde ljudi gladuje – ali onda molim, više se nemojte zvati «kršćanima»!

  Tovite svoj koncern i dalje svake godine milijardskim uplatama poreznih platiša, državnim subvencijama za sve i svašta, naplaćivanjem sakramenata i misa uključujući i Vaše biskupske plaće, dok milijuni nezaposlenih pate od siromaštva, a to sve dok porezni platiša to trpi i vama podčinjeni leminzi u vladi to dopuštaju – ali se onda više ne zovite «kršćanima»!

  Opravdavajte i dalje ratove i sudjelovanje u ratovima, skrbite i dalje u svojim vojnim palačama za osposobljavanje vojnika za ratove i ako je moguće također ih nastojite uvjeriti da je Božja volja što brane Hrvatsku u Afganistanu – ali se nemojte zvati «kršćanima»!

  Uvjeravajte i dalje vjernike da mogu doći do Boga samo preko vas i da postoji «vječni pakao» i da postoji «Bog koji kažnjava», bacajte ih time u duševne muke i otuđujte ih od našega nebeskog Oca koji stanuje u nama i koji je jedino ljubav – ali se tada zovite «katolicima», ali nikako više «kršćanima»!

  Diskriminirajte i dalje žene sve dok one to podnose – ali se više nemojte zvati «kršćanima»!

  Štitite i dalje oskvrnitelje – podle zločince djece u redovima Vaših klerika, premještajte ih iz župe u župu sve dok jednom cijela sela i gradovi ne istupe iz crkve jer im je vaš nemoral dozlogrdio i ne žele ga dalje trpjeti i gledati – ali se više nemojte zvati «kršćanima»!

  Proklinjite i nadalje one koji Vas ne slijede i slušaju – ali se molim više nemojte zvati «kršćanima»!

 2. zenfjaka 12/05/2018 at 22:48

  …ako nije teško, mogla bi se i ova u glaz bit,, a nije monika usna harmonika…
  …aj dođi lolo pa mi ga z atuci, na garbunu u sjevernoj luciiii…..yeah,,,, kad navale stihiovi tko se nije skrio tovarčina je bio,,, nda: ševa itd:)
  ..sv, moj ante skužaj šta san nestašan prije vrimenaP.. a nisan ni bipsić da nebi bilo ebe lud manitog,,,, skužajte)
  https://www.youtube.com/watch?v=-GD-5mRyaJw
  🙂

 3. zenfjaka 12/05/2018 at 18:13

  …e lipi naš vrane, kat kad si na m. partiju nema nijedne da pegla košulje ma sve čekaju da se pegla pisma i šta je i normalno mene zapadne… pa ko ih ,nda… naše je da pivamo dok iz nemognemo:)
  https://www.youtube.com/watch?v=NatTBbBg0lA
  Zen, s ljubavlju za sve:)

 4. zenfjaka 12/05/2018 at 15:43

  a zamisli ovo… ko bi reka da je ovo stvarnost! ?
  e, frane naatanta si me,,,, bolje mi se skalat da ne bude većeg zla:)
  https://www.youtube.com/watch?v=kdt0ZMu3oQE&spfreload=10

  …moran ić da ne bude većeg zla…. znaš kad ninđa odlipi ,ni sam nezna diće…..
  samo za franu i cilu obalu:)
  https://www.youtube.com/watch?v=9Qe7n9PkCvE
  :DD

 5. zenfjaka 12/05/2018 at 15:02

  Tako je Vrane, zamisli kad se ovakva spodoba slaže, voli sa vranam,gavranima i švrakama, vole oni mene ka i ja njih mada mi ponekad i ukradu nešto svjetlucavo…. e n emogu baš sve ker san našto veza na balkonu… moguće u caklu:)

  … i kad zapivan bećarac a ja dalmatinac ovako to izgleda da ne rečen zvuči…:)

  ….aj dera san je još joj minža bleji, ka topovi na južnoj koreji…. skužajte, ipak triba bit pristojan… al kad ispalin uživo ko ima mudante neka i drži:P
  …kako bilo neda mi se ispaljivat u šufit:)

  • FRA NE 12/05/2018 at 17:47

   Oma ću uglazbit stihove ,onako brutal metal,tako da će nastat novi glazbeni pravac(ne poredak),već dalmatinski đuveč ,a prvi VIS(vokalno instrumentalni sastav)koji će izvest skladbu na moto partiju će se zvat šamaštrani jezik,a sad evo jedna vesela i susedne nam dimenzije https://m.youtube.com/watch?v=SahpP3IrkOg ,inače zanje vrime kad prolazin uvečer ulicon,rasvjeta se nekontrolirano ,pali gasi ,neki kažu da duhovi šalju poruke,a ja kažen da koperanti hepa ne servisiraju rasvjetu ,a možda se neko zajebava s prekidačima ,java će ga znat 🙂

 6. FRA NE 12/05/2018 at 14:28

  ko oće bit korpse more slobodno samo neka ne maltretira žive https://www.youtube.com/watch?v=frWpSkMGu_Q eto ti 😉

 7. FRA NE 12/05/2018 at 14:23

  Odličan prevod s hrvatskog u engleski .bravo čengu 😉 ,al mu je svaka na mistu,fala i fjaci na zenu 😉

 8. zenfjaka 12/05/2018 at 09:04

  Ništa ne razumin ma ću isto pejstat… nek se cesta praši :)… neće Chang zamirit/zamjeriti Zenu…
  The Zombie-Like Lives of Sheeple from Birth to Death
  Authored or posted by Pao Chang | Updated on May 11th, 2018 | Published on May 11, 2018 |

  By Pao Chang, author of EsotericKnowledge.me and OmniThought.org

  This article is not meant to offend anyone. It was written with the intention to strengthen people’s spiritual awareness, allowing them to break the spells of words and see beyond the boundary of mainstream and alternative media. Please read with an open mind and pay attention to the words, because the truth is hidden in the definitions, origins and phonetics of words.

  To innerstand the zombie-like lives of sheeple, we need to first investigate the word sheeple, so we know what it means. According to Merriam-Webster.com, the word sheeple means, “people who are docile, compliant, or easily influenced : people likened to sheep”. This word is derived from the combination of the words sheep and people. In many ways, sheeple are people who are naive and lack critical thinking skills, and obediently follow orders because they are too afraid to question their so-called authorities. This article will show you proof that most people are acting like sheeple and are far from being “awake”.

  Why Sheeple are Properties of the State and are in a Daze
  The zombie-like lives of sheeple begin on the day they are born. Shortly after sheeple are born, their parental sheeple give them a name and register them to the State using the “birth” certificate. The sad thing that parental sheeple do not know is that the birth certificate is the legal document used by the State to trick them to “abandon” their babies or “lambs”, allowing the government to claim their babies/lambs as chattels (personal properties). It also allows the government to transfer their babies/lambs to the land of the DEAD (legal fiction), turning their babies/lambs into dead entities in the eyes of the law. Hence, the name in all capital letters on their social security cards and driver’s licenses. The name in all capital letters is the same all caps name written on gravestones.

  What sheeple do not know about governments is that nearly all of them have been incorporated and thereby are legal fictions. In the United States (incorporated), the U.S. government is a FOREIGN corporation with respect to a state of the United States of America (unincorporated). For evidence of this, read this article. In the article, there is a sentence that says, “The United States government is a foreign corporation with respect to a state.” Most, if not all, sheeple have been brainwashed so bad that they actually think that governments are living entities and have power over them. There is NO government that is living in reality, because there is no living man or woman who is the government itself. There are only men and women acting as agents for the government.

  Sheeple wake up in the morning thinking they are awake, but they do not realize that they are actually in a daze, which etymologically means “to become weary”. The word weary is derived from the Old English word werig, meaning “tired, exhausted; miserable, sad”. As for the word awake, it secretly means “a night watch for the dead”. The evidence of this can be seen when you use the art of word magic to decipher the word awake. When you move the first letter “a” from the word “awake” a space to the left, you get the term “a wake”. According to Dictionary.com, the word wake means “a watch or vigil by the body of a dead person before burial, sometimes accompanied by feasting or merrymaking.”

  Another word you need to investigate, using the art of word magic, in the previous paragraph is morning. Phonetically, the word morning sounds like the word mourning, meaning “the act of a person who mourns; sorrowing or lamentation” or “the conventional manifestation of sorrow for a person’s death, especially by the wearing of black clothes or a black armband, the hanging of flags at half-mast, etc.” What do sheeple do at “a wake”? They mourn the dead wearing black clothes.

  Why do sheeple mourn the dead? They mourn the dead because they are in a daze and feeling weary. Remember, the word weary is derived from the Old English word werig, meaning “tired, exhausted; miserable, sad”. To help ease the weariness, some sheeple give money to the family of the dead, but what they do not realize is that the so-called money that they give is called “legal tender”, which is a deceptive way of saying “debt”. Phonetically, the word debt sounds like the word dead. All debts are fictitious because they are created by banks, which are corporations, also legally known as artificial persons. In other words, all legal debts are created for the dead (legal fiction). Why do you think sheeple “bury” their money in the bank? Sheeple bury their so-called money because it is dead/debt.

  The Sins of Sheeple
  One of the worst debts that sheeple have is called a mortgage. What sheeple do not know about the word mortgage is that it secretly means “a pledge to the dead”. To find evidence of this, you need to use an etymological dictionary and the art of wordplay to decipher the word mortgage. When you split the word mortgage into two words, it transforms into the term “mort-gage”. Keep in mind that the word mortgage is derived from two Old French words, which are mort and gage. In Old French, mort means “dead” and gage means “pledge”. The word pledge comes from Old French plegier, meaning “to promise”. Dictionary.com defines pledge using these exact words: “a solemn promise or agreement to do or refrain from doing something”. Based on the etymological definition of mort and gage, the term mortgage/”mort-gage” can be translated as “a pledge to the dead”.

  All legal debts are for the dead, which is why the word debt can mean “sin”. Hence, the Bible verse Romans 6:23 (KJV), “23 For the wages of sin is death”. Sin is debt/dead/death. To find evidence that the word debt can mean sin, go to Merriam-Webster.com and search for the definition of debt and you should see the word sin as one of its definitions. The word sin is derived from the Old English word synn, meaning “moral wrongdoing, injury, mischief, enmity, feud, guilt, crime, offense against God, misdeed”.

  Deep down, sheeple feel bad for all the debts/sins that they created, so many of them go to church to see if they can find God and hope that God will forgive them for their sins/debts. What the sheeple do not know is that nearly all churches throughout the world have been incorporated and thereby are corporations. To make matters worse, nearly all clergies (e.g., pastors, priests and ministers) do not know the secret knowledge of the Bible. How many clergies do you know that have the knowledge and courage to teach sheeple that the true church or temple of God is WITHIN them? In this lifetime, I have never met one, have you?

  To make matters even worse, sheeple baptize their babies/lambs, thinking that this external act will free their babies/lambs from original sin. External baptism will not free their babies/lambs from original sin. How do I know this? Because if it did free them from original sin, they would be immortal and not die. To be free from original sin is to be free from death. External baptism is nothing more than a dark magic spell designed to deceive parental sheeple to give up their babies’ bodies and souls to the antichrist and the false gods of the false church. Unlike external baptism, internal baptism is a holy process that occurs within the body, not outside of it.

  Like the government, the church is also a fictitious entity. In other words, it is “an invisible body”. The evidence of this can be seen in the definition of the word parson. According to The Law-Dictionary (Tomlins, 1835), the word parson means, “One that hath full possession of all the rights of a parochial church. He is called parson, persona, because by his person the church, which is an invisible body, is represented; and he is in himself a body corporate, in order to protect and defend the rights of the church (which he personates) by a perpetual succession. 1 Inst. 300.”

  Esoterically, the word church means “body”. In other words, the temple or church of God is man’s physical body (male and female). To be more specific, it is the TRUE temple/church of God. As a result of that, all external churches (buildings) are false churches. No external church or temple built by man is more holy than the physical body of man (male and female), because man were created by God and the Spirit of God dwells in man. Hence, the Bible verses 1 Corinthians 3:16-17 (KJV):

  16 Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?

  17 If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are.

  The Corporate Life of Sheeple
  Nearly every morning/mourning, especially during the weekday or “week-daze”, millions, if not billions, of sheeple throughout the world go to work at corporations, which can be abbreviated as corps. Phonetically, the word corps sounds similar to the word corpse, which is defined as “a dead body, usually of a human being”. Black’s Law Dictionary (6th edition) defines the word corporation as, “An artificial person or legal entity created by or under the authority of the laws of a state.” An artificial person is considered dead in the eyes of the law and thereby can be defined as a corpse. Hence, the word corporation/corps/”corpse”. You can also find the word corps in the term “marine corps”. In law, all military personnel are considered dead and thereby have no natural rights, which is why government superiors order them around like dogs and make them wear dog tags?

  To ease the pain of working at a corporation/corps/corpse, most sheeple are given a break during the “weekend” because they are “weakened”. Besides the weekend/weakened, sheeple like to celebrate yearly parties, so they do not have to think about their dead-end jobs. One of these yearly parties is commonly known as a birthday. What sheeple do not innerstand about a birthday is that it is a ritual for celebrating the birth of a corpse, which is a dead body. Some of the evidence of this can be seen in certain legal definitions of the word birth.

  An interesting fact you need to know about the word birth is that it can mean “a still-birth”. In New Zealand, the interpretation section of the Births, Deaths, Marriages, and Relationships Registration Act 1995 defines the word birth using these exact words: “includes a still-birth”. An important word you need to investigate in the previous definition is include. In law, when the word include is used in an expression or definition of a legal matter, it EXCLUDES everything else that is not in that expression or definition. The evidence of this can be found in the legal definition of “inclusio unius est exclusio alterius”. Black’s Law Dictionary (5th edition) defines “inclusio unius est exclusio alterius” using these exact words: “The inclusion of one is the exclusion of another. The certain designation of one person is an absolute exclusion of all others.”

  The word birth is often used to describe the emergence of a new entity. In law, nearly every entity that is “birth” falls under the jurisdiction of the legal system. When it comes to jurisdiction, the legal system only has jurisdiction over fictitious entities, which are legally dead entities. Because of this, all living babies that are “birthed” and registered to the State through the “birth” certificate are considered dead in the eyes of the law. One of the major reasons that they are presumed to be dead by the State is so that the government has the right to administer them. Remember, the government is a fictitious entity and thereby can only administer other fictitious (dead) entities.

  To secretly tell sheeple that they are dead in the eyes of the law, the agents of the government indoctrinate sheeple to celebrate their birthdays with cakes and candles. When it comes to corpses, candles are traditionally used to dispel the darkness, so the spirits of corpses can find their way home. This is one of the hidden reasons that they teach sheeple to light candles and stick them on cakes during birthday ceremonies. Every time sheeple light candles during their birthdays and stick them on a cake, their actions tell the Dark Forces (self-serving thought-form entities) that they consent to be participants of the birthday ceremony, which is a ritual for celebrating the birth of a corpse or dead baby.

  During birthday ceremonies, many sheeple like to drink alcohol beverages. What they do not know is that alcohol is effective for weakening the connection to the true God that dwells within the “temples” of their head. They did not call that area of the head the “temples” for no reason. Besides weakening their connection to God, alcohol also drains their life force energy. Alcohol is able to do this because it has the ability to extract the essence of an entity. This is why alcohol is an important substance for herbalists. With the aid of alcohol, herbalists can extract the essences of plants to make essential oils. Because of the extracting effect of alcohol, when sheeple drink enough of it to make them drunk, it can temporary extract the essences of their souls, which contain their life force energies. This weakens their spirits, making their bodies more susceptible to being possessed by foreign spirits.

  Why Sheeple Have Been Legally Dead Their Whole Lives
  After decades of working, partying and drinking, sheeple’s bodies cannot handle the stress anymore, causing them to die prematurely. After they die, their names are written in ALL CAPITAL LETTERS on gravestones to seal the deal and let other sheeple know that they are officially DEAD. What sheeple do not know is that shortly after their births, the government incorporated them, turning them into dead entities before they even learn how to say a word. It is often hard for sheeple to see the truth that they have been incorporated and thereby are corps/corpses, so to make it easier for them to see the truth, let us investigate the legal document known as “writ of summons”.

  When a court agent serves sheeple a writ of summons, the first question he asks them is often related to their legal name, which 99 percent of the time is written in all capital letters on court documents. For example, the court agent may ask them the question “are you JOHN HENRY DOE?” Most, if not all, sheeple would answer “yes”. By saying yes or responding with a similar answer and accepting the writ of summons, they basically agree to play the role of a dead character, which is the legal name (e.g., JOHN HENRY DOE). This occurs because the legal name is not living, but is a fictitious entity that has no life force of its own. As a result of that, it is as DEAD as a fictional character in a storybook. The writ of summons is used to summon the dead using sheeple as mediums. This is why a court agent has to serve them a writ of summons with their legal name on it before a judge can demand them to appear in court.

  To connect the dots, when sheeple accept a writ of summons, whether they realize it or not, they agree to raise the dead, so they can play the role of a dead character. In other words, they agree to be “zombies”. What do witches do when they want to communicate with dead spirits? They summon them using certain magic spells. Do you innerstand now why it is called a writ of summons?

  The sheeple are so brainwashed and spiritually brain dead that they are not even aware that they have been monetized and turned into dead entities, so they can be sold on the stock market by the traders/traitors of mankind. To make fun of them, the Elite order their minions to create TV series and movies about zombies, such as The Walking Dead. In this TV series, the zombies represent the sheeple that do not even realize that they are legally dead. The so-called zombie apocalypse is already here, because the sheeple are, in a sense, the walking dead!

  It is time to wake up sheeple and stop acting like zombies! The grass is much greener on the side of the living. To learn how to stop living in the land of the dead, become a member of my website EsotericKnowledge.me, so you have access to the private art:)
  …s ljubavlu u miru Zen 🙂

 9. zenfjaka 11/05/2018 at 00:29

  Znate, ponekad je naporno veći dio života ponavljati ,ukazivati na iljadu godišnje smicalice sistema matrice kojem smo postali podanici, sluge,robovi a da nismo ni bili svjesni manipulacije jer su uzeli prijevarom ono što im ne pripada niti je ikada bilo njihovo ! a to je bio
  i koji je još uvijek modus operandi, kreiranje straha i mržnje. Ono šta san tija reć je da je to na kraju, izdisaju i nije lako onima koji su osmislili porobljavanje čovjeka, živog bića za razliku od njih neživih, koji je u suštini samog sebe i u sebi bog svjetla, suprotno tami,,, u krajnjem, ti isti su sada u onom stanju panike i straha koje su sami kreirali za živo biće, čovjeka za razliku od njih ne živih, no nevidljivog svijeta koji postoji mada ga ne vidite svojim danim čulima, fizičkim, ..itd, koji sam eto imao i sam priliku upoznati.,, vjerovali ili ne, svejedo mi je…
  ..da ne bi bija tupamaros ili dosadnjikav, zaista preporučam da pogledate ovaj video, ne zato šta reklamiram dotičnoga nego zato šta će vam reći nešto što izlazi iz okvira percepcije i tekstova koji imaju bradu u smislu stoljetnih kreacija u ovom zatvoru ili igara unutar zatvora, kao i razmišljanja i komentiranja unedogled… i sam sam imao takva iskustva! …stoga neka on priča, šta bi rekli, čiča miča gotova je priča:)

  https://www.youtube.com/watch?v=WywEir8Srbk

  ….isprika ako netko ima problema s prijevodom, u svakom slučaju…
  Hai. Zen:)

 10. doki 10/05/2018 at 22:05

  Sve zabilježene religije samo su hrpe praznih riječi i guše razum u zametku, a stime i ljudsko dostojanstvo.
  Martin Luter bio je svjestan da je razum najljući neprijatelj religije i često je upozoravao na opasnost razuma..,
  Daniel Quin: Rekao je u romanu “Priča o B” “Ne ispituj samo vjeruj, tvoja će te vjera osloboditi. Glupost! Mudrost je u životu loša stvar, glupost treba voljeti više.” Sve je lijepo rečeno u ovoj objavi i po meni čovjek i religije su suprotnosti. Duhovnost je nešto drugo.

 11. FRA NE 10/05/2018 at 13:15
 12. neven 10/05/2018 at 12:20

  u CODEX IURIS CANONICI, ZAKONIKU KANONSKOG PRAVA riječ “čovjek” se pojavljuje četiri(4) puta, a riječ “osoba” se pojavljuje petsto pedest pet(555) puta.

Odgovori na doki Otkaži odgovor

Naziv *
E-pošta *
Web stranica

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.