Nexus – svjetlost: 13 razloga za napuštanje državno-pravnog sistema

nexus‘Ovaj tekst je jedan od uvodnih tekstova materijala sa osnivačke konvencije živog čovjeka, a društvo koje se u njemu spominje je upravo to kojeg trenutno osnivamo.’

razlog 1: Neispunjavanje uloge države

Čovjek je biće predodređeno za sretan i ispunjen život, te ga stoga uvijek traži jer takvo stanje svijesti i uma jedini je smisao postojanja čovjeka kao živog i svjesnog bića. Stanje ispunjenog bivanja i kako ga doseći je sada nepoznanica i nema uhodanih puteva i shema kako takav smisao realizirati. Postojalo je mnogo pokušaja u daljnjoj i bližoj prošlosti da čovjek kroz razne društvene organizacije i asocijacije institucionalizira sreću u jednoj kolektivnoj utopiji. Takvi pokušaji nisu urodili plodom. Kraljevine, carstva, kneževine i današnje „moderne“ nacionalne države jedna su za drugom promašili svoj smisao osiguravanja pozitivnih okolnosti kojima bi čovjeku bio olakšan put do ostvarivanja samog sebe i pronalaženja ispunjenja. Štoviše, sadašnja saznanja upućuju da su upravo takve tvorevine bile i još uvijek su, ogromna prepreka u toj potrazi, jer su uvelike ograničavali svijest, mentalne kapacitete, pa čak i fizički razvoj i kretanje individualne duše, te prijetili smrću, zatvarali ili usmrćivali one koji se ne pokoravaju ograničenju društvene norme. Sadašnje nacionalne tvorevine i države čiji isključivi smisao jest pružanje logističke potpore i servisiranje čovjeka, u potpunosti su promašile svoju ulogu. Zdrav čovjek koji ne zavarava ni sebe niti druge zna kad je ljubavi kraj i kad se treba razvesti ma koliko ljubav nekada bila vatrena, sada je više nema. „Država” se otuđila od čovjeka, onoga koji je njegov kamen temeljac i smisao postojanja.

razlog 2: Prisila prava i dužnosti

Što je pravo i da li to postoji filozofsko je pitanje koje daleko nadilazi pitanje i opseg djelovanja pravnog sistema. Pravni sistem se nikad nije zapitao što su to prava o kojima oni pričaju i može li biće nižeg karaktera kakvo je država davati ikakva prava ili biti tranzitna stanica u prijenosu istih. Posljedično ovakvom razumijevanju država ne može nikada garantirati ikakva prava čovjeku jer ona nije bog, već posljednja rupa u svirali kreacije. Prava o kojem se toliko mnogo priča su privilegije, jer one po svojoj definiciji mogu biti date, posljedično tome i oduzete. Pravo je u biti nešto potpuno drugo. Privilegije po sistemu trgovine podrazumijevaju i dužnosti. Stoga pravilan naziv sistema nije pravni, već priveligijsko-dužnički. Takav postav je robovlasničkog karaktera jer ti država daje ili oduzima privilegije po svojem hiru i nahođenju odbacujući univerzalne zakone slobode i zlatna zakonska pravila. Svo ovo navedeno vrijedi i za dužnosti. Čovjek nije dužan nikome ništa niti se je rodio u dugu. To je sve jedna velika psihološko-mentalna prevara. Magija.

razlog 3: Fikcija društvenog ugovora

Svaki moderni demokratski sistem poziva se unisono na ‘Društveni ugovor’ kao njegov temelj. Taj fiktivni ugovor kaže da se čovjek odriče djela svoje slobode da bi društvo moglo funkcionirati. J.J.Ruseau koji je tvorac tog mentalnog koncepta krivo je zaključio da je čovjek u svojoj biti loš, da je zvijer i da ga treba obuzdati na bilo kakav način pa makar i na silu. Takav čovjek mora konstantno biti pod nadzorom jer će ubiti i pokrasti ako ga se ne kontrolira. To je potpuna izmišljotina i neprihvatljiva životnoj filozofiji članova ovog društva. Čovjek nije rođen u grijehu i u dugu kako to katolička crkva tumači. Čovjek je u duhu i svijesti superiorno biće i ne treba ga učiti da se ne smije ubijati i krasti ili napadati druge ljude i njihovu imovinu. Čovjek to već zna.

razlog 4: Fikcija pravnog sustava

Pravni sustav zapravo je iluzija u kojoj je na čelo sistema postavljen fiktivni koncept kojeg zovemo pravo. Obzirom da je pravo neživa/imaginarna disciplina nije poznato kako ona može vladati. Ujedno s tom izmišljotinom predstavljen je koncept predstavnika vlasti kojeg provode živi ljudi koji jedini i mogu i imaju kapacitet biti vlast. Ali oni to ne rade u svoje ime, već u ime zakona, ili u ime naroda/države kontrolirajući u potpunosti vlast, ali nemajući nikakvu odgovornost za svoja djela jer oni to ne rade u svoje ime. Stoga je zacijelo jasno da je vladavina prava obična fikcije, nema podlogu u stvarnosti i iluzornog je karaktera. Praktična posljedica svega toga je da čovjek u ego svjesnom stanju živi lažan i fiktivan život. To je jedna od iluzija i obmana života u skladu s apsurdnim uvjerenjem da su njegove konceptualizacije i točne i stvarne, kada one to nisu. Čovjek ne samo živi, već se i odnosi prema drugima (često dogmatski i nasilno), na osnovi vjerovanja da je varalica istinit. Pošto je zakon podskup djelovanja ljudskog uma, što drugo zakon može biti različito od izraza kao što su npr., fikcija i prijevara?

razlog 5: Uporaba sotonističkih principa neživota

Čovjek je biće koje obitava na zemlji. On je živ zato jer ima svijest o samom sebi, diše, inteligentan je, može ga se vidjeti, čuti, dotaknuti, okusiti, pomirisati, ali i osjetiti. Čovjek je usko povezan sa drugim živim bićem koje nazivamo zemlja. Osim čovjeka i zemlje ima i drugih živih bića u ovom realitetu koje nazivamo biljke i životinje. Zajedničko svima njima jest da su živi, stvarni i kroz njihove vene teče život, životna sila. Različitih su oblika i izraza života i svijesti, ali stvoriteljeva (izvan religioznih konotacija) iskra života, tinja u njima svima. Jednom riječju taj skup bismo mogli nazvati postojanje. Jer, ako je stvoritelj sve što jest, život, i nalazi se u svemu živom, tada on jedini postoji – on je postojanje. Nema postojanja van njega niti bez njega, što god ili tko god on bio. Stoga sve što je živo, ima svijest, duh – postoji. Stoga svaki oblik koji posjeduje energiju života jest od stvoritelja. Čovjek je u toj priči najviši izraz svijesti, jer je njegov potencijal za razliku od biljaka i životinja, mnogo veći, rekao bih neograničen. Stvoritelj realnosti u kojoj živimo udahnuo je život svemu što postoji i njegova je izvornog porijekla. Sve ostalo nije od istog izvora jer ne sadrži princip života, svijesti i energije, te bi ga na dualističko-relativističkim principima suprotnosti stvoritelju mogli nazvati sotonskim (što nije potpuno točno, ali za ovaj slučaj nije bitno). Sotonizam je princip koji u stvarnosti ne postoji, a manifestira se kao vjera ili misaoni koncept bez svoje vlastite energije, već je parazitske naravi. Nadalje, sotonski princip je princip neživota, smrti, devijantne svijesti okrenute iznutra prema vani. Taj princip koji u biti nije princip, već odsustvo stvoriteljeva principa, postavljen je na temelju štovanja, strahopoštovanja, poslušnosti, pokornosti. Sotonska svijest traži da joj se podredite, da je štujete, molite, obožavate i prinosite joj žrtve. Ona odbija čovjeka priznati slobodnim bićem koje je samodostatno i ima svoju volju. Obzirom da takav svijet ne postoji on se može manifestirati u realitetu samo kroz simbole ( razne znakove, logoe, slova, riječi, imena). Tako i Republika Hrvatska ne postoji već samo kao zastava, grb, himna, ili karta administrativnih (ne prirodnih) granica. Štovanjem i klanjanjem tim simbolima ili prinosite žrtve istima 100% ste sotonist. Stvoritelj je nebrojeno puta iskazao da se na klanjamo nikome i ničemu osim njemu. Nikakvim ikonama, slikama, kipovima, grbu ili zastavi. Klanjamo se njemu kao životu ili životnom principu koji nas održava u postojanju na zemlji. Ako to i ne radimo stvoritelj nas neće kazniti, jer kažnjavanje ili osuda nije dio životnog principa. S druge strane Pravni svijet je prepun sankcija čisto sotonističke prirode koji izravno i jasno kažu “Ili mi se pokloni, pokori ili…!” Država (naravno ne kaže, jer ne postoji, već njeni tzv. predstavnici) kažu: “Tko ne plati porez, ide u zatvor. Tko se ne pokloni simbolu države, smatra se izdajnikom te stoga ide u zatvor.” Klanjanje nepostojećim entitetima simboličkog karaktera koji postoje u obliku slike, kipa, lika, idola naziva se idolopoklonstvo i najprepoznatljiviji je oblik sotonizma. Vjerovanje u državu, pravni sistem, njegovo štovanje je odmak čovjeka od stvoritelja u smjeru devijacije i degradacija svijesti  i životnog principa čije se nevjerojatne posljedice danas manifestiraju u obliku izopačenog egocentričnog uma spremnog na sve oblike strave da utaži svoju glad za moći, slavom, bogatstvom, energijom danas vidljivih u svijetu.

razlog 6: Kriva interpretacija vladavine prava

Magijska riječ koja se jako često ponavlja u medijima, a koju nitko do kraja nije objasnio u potpunom svjetlu je „vladavina prava”. Dakle, što je pravo vladavina prava? Pa, Biblija ima samo jedan, samo jedan stih koji sažima Zlatno pravilo kao što se nalazi u svim drugim višim civilizacijama Evanđelje po Mateju 7:12 govoreći: “Sve dakle, što hoćete da čine vama ljudi, činite i vi njima, jer je to sadržaj zakona i proroka. “. Drugim riječima, vladavina prava je: “Svi su jednaki pred zakonom i nitko nije iznad njega”. I isto pravilo još iz 6. stoljeća prije Krista, preko Konfucije Anekse 15:23: “Nemoj drugima učiniti ono što ne želite da oni učine s vama”. Od Brahman Mahabharate, 5: 1517, imamo: “Ovo je zbroj Dharme [dužnosti]: Nemojte drugima učiniti što bi vam uzrokovalo bol ako se učini vama”. Postoje i izvori iz drugih religija koje govore isto, ali ih ovdje neću nabrajati, dovoljno je znati da su ova pravila univerzalna jer su u skladu sa prirodnim zakonom razuma. Zapravo, nema racionalnog ili razboritog ili zdravog svećenika ili suca, predsjednika ili premijera koji bi se usudio odbiti postojanje Zlatne vladavine zakona. Umjesto toga, oni se nadaju da nećemo govoriti, niti pisati o tome. Zašto? Zato što su ti ljudi skrbnici sustava koji sada postupaju, funkcioniraju bez iti grama kompetencije prema originalnom smislu i značenju zakona. Zapravo, postoje brojni radovi i knjige koje su u proteklih osamdeset godina napisali tzv. Pravni stručnjaci koji propisuju da je zakon bilo što se donese za održavanje reda – drugim riječima, “zakon je ono što ja kažem.” Kakvo smeće! Kakvu izgovorena glupost! Vladavina prava podliježe hijerarhiji stvaranja tako svaki zakon kojeg donosi čovjek mora biti jasan, izravan, u skladu sa božanskim pravom, zdravim razumom, pravom čovjeka. Ukoliko zakon nije takav, uopće nije zakon niti se može pričati o vladavini prava.

razlog 7: Korupcija vladavine prava

Vladavina prava možda sama po sebi i nije loša ideja, čak ima notu uzvišene svjesnosti, ali da bi ona mogla funkcionirati potrebni su uzvišeni ljudi širokog pogleda i znanja. Ljudi koji su odbacili sitničave osobne interese i prešli iz osobnog interesa u domenu interesa života. U ovom momentu činjenica jest da se vlast i vodstvo nacionalne države (misli sa na REPUBLIKU HRVATSKU), kompromitiralo na svim razinama. Sve grane vlasti pune su bivših i sadašnjih kriminalaca koji su na tu poziciju došli raznim zakonsko/legalnim prevarama i nemoralnim i nelegitimnim političkim fuzijama u kojima ideologija i politički stav određene stranke nije bio ograničavajući faktor prilikom promjene političkog pola u svrhu ostvarivanja političke moći i zauzimanja fotelja. Takav nemoral i kriminal u redovima onih koji bi trebali biti moralni i etički uzor pokazatelj je da čovjek više ne može i ne smije svoje povjerenje davati takvoj svijesti koja je spremna odreći se i boga i čovjeka za egoistični probitak i materijalnu korist. Dugogodišnji političar koji je sudjelovao u svim strukturama vlasti Vladimir Šeks javno je na TV rekao da se zakoni ne donose u saboru već je sabor samo fasada koja odaje zakonitost i pravni procesa, a da se zakoni pišu i donose u malim privatnim interesnim skupinama. Pokušaji svih institucionalnih i vaninstitucionalnih skupina ljudi da promjene legalnim sredstvima ovakav tijek događaja nisu do sadašnjeg trenutka urodili plodom.

razlog 8: Korupcija sudova

Sud je riječ koja označava radnju ili promišljanje koja uzima u obzir sve dostupne činjenice, verificira ih kroz objektivno iskustvo, znanje, duhovnost, psihologiju, te na račun toga donosi zaključak ili određenu uputu za djelovanje. Da bi se nešto moglo nazvati sudom ono mora biti nepristrano i objektivno, dok je sve ostalo samo mišljenje. Objektivni sud je onaj u kojem predmet promatranja i verificiranja nema vidljivih dodirnih točaka sa onim koji donosi sud temeljem samo njemu svojstvenih kvaliteta. Sud koji je oslobođen ega i osobnih interesa, iako ima individualne kvalitete može se nazvati objektivnim, jer kao takav oslobođen interesnih, identifikacijskih veza. Onaj koji ima takve kvalitete i mogućnosti takvog promatranja i objektivnog donosivanja odluka naziva se sudac. Jasno je iz ovog malog uvoda da sudac kako bi donio pravedan, istinit, objektivan sud mora biti vrlo mudra, iskrena, pravedna, nevezana osoba. O potkupljivosti i sukobu interesa nećemo razgovarati. U nekadašnja vremena suci su bili visoko svjesni ljudi koji su živjeli u skladu sa prirodom, čak i u celibatu, uglavnom stariji ljudi sa mnogo životnog iskustva i raznih znanja kako na fizičkom tako na psihološko-duhovnom planu. Zaključak je da osobe koje donose presude na sudovima nisu uopće suci. Ako se slažete sa mojom definicijom riječi sud i time tko je posljedično njoj sudac, onda ove birokrate koje rone po paragrafima, člancima i pravilnicima zakona nisu niti mogu biti suci. Nedostaju im osnovne komponente od kojih je izgubljeni dodir sa stvarnošću najveći. Stoga sud nije sud. To je administrativna zgrada, sudci su administratori, birokrate koje ne vide svijet jer im je glava spuštena i nos uronjen u zakone, pravilnike i paragrafe. Njihova kompetencija stručnost, znanje, moral, čast u stvarnom svijetu su nedovoljni da bi ste vi trebali ili morali poštivati ijednu njihovu odluku. Sud i tzv. sudci se često i sami ne drže osnovni sudskih postulata koje kažu da nitko nesmije biti sudac u slučaju u kojem ima interes, zatim da se svatko smatra nevinim dok mu se ne dokaže suprotno, da nema sudskog procesa ukoliko ne postoji šteta, da nema krivice bez krivog uma i krive namjere, da svatko ima pravo odbiti biti svjedok u svojem slučaju, a što su samo od nekih najbitnijih. Postoji jako mnogo javnih dokumenta i napisanih knjiga, a i sami smo se kroz razne procese uvjerili da je nametnuto pravosuđe, rak u tijelu društva u da je glavno oruđe za manipulaciju, korupciju, osvetu, reket, prevaru. Jadnom kad se donese presuda sve je po zakonu i legalno. Onome što je zakonito i legalno nikada se ne može suditi. Sudci ne mogu odgovarati za presude koje donesu.

razlog 9: Legalizacija kriminala

Pravni sistem je u ovom trenutku oslonjen na institut legalnosti kojeg se često brka sa pojmom zakonitosti. To su dvije različite stvari. Zakonito je ono što poštuje kompletnu hijerarhiju vladavine prava pa samim time takvih zakona ima jako mali broj. U Legalnom sistemu postoje ucjene, prisile, kriminal, prevare, jer pravilnici tog legalnog sistema to dopuštaju. U legalnom sistemu, stoga, kriminal može biti legalan, što je potpuno “normalna” pojava, ali naravno nikada ne može biti zakonit. Najbolji primjer legalnog kriminala je bankarski sektor u kojem bankari prevarom kradu tuđu energiju, imovinu i živote u zamjenu za šarene papiriće ili elektronske bitove nula i jedinica. Sa druge strane recimo npr. uzgajanje konoplje je zakonito, ali nije legalno. Kada se priča o dekriminalizaciji marijuane, koriste se krive riječi. Ona ne može biti dekriminalizirana, jer ona nikada nije niti bila kriminal. Ovo sve je pod pretpostavkom da riječ kriminal označava nešto loše, nezakonito, čime se drugim ljudima nanosi šteta. Sistem legalnosti je sistem koji sa istinom i pravdom nema veze već samo sa fikcijom, ugovorima i poslovnim odnosima. To je sistem ugovora i pristanka i kojem mi slobodnom volje (čitaj neznanjem, nesviješću) pristajemo biti robovi. Takvom logikom legalni sistem bi se mogao nazvati zakonitim jer nikada ničija slobodna volja nije bila prekršena i svi su upoznati sa stvarnim stanjem stvari. I to je istina dok se u jednom momentu netko ne sjeti raskinuti te tzv. ugovore. Tad postaje potpuno jasno što je zakonito, a što legalno.

razlog 10: Pljačka čovjeka kroz financijski sistem

Pravni sistem je promotor najveće prevare današnjice i njegov osobni tjelohranitelj. Ta prevara se zove financijsko-bankarski sistem. Najveća i najmoćnija društva svijeta poput SAD, UK, Japana, Njemačke dužni su novca u svotama koje se mjere u bilijunima dolara. Hrvatska prati taj trend. Pitanje je samo kome su te ogromne i moćne države. Iako se one sve kao i Republika Hrvatska nazivaju Suverenima, financijski suverenitet nemaju, već posuđuju novac u privatnih banka i plaćaju još i kamatu na njega. Banke po principu „bankarstva djeolomičnih rezervi” upumpavaju u sistem novac bez pokrića kao kredit (čitaj dug) kojeg treba vratiti i to sa kamatama. Kako kamate nikad nisu ubačene u opticaj dug je nemoguće vratiti i država se mora konstantno zaduživati radi servisiranja kamata, jer ništa drugo ne može napraviti. U takvom sistemu država koja je prije tog preuzela vlasništvo nad javnom imovinom prodaje istu kao zalog za kredit ili kao jamstvo za otplatu. Kad sve proda, a čemu je vrlo blizu onda će za kredite jamčiti svojim građanima na koje je već upisala vlasništvo. Tako je čovjek u paklu ovog koruptivnog sistema postao zalog za dugove i zavezan dužničkim ropstvom. Postoje dokazi u nekim slučajevima, ali i sumnja u drugome da su rodni listovi fiktivnih fizičkih osoba također znanih i kao „građani” služili kao zalog za podizanje kredita ili štampanja novca u kojem je ovaj građanin zalog za dug. U Američkim rodnim listovima evidentno je dokazano da svaki ima CUSIP broj koji je jedinstveni broj kojeg dobija svaki vrijednosni papir. Nemamo konkretne dokaze da se to isto radi i sa Rodnim Listovima u Hrvatskoj, osim što postoje sumnje jer svaki rodni list ima srebrenu nit na sebi što je dokaz da je on vrijednosni papir, a osim toga Hrvatska je u potpunosti preuzela sve vrijednosti i procedure liberalnog bankarsko-kapitalističkog sistema te je razumno zaključiti da se isti postupak odvija i ovdje.

razlog 11: Pretvorba čovjeka u osobu

Mogućnost sklapanja ugovora između fiktivnog pravnog tijela i živog čovjeka u svim sistemima, zbog ne pariteta je nemoguć. Obzirom da pravni entitet nikada ne može postati živ onda je ugovor moguće sklopiti jedino proglašavanjem čovjeka umrlim ili nestalim na moru. Takav trik realiziran je registracijom imena koji jako sliči imenu čovjeka u matične državne knjige čineći tako to ime vlasništvom države. Živi čovjek iz neznanja se poistovjetio sa tim imenom i prezimenom i koristeći ga u pravnom prometu zapravo degradira sebe na građanina koji je vazal ili državni kmet. Rodni List kao temeljni dokument na osnovu kojeg su izdani apsolutno svi ostali dokumenti nije naš i nikada ne možemo dobiti original već samo ovjerenu kopiju, što je jedan od mnoštva dokaza o tome da ime kojeg koristimo ne pripada nama, a njegovim korištenjem postajemo robovi sistema. Osoba je fiktivni pojam koji proizlazi iz riječi persona. Persona je maska koju su nosili glumci u predstavama i tako predstavljali određeni lik, karakter, identitet. Stoga osoba ne postoji kao stvarna već kao predstavnik nekoga ili nečega ne živeći život prisutnosti već predstave. U toj predstavi čovjek se predstavlja određenim riječima zaboravljajući da je on ono što se riječju, imenom, nazivom, definicijom ili bilo kojom drugom umnom informacijom ne može opisati, objasniti, predstaviti. Verzal kao stil pisanja imena građana je nepoznat u pravopisno-gramatičkom sistemu a pretpostavlja se da je on verzija dog-latinskog ilustrativnog pisma kojima se označavaju trgovački entiteti u pravno-bankarskom poslovanju. Imena mrtvih se na nadgrobnim spomenicima pišu verzalom.

razlog 12: Sistem kao urok na energetskom tijelu

Pravnom magijom čovjek pristupa državi upisom u matične knjige i u njoj postaje građanin, osoba koja kao takva stiče pravnu osobnost. Pravna osobnost nije božanska kreacija i u prirodi je potpuno nepoznat pojam, jer takva osobnost u prirodi ne postoji. Zakoni i jesu pisani za građane kao submisivne drušveno-državne elemente koje su u njemu tretirani kao stvari. Oni koji nemaju kontrolom nad svojim tijelom, dušom, vremenom, imovinom, novcem. Kako je to moguće? Građanin po svojoj definicij i jest vazal, ali se još i smatra mrtvim. Mrtav nema nikakva bogom dana prava, jer ih se navodno odrekao prisegnuvši na vjernost drugom bogu – državi. A lijepo nam je govorio da nemamo druge bogove osim njega. Ovakvo stanje na stvari koje se u mitologiji prikazuje kao svijet podzemlja i koji više nema dodira sa stvarnim svijetom ( a što je i istina jer država i sistem su potpuno fiktivni), može izbjegavati sve vrste običaja i ustanovljenih pravila jer ona vrijede za svijet zemlje, živih, nikako za svijet mrtvih, ovaj koji sada vlada. Takav urok građanstva i odricanja od svojeg izvorišta teško je sidro kojeg se treba riješiti da nas ne povuče na dno. Možda zapravo već i jesmo na dnu. Dnu znanja, svijesti, suosjećanja, ljubavi, smisla, snage, a sistem je odigrao gotovo ključnu ulogu u tom potezanju na dno. Kako god, riješiti ga se moramo.

razlog 13: Nemogućnost promjena u koruptivnoj svijesti

Svi živi ljudi koji participiraju u ovoj promjeni svijest, a čiji rezultat između ostalog je i uspostava ovog društva u nekoj mjeri su pokušali ispraviti koruptivnu svijest koja se utjelovljuje u agentima sistema svih boja, vrsta i dezena, a koje zajedničkim imenom nazivamo država. Pokušaji poput pozivanja na zakone višeg reda, međunarodne institucije, deklaracije, konvencije, trgovačko pravo te na kraju čak i osnivanje arbitražnog suda kao legalne institucije za zaštitu ljudi od invazivne uvijek gladne parazitske države nisu urodili plodom. Koruptivna svijest utjelovljena u vlasti u cijelosti ignorira sve pozive svjesnog živog čovjeka za uspostavom pravednog i slobodnog sistema. U tom sistemu na njihovu žalost stvari ne bi bile postavljene hijerarhijski, već bi svi bili na istoj razini. Stoga je narcisoidni ego utjelovljen u svijest mafijaško-parazitskog karaktera glavna prepreka ostvarivanju institucionalno pravednog i slobodnog društva. Obzirom da je dužnost čovjeka da se sam brine o sebi, a nikako za društvo ili zajednicu kojom ravna korumpirana svijest, jedina moguća odluka koju je donio jest da napusti ovo legalno-pravno društvo, jer je svako djelovanje unutar njega daljnje gubljenje vremena i energije koji paraziti koriste za svoju dobrobit. Ovaj dokument rezultat je takve svojevoljne odluke donesene konstantnim preispitivanjem, kontemplacijom i djelovanjem u istini. Korumpirani sistem ne može se popraviti, te je jedina mogućnost čovjeka željnog istine, pravde i slobode napustiti isti.

Iluzija je tvrdokorni parazit koji siše tvoju energiju bilo da si protiv njega i za njega. Djelotvorno najbolji način je ovaj kojim u ovom trenutku krećemo. Miroljubivo i potpuno bez borbe, jer borba protiv iluzornog neprijatelja daje mu ponovo na važnosti.

Alan Watts, (1915-1973) vješti govornik, filozof i aktivist je sve ovo stavio u jednu rečenicu prilikom komentiranja modernog društva: ‘Društvo je prevara, preuzmi kontrolu nad svojim životom’

11 thoughts on “Nexus – svjetlost: 13 razloga za napuštanje državno-pravnog sistema

 1. zenfjaka 05/06/2018 at 20:32

  šta ćemo sad? kad se uz filo sofiju imaš nagon za pjevanjem:D
  https://www.youtube.com/watch?v=Es3Vsfzdr14
  ..ma samo da se rasplešete:)
  Hai:)

 2. zenfjaka 05/06/2018 at 18:05

  … opet 6 naopako i opet triba pivat… e malo dopjezdušilo revat… iskreno ,nije malo nego previše…
  ..umorija se trćat uz rijekuHai:)… štaš kad neko voli gospel:)
  https://www.youtube.com/watch?v=nQ1gHm8v3ek
  …pjevaj:)

 3. zenfjaka 05/06/2018 at 15:22

  .. pada kiša ka da piša pa moran opet pivat… skužajte, bez zle namjere jer je zbog zabave 🙂
  ..ova ja van koneksta… i sinoć sam ostoječki dvije popio rakije… zaozbiljno:)

  https://www.youtube.com/watch?v=z0ruIncwPPs
  ..štaš kad gospođice znaju biti nestašne:P

  ..pari mi se najbolje pivant kad si prehlađen… promuko

  ….ajde … Hai:D

 4. zenfjaka 05/06/2018 at 12:15


  znaš,, kako,kako virujen da me istina počastija sa osam zvjezdiva, a to u prijevodu znači beskonačno stanju, popraviću malo gornju pismu jer u ovon slučaju nie dobra u klapsko humor izvorom izvedom mada je publika skužila plljeskom:… i ma da san stari klapaš a to oće reć pučki pivač popravit ću doživljaj… i ašta će ko mislit… nekad bilo, ruf mi an nul bcalll ziben anjc cvaj draj itd:)
  …štaću kad ne gasin a bome i stanovitog nije lako ugasit… trenutno se radi na tome… stranica u izradi:D… https://www.youtube.com/watch?v=C2bZOef3pOo
  Hai:)

 5. zenfjaka 05/06/2018 at 11:27

  ..a štaš, i meni dosadno kad nisan u kabini… na druge zvizdarije se neću referirat…
  ….a iza milku iman poz :)… moga i naprid, gospe moja moraću d jači bas, a ne dodatke prehranimanitat…
  …reka bi grašo, bože daj da mi prođe utorak… jer sztra je novi dan:))
  https://www.youtube.com/watch?v=6I3JS_gzquM

  ..pič mader, nikad mira:)..a zašto štucan? cilo jutro,,, nisan stopedeset godina ima bit da me napala vještica po mome sa f aćanju:)

  …ružo nemoj se zaebaat s odlaskom na wc jer kad se pajdo zaigra svi pucaju od smija:P… najozbilno ti kažem.. i nemo da vršiš prisak na mene

 6. FRA NE 05/06/2018 at 10:15

  Ni mislija nisan da neće bit odgovor kaki je ,a u nastavku ,zasjala morska zvizda ,platiće-š račun za strujuuu 🙂 haiku haiku poklonin ti milku 🙂 dosadno mi na poslu, štaš nego blesit 🙂

 7. zenfjaka 05/06/2018 at 08:58

  …a mara vako odgovara…
  …dođi na morski greben tamo ću da te je…dnom pojubin dragana ja…:)
  https://www.youtube.com/watch?v=dNeUt8h_kIA
  e a:)

 8. FRA NE 05/06/2018 at 06:45
 9. zenfjaka 03/06/2018 at 22:23

  … evo malo i mmjuzik podloge… vjerujem da cure, žene, bake neće zamjerit… ritam ize denser:D
  https://www.youtube.com/watch?v=IZvpHwoQfqk
  …skužajen se:)

 10. zenfjaka 03/06/2018 at 17:28

  … opet 13, pari mi se da to nije više slučajno .. zašto neman pojma?… uglavnom svih 13 po stoje e saću opizdit 14 iz čista mira 😛
  Why You Are a King and How the Vatican Tricks You to Surrender Your Crown

  Picture of man holding a crown

  Every man (male or female) was born with natural rights and the power to sovereignly choose to be a king. Sadly, the so-called leaders of mankind lack motivation to support an education system that teaches people how to exercise their natural rights and think, act and be sovereign. One of the reasons that they do not like to support that kind of education system is because when people know how to exercise their natural rights and be sovereign, they rely less on their leaders to act and make decisions for them. In other words, when people become really responsible and knowledgeable they do not need leaders to represent them, which in turn cause their leaders to lose the power to rule over them.

  Did You Know You Have the Power to Sovereignly Choose to Be a King?
  To innerstand why you have the power to sovereignly choose to be a king, you need to investigate two very important words and study their definitions. Throughout your life, you have heard people say these two words many times but most likely did not realize how important they are for helping you achieve freedom and sovereignty. The two words are sovereign and dominion. By studying these two words and other words related to them, you will eventually know why you are not only a king but The King of your kingdom of God.

  Black’s Law Dictionary (3rd edition) defines the word sovereign using these exact words: “A person, body, or state in which independent and supreme authority is vested; a chief ruler with supreme power; a king or other ruler with limited power.” According to Webster’s Complete Dictionary of the English Language (1886), the word sovereign means “Supreme in power; superior to all others; highest in power; chief; independent of, and unlimited by, any other; possessing, or entitled to, original authority or jurisdiction; as, a sovereign prince.”

  To innerstand the word sovereign more deeply, you need to study some of its origins. The word sovereign comes from the Old French word soverain, meaning “highest, supreme, chief” and from the Vulgar Latin word *superanus, meaning “chief, principal.” Based on the definitions of the word sovereign so far in this section, a sovereign is “a king” or “a chief or ruler with supreme power.”

  An important fact you need to know about the word sovereign is that it is strongly related to the word sovereignty, a word that comes from the Anglo-French word sovereynete, meaning “authority, rule, supremacy of power or rank”. Black’s Law Dictionary (3rd edition) defines the word sovereignty using these exact words:

  The supreme, absolute, and uncontrollable power by which any independent state is governed; supreme political authority; paramount control of the constitution and frame of government and its administration; the self-sufficient source of political power, from which all specific political powers are derived; the international independence of a state, combined with the right and power of regulating its internal affairs without foreign dictation; also a political society, or state, which is sovereign and independent.

  To have a deeper innerstanding of what sovereignty is, you need to know the esoteric meaning of freedom and liberty. You can find the esoteric meaning of freedom and liberty in my empowering article titled Sovereign, Sovereignty and Natural Law: How You Lost Your Kingdom of God. Please take notice that this article is only available to members of EsotericKnowledge.me. Once you know the deeper meaning of the words sovereign, sovereignty, freedom and liberty, you will be more equipped to be a sovereign and reign over your kingdom of God.

  Another word that is very important for helping you achieve freedom and sovereignty is man. In legalese, the word man is defined by Black’s Law Dictionary (3rd edition) using these exact words: “A human being. A person of the male sex. A male of the human species above the age of puberty.” Webster’s Complete Dictionary of the English Language (1886) defines it using these exact words:

  1. An individual of the human race; a human being; a person.

  2. Especially, an adult male person; a grown-up male, as distinguished from a woman or a boy.

  3. The human race; mankind; the totality of men; sometimes, the male part of the race, as distinguished from the female.

  A very important book you need to use when investigating the word man is the Bible. One of the verses of the Bible that talks about man is Genesis 1:26.

  And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

  A very important word you need to investigate in the Bible verse Genesis 1:26 is dominion. The word dominion is defined by Webster’s Complete Dictionary of the English Language (1886) using these exact words: “Sovereign or supreme authority; the power of governing and controlling; independent right of possession, use, and control; empire.”

  Based on the definitions and information so far in this article, as the living man (male and female), you are the King of your kingdom of God, the realm containing your mind, spirit and spiritual body. You are also the King of your kingdom of Earth, the realm containing your physical body, house, land and property. Because you are the King of your kingdoms, the government has no lawful right to tell you what to do, as long as you do not harm other people and damage their property.

  Even though the living man (male and female) is the King of his kingdom of God and Earth, most people have unknowingly surrendered their kingdom of God and Earth to the Church (“mother”) and State (“father”) through man-made contracts. One of the most popular contracts for deceiving people to give up their kingdom of God and Earth to the Church and State is the voter registration contract. The hidden agenda of this contract is to trick people to surrender their sovereignty, crowns, and kingdoms to the Church and State in exchange for government benefits.

  Below is an excerpt from The Errant Sovereign’s Handbook written by Augustus Blackstone that explains in more detail as to why registering to vote causes you to lose your sovereignty.

  The government, through Congress, represents the will of the majority. Who are the majority? Voters, right? Voters are qualified electors. That implies rather plainly that there are electors who are not qualified. So what is this “qualified” business about? We know that to register to vote there are age, citizenship and residency restrictions. Is there anything else to be considered? Perhaps we should examine the word “qualify.” As a verb, its root meaning is to limit, to reduce from a general to a specific form. The word “limit”, as a verb, essentially means to restrict. “Reduce” means to lessen, to diminish the quantity or quality of something. Since the object of the limitation or reduction is the elector, we must then ask, what is being diminished or restricted? What is the elector losing or giving up to obtain a qualified status? What does an elector still have that a qualified elector no longer has? To ascertain we will have to determine what an elector is, what an elector does or is capable of doing, and what an elector has or may have as a matter of course.

  As a verb, the root meaning of elector is to choose. An elector is one who chooses or has the capacity to choose at will. In Law, that is a power and a right possessed by a sovereign. So it would seem that the elector must limit or diminish some aspect of his individual sovereignty in order to obtain a qualified status.

  To connect the dots, the moment you register to vote by signing a voter registration contract of the State, you agree to act in the capacity of a qualified elector. This agreement causes you to surrender your sovereignty to the Church and State, allowing them to act as your legal guardians. The word guardian is defined as “Law. a person who is entrusted by law with the care of the person or property, or both, of another, as a minor or someone legally incapable of managing his or her own affairs.” As your legal guardians, the Church and State have the legal right to guard you similar to how prisoners are guarded by jailers or prison guards. Did you notice that the word guardian has the word guard in it?

  When people become registered voters, they often believe that they have the “right” to vote. What they do not realize is that the right to vote as a qualified elector (registered voter) of the State is a privilege and not as powerful as the right to sovereignly choose. It is not as powerful because as a qualified elector you are subject to the power of the majority (the people) and its government. This is especially true in a country that operates under statutory and commercial laws. For example, in a democracy, it is not wise to be a qualified elector/registered voter, especially when the government and people are irresponsible, because your individual rights are subject to the power of the majority.

  Remember, the moment you sign the voter registration contract, you agree to act in the capacity of a qualified elector. In other words, you consent, whether you realize it or not, to surrender some of your sovereign power to choose and thereby are no longer the King of your kingdom of God and Earth. If the Church and State were truly honorable, delegating some of your natural rights (e.g., the power to choose) to them would not be harmful to you. However, your natural rights were given to you by God and thereby you should never agree to surrender them to any church and state. The good news is that you can always claim back your natural rights as long as you know how to be the living man and exercise your sovereignty.

  How the Vatican Tricks You to Surrender Your Crown
  The Vatican is one of the most infamous tricksters of this age. What most people do not know about the Vatican is that it is one of the States of the Holy Roman Empire. This is why the Pope (head of the Vatican) is also known as the Bishop of Rome. Another information that most people do not know about the Vatican is that it is very skilled at using the art of word magic and magic spells to trick people to agree to be the debtors of its corporate debt.

  Phonetically, the word debtor sounds similar to the word deader, meaning “no longer living; deprived of life”. Keep in mind that all debts are for the dead or the debtor/”deader”. The living man owes no debt to the dead because he is the creator and creditor of money/currency. Esoterically, the word creditor means “the producer of currency/money (time and energy)”. The dead can not produce currency/money/time/energy. As a result of that, it is impossible for the dead (e.g., the Vatican, bank and government) to be the creditor.

  To trick you to agree to be a debtor/”deader” (“slave”) of its corporate debt, the Vatican must convince you (the living man) to surrender your crown to it. Remember, God gave man (male and female) dominion over all the Earth and therefore to force man to surrender their crowns is a violation of Natural Law (God’s Law). However, tricking man to agree to give up their crowns in exchange for certain government benefits is, in a sense, not a direct violation of Natural Law.

  Over a millennium ago, certain leaders of the Holy Roman Empire knew that no people in their right minds would agree to be debtors of the debt of the Holy Roman Empire, so they conspired a plan to trick people to give up their crowns to the churches and states of the Holy Roman Empire. Today, one of the entities behind this conspiracy is the Vatican which is why it controls most of the crowns on Earth, including but not limited to the Crown of England. One of the most powerful crowns, if not the most powerful crown, of any state was the Triregnum, also known as the Papal Tiara. Below is an excerpt from AmazingDiscoveries.org about this crown:

  The tiara is the pope’s crown. There are more than twenty actual papal tiaras in existence. Over a period of about one thousand years until recently, each new pope was crowned with a tiara at his coronation.

  Since the 14th century the Pope’s tiara has had three tiers. According to the Vatican, the three layers symbolize “the triple power of the Pope: father of kings, governor of the world and Vicar of Christ.”

  The word crown is defined by Black’s Law Dictionary (6th edition) using these exact words: “The sovereign power and position of a monarch. An ornamental badge of regal power worn on the head by sovereign princes. The word is frequently used when speaking of the sovereign himself, or the rights, duties, and prerogatives belonging to him. Also a silver coin of the value of five shillings.”

  In many religious teachings, the crown is a symbol that represents royalty and sovereignty. Why do you think kings and queens like to wear a crown on top of their heads? From the perspective of the energy body, the crown is the crown chakra, also known as the seventh chakra or sahasrara. They did not call it the crown chakra for no reason. According to energy healers, the crown chakra is located at the top of the head. Esoterically, this is your “crown of thorns” which can be translated as “circles of light with rays”. The symbolic color of the crown chakra is violet/purple which is the color that represents royalty. In consciousness, it represents transcendence and universal consciousness.

  Once you innerstand what the crown symbolizes, you should know that to give up your power to sovereignly choose (the power of free will) is to give up your crown and sovereignty. Certain leaders of the Vatican are well aware of this which is why they have worked so hard to trick you to surrender your crown. One of their favorite techniques to deceive you to surrender your crown is the art of word magic. Another one is the language based on Dog-Latin.

  The term Dog-Latin is defined by Black’s Law Dictionary (6th edition) using these exact words: “The Latin of illiterate persons. Latin words put together on the English grammatical system.” Here is an excerpt from JustinianDeception.WordPress.com that explains what Dog-Latin is in more detail:

  What is DOG-LATIN? Blacks Law Dictionary claims that it is a debased form of Latin Text appearing under the Grammatical Rules of English. Its unreadable, so what does it look like: “IT SIMPLY LOOKS LIKE THIS“, and where do you find it? well, look at Court Documents, Government documents, banking documents, and your DRIVER LICENSE, yes, all the entities you assumed that you could trust….. It exists only with the consent of the Ignorant, it is the language of the Illiterate. Just to give an example of how dangerous this deception is, I will give you a translation from “DOG-LATIN” to “English” and then from “English” into correct “LATIN”. In relation to the text used by the US FEDERAL RESERVE, the BAR, the banking Systems and the UNITED NATIONS, the European Union (EU), such “things-entities” use American Sign Language, being the ALL-UPPERCASE-TEXT in order to identify CORPORATIONS registered with the UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, but do they? or is it the deceptive: DOG-LATIN?… Here is the presumption and the fact in relation to “DOG-LATIN“. A sample is given in the Chicago Manual of Styles, in section: 11:147, [image below] FOREIGN-LANGUAGES, of the correct way LATIN Re: ASL, is to be used in relation to the sample: “A car drove by“. The translation into ASL (American Sign Language) appears as: “VEHICLE-DRIVE-BY“… Did you notice the “hyphen“? … One rest in Written LATIN and American Sign Language, constitutes a break between the two signs, (Words) where as in relation to the English grammatical rules dealing with English Text, one rest constitutes joinder between the two words. Two rests or one rest and a full stop constitutes the break in relation to the written English Grammatical rules. Two different sets of very different grammatical rules! … This means that when LATIN or American Sign Language is used without the “hyphen” it renders nothing in fact, leaving only an ignorant presumption that such ALL UPPERCASE TEXT is valid. This is just word science. If you operate English text or Latin text in breach of its relating Manuals, you void warranty! just like operating an automobile in breach of its manuals. You void warranty.

  13: BABYLON TEXT, The language of babble:

  So lets translate: The: “The cat sat on the mat” into the Latin, in relation to article 11:147 of the: Chicago Manual of Styles, to see what happens:

  “The cat sat on the mat” = “THE-CAT-SAT-ON-THE-MAT”

  Now from DOG-LATIN to English:

  “THE CAT SAT ON THE MAT” = “The. Cat. Sat. On. The. Mat.”

  As you can see, the second sample translated into nothing readable, its babble, that’s why the second sample is called: “DOG-LATIN” or “Dog Latin” being the language of the illiterate. It is debased. It is a “declension” or a “debase” meaning, it is wrong, immoral, counterfeit and void. It is also the language of the DEAD LEDGER, being depicted as the Egyptian God of the dead underworld: Anubis, depicted as a man with the head of a dog in Egyptian hieroglyph symbolism. (DOG-LATIN), The Eye of Horus (God of War and the dead) also depicted on the US One Dollar Note, but is that even grammatically correct appearing in DOG-LATIN? Is this a revival of Egyptian Slavery?

  Dog-Latin is often used by the legal system to transform your name written in upper and lowercase letters (e.g. John Doe) to all uppercase letters (e.g., JOHN DOE). According to Freedom-School.com, writing the name in all uppercase letters is known as capitis diminutio maxima, “meaning a maximum loss of status through the use of capitalization, e.g. JOHN DOE or DOE JOHN”. Black’s Law Dictionary (6th edition) defines capitis diminutio maxima using these exact words: “The highest or most comprehensive loss of status. This occurred when a man’s condition was changed from one of freedom to one of bondage, when he became a slave. It swept away with it all rights of citizenship and all family rights.”

  What you need to know about the name written in all capital letters is that it is used by the legal system to identify a dead and fictional character with no natural rights, also known as an artificial person which is a corporation. One of the reasons for doing this is that the living man can not really operate in commerce. Only a dead and fictional character, such as the government, can operate in commerce. This means that the government can not do business with the living. To solve this problem, the government has to trick the living man to agree to act in the capacity of a dead and fictional character so it can do commerce with the living.

  One of the most important dead characters for helping the government and legal system to do business with the living is a government agent. Keep in mind that the man behind the uniform of a government agent is not dead but the character (agent) that he agrees to act for is dead. The character/agent is dead for the reason that it is not living and breathing; it only exists in the imagination of man. Because of this, when the man wears a government agent uniform and goes to work, he agrees to act in the capacity of a dead character. The main hidden role of a government agent is to trick you (the living man) to agree to be a name.

  For example, when a government agent writes your name in all capital letters on a letter and sends it to you, whether he realizes it or not, he secretly uses Dog-Latin and the art of word magic to trick you to agree to be a dead and fictional character with no natural rights. The trick is achieved when you open the letter and acknowledge it. Be aware that the legal system of the world mostly operates under Roman law and thereby is under the jurisdiction of the Vatican, one of the States of the Holy Roman Empire.

  When you agree to be the name in all capital letters, in law, you agree to be a slave without natural rights and sovereignty. In other words, you unknowingly agree to surrender your crown to the Vatican. One of the ways to stop the Vatican from deceiving you to surrender your crown is to not agree to attach your body (made of flesh and blood) to any names, titles and statuses. Only your name (not made of flesh and blood) should be identified with titles and statuses.

  The moment you (the living man made of flesh and blood) agree to be a fictitious entity that is part of a body politic, in law, you agree to give up your crown and kingdom to the government and majority rule in exchange for government benefits. Giving up your crown is one of the greatest sins against God. Why is that you may ask? Because to give up your crown is to give up your kingdom of God, the “palace” within the temples of your head. A temple is a place for worshiping God. They did not call that area of your head the temples for no reason. This is how they secretly tell you that the kingdom of God is within you, not outside of you. To be more specific, the true temple of God is within your temples and not in any church. Hence, the bible verses Luke 17:20-21:

  20 And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation:

  21 Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is within you.

  … nema chang ništa kontra:)… a dugog li teksta i još anglosaksonski ma za..je
  evala:D
  http://omnithought.org/why-you-are-king-how-vatican-tricks-you-surrender-crown/6473

Odgovori

Naziv *
E-pošta *
Web stranica