Mala studija o prirodnom zakonu – 6.dio

birdNapisao Filip.

PRAVO VLASNIŠTVA – glavni razlog zbog čega naše društvo iskušava sve veću kontrolu i sistematični gubitak slobode je duboko nerazumijevanje prava vlasništva i kontinuirano činjenje i dozvoljavanje krađe. Mi moramo u cijelosti i duboko razumjeti pravo vlasništva. Ne površno. Moramo znati što posjedujemo, a što ne. Planeta Zemlja je zatvor za lopove, za one koji ne respektiraju tuđe vlasništvo!!! I to je ono zbog čega smo tu, da naučimo taj prirodni zakon, da prestanemo krasti druge, prestanemo uzimati stvari koje ne posjedujemo, prestanemo dozvoljavati krađu drugih za stvari koje ne posjeduju. Imati u vlasništvu ili posjedovati znači da individua u odnosu na tu stvar zadržava tri glavne stvari: 1. Legitiman posjed 2. Kontrolu korištenja 3. Odgovornost za tu stvar. Cijeli prirodni zakon može esencijalno biti reduciran samo na jedan duhovni zakon – NE UKRADI. Ako želiš ključ iz zatvora moraš razumjeti imovinu, sva prava su imovina, ne uzimaj tuđu imovinu, ne dozvoljavaj krađu tuđe imovine.

SAVJEST je zdrav razum. Ljudi ne razmišljaju o savjesti na taj način, da je savjest znanje. Nije akcija, nije ponašanje. Znanje je izlaz iz zatvora. Etimološki eng. Conscience nastalo od lat. con: zajedno i lat. sciere: znati, razumjeti. Savjest=znati zajedno! Najveći problem je taj da ljudi nemaju zdravi razum. Zdrav razum je duboko razumijevanje objektivne razlike između ispravnog i pogrešnog. Zato ovo učenje o prirodnom zakonu treba doprijeti do čim više ljudi. Savjest koristimo kad poduzimamo neku akciju, te slobodno odaberemo ispravnu akciju pred pogrešnom, a sve u skladu s razumijevanjem prirodnog zakona. Prvo trebamo usvojiti to znanje, razumjeti ga, a onda djelovati u skladu s njim.

PRAVO NA SLOBODU je temeljno pravo unutar prirodnog zakona. Sloboda i moral su međusobno proporcionalni. To je matematička formula koja besprijekorno funkcionira. Kad raste moral raste i sloboda. Kad pada moral pada i sloboda. Što je društvo moralnije to je i slobodnije, a što je nemoralnije to je ropstvo jače. Drugačije rečeno prisutnost morala i istine u društvu su obrnuto proporcionalni tiraniji i ropstvu. Istinska sloboda ne može postojati u društvu koje prihvaća moralni relativizam (ideja da ne postoji esencijalna razlika između ispravnog i pogrešnog, tako da čovječanstvo može proizvoljno odlučivati što je ispravno, a što pogrešno, 2. načelo sotonizma), a koji je duboko ukorijenjen u naše društvo. Najmanje 2/3 ljudi u društvu su moralni relativisti.

PRIRODNI ZAKON VS. LJUDSKI ZAKON (VLADA) – prirodni zakon se bazira na principima i istini, stvarima koje su povezane s kreacijom, a nije stvoren od ljudi. Može biti usklađen samo sa znanjem i razumijevanjem, a odbijen samo u stanju ignorancije. Ne bazira se na tome da mu moramo služiti zato jer se bojimo kazne. On je univerzalan, što znači da postoji i koristi se svugdje u svemiru bez obzira na lokaciju. Ne možeš nigdje otići u fizičkom svemiru i pobjeći prirodnom zakonu. Njegovo razumijevanje je ključ. Prirodni zakon je vječan i nepromjenjiv.

Ljudski zakon se ne bazira na istini i razumijevanju nego na dogmatskim vjerovanjima, programima ljudskog uma, konstruktima uma koji operiraju kao programi. Pokorovamo mu se samo zbog straha od kazne, a strah je vrlo niska razina svijesti, a ako smo u toj vibraciji to će nam donijeti sve one stvari koje ne želimo. Prostorno se razlikuje obzirom na hirove zakonodavaca (moralni relativizam) npr. prohibicija, u nekim zemljama je dozvoljena marihuana, u nekim ne, ako pređemo tu imaginarnu liniju možemo biti zatvoreni. I ljudi misle da to ima smisla, a to je kognitivna disonanca. Ljudski zakon se mijenja i s vremenom obzirom na hirove zakonodavaca (moralni relativizam, prohibicija alkohola, prije je bilo zabranjeno, sad je opet dozvoljeno). Što to znači za ljudski zakon? Ako je određeni ljudski zakon u harmoniji sa prirodnim zakonom onda je logično on suvišan, jer izjavljuje ono što je očito, istinu koja je inheretna, postojeća i samorazumljiva, npr. nebo je plavo. Zato je donošenje takvog zakona nebitno i nepotrebno. Ako je određeni ljudski zakon u opoziciji s prirodnim zakonom onda logički slijedi da je on pogrešan, nepravilan i nemoralan (štetan). Zato ne može legitimno obvezivati nikoga (oporezivanje, dozvole i licence, ukidanje prava…). Ne može se donijeti krivi zakon i tražiti od nekoga da ga moralno obvezuje i pokorava mu se. Nitko nema moralnu obvezu pokoravati se zakonu vlade, makar to bilo i prirodno pravo i tim zakonom se ne povređuje nikoga. Nitko ne može biti vezan zapovijedi drugog čovjeka kojom se sprečava prakticiranje prirodnog prava. Ta zapovijed je kontrola uma. S obzirom na prirodno pravo, ljudski zakoni su nebitni i nepotrebni. Ili su suvišni ako su u skladu ili su nemoralni ako su u opoziciji s prirodnim zakonom. To je nepotreban sistem ropstva.

JEDNAKOST – po prirodnom zakonu svi imaju jednaka prava, nitko nema više ili manje prava. Obzirom da prava nisu kreirana od strane čovječanstva i da ih mi stječemo rođenjem, podarena su nam od strane kreatora svemira, pa niti jedan čovjek ili grupa ljudi ne mogu priznavati prava nekome ili ih opozivati.

Vlada (government, etimološki lat. gubernare: kontrolirati, mens: um)=kontrola uma. Kreatori engleskog jezika su namjerno koristili latinsku riječ mens da bi značilo stanje, uvjet i to su učinili u skladu s prvim principom prirodnog zakona – mentalni princip koji navodi da bi se neka stvar, događaj, okolnost, stanje ili uvjet manifestirali u fizičkoj realnosti (razina posljedice) mora prvo postojati u umu (uzročni level). Svaka riječ ima svoju vibraciju.

Vlast je zasnovana na pogrešnom i iluzornom konceptu autoriteta. Određeni broj ljudi misle da su autoriteti, da imaju prava koja drugi ljudi nemaju, da zapovijedaju i prisiljavaju druge i govore im što je ispravno, a što pogrešno pod prijetnjom kazne. Vlast se bazira na iluziji koja se naziva jurisdikcija, nadležnost (etimološki lat. ius, iuris: pravo i lat. dictere: govoriti, reći)= govoriti što je pravo. Oni će reći što je pravo, mi smo bogovi, mi posjedujemo te ljude kojima dajemo zakone, a nije zakon nešto što već postoji u prirodi i bazira se na istini i moralu. Vlast je iluzija poremećnog uma, bazirana u potpunosti na nasilju, izgrađena na dogmatskom uvjerenju da su neki ljudi gospodari koji imaju moralno pravo donositi naredbe, a drugi su robovi koji imaju moralnu obavezu da se pokoravaju svojim gospodarima. To je ropstvo. I to nije nikakvo vjerovanje, to je vječna istina. Onaj koji vjeruje u legitimitet vlasti, taj vjeruje u legitimitet ropstva. Takav samo podržava ropstvo i pod dubokom je kontrolom uma ili je psihopat. Ultimativno, vlast je vjerovanje da čovjek može postati Bogom i kroz nadležnost diktirati zakone. Sve te institucije su u biti sotonistički hramovi. Sotonisti misle okrenuti prirodni zakon naopačke i vladati u paklu. To je njihova religija. Kao i vlade, koncept vlasti, iako većina ljudi to tako ne vidi. (Religion lat. religare: vezati, zadržavati, zaustaviti rast= sistem kontrole baziran na neospornom dogmatskom vjerovanju koji koči rast svijesti, također ima i pozitivnu konotaciju znači i ponovno se povezati, a trebamo se povezati s istinom, zdravim razumom, prirodnim zakonom i znanjem da ne postoji legitimitet ropstva. Trebamo prestati raditi religije istinitim, već trebamo istinu kao religiju).

JEDINA ISTINSKA PODJELA U REALNOSTI MEĐU LJUDIMA – koja dijeli ljude u dva tipa. Kriterij za tu podjelu je da li ili ne osoba vjeruje u vlast i time u legitimitet ropstva. Sve druge stvari rasa, nacije, politika, religija, seksualna orijentacija, zarada i sl. su sve samo tehnike podijeli pa vladaj. Jedina istinska razlika je da li osoba vjeruje u ropstvo ili ne. Državisti i anarhisti. Državizam je ideja da maloj grupi ljudi dajemo pravo da otimaju, zatvaraju, harače, kradu i ubijaju ljude da bi nas zaštitili od onih koji otimaju, zatvaraju, harače, kradu i ubijaju. I ovi lažni kršćani koji smatraju da prate Isusova učenja su svi redom državisti koji vjeruju u vlast, financijske institucije, organizirane religije. To su tri stvari koje su ubile Isusa, farizeji i saduceji. Tada je prestajao stari i započinjao novi svjetski poredak. Ali tzv. kršćani to sve ne vide jer nisu zainteresirani za prava učenja, nego se samo žele identificirati s nečim. Ako ideš u crkvu nedjeljom to te ne čini kršćaninom, da budeš upoznat s istinskim učenjem o moralu, istini, ti ljudi ne razumiju pravu slobodu. Državist je individua koja pogrešno vjeruje da postoji nešto što se zove vlast koja magično daje određenim ljudima pravo da vladaju drugima. Ta vlast znači da određeni ljudi koje nazivamo vlada imaju „moralno“ pravo da izdaju naredbe onima koji vladaju i da njihovi objekti (robovi) imaju „moralnu“ obvezu pokoravati se zakonima gospodara. Jednostavnije, državist je osoba koja vjeruje u legitimitet ropstva. Suprotno tome, istinski anarhist je onaj koji zna da vlast ili vlada ne mogu imati legitimitet jer ti pojmovi su samo eufemizmi za nasilje i ropstvo koji su uvijek nemoralni i u opoziciji s prirodnim zakonom (etimološki anarhija, gr. an:bez, archon: vladar= bez vladara). Anarhija ne znači bez pravila ili zakona, nego bez vladara, gospodara. Jer uvijek postoji prirodni zakon. Ako nema gospodara, nema ni robova, to je sloboda. A ljudi iz neznanja i kontrole uma anarhiju asociraju s kaosom koji je čista suprotnost, jer je namjerno konstantnom repeticijom riječ anarhija prikazivana u negativnom kontekstu. Uspjeli su uvjeriti ljude da bi ukidanje ropstva značilo totalni kaos umjesto slobode. Gotovo nezamislivo!!! Državist je arkonist, vjeruje u legitimet arkona, gospodara. Anarhist ili anarkonist zna da nema legitimeta u nasilju i ropstvu.

22 thoughts on “Mala studija o prirodnom zakonu – 6.dio

 1. zenfjaka 02/06/2018 at 11:53

  ..nema, šta bi rekli eba bez zaeba… opet si me natatnta a taman mi se spustili kapci… o ebn ti sunce kalaisano:)

  ..konut jerka nastupa:D

  https://www.youtube.com/watch?v=SxZyuQBMiBQ
  ..ajme, čuda jadna od, itd…:)… skužajte

 2. zenfjaka 02/06/2018 at 10:42

  …mali sav jet … za borbu protiv psiho struktura…

  Zašto je ignoriranje majka svih osveta: Ovako inteligentni ljudi pobjeđuju spletkaroše!

  Kada su napadnuti, osobito od bliske osobe, većina ljudi teži ka povlačenju i izolaciji. To oni i žele – da se izolirate i povučete kao da ste vi krivi i usput im olakšate da uzmu pod svoje i ostatak vašeg okruženja.
  “Ako te ljudi pokušavaju oboriti, to samo znači da si iznad njih”, kaže stara izreka.

  U današnjem svijetu, kada svi jure za uspjehom, slavom i moći, moral i pravda polako nestaju, fer-igra postaje misaona imenica, a gaženje preko svih do cilja, potreba.

  Sujeta je dio svačijeg radnog dana, zavist i ljubomora mnogima piše na čelu. Nepravda prolazi nekažnjena, a oni neiskvareni i dobri ljudi ne znaju što da rade.

  Kada u toj igri svojim radom, trudom i na pošten način prestignete one ambiciozne i uglavnom bez pokrića samouvjerene, oni će osjetiti želju za osvetom.

  Prigrlit će spletke i pokušati vas ogovaranjem spustiti na svoj nivo, ubadajući vas dvosmislenim izjavama …

  Ukoliko vam se ovo dogodi, morate znati samo jedno – ignoriranje je majka svih osveta.

  “Kada je ignoriran, čovjek se zapita zašto. Još ukoliko je ovakvu povratnu reakciju izazvao s očiglednom lošom namjerom, to mu neće dati mira”, kaže psihologinja Elizabeth Mayer.

  Pitat će se što mislite, što će biti vaš sljedeći korak, zašto ste učinili ovo ili ono, jesu li “provaljeni” …

  Zbog svega toga, na kraju će se potpuno izgubiti i osvetiti sami sebi.

  “Osveta nikada nije ispravan put. Ona je kao šuma – lako je izgubiti pravac, zalutati i zaboraviti odakle si krenuo.”

  Jedna stara izreka kaže: “Sve što je potrebno za trijumf nad zlom, jest da dobar čovjek ne učini ništa.”

  To se odnosi na izostanak reakcije na tuđe pakosti. Kada na njih uopće ne reagirate, već se pravite da se nisu dogodile ili da te osobe ne postoje, događaj i pakosni ljudi zapravo nemaju nikakav utjecaj ni na što.

  Shvaćaju da je sve što su učinili uzalud, a da stvar bude još gora, ne znaju ni što znate ni što mislite, a to ih izluđuje, muti im razum i sprječava da uspiju u podloj namjeri. I to je razlog zašto ćemo još jednom ponoviti – ignoriranje je majka svih osveta.

  Inteligentni ljudi koriste osvetu kao oružje za svoj prosperitet, ali to nema veze s tuđim životom i spletkama. Oni se svete na sljedeći način:

  1. Govore kroz svoja djela

  Ne dopustite da emocije upravljaju vašim postupcima i da osveta postane osobna stvar.

  To će učiniti da se kasnije osjećate loše i zato radite ono u čemu ste najbolji, bez osvrtanja, ogovaranja i suvišnih razgovora s onima koji to i nisu zaslužili.

  2. Ne šute samo da bi se stišale strasti

  Pokvarenjacima koji spletkare ne treba popuštati, ugađati im samo zbog mira i prividne harmonije u okruženju.

  Naprotiv – mudri ljudi dvosmislenim izjavama daju do znanja da su svjesni kakva je ta osoba kako bi im dokazali da nisu slijepi i da to neće moći ponoviti bez posljedica.

  3. Ne izoliraju se

  Kada su napadnuti, osobito od bliske osobe, većina ljudi teži ka povlačenju i izolaciji.

  To zlobnici i hoće – da se izolirate i povučete kao da ste vi krivi i usput im olakšate da uzmu pod svoje i ostatak vašeg okruženja.

  4. Ne uzvraćaju odmah napadom

  Kako biste izbjegli biti etiketirani izrekom “Napad je najbolja obrana”, pustite da stvari miruju neko vrijeme.

  Uostalom, kad se iznervirate i u bijesu uzvraćate napad, otkrivate svoje slabosti i tako hranite onog kome je baš to i bio cilj.

  5. Postaju uspješniji

  Ništa neće više povrijediti pakosnog čovjeka nego tuđa sreća. To je još jedan u nizu razloga zašto inteligentni ljudi postaju još uspješniji onda kada ih netko pokušava povući na dno.

  Najgore što možete učiniti jest da uzvraćate istom mjerom.

  U tom slučaju niste ništa bolji od onog koji vam čini zlo, a kao što netko jednom davno rekao – ‘Zlo se zlom ispraviti ne može’.

  Zato se ne valjajte u tuđem blatu i radite samo po svojoj savjesti!

  Izvor: https://atma.hr/
  Hai:D

 3. Hrvat 02/06/2018 at 10:06

  Filipe, bolje se ti drži pluga i oranja zemlje jer ti pisanje baš ne i de od ruke.
  Naime, toliko si se raspisao o slobodama i “blagodatima” anarhije (anarhizma) da skačeš sam sebi u (prevelika) usta.
  Gdje je uopće ikada postojalo uređenje koje je baziranona anarhiji, a koje je donijelo takve rezultate nadslobode o kojima ti pričaš? Kada i gdje u povijesti? Da ti pomognem – NIKADA i NIGDJE. Te tvoje adolescentne fantazije su odavno prožvakane i vjerojatno pale još jedino kod pedesetogodišnjih adolescenata kao Dražen, stoga drž’ se ti radije pluga barem ćeš biti koristan nečemu.

 4. zenfjaka 02/06/2018 at 09:47

  ..ovo me asocira na dvoboj bećarcima Frane… šta bi narod reka, zasviraj pa za pas zadij… :)… zato ću još jednu pa ću se hibernirat:)…

  https://www.youtube.com/watch?v=cyYJzB1kWXs
  Hai… u meditlamentaciju:)

  • FRA NE 02/06/2018 at 11:40

   Nema leba bez motike 🙂

 5. zenfjaka 02/06/2018 at 08:58

  hehe, dobra…akrobatska grupa braća bez gaća… :D… tako to biva kad zavoliš invertid flying 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=c7FIHc4vhAY
  Hai 🙂

 6. FRA NE 02/06/2018 at 06:26

  Barba tutum je odličan ,a kroz tekst poeme se da naslutiti da se i nije nagušta mujse ,da je on zna za prirodne zakone piva bi o anđelin ,a ne o bezdanu 🙂 https://m.youtube.com/watch?v=c9HwCt_6hU8

 7. zenfjaka 02/06/2018 at 00:35

  napreduješ naprid Vrane… ali dok san dok san doša do 60. detonara pa san u nevist priko nekoliko puta… šta je i normalno.. i šta je nalipše, neman namjeru ni stat… samo da se rješin mudroslovlja… e. lipo e zaebala mudrost… a mudrost je sofija:)
  ..saš čut kako žele piva, nisan ja matere mi:D… niškargani je mila majka za ovog želeta:)… rin tin tin tin..a nije ujević:P … skužajte

  https://www.youtube.com/watch?v=5ChWWWrsHi4
  :)… a moramo se malo zezat….

 8. zenfjaka 02/06/2018 at 00:30

  napreduješ naprid Vrane… ali dok san dok san doša do 60. detonara pa san u nevist priko nekoliko puta… šta je i normalno.. i šta je nalipše, neman namjeru ni stat… samo da se rješin mudroslovlja… e. lipo e zaebala mudrost… a mudrost je sofija:)
  ..saš čut kako žele piva, nisan ja matere mi:D… niškargani je mila majka za ovog želeta:)… rin tin tin..a nije ujević:P tin

  https://www.youtube.com/watch?v=5ChWWWrsHi4
  :)… a moramo se malo zezat….

 9. FRA NE 01/06/2018 at 09:54

  Wish you were here ,samo pomalo ,nadoć će 🙂

 10. zenfjaka 31/05/2018 at 20:26

  …i tako surfaj livo surfaj desno naletin na ovo parečen aj da podilin s onima koji vole humor 🙂
  ..mene nasmijalo nadan se da će i vas:))

  .. i ovo spada u u studij prirode, a nean pojma definirat…
  https://www.youtube.com/watch?v=85ZisV-N-3Q

  …mile ti crnke::)… Hai

 11. zenfjaka 31/05/2018 at 17:19

  … 6. com mi je malo mrzak da ne rečen neurotičan pa ću po svome

  https://www.youtube.com/watch?v=bzpZQk3rsKA
  … nesmite mi dat ni jedan glazbeni instrument u ruke,,, sa svakin se pokaran ka pravi air firefighter, samo ritam .. aebenti ritam, nikad kraja lupanju
  https://www.youtube.com/watch?v=bzpZQk3rsKA
  … gospe moja, ša je meni ovo tribalo na tjelovo… misusovosetovo
  … :).. reka bi žele, ponosim se svojim siromaštvom jer san do njega doša poštenim radom:)

 12. zenfjaka 31/05/2018 at 14:07

  Dakle , “ja”, čini mi se da ti Filip neće odgovoriti pa pridržavam pravo na dio komenta po mome viđenju:) “s lj…”, pretpostavlja se da misliš s ljubavlju i ukoliko je to točno, proglašavaš licemjernim… ok, nema ljutnje… pa, ako bi me dite pitalo nakon broja godina koje si naveo, odgovor bi bio, tata i mama su se zaigrali i naravno dernečili a ti si došao kroz nas ali nisi od nas… kojim putem reinkarnacije si doša na ovaj svijet mi je poznato ali tata i mama nemaju ništa s tim… i sami su se našli tu po istom principu… a ko te instalira na ovaj svijet /stvarnost trebao bi malo upregnit prkno u istraživanje. I da,ovo postojeće društvo jest robovlasničko što smo već odavno apsolvirali a kada će tko diplomirati neman pojma,zasad je bar za mene misterij :).. recimo da će za neke biti vječni misterij… , nda….!
  s ljubavlju zenfjaka… i ne triba brkat ljubav i zaljubljenost a kamoli krevetne ili di već aktivnosti:)
  Hai:)

  • ja 01/06/2018 at 09:06

   Naravno, apsolvirali smo mnogo toga, pa i da covjek nije kadar stvoriti nista materijalno niti duhovno (u biti, ne kao religija), medjutim, ima slobodnu volju da odlucuje o tome sto ce se stvoriti ili unistiti unutar prirodnih mogucnosti. U tom konteksu mama i tata jesu akteri bez kojih stvaranje ne bi postojalo, i odgovor kao ‘tata i mama su se malo zaigrali i eto dosao ti ovdje kao nas plod ljubavi’ moze proci kao odgovor nekom djetetu (koje ionako ne bi bilo zrelo pitati takvo pitanje), ali ne i onome tko trazi odgovor, koji uopce ne mora biti licemjeran, sebican i neodgovoran, vec ovisno o okolnostima kako sam rekao. Nazalost, nevezano za vjeru aktera, izgleda da vecina odgovora se svodi upravo na nepromisljenu (nesvjesnu kao cjelovitu), egoisticnu i neodgovornu radnju u odnosu na buduci znacaj te radnje spram novog bica, cak i kada novo bice dolazi u ‘dobre okolnosti’.
   Korak dalje, iza ovog pitanja se namecu i druga pitanja koja su direktno u vezi s tim novim bicem kao i voljom aktera, npr. suvremena tortuta programima socijalizacije i inim, ‘karijera’ izrabljivaca ili ‘ljudskog resursa’, rat, politika, podredjenost pravnom sistemu, opcenito zivot po volji i kontroli nekog drugog, o cemu su, tata i mama znali prije nego su se zaigrali, pa nisu bas toliko sporadicni da bi se mogli (sto se odgovornosti tice) kompletno iskljuciti iz nametnutog zivota.

 13. zenfjaka 31/05/2018 at 13:18

  ovo sam odlučio podijeliti s vama kao prilog Filipovu tekstu koji je sjajan:)

  SPIRITUAL
  9 Revolutionary Thoughts That Will Help You Improve Yourself To A Whole New Level

  By Life Coach Code

  We have come to the point in time where more and more people are embracing new ideas, thoughts, or concepts that can revolutionize their liv…

  We have come to the point in time where more and more people are embracing new ideas, thoughts, or concepts that can revolutionize their lives.

  These radical thoughts are very helpful in our quest for growth and self improvement.

  If you want to grow to be your best self, then you may use these thoughts as tools in changing your life and be the best self you can ever be.

  1. You are not your thoughts
  Your thoughts are shaped by your experiences, environment, and life situations.

  Your mind works based on how you perceive and interpret things but it doesn’t define who you are.

  Whatever you perceive, you are not that thing because you’re only the observer of it.

  2. Your life is lived in the now moments
  All throughout your life you’re faced with the present, the past, and the future. But in the real sense, you’re only living in the now moment.

  The concept of a past or future only robs you of living in the present.

  When you take care of your present day situation, you don’t need to worry about the past or the future.

  3. You will find satisfaction in life when you know how to control your moments
  By facing every challenge that comes with the moment, you’re able to control how your life goes.

  When you’re doing things that aren’t working against your will, life is more satisfying and fulfilling.

  That’s how you find real satisfaction, by realizing that you always have the power to choose how you react, not the moments themselves.

  4. You can live in the moment fully by not attaching yourself to outcomes
  While you create a mental idea of something before you make it happen, you should not be attached to its outcome.

  Anything can happen under the sun. If things don’t happen the way you want them to be, accept and let go.

  Living in the moment is being open to anything that is designed to take place.

  5. You have the power to cope with suffering
  The presence of suffering can denote two things.

  It’s either you’re doing something wrong and suffering is the only way to wake you up, or you’re being nudged to roar and realize your full potential.

  What you should know is, you have the full control of your reaction to pain and suffering. And if you’re wise, you’re able to realize the gift that suffering brings you.

  6. You should not rely on your emotions
  Your emotions can sometimes be influenced by the external forces around you. If you’re an empath, you’re prone to picking up emotions that aren’t yours.

  If you’re unaware of this, you may think that something is wrong with you when in fact those emotions belong to someone else.

  Besides, on your journey to spirituality, deep sadness may bother you. But this doesn’t mean you’re on the wrong path. Your emotions are just pointing you to something that needs healing within.

  7. Good and bad are both effective motivators that help you to keep going
  Don’t think that you only need the good to survive in your chosen path.

  You need both the good and the bad, the light and the dark.

  The good will inspire you and the bad will provide you lessons that push you to stay strong, do more and be more.

  8. Effective beliefs are not fixed
  Believing in something can give you directions and structure in life.

  But as your growth is laid down before you on an installment basis, so must your beliefs be.

  Effective beliefs are the ones that aren’t limited or fixed because you’re an evolving being who should hold a belief system that is expandable as you are.

  9. Your life path is yours to take
  The path you’re intended to follow is designed solely for you. It’s based on your experiences, choices, influences, and your unique signature. No one can live it for you.

  It may be a struggle when nobody seems to understand you. But take note that you couldn’t understand them fully either.

  It’s only when you accept that each person is unique can you truly understand why others fail to understand you. This must come with a choice, a decision, an agreement with yourself. You are the author of your life and only you can control it.

  …izvor: http://www.theeventchronicle.com/metaphysics/spiritual/9-revolutionary-thoughts-that-will-help-you-improve-yourself-to-a-whole-new-level-2/
  … poz 🙂

 14. doki 30/05/2018 at 22:42

  Potpuno se slažem ovim Filipovi tekstom i razotkrivanje mnogih negativnosti i potreba za boljim svjetom su točne.

 15. ja 30/05/2018 at 08:52

  Savjest koristimo kad poduzimamo neku akciju, te slobodno odaberemo ispravnu akciju pred pogrešnom, a sve u skladu s razumijevanjem prirodnog zakona. Prvo trebamo usvojiti to znanje, razumjeti ga, a onda djelovati u skladu s njim.

  Filipe, imam jedno pitanje. Sto kazes u vezi odluka o “stvaranju” djece, ne u filozofskom smislu, vec prakticno, uz dozvolu prirode. zbog cega bi netko htio da u odredjenim postojecim okolnostima stvori novo bice, i koji bi mu odgovor bio kada bi ga za tridesetak godina vlastito dijete pitalo: zbog cega ste me htjeli ovdje stvoriti? Jasno da za razliku od filozofsko/duhovnih pitanja “tko sam ja, gdje je bog” itd, na ovo pitanje svakako mora postojati odgovor i on je sigurno poznat inicijatoru ideje, ali je i razlicit, vec da li dijete ima onaj ‘koji kopa po smecu da prezivi’, obican radnik od jutra do sutra, todoric ili princ i princeza kraljevske obitelji. Svi oni znadu zbog cega su htjeli nastaviti s potomstvom, i kao razlog navoditi onu rijec s ‘lj’ je krajnje licemjerno, sebicno i neodgovorno, jer postojece drustvo pojedinca podredjuje ili nadredjuje iskoristavanju drugoga.
  Moj skromni doprinost ‘demografskoj politici’.

  Samo bih se ogradio, da sam upoznat da ipak postoje (relativno novi) ljudi u trenutnom ‘drustvu’, koji ovome “poslu” pristupaju s vise svijesti.

 16. zenfjaka 30/05/2018 at 00:53

  …dobro jutro bebo,,, kada pitaju , tko si, odgovor je nitko (nobody)… bar za mene

  i bing bang je kompleksan a Kreator je nauka bez ograničenja:)

  Hai:)..Ošo sam ….s ljubavlju:)

 17. an 29/05/2018 at 23:43

  Uf!
  Kako dobro napisano.

  Ima i ovdje jedan dio:
  https://youtu.be/CTO4VtfgEmI?t=1h5m5s

Odgovori na zenfjaka Otkaži odgovor

Naziv *
E-pošta *
Web stranica

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.