Mala studija o prirodnom zakonu – 5.dio

natreNapisao Filip.

Što znači živjeti u harmoniji ili u opoziciji sa prirodnim zakonom?

Ovo ima veze samo sa znanjem. Ono što organizirane religije rade je da miču naglasak sa znanja jer ako ti ne tražiš istinitu informaciju i znanje to je upravo način kako to znanje postaje okultno, skriveno i tako se održava kontrolni sistem. Žele da eksternaliziramo našu moć na vladu, božanstva, gurue, svećenike i jedanput kad to napravimo mi smo prihvatili naše lance priznavajući da nemamo moć. A mi smo moćni kad imamo znanje o tome kako stvari zapravo funkcioniraju. Nitko nam ne može reći da nas netko drugi posjeduje i natjerati nas da povjerujemo u to jer mi shvaćamo da smo suvereni. Ako nam oduzmu znanje oni nas posjeduju. Znanje, razumijevanje i mudrost kroz akciju. Dok god čekamo spasitelja mi čekamo u našim lancima. Samospoznaja sebe je put u pravu slobodu. Tako dugo dok ne uzmemo svjetlo nikad nećemo rastjerati tamu i o tome su govorile sve misterijske tradicije. Svjetlo je poznavanje istine. Srž samog poznavanja prirodnog zakona je poznavanje koncepata ispravnog i pogrešnog, dijametralne suprotnosti, objektivne razlike koje postoje u prirodi. Oni koji vjeruju da ovi konstrukti ne postoje unutar ljudskog uma, te svatko tko vjeruje u koncept moralnog relativizima da nema nikakve razlike između ispravnog i pogrešnog je potpuno udaljen od puta. Takvi su uključeni u sotonizam, jer to je sotonistička ideologija. 4 stupa sotonizma su: samoodržanje, moralni relativizam (dobro je ono što je dobro za mene, loše je ono što je loše za mene osobno), socijalni darwinizam (primjena Darwinove teorije evolucije, oligarhija upravlja stadom jer to je njihovo pravo jer misle da su jači intelektualno) i eugenika (misle da su bogovi i da mogu odlučivati tko će živjeti, a tko umrijeti). I mnogo ljudi je povjerovalo u te budalaštine. Toliko ljudi od svećenika, državista i sl. je uključeno u mrežu sotonizma, tu skrivenu zaraznu ideologiju, a da uopće niti ne shvaćaju to. Ljudi misle da se moraš oblačiti kao sotonist, imati neke ritualne slike u garaži da bi bio sotonist. Ne! Sotonisti su vlasnici banaka, bolnica, škola, fakulteta i mnogi ljudi su svojim mislima, emocijama, akcijama uključeni u taj sustav vjerovanja.

MORALNI ZAKON – ispravno naspram pogrešnog, duboko razumijevanje morala leži u samom srcu prirodnog zakona. Ne lijeve političke stranke protiv desnih, to su lažne paradigme. To su sve distrakcije da ne bi pridavali pažnju i razumjeli istinsku i objektivnu razliku između ispravnog i pogrešnog. Čim duže pratiš put pogrešnog to si više na putu nemorala. Velika većina ljudi ima problema s razlikovanjem ispravnog od pogrešnog jer kad bi napravili introspekciju shvatili bi koliko su zapravo u kooperaciji sa pogrešnim i da zapravo ne znaju istinsku razliku između ispravnog i pogrešnog i da nemaju zdrav razum. Jer zdravlje je red. Moralnost znači imati i koristiti istinski zdrav razum, sposobnost razlikovanja ispravnog od pogrešnog. Mnogi misle da imati zdrav razum znači da si u stanju funkcionalno obavljati svakodnevne aktivnosti, složiti jelo, oprati veš, ići na posao i sl. Dobro je ono što je ispravno – temeljeno na istini, moralno – u harmoniji sa prirodnim zakonom i akcije koje su poduzete ne povređuju niti jedno drugo svjesno biće (negativna definicija, ne povređuju, znači da ispravno možeš definirati samo onda kad znaš što je pogrešno, ispravno tehnički ne može biti definirano izvan pogrešnog, apofaktična definicija neizreciva ljudskim govorom, u pogrešnim procesima ne treba sudjelovati, zato se i radi o destruktivnom procesu, o negaciji u skladu s trivijumom, odbacivanju takvih akcija, čišćenju korova – poduzimanje procesa apofaktičnog istraživanja, afirmacija kroz negaciju, definiraš nešto na način da odrediš što to nije, metoda logičnog, deduktivnog zaključivanja). Prava se najlakše razumiju kroz apofaktičnu definiciju u kojoj su navedene akcije koje nisu prava jer nanose štetu drugima. Mi prvenstveno moramo znati što je istina da bi mogli odrediti naše ponašanje između dva modaliteta, ispravnog i pogrešnog. Što je ispravno? Ono što ti imaš pravo učiniti. A to nije ništa drugačije od onog što i drugi ima pravo učiniti. Svaki čovjek ima potpuno ista prava. Eng. right – odmah, pravo, pravda, sloboda, dobro, ispravno.

Pogrešno je ono što je neispravno, lažno, netočno – nije temeljeno na istini, nemoralno- u opoziciji je sa prirodnim zakonom, a akcije koje se poduzimaju povređuju druga svjesna bića.

Apofaktično istraživanje, što nije pravo? Koji su načini da se nanosi šteta drugom čovjeku? Ili životinji? Ako poduzimamo te akcije mi kršimo prirodni zakon jer je akcija uzrok koja rezultira posljedicom i to nanošenjem štete drugom svjesnom biću. Prijestupi po prirodnom zakonu: ubojstvo – ne uzimaj život bez ikakvog prava da ga uzmeš, osim ako je neophodno radi obrane jer je netko inicirao nasilje / napad – direktni fizički napad na drugog, silovanje, krađa, smetanje posjeda, prisila. Svaka štetna radnja koju neka osoba čini zapravo je oblik KRAĐE, uvijek se krade neki oblik imovine (property, proper=right) bilo život, pravo ili sloboda. Sva zlodjela su krađa imovine. Ubojstvo je krađa života koji nije tvoj. Nitko te nema pravo zaustavljati u akcijama koje poduzimaš, kojima ne nanosiš bol drugome, a koje su u skladu s prirodnim zakonom. Nitko nema pravo zadržavati drugog i oduzimati mu slobodu bez njegove dozvole samo zato jer netko želi da taj slijedi nečije naredbe i ponaša se u skladu s njegovim normama. Koliko ljudi se sada nalazi po zatvorima, a nisu nikad naudili nikome?! I nitko ih nema pravo držati unutra. Ako nema žrtve nikakav zločin ili prekršaj nije napravljen. Ne postoji mogućnost delegiranja prava na zločin na nekog drugog ili na grupu ljudi, da se nekome dopusti da učine zločin iz nekakvih „moralnih razloga“, npr. oni koji vjeruju u vladu, glasaju na izborima. Ta prava se ne mogu prenositi na drugoga. Svatko je rođen s tim pravima. Ta prava ne dolaze od čovjeka nego od kreatora svemira. Ako određena akcija nije pravo neke individue tada ta akcija ne može biti delegirana, garantirana ili dozvoljena nekoj drugoj individui ili grupi i nazivati se pravom. Npr. ako individua nema pravo ubirati porez i donositi zakone kako onda to pravo koje nema može nekakvim magičnim činom zvanim izbori prenijeti na nekog drugog?! Svaka takva akcija je neispravna. Principi prirodnog zakona su uvijek ispravni i u istini bez obzira na strukturu masovnog vjerovanja populacije. Ali ti univerzalni principi istine se moraju razumjeti. Nažalost velika većina ljudi vjeruje da može kreirati i prenijeti prava koja ne postoje ili uzimati drugome prava koja postoje. Ako postoji sumnja da li je neka akcija u harmoniji s prirodnim pravom ili ne, tada je najbolje zamisliti da na svijetu postoje samo dvije osobe. Ako je ponašanje pravo ili krivo u tom slučaju, to onda vrijedi za cjelokupno društvo bez obzira na broj populacije.

Je li u tom slučaju oporezivanje uopće moralno prihvatljivo i u skladu sa prirodnim zakonom? OPOREZIVANJE je zahtjev, tvrdnja da grupa ljudi koji se nazivaju vlada imaju pravo da konfisciraju proizvoljno određen postotak tuđeg rada ili proizvoda bez obzira da li se taj slaže da će to dobrovoljno podijeliti ili ne. Oporezivanje se provodi pod prijetnjom nasilja ili zatvora. Ova praksa je uvijek „opravdana“ (učinjena pravom) od strane onih koji tvrde da je to prijeko potrebno i nužno za „opće dobro“ kojim sredstvima se plaćaju razne službe. Ali tu se krši pravo na izbor i slobodna volja. Ako odbijaš usluge tih službi svejedno ih moraš plaćati. Nema veze da li si zadovoljan s tim uslugama ili ne, da li ih uopće i koristiš, oni će doći po tebe i uzeti ti tvoj novac. To je iznuda, prisila. Prijete drugima nasiljem, ako se ne potčine njihovoj volji. Gospodari nam daju do znanja da nemamo pravo odbiti konfiskaciju produkta našeg rada koju su oni propisali. Kako uopće možemo reći da je dom u našem vlasništvu, ako na njega plaćamo porez? Društveni poredak u kojem nema privatnog vlasništva, a gospodari dozvoljavaju kmetovima da žive na njihovom teritoriju tako dugo dok plaćaju porez je feudalizam. To je de facto stanje u kojem danas živimo. Osim ako lažemo sami sebe i živimo u kognitivnoj disonanci. Feudalizam je samo eufemizam za ropstvo. Robovima nije dozvoljeno imati privatno vlasništvo, zadržavati produkte svojega rada. Ne postoji demokracija ili ustavotvorne države. Ako definiramo ropstvo kao nedobrovoljnu konfiskaciju 100 % produkta nečijeg rada onda je vrlo jasno vidljivo da nema neke niže granice prema kojoj se određeni niži postotak konfiskacije također ne bi nazivao ropstvom. Ako nam uzimaju 70 %, 25 % ili samo 1% onda to nije ropstvo?! Oporezivanje je čisti eufemizam za krađu, nasilje i ropstvo. Obzirom da niti jedna individua na Zemlji nema pravo nad produktima tuđeg rada, takvo ponašanje ne može biti prenijeto na drugoga ili grupu i nazivati se pravom. Zato su sve forme oporezivanja u potpunoj opoziciji sa prirodnim zakonom jer se baziraju na prisili, nasilju i kršenju slobodne volje.

Čišćenje tijela je jedan od načina čišćenja uma, ali svatko ima potpunu slobodu da stavlja u svoje tijelo što god želi jer ga posjeduje. Naše tijelo je samo naša imovina i pripada nama.

PROHIBICIJA je zahtjev, tvrdnja da grupa ljudi koji se nazivaju vlada imaju pravo spriječiti druge da unose bilo kakve supstance u svoja tijela i ako se odbijaju pokoriti tim zahtjevima da će biti novčano kažnjeni ili zatvoreni. Samorazumljivo je da ako je tijelo imovina individue, onda ona sama zadržava prirodno pravo što hoće ili neće unijeti u svoje tijelo. Ukoliko netko nekome određuje što smije, a što ne unijeti u svoje tijelo onda taj ima vlasništvo nad njegovim tijelom. Prohibicija je samo eufemizam za ropstvo, potaknuto nasiljem, bez obzira na „opravdane“ tvrdnje onih koji tvrde da su ovakve prakse nužne za opće dobro. Obzirom da niti jedna individua na Zemlji nema pravo imati vlasništvo nad tijelom druge individue, takvo ponašanje nikako se ne može prenijeti na drugog ili grupu ljudi i nazivati se pravom. Zbog toga su sve forme prohibicije u opoziciji s prirodnim zakonom. Može li jedna osoba to tvrditi prema drugoj? Kontrola uma ima zadatak uvjeriti da neki ljudi imaju prava koja drugi nemaju.

DOZVOLE – zahtjev, ideja da grupa ljudi koji se nazivaju vlada imaju pravo da spriječe druge od vršenja određenih ponašanja (bez obzira što time ne povređuju nikog drugog), osim ako mole ili plate vladi za dozvolu da mogu vršiti ta ponašanja. Ovo upućuje na tvrdnju da su prava samo privilegije koje nam dozvoljava ili uzima vlada na temelju diskrecijske ocjene. Ako se sjećamo pravo je bilo koja akcija kojom se ne povređuje drugo svjesno biće ili imovina, tako da ne može postojati nešto se naziva „pravom“ da bi se vršilo pravo, obzirom prava ne povređuju nikog drugog. Tvrdnja da netko posjeduje tuđa prava je ropstvo, čak se tom tvrdnjom netko proglašava Bogom jer tvrdi da ta prava drugih proistječu od njega. Davanje dozvola je eufemizam za ropstvo, bez obzira na tvrdnje onih koji smatraju da je to opravdano i prijeko potrebno radi općeg dobra. Niti jedna individua ne može tvrditi da posjeduje tuđa prava pa ovakvo ponašanje ne može biti delegirano na grupu i nazivati se pravom jer je u opoziciji sa prirodnim zakonom. Scenarij s dvije osobe, kad jedna veli drugoj: dobiš dozvolu pušiti marihuanu ako mi platiš 50 EUR ili se mogu predomislit i zabranit ti to. Ali ljudi zbog kontrole uma misle da se na vladu to može delegirat (govern + ment) i da ona ima to pravo.

SILA VS. NASILJE – ova dva koncepta su u potpunoj suprotnosti. Često se o njima govori da su jednaki, ali su u biti dijametralno suprotni. Sila (energija, snaga, aktivna sila) je kapacitet da se napravi određeni rad ili uzrokuje fizička promjena. Da se napravi bilo kakva fizička aktivnost ili promjena potrebna je sila. Odnosi se na akciju koja je u harmoniji sa moralom i prirodnim zakonom jer ne krši i povređuje tuđa prava. Sila se koristi za poduzimanje akcija za koje uvijek postoji pravo da se poduzmu. Čim se pređe granica i sila se koristi za prisilu, ona postaje nasilje. Sila sama po sebi nije nasilje, ali se može koristiti u te svrhe.

Nasilje je nemoralna inicijacija fizičke snage za prisilu, zadržavanje ili obuzdavanje bez bilo kakvih prava da se to čini. Zato je uvijek jako važno tko je započeo nasilje. Jer osoba koja je učinila čin nasilja je uvijek ona koja je udarila prva i to je inicijacija nemoralnog ponašanja. Svatko ima pravo fizički se silom braniti od nasilja. Ego koji je uvjetovan smatra da je odgovor na nasilje također nasilje. Jer verbalno i mentalno miješamo te dvije stvari koje su potpuno suprotne. Svatko ima pravo odgovoriti, ali i ne odgovoriti silom na nasilje. To je slobodna volja. Nasilje je uvijek prisila (učinit ćeš što ti ja kažem ili ću primijeniti čin nasilja) koja je u opoziciji sa moralom i prirodnim zakonom jer povređuje i narušava tuđa prava. Nitko nema pravo na nasilje i poduzimanje takvih akcija. Čovjek po prirodnom pravu posjeduje pravo na samoobranu da se obrambenom silom brani od nasilja u bilo kojem intenzitetu kojim će spriječiti to nasilje, čak i koristeći smrtonosnu silu. Većina ljudi smatra da to nije pravo i zbog toga te i osuđuju. Prvo dati verbalno upozorenje, ako nakon toga krene opet s napadom koristiti svu silu da se nasilje spriječi. Ali vlada konstatno želi ljudima oduzeti to pravo, jer samo oni bi držali monopol na korištenje sile. Moraš trpjeti napad tako dugo dok se netko od njih npr. policija ne pojavi i zaustavi ga. Ali to je notorna glupost koja ne smije biti prihvaćena od nikoga tko ima zdrav razum.

Da li nasilje postaje pravo kad ga provodi vlada? Kod oporezivanja, provođenja nasilja putem policije, ukidanja ljudskih prava, prohibicije govoreći ljudima što smiju ili ne smiju unositi u svoje tijelo, to je ropstvo koje mi kao ljudi prihvaćamo.

Ono što new age govori za prosvjetljenu osobu je jedna velika glupost, oni ne razumiju princip samoobrane, to nije nepoduzimanje akcija, sjedenje pod drvetom dok ne postaneš magično prosvjetljen. Istinski prosvjetljena osoba je ona koja ima znanje o svemu što se događa oko nje i u njoj, ima istinsko poznavanje onog što je ispravno, a što pogrešno i živi po tim principima u svakodnevnom životu, ne čini nasilje prema drugima, ali i ne prihvaća nasilje od drugih. Postoje dva temeljna stupa prosvjetljenja koja su u toj dinamici. Prvi stup je ženski princip, odnosno princip neagresivnosti. Vrlo jednostavan princip – ne sudjeluj u nasilju. Odnosno NE KRADI. Cijeli duhovni zakon se može svesti na ovo. Ne uzimaj nešto što nije tvoje, život, prava, slobodu, imovinu. Poštuj njihovo vlasništvo. Drugim riječima ne iniciraj nemoralno korištenje fizičke sile bez prava za prisilu, zadržavanje, obuzdavanje tuđeg ispravnog ponašanja ili slobodne volje drugog svjesnog bića. Ne čini drugima ništa što ne želiš da se čini tebi. Simbol je trokut prema dole, dok je za muški princip trokut prema gore.

Drugi stup je muški princip, odnosno princip samoobrane. Ovo je ono što vlade, religije, new age pokreti žele da bude potisnuto. Jer religije su debelans sa dominacijom desne polovice mozga i metodama kontrole uma za desnu stranu, dok vlade propagiraju monopol na fizičku silu, a to je debalans sa dominacijom lijeve strane mozga. Tvoje tijelo je tvoje vlasništvo i imaš ga pravo braniti kad je pod napadom drugoga. Ovo mnogi ne razumiju, zato se i ne bunimo protiv svojih gospodara koji su obični kriminalci sa svojim psihopatskim umovima i živimo u ropstvu. Ljudi magično vjeruju da postoji moralna vlast koja to smije činiti. A vlada je samo eufemizam za ropstvo. Ne postoji prosvjetljeno biće koje ne razumije ova dva temeljna principa. Prosvjetljeni ljudi ne toleriraju ovo što nam nude.

17 thoughts on “Mala studija o prirodnom zakonu – 5.dio

 1. FRA NE 21/05/2018 at 08:24

  https://matrixworldhr.com/2018/03/03/zasto-sve-vise-ljudi-zeli-pobjeci-u-divljinu-i-biti-sto-blize-prirodi/ čak i naslov teksta je izvrnuto pitanje ,jer su ljudi pobjegli od prirode ,nikako suprotno,i jedina logična reakcija na sve što se dešava , ispravno se zove povratak http://www.novi-svjetski-poredak.com/2018/05/18/dozivljavaju-nas-kao-fanatike-ali-sve-nas-je-vise/ hvale vrijedan posao samo mi ono s iskaznicama nije nikako sjelo ,niti će, jer se dalje oće sudjelovat paralelno sa onim što ga zarobljava trenutno ,svi se koristimo i dokumentima ,i tehničkim pomagalima bilo kakve vrste zvanim infrastruktura,na koju si silom prilika spojen , da se i odrekneš uvjeta o kojima su svi međuovisni !Čitav i jedini problem je oslanjanje na nekakva prava koja inače ne bi trebala postojati da ljudska riječ vrijedi išta ,tako i bilo kakva vrsta nekakvog obećanja na papiru meni ne vrijedi apsolutno ništa, jer je svijest kroz to eliminirana , tako da iz najbolje namjere za riješavanje problema preoblikovanjem se dalje podržava ono čega bi se tobože htio oslobodit ! Ako ti je jasno da je ta mašina toliko narasla da si praktički nevidljiv,bez obzira na papiriće i plastike koje svi koristimo svakodnevno,vodovod,kanalizaciju,struju,telekome,i bilo kakve usluge postojećeg funkcioniranja “života” ,jer kada netko naziva životom mrtve predmete koje netko mora održavati da bi taj ili više njih mogao koristiti u svakodnevnom postojanju ,život bez svega toga postoji ,ali tako je kako je i da se sve više ljudi odluči na napuštanje i prestanak korištenja ,molin te pokaži mi ko ne koristi dokumente ,novce,auto ,gorivo bez kojeg ga moš samo gurat ,ili se spustit nizbrdo, kako onda može itko reć da je protiv nafte ,zagađivanja ,kad i sam korištenjem potiče i održava to isto čega bi se navodno htio riješiti ili u najmanju ruku ,da ga manje boli takujin ,čak i alternative kao off-grid su ista stvar,jer kad koristiš npr,struju sa solarnih sistema ,ili solarno grijanje vode ,proces proizvodnje opet uključuje toksične kemikalije i materijale,možda i gore od izljevanja nafte ,ljude koji moraju to proizvest,gorivo za transport,pakiranja od sasječenih stabala,itd,itd,itd ! Znajući proces licemjerno i gadljivo je kad itko kaže kako je ikakva tehnologija čista ! Stvari koje se svakodnevno koriste ,kartice su ,bilo osobna ,vozačka ,od plastike,kompjuteri osim šta troše struju iz mreže ili toksičnih baterija sa puno gorim kemijama od kiseline ,složeni od kombinacija metala i plastike i stakla ,za koje opet postoji tvornica,ljudi koji proizvode,i svašta još ,a o upotrebi i izračivanju nema smisla elaborirat ! Zato kad se priča o nekakvoj čistoći života ili zdravlju ,uvijek je riječ o fizičkom i tjelesnom ,a duh ili duša i duhovnost su ionako tu ili gdje već pa se usput ,spominje kao pravdanje ili argument za stvari koje ljudi rade jer ono čega se pokušavaš oslobodit opet je vezanost samo na drukčiji način ! Zato svi koriste,svi se bore ,svi pokušavaju i jedina je razlika da stvarno nema razlike !Neman pojma zašto san se raspisa ,možda mi se uz jutarnju kavu ne da slušat više o tuđim problemima,situacijama ,željama,strahovima i osudama ,pa se spojin na ekran i tipkan kao izgovor da ne sudjelujem u ispraznim stvarima jer ponavljanje dopizdi,a uvijek se ponavlja bez greške ! Ko zamjeri neka uzme metar pa nek pokuša premjerit nanovo i izvuče točne dimenzije !Sad je pilanje prestalo pa ću i ja prestat pilat do slijedeće prilike ,teksta i razmišljanja !

  • Damir 27/05/2018 at 09:12

   Frane, apsolutna čistoća, moguće te/nas čeka na “drugom svijetu”, ali nemreš reć da je isto kada ti, ja ili tko drugi napravi 10-15 tisuća kilometara benzincom od 1300ccm ili kad npr. “PIVAC” i slične tvtrke, 24 sata dnevno gotovo 365 dana u godini šleperima od 500ks vuku staru mesinu iz zapadne europe u Vrgorac, a potom, prerađenu i sortiranu, na nebrojeno lokacija u Hr, iako su, svojevremeno, imali mogućnost da iste količine, ali friške, mesine dobiju u susjedstvu kod seljaka.

   Naravno i jedna i druga strana je na putu zagađenja, ali trebamo uzeti u obzir moć prirode da se regenerira. U kojem slučaju će regeneracija krače trajati, jasno je.

   Čini mi se da nema smisla poistovjećivati, uvjetno rečeno, sitne zagađivače, s navedenim primjerom iznad ili s npr. http://istinomprotivlazi.com/component/k2/2479-i-avioni-croatia-airlinesa-ugradili-retrofilni-rasprsivac-po-milji-rasprsenog-chemtrailsa-dobivaju-235-73-eur-a-za-ovo-znaju-i-kolinda-i-plenkovic

 2. FRA NE 21/05/2018 at 01:36

  Mjesto i tijelo koje zauzima svako biće u prostoru i vremenu nije i ne može biti predmet vlasništva već korištenja dok se nalaziš tu gdje jesi ,s onim stvarima koje koristiš dok si tu !Ako ćemo iskreno ljudi ,osobe ,čovjek (imenovanje je iluzija i stoga nebitno) nisu i ne mogu biti vlasnici ničeg ,a ako se već proglašavaju vlasnicima ,trebali bi biti svjesni da je zemlja,planet,kugla ,ploča,jaje ili krokodil biće kao i čovjek ,a kako čovjek zahtjeva nekakva prava i ne voli da mu se oduzimaju i krše ,kako to da ne poštuje biće na kojem i od kojeg živi i iskorištava to biće kao resurs ,materijal,tako da sve što se ljudima,čovjeku i borgu dešava zlo ili dobro je upravo odgovor tog bića ,staništa ,jer se čovjek sam vlastitom voljom i namjerom zakopao u nekakve igre ,a svaka igra posluje po nekakvom zakonu ili pravilu,tako da nije čak ni problem igre nego igrača kojem se igra više ne sviđa ili mu je postala preteška ili preskupa,pa traži od igre da popusti,što je znak da je potpuno odvojen od stvarnosti, već jedina stvar koju svi rade je pokušaj promjene uvjeta i pravila igre!Jedino svijest da se nalaziš u igri te potpuno oslobađa svih onih stvari koje te vezuju za išta i ikog osim istinskog postojanja !Strah od gubitka bilo čega je u stvari strah od potpunog prestanka igre !Ljudi ne cijene život već ono što od života mogu iskoristiti dok su tu da bi stvorili iluziju kako rade nešto plemenito i dugotrajno ,dok je istina vrlo jednostavna ,da su svi zarobljeni u igri koja je toliko opširna da je potpuno besmisleno rastavljanje na proste faktore da bi shvatio sve dijelove , komadiće,ali se i dalje igraš !To što se naziva svijetom je ljudska zabluda na koju nasjeda ,slično kao što životinju možeš namamit hranom ,u slučaju ljudi je malo kompleksnije jer čovjeka možeš namamit novcem, statusom i moći ,koji su neprirodna tvorevina poremećenih razmišljanja i zaključaka !Ono što je zahvalno kod svijesti je spoznaja svih ljudskih karakteristika pozitivnih i negativnih,jer ljudi su tako jednostavno predvidljiviji od ostalih bića na zemlji ! Čovjek je fizički i mentalno još uvjek zarobljen u iluziji ,jer dokazi vrište sa svih strana ,čovjek bi ovo ovako ,ili onako ,pa samim time nastavlja stvaranje problema i situacija koje štete njemu i gomili drugih ljudi kojih nije svjestan ,pa tako jadan misli da ne utječe na išta osim na bliže okruženje (države nisu granice, jer je nebo iznad svih i može biti ocrtano i razgraničeno jedino u poremećenim glavama ) ! Svijesna bića nemaju potrebe za ičim osim što jesu ,o tome mogu pokušat ,ali samo pokušat obavijestit ostale koji nisu ,pošto su svi zarobljeni igrom, jako malo je takvih ,pa čak i oni za koje se na prvi pogled ili slušanje prividno da pomislit da su to ,nakon jako kratkog vremenskog perioda se samo prikaže istinskom slikom koja nije ono prvobitno predstavljanje (kratki vremenski periodi jesu dani ,mjeseci ,godine, stoljeća ,u odnosu na bezvremenost koju se može živjeti samo sada i vječno sada, jer je vječnost kako je čovjek više ne može pojmit, bezvremeno postojanje neopterećeno ljudskim konstruktima ) ! Da li je kugla ploča ,bazen,jaje ,pravo ,pravda ,zlo dobro,i još svašta ,nema veze ,osim oblikom koji nema veze s ičim,već je samo nastavak i produbljivanje podjela među ljudima i uništenje samog sebe i svega oko sebe ,pa dok ne shvatite da je svaka akcija ili mirovanje ,unutar igre samo nastavljanje i održavanje istog problema u drukčijem obliku !Kada se kaže da su ljudi slobodni ,ne može biti veća neistina od toga !Zato lipi svitu laku noć i nadan se da ćete se jedanput u vremenu stvarno probudit i shvatit uzaludnost i besmislenost svojih djela dok igrate igrice bilo kroz život ili na mašini !Fjaka je diđej pa neka sviri ,a zen mi je dobija mesa za večeru ,pustija san ga da se posere i popiša ,veza ga za lanac i mirno je zaspa ka pravi rotvajler !EVALA

 3. doki 20/05/2018 at 21:44

  Svi ovi ja bih ih nazvao uvidi o prirodnim zakonima jednostavno mi ugodno prijanjaju uz dušu i tijelo. Izvrsna i jezgrovito sročena istina. Dodao bih baš kad je spomenuto oporezivanje koliko je to van prirodnog zakona i van svake pameti da čak i umirovljenike oporezuju i to najslađe one koji su radili u inozemstvu, a tih je preko 100 tisuća naših građana. Za nepravedna i nerazumna ozakonjenja, a u suštini kategorija van prirodnog zakona sustav prijeti prekršajnim odredbama, kaznama, a najveća su prijetnja nemoćnim starcima i staricama kojima uzimaju porez na mirovinu i ino-mirovinu. Općenito strah i trepet za takav neposluh. Kakav odgoj naroda!

 4. zenfjaka 20/05/2018 at 17:11

  i sad za dišpet trinajest a nije petak,,, aj ja san svoju i brija i šiša na kominu di se pura miša… u svalom slučaju Filip je oduševija, o duševio,,, kak bilo raspjevan biti to je , valjda u duši:)
  Hvala i ne zamjerite ako boga znate!:)
  .. ka i uvik uz pjesmu, esmu, šta god!:)
  https://www.youtube.com/watch?v=-GD-5mRyaJw

  … s ljubavlju zaista

 5. zenfjaka 20/05/2018 at 16:41

  štoj u pjesmi to se pivat smije, štoj u pjesmi, rezime i bezime, lud bio ko bi zamjerio…i šta smo znali to smo otpjevali/o… i šta smo znali to smo otpjevali ..štoj ostalo neb u avion stalo…
  Hug…sometimes for all:))

 6. zenfjaka 20/05/2018 at 16:11

  …ko zamiri zapivat ću mu bećarac.. ono, da je bećar biti lako tad bi bećar bija svako 🙂
  ..grmi, trenutno oko koe, znači da je dobro:)
  …dođi mala sidi mi na jaja pa da vidiš kolika je himalaja,,, ajme, tko se analjutio steran ga u studio,,,ups…kaže, nisan robot, ma ko bi reka…al potrudit ću se tman rodija čevorke


  https://www.youtube.com/watch?v=8mSNQsBAflI

  et o,šta si tražija dobija si hard rock fanky pilot manijaka:)))
  ..jel ok?

 7. zenfjaka 20/05/2018 at 14:41

  …Vrane, ne ebi švrake, moj rječnik nema veze sa adz-om, oni samo mogu kopirat izvorno mr. noa:P
  sad opet moran đuskat ebate ko nie pa doša na red sdp:P
  https://www.youtube.com/watch?v=9Qe7n9PkCvE

  .. poz s a orkanskih visova…. i kabine:P

  • FRA NE 20/05/2018 at 15:13

   Zna se da nema ,zato se i zaj…..en ,ne zamiri ti čagod barba zen ,to ti je poslijedica rizli i duvana ? 🙂 onoga prirodnoga ,ne iz trovačnice državnih trošarina 🙂

 8. zenfjaka 20/05/2018 at 01:29

  neda mi se nadj ebavat usuvu pa ću špira instalirat jer mi je uzoriti…glasovno,,zamisli kad govorin istinu:))
  …pari mi se da nije finila ova, noć;)

  https://www.youtube.com/watch?v=_tnTxTiMLfw

  …. ko bi reka, a?

  :D…. e sa špiron je bilo lipo pivat:)
  …viš, poncije pilat je opra ruke… čistunac 🙂

 9. zenfjaka 19/05/2018 at 23:44

  …za dišpet neka bude 5.. i stalno mi iskače google pop up, nemože tama ebat koliko pjevač može izdržat, ovo je samo zbog pisme a nju mi niko nemože uzet 🙂
  … poruka, google pomoć, odlipija gogole ma nisan ja… još uvik pivan:D

  https://www.youtube.com/watch?v=vDcJpesUT38

  … iz čista mira:).. nadam se da znate da je ljubav istina,,, stoga bi bilo zgodno biti vjerodostojan)

  • FRA NE 20/05/2018 at 00:35

   A sad si me povuka sa ovin adezejovin vjerodostojno ,ništa na ovon svitu nije ni ne more bit vjerodostojno osin živoga čovika ,a ovi goo gle(prevedeno sluz gleda iz lcd ekrana) je đavlji prozor u svit ,bez toga je jadan slip ,gluv i ne može znat šta misliš da okrene glavu ka vrtuljak ,neka đava ide kvragu ,a prije nego utonen u prazninu do jutra moran ti dodat ovo https://m.youtube.com/watch?v=NWt7QqtCP8k svi su je otpivali ,samo ……… nisu stigli niti blizu ,jer ipak je ego u glazbitelja jači od njih inače se ne bi usudili kvarit dušu pisme ,a znamo da je ljudski glas najsavršeniji instrument ,od ove me, zbog elektrostatske prirode duha i duše (biće da je to ista stvar samo znamo kako svi vole dilit i razdvajat ) prolaze trnci svaki put (leptirići su za ljubitelje ) bez da izostane ,laka noć bez noćnih mora ,a ništa se ne mora 🙂 pa ni umrit

 10. zenfjaka 19/05/2018 at 23:05

  ..bez zle namjere biti dosadan a kako je gornji tekst vrhunski po mojem doživljaju , preporuka je da u tišini ponovo svaku riječ pročitate dušom i staničnom memorijom, temeljito. još jednom ili koliko vam triba da upijete poruku buđenja… a potom sasvim ozbiljno stavljam pjesmu i pivače, pjesma koja je jaka od pučkih pivača iz duše s porukom, kome se odgoneta na volju mu:)… to bi bilo za laku noć i dobro jutro !
  …ovako se piva kad se ne reve.. znam da sam ovo već linkao no nema veze…bitan je
  podsjetnik:)… bitno je da shvatim da možeš biti u tišini ili zvukom,glazbom dosegnuti….besmrtnost:)
  https://www.youtube.com/watch?v=5kGRGSdw2s4

  … s ljubavlju, Zen. F.

 11. FRA NE 19/05/2018 at 17:00

  Izvrsno promišljanje ,a i tekst je dobar ,neću svirit jer je barba odsvira ,nego evo linka na jedan tekst koji mi je isto odličan ,jer je ipak sve povezano ,a nema vida ni žica https://2012-transformacijasvijesti.com/metafizika/dan-millman-put-mirnog-ratnika-knjiga-koja-mijenja-zivot-way-of-the-peaceful-warrior smatram da se “bravo” podrazumjeva !

 12. licami 19/05/2018 at 15:56

  Odličan tekst

 13. rock 19/05/2018 at 13:42

  Odlicno,odlicno,filipe…!!!!:)svaka cast !!!pozdrav svima!!!;)

 14. zenfjaka 19/05/2018 at 11:34

  Odličan tekst Vilipe, u malo teksta sve i savršeno sročeno. Svaka čast !
  Nema se šta više dodat osim namćora…e,nebi bija koji jesan da ne zagudin:)

  https://www.youtube.com/watch?v=m1VtsqF6hi4

  …poz svima u rado st i:)

Odgovori

Naziv *
E-pošta *
Web stranica

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.