Mala škola suvereniteta – zakoni

Close up Red SOVEREIGNTY Text at the Center of Word Tag Cloud on White Background.

Riječ zakon je jako snažna riječ koja ostavlja dubok trag u čovjekovu umu. Riječ ko riječ nije snažna, ali naša misao o njoj i vjerovanje što ona predstavlja, graniči sa nekakvim strahopoštovanjem. U umovima ljudi riječ zakon uvijek je predstvljala prirodne i božje zakone koji su perfektno kreirani i nemogu biti prekršeni, a osim toga uvijek i na svakoga djeluju stoga je zakon u tom smislu zaista bio iznad čovjeka, ali ne hijerarhijski već kao jedna vrsta pravila stvoriteljeve igre. Zakoni o kojima vlada i sabor trkeljaju uopće nisu zakoni u tom smislu riječ i stoga bi bilo dobro uopće ih ne zvati tako, već njegovim pravim imenom, a to su “pravila.” Stoga ako čovjek nije iznad zakona, sasvim sigurno jest iznad pravila, pogotovo još ako se ta pravila odnose na iluzorne fizičke osobe. Ako promatrate zakone RH na taj način, a nema nijednog razloga zašto ne, onda je kletva ili magija ovog sistema znantno umanjena.

3 thoughts on “Mala škola suvereniteta – zakoni

  1. FRA NE 21/03/2017 at 13:27

    Upravo tako i to nam govori da je svaki(zakon)podložan promjeni osim pravila prirode koja je nepromjenjiva sama po sebi dok se ne napravi parking za apartmane !:-):-):-):-):-):-)

  2. an 21/03/2017 at 13:27
  3. tgom 21/03/2017 at 01:55

    Da ali prirodni zakoni i bozji zakoni su ljudska imenovanja pojava na temelju promatranja, stoga niti ti zakoni nemogu biti iznad covjeka, niti vrsta pravila od stvoritelja posto je covjek autor.

Odgovori

Naziv *
E-pošta *
Web stranica