Ćao inspektore

irsSezona je prošla kažu prilično mirno jer je navodno izborna godina pa nitko nije mnogo vrludao. Ali prijašnjih godina harač je bio nepodnošljiv govore ugostitelji i trgovci. Iz tih vremena datira vic.

“Ulazi sumnjiv tip u prodavaonicu i drži ruku ispod jakete. Prodavačica ga odmah sinja i poblijedi. Tip se polako šulja prema kasi i nervozno zvirka naokolo. Prodavačica umire od straha. Konačno tip izvadi pištolj i poviče: “ovo je pljačka.” Prodavačica sa naglo odahnu sa osmijehom na licu: “ah hvala bogu, a ja se bojala da je porezni inspektor.”

Izgleda da je došlo i to vrijeme da se ljudi više boje porezne i carine nego lopova. Stoga sam stavio jedan tekst kojeg sam napisao davnih dana prije više od tri godine o tome kako se možete postaviti ako vam u prostor bane Inspektorat.

Dragi čitatelji ukoliko ste u strahu za svoju egzistenciju i bojite se Slavka Linića i njegovih jataka, te se niti na koji način ne usuđujete izazvati njihov autoritet, ili ukoliko sebe smatrate „lojalnim“ građaninom čija je dužnost da plati sve što Linić traži, onda ovaj tekst ispod nije za vas i nemojte ga nastaviti čitati jer vas može uznemiriti.

Svi ostali dobro došli.

Tekst je temeljen na člancima iz Ustava Republike Hrvatske koji je najviši dokument u državi. Iako će mnogi reći da je zakon dokument po kojem su stvari u državi regulirane, a ne ustav podsjetiti ću vas na jednu stvar.  Na referendumu o pristupanju europskoj uniji koji je održan u siječnju 2012 god. referendum je proglašen valjanim iako na njega nije izišlo 50%+ 1 birač kako je nalagao zakon, već su se u obzir uzeli članci iz ustava koji nisu imali tu stavku. Priznavanjem rezultata takvog nezakonitog referenduma vlada nam je svima otvorila vrata da se slobodno pozivamo na članke iz ustava bez obzira na zakon, jer smo naravno pred zakonom svi jednaki.

Nadalje poznato je da Hrvatska ima uvjerljivo najveći broj od ustavnog suda proglašenih neustavnih zakona. U administrativnom kodu uvijek je postojalo zlatno pravilo: Ukoliko su dva dokumenta kontradiktorna po svojem sastavu uvijek se koristi onaj članak iz dokumenta višeg reda.

Ukoliko vam porezni inspektor pokuca na vrata, te slavodobitno sa ciničnim osmjehom isturi značku ispred vašeg nosa probajte zadržati svoja prava koja imate temeljem ovih donjih članaka ustava.

Članak 14.

Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Svi su pred zakonom jednaki.

Ako su svi pred zakonom jednaki onda je porezna uprava tj. inspektor u razini sa vama te vam on ni na koji način ne može govoriti što, kako, kada ćete raditi i naravno koga ćete pustiti u svoj objekt.

 Članak 16.

Slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje.

Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju.

Porez i tzv. porezni prekršaji ne utječu  na slobodu i prava drugih ljudi, niti na pravni poredak, javni moral ili zdravlje. Sukladno tome vaša prava i slobode ne mogu se ograničiti.

Članak 19.

Pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu.

Zajamčuje se sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti.

Kako sam gore naveo ukoliko zakon nije u skladu sa ustavom primjenjuju se članci iz dokumenta višeg reda kako nam je Vlada RH to omogućila.

Članak 20.

Tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom.

Objasnite inspektoru da porezna uprava temeljem ovog članka iz ustava neće stati iza njegovih leđa kad ga pozovete na odgovornost za kršenje vaših temeljnih sloboda, već će biti osobno odgovoran za nanesenu vam štetu.

Članak 22.

Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva.

Nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kada je to određeno zakonom, o čemu odlučuje sud.

Svaki pokušaj kažnjavanja, pritvaranja ili pečaćenja objekta bez odluke suda je iznuda i kažnjiva je sa nekoliko godina zatvora.

Članak 24.

Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanoga, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode.

Bez sudbenoga naloga redarstvo može uz obvezu da je odmah preda sudu uhititi osobu protiv koje postoji osnovana sumnja da je počinila teško kazneno djelo određeno zakonom. Uhićena osoba mora odmah na način njoj razumljiv biti obaviještena o razlozima uhićenja, te o svojim pravima utvrđenima zakonom.

Svaka se osoba koja je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu, koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode.

Porezni prekršaji ne spadaju po niti jednom zakonu na svijetu u teška kaznena djela, stoga je svaki pokušaj provedbe tzv. Rješenja porezne uprave ili inspektora neustavno, van zakona i ništavno, jer naravno porezna uprava ne može donijeti sudbeni nalog.

Članak 26.

Svi su državljani Republike Hrvatske i stranci jednaki pred sudovima i drugim državnim i inim tijelima koja imaju javne ovlasti.

Ako smo svi jednaki pred sudom to znači da vas sud mora saslušati prije donošenja eventualne presude na vašu štetu.

Članak 28.

Svatko je nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja.

Tek kada sud prođe kroz cijeli proces utvrđivanja činjenica onda se može provesti rješenje ukoliko se naravno ne žalite na presudu.

Članak 34.

Dom je nepovrediv.

Samo sud može obrazloženim pisanim nalogom utemeljenim na zakonu odrediti da se dom ili drugi prostor pretraži.

Pravo je stanara da on ili njegov zastupnik i obvezatno dva svjedoka budu nazočni pri pretrazi doma ili drugoga prostora.

U skladu s uvjetima što ih predviđa zakon, redarstvene vlasti mogu i bez sudskog naloga ili privole držatelja stana ući u dom ili prostorije te izvršiti pretragu bez nazočnosti svjedoka, ako je to neophodno radi izvršenja naloga o uhićenju ili radi hvatanja počinitelja kaznenog djela odnosno otklanjanja ozbiljne opasnosti po život i zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega.

Pretraga radi pronalaženja ili osiguranja dokaza za koje postoji osnovana vjerojatnost da se nalaze u domu počinitelja kaznenog djela, može se poduzeti samo u nazočnosti svjedoka.

Budući da porezni prekršaj ne spada u kazneno djelo niti je ozbiljna opasnost po živote i zdravlje ljudi, a da ne pričamo o imovini većeg opsega nitko bez sudskog naloga ne može bez vaše dozvole ući u objekt koji su vaše vlasništvo.

Članak 37.

Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom.

Zakonom se uređuje zaštita podataka te nadzor nad djelovanjem informatičkih sustava u državi.

Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihovoga prikupljanja.

Ne morate porezniku dati nikakve podatke jer je on kao i svaka druga institucija ravnopravan vama. Jedino ako želite, vaša slobodna volja.

Članak 40.

Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja.

Ukoliko ste uvjerenja da je porezna uprava lopovska organizacija slična mafiji jamči vam se sloboda da to uvjerenje i izrazite.Ukoliko ne vjerujete da država postoji i da je carina ili porezna stvarna i to možete slobodno očitovati.

Članak 46.

Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor.

Ukoliko vam nije jasno kako je moguće da porezna uprava radi to što radi pošaljite joj pismo i tražite odgovore na koje moraju odgovoriti.

Članak 50.

Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo, uz naknadu tržišne vrijednosti.

Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno oganičiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi.

Ukoliko vam je zapečaćen objekt mora vam se nadoknaditi tržišna vrijednost.

Članak 51.

Svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova, u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima.

Porezni se sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti.

Svatko je isto što i nitko. Vjerojatno su i kinezi i eskimi dužni sudjelovati u podmirenju javnih troškova. Ali ako inspektor ili porezna uprava inzistira na plaćanju recite im slijedeće: „U republici Hrvatskoj nitko nije iznad Ustava, pa kada crkva bude plaćala porez u skladu sa svojim mogućnostima temeljem ovog članka ustava onda ču i ja plaćati točno toliko koliko Linić traži“

Članak 55.

Svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan život.

Najduže radno vrijeme određuje se zakonom.

Svaki zaposleni ima pravo na tjedni odmor i plaćeni godišnji odmor i ovih se prava ne može odreći.

Zaposleni mogu imati, u skladu sa zakonom, udjela pri odlu­či­vanju u poduzeću.

Ako svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji dostojan život objasnite inspektoru ukoliko on uzme koliko Linić želi da nećete moći sebi osigurati slobodan i dostojan život.

Prilikom razgovora sa inspektorom budite učtivi i ljubazni ali čvrsti u svojim stajalištima i hrabri. Ne popuštajte u prakticiranju svojih prava. Ukoliko inspektor počne vikati ili vam prijetiti pozovite policiju. Iako se ovaj tekst bazira na vašoj ravnopravnosti sa poreznom upravom jamčim vam životom da smo svi mi pa i vi iznad porezne uprave i njenih zakona jedino se trebamo usuditi izraziti tu svoju veličinu, pri čemu ne mislim na veličinu ega.

Ovaj tekst je temeljen na mojim uvjerenjima u skladu sa ustavom i informativnog je karaktera, te svaki pojedinac koji odluči djelovati prema njemu djeluje samostalno sa vlastitom odgovornošću.

5 thoughts on “Ćao inspektore

 1. Damir 30/10/2016 at 22:20

  Izgleda da smo zaboravili da su ugovori iznad zakona, pa bi i tu činjenicu bilo dobro uzeti u obzir. Danas Ustav krši svaki drek, a posebno tzv. političari koji bi vrijednosti istog trebali čuvati, pa nikome ništa. Što je drugo TTIP, CETA i sl., nego bacanje Ustava i Deklaracija koje koliko toliko, kao, štite čovjeka, u kantu za smeće.

  • antropolog 03/11/2016 at 14:01

   onda smo nasigurno. po tvojin ričima, ako nisi ništa potpisa, mogu ti ga fafat. onda te ovakve stvari ne zabrinjavaju. živi sritno, i dugo!

   • Damir 04/11/2016 at 21:38

    Zapravo je tako kako kažeš, naravno , trebaš biti sposoban kao i svatko od nas,odbiti birokratski nasrtaj, smicalice i podvale tj. poslovnu ponudu od strane sustava, dosta alata i principa je obrađeno na zvonu istine i ovdje kod Dražena, treba ih prožvakati i probaviti u svrhu znanja i podizanja svjesti ponajprije o samom sebi, a potom i o pravilima igre, ako u nju uđeš ili kako u nju ne ući. Ponajprije trbaš ili trebamo znati s kim imamo odnos, s deklariranim službenikom ili djelatnikom. Ukoliko se druga strana deklarira kao službenik tada bi ovo što je Dražen nnapisao , držalo vodu, u suprotnom, samo pravovaljani ugovor bez skrivenih namjera, pod uvjetom da znamo s koje pozicije nastupamo. Naravno tzv. službenici sustava se mogu ponašati kao razbojnici, no to nije tvoj ili naš problem, to je problem njihove duhovne razine s kojim se samo oni moraju suočit. Hvala ti na lijepim željama, ali čovjek nemre bit previše sretan kad dubinski sagledava sranja koja su mu podvaljena od strane sustava i iz kojih se , na neki naćin treba izvuć, čovjek nemre biti baš sretan kad vidi tolike ljude , prijatelje rodbinu , bližnje, … kako stoje u redu za transfuziju svih oblika energije koje posjeduju, a da vlastitog kraha uopće nisu svjesni. Čovjek nemre biti baš sretan dokle god o ovakvim stvarima ima potrebu raspravljat, dok s druge strane upravo može biti sretan što je nanjušio put istine i stvarnog života i opredjelio se za isti, ma koliko bio sputan sponama sustava i možebitnim , duboko ukorjenjenim predrasudama koje vuće iz vlastitog “obrazovanja” i proteklih pokoljenja. To ti je slično kao da cijeli život gradiš kuću po nacrtu i uputama nekog drugog i na kraju skužiš da si napravio sranje jer nisi mislio vlastitom glavom. Zajebana je to stvar i teško probavljiva, ali jedina ispravna. Pozdrav.

 2. ervin poljak 28/10/2016 at 20:32

  😉 svi su pred zakonom jednaki…
  Ako je nešto pred nećim drugim, onda je ispred a nije unutra, jel tako (ili imam izkrivljenu p(e)rcepciju?)…znači da su svi ispred zakona jednaki, pa ako si ispred zakona onda nisi “unutar” zakona, znači da jednakost “unutar” zakona rečenicom “svi su pred zakonom jednaki” nije baš i garantirana? Molim da me netko ispravi ako to možda neispravno shvaćam – a mislim da se u “pravnom sistemu” sve svodi na značaj riječi i rečenice…. btw. hvala na knjizi Dražene, čitam to mic po mic i svaka čast na trudu i dijeljenju 😉

 3. paštašuta 26/10/2016 at 18:21

  Hvala Dražene, ovako ih triba tuć. kiton u analni otvor, da cvrču.
  + na sve ovo gori. dodaj malo temeljnih odredbi, recimo točku tri di se spominje nekakvo vlasništvo i nepovredivost istog…. takve neke šeme. ma jebiga, koji san ja da van šta tumačin.

Odgovori

Naziv *
E-pošta *
Web stranica

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.