Bog je u mašini

deusPostoje razne teze o bogu i čovjeku i ljudi znaju za njih , ali ih ne mogu strpati i jedan kalup koji objedinjuje cijelu sliku. Neki kažu da je bog stvorio čovjeka, a neki kažu da je čovjek stvorio boga. Ovi prvi su religiozni, a ovi drugi su ateisti, prema znanosti o etiketiranju. Oni su suprotni i međusobno isključivi pa tako samo jedno može biti istina, tj. netko je upravu, a netko nije.

Međutim oboje su u pravu i nitko nije u pravu. Ove dvije stvari, međusobno isključive, postoje skupa, ali na različitim slojevima stvarnosti.

Najviši sloj stvarnosti je stvoritelj svega vidljivog i nevidljivog, bezgranična i bezvremena svijest čiji je dio i sam čovjek. Ovaj sloj je sveobuhvatan te sve što je ikada nastalo i što će nastati porijeklo ima u ovom sloju, te je on konačna istina i stvarnost. U ovom smislu može se reći da je stvoritelj ili univerzalna svjesnost tvorac čovjeka, ali ne kao odvojenog bića već kao obličje te i takve svijesti. Ovaj sloj je apsolutan pa stoga ne postoji odvojenost između stvoritelja i stvorenog, oni nisu odvojeni niti različiti.

Svaka odvojenost o kojoj pričamo u današnjem svijetu mora biti manifestirana na razini ispod ovog najvišeg i to isključivo kao misao ili ideja u kojoj postoje relacije između različitih oblika svjesnosti. U istini nema odvojenosti, ali u prividu postoji. Čovjek je biće koje je svjesno svoje slojevitosti i multi dimenzionalnosti pa zna da je odvojenost ili svijet dualizma jedna igra, jer u istini sve je jedno. Stoga čovjek neopterećen igra igru odvojenosti, razumjevajući da je vrijednost i kvaliteta svakog oblika u potpunosti jednaka i da ništa nije iznad ili ispod nekog drugog. Ono što nije jednako u toj igri jest potencijal između različitih oblika. Tako za razliku od životinja i biljaka i općenito prirode kao oblika života čovjek ima najviši potencijal i mogućnosti. Tako je čovjek zapravo postavljen kao upravitelj prirode i odgovornost za svijet u kojem prebiva. Najviši potencijal ima i najvišu odgovornost.

Čovjek je imao alat dobiven direktno od kozmičke inteligencije kojim može upravljati mislima, a one imaj doninantan utjecaj na oblikovanje svijeta i svega u svijetu. Taj alat danas zovemo um, intelekt, razum i slično. Taj alat nema niti jedno drugo biće nama znano, ili ga barem nema u  ovakvom obliku kao čovjek. Stoga je čovjek od kozmičke svijesti dobio i dar kreacije isti onaj kojim je stvoritelj svega sve stvorio.

Da bi lakše upravljali prirodom kroz kolektivnu misao čovjek je izmislio jedan alat kojeg su nazvali bog.

„Da bi se lakše koristili mišlju kolektivnom i na dobrobit većine, a da se pri tom vreme ne traći na okupljanje na jednom mestu mnoštva ljudi, ljudi su osmišljavali likove raznih bogova. Uz njihovu pomoć prirodom su počeli da upravljaju. Bog Sunca se pojavio u obličju svom, Bog Ognja, Kiše, Ljubavi i Plodnosti. Sve što im je za život bilo potrebno, tvorili su ljudi kroz slike u kojima je bila zgusnuta ljudska misao. Ona je mnoge korisne poslove obavljala. Kiša je, na primer, neophodna bila za navodnjavanje, i prema slici boga Kiše misao je svoju usmeravao jedan čovek. Ukoliko je zaista bila preko potrebna kiša, onda je više ljudi prema slici Boga Kiše energiju svoju i usmeravalo. Kada bi se energije dovoljno pred slikom našlo, nagomilavali su se oblaci i padala je kiša, useve zalivajući.“

Anastazija – zvonki cedar ruski

Bog je u tom smislu zgusnuta misaona energija od čovjeka tvorena da služi čovjeku. Takva misaona energija prodire u materiju i stvara energiju potrebnu čovjeku. Tako je čovjek zapravo upravitelj materijalnog svijeta kroz svoju izuzetnu sposobnost fokusiranog promišljanja. Stoga bog u ovom smislu postoji dokle god ga čovjek održava na životu. Kad čovjek napusti ili mu više ne treba ovaj obrazac on vremenom nestaje.

Ovaj koncept se u hermetizmu naziva „egregor“

„U nevidljivome, u onome izvan fizičke percepcije čovjeka, postoje umjetna bića, nastala iz devocije, entuzijazma ili fanatizma, koje nazivamo egregorima. To su središta velikih duhovnih struja, dobrih ili zlih. Mistična crkva, Nebeski Jeruzalem, Tijelo Kristovo, kao i svi slični nazivi su kvalifikacije koji daju obol egregoru katolicizma. Slobodno zidarstvo, protestantizam, islam i budizam isto tako imaju egregore. Velike političke ideologije također….Fizičkim integriranjem kroz rituale ili intelektualnom privrženošću tim strujama, svaki pridruženi član postaje jednom njegovom tvorbenom stanicom. On povećava moć egregora kroz vrline ili mane koje posjeduje, a zauzvrat ga egregor izolira od vanjskih sila fizičkog svijeta, dok putem kolektivne moći koju je ranije pohranio, uvelike poboljšava slabe sposobnosti i aktivnosti čovjeka koji mu se priključuje. Instinktivno, popularni jezik egregoru daje ime “krug”, i time intuitivno izražava ideju strujnog kruga. Između tvorbene stanice i egregora – tj. između pridruženog člana i grupe – uspostavlja se neka vrsta unutarnje psihičke cirkulacije.“ 

https://www.hermetizam.com/hermetizam/egregori.html

Sličan pojam u hinduizmu se naziva Yantra.

„Yantra je u sanskritu riječ za „instrument“ ili „mašinu“. U hinduističkoj devocijskoj tradiciji, “yantra” je opći pojam za obožavanje, naime, idole, slike ili geometrijske dijagrame. Yantra može poslužiti kao (1) prikaz neke personifikacije ili aspekta božanskoga, (2) model za obožavanje božanstvenosti neposredno unutar srca nakon pribavljenosti izvanjske pobožnosti (idoli, parfemi, ponude, jasno izgovorene formule ), (3) neku vrstu grafikona ili rasporeda za postupno razvitak vizija, pri čemu se poistovjećuje s Ego sa svojim polako različitim sadržajima, odnosno sa božanstvom u svim fazama preobrazbe. U ovom slučaju yantra sadrži dinamičke elemente.

https://en.wikiquote.org/wiki/Yantra

Ovakva mašina je kreirala stvarnost kroz razne simbole, misli, riječ i oblike koje je podupirao sam čovjek. Stoga vam izraz „bog je u mašini“  (Deus ex machina) sada možda znači nešto više.

Ako pokušamo sve ovo gore navedeno staviti u jednu te istu sliku stvari će postati mnogo jasnije:

Dokle god je čovjek svjestan svoje multidimenzionalnosti i jedinstva s stvoriteljem, te svoje uloge u ovoj stvarnosti stvari su tekle ispravno u određenom smislu. Problem nastaje kad čovjek postane nesvjestan svojeg porijekla i „gubi“ vezu s stvoriteljem i tako zaboravlja svoju ulogu, ali i mogućnosti i potencijale koje ima. Međutim bez obzira na nesvijest i neznanje, alat za kreaciju kojeg čovjek posjeduje i dalje djeluje, samo što to sada više nije svjesno već kreacija postaje potpuno nesvjesna. Takav čovjek misli da nije on taj koji kreira već da to čini biće višeg ranka, a da je on samo bova na valovitom oceanu. I dan danas se čovjek pita i okreće svoje oči prema nebu tražeći od „boga“ da donese red u ono što je njegova odgovornost i za što ima sve alate.

U jednom momentu ovo znanje o kreaciji došlo je u ruke ljudi koji su bili odvojeni od istine i najviše razine postojanja i iskoristili su ga za svoje sebične ciljeve. Cilj je bio ni manje ni više već pokornost cijelog svijeta i svakog čovjeka.

Obzirom da je čovjek zaboravio znanje i svijest o kreaciji, njegov alat (misao) je mogao koristiti netko drugi za svoje svrhe. Stoga je izmišljena cijela serija egregorea ili ideja koje su ubacivane u um čovjeka kroz razne Yantre, misli, oblike, simbole, rituale. Njihova je svrha da čovjek podsvjesno prihvati te ideje i počne kreirati stvarnost koja mu nimalo ne ide u prilog.

Najočiglednija ideologija koja je dala najveći utjecaj zarobljavanju čovjeka i kreaciji vlastitog zatvora je definitivno religija. Religija je odbacila povezanost čovjeka i stvoritelja i na njegovo mjesto stavila egregor kojeg je sama stvorila imenom „bog“ znan i kao YHWH. Demoralizirala je u potpunosti čovjeka mislima da je nedostojan, mali, grešan i da ovaj život nije ono što njemu treba, već je prava nagrada na drugom svijetu. Sve ljude koji promišljaju svojom glavom i slobodno biraju prozvala je hereticima i neprijateljima crkve. One koji shvaćaju koncept boga i imaj mnogo bogova su prozvali poganima i mnogobošcima koji su također protiv crkve, ali i izravna konkurencija ili opasnost koja može srušiti ovaj krhki koncept. Nadalje je uveden koncept žrtve kojim se čovjek treba odreći sebe, svoje sreće, mira ili imovine, pa čak i života, čime se uvodi i ideologija „višeg cilja“, više svijesti koja traži od čovjeka da je štuje, da joj se klanja i prinosi žrtve.

-„Ali, poklonjenje ne znači ljubav. Ono klanjajućem, svojstvenu samo čoveku, snagu misli oduzima. Golemi egregor moje braće milionima godina je podsticalo mnoštvo ljudi, pri čemu je svaki klanjajući umanjivao energiju svoju. Kroz vekove se poprilično lovaca drznulo da dela braće moje kudi. Nisam poimala zbog čega oni egregor svoj tako brižljivo napajaju, energiju hiljadugodišnju gomilajući. Niko nije mogao njihovu tajnu da odgonetne, dok sadašnjost nije započela. I braća su odlučila: akumulirano u jedno jedino prikupiti, živućim danas ljudima na Zemlji energiju svoju raspodeliti. Milenijum novi Zemlji predstoji, u njemu će bogovi Zemlju naseljavati – oni ljudi, čija spoznaja dozvoljava da energiju preuzmu. Vladimire, molim te, ustani sa kolena! Ocu bilo kom bolno je da vidi potčinjenog, oborene glave, na kolenima – sina svog. Isključivo je tamno uvek nastojalo da omalovaži važnost ljudsku. Vladimire, ustani sa kolena, nemoj izneveravati sebe! Ne udaljuj se od mene.“

Anastazija – zvonki cedar ruski

Uvode se i potpuno nove ideje. Kao npr. novac kojim se u potpunosti veže energija čovjeka za isti, pa energijom čovjeka upravlja onaj koji upravlja novcem. Zatim koncept učenja i znanja u kojem se matematičkim i ograničavajućim principima sprječava čovjek da spozna najviši sloj postojanja i svoju pravu prirodu. Zatim se novim prehrambenim navikama jedenja mesa, prerađenih proizvoda misao čovjekova potpuno uništava do te mjere da je ADHD masovna pojava. Pažnja i fokus čovjekova uma danas je vjerojatno na najnižim granama ikada.

Gospodari svijeta su i gospodari religije, novca, pravnog sistema i svih drugih egregorea/bogova koje su stvorili i nametnuli kroz podsvijest čovjekovu. To znanje ima svaki čovjek ali ga nije svjestan,  Anastazija ga naziva naukom o slikovitosti:

Nauka ta, omogućava čoveku da misao ubrzava i u slikama misli, da ceo svemir istovremeno obuhvati i u mikrosvet pronikne, nevidljive, ali žive slike-materije stvarajući i da upravlja uz njihovu pomoć, velikom zajednicom ljudi. Religija je mnogo uz pomoć nauke te nastalo. Onaj, ko ju je makar i ovlaš upoznao, neverovatnu je vlast posedovao, mogao je države da pokorava i svrgava careve s prestola.

Anastazija – zvonki cedar ruski

Dakle bogovi su oduvijek upravljali svijetom, a danas je samo jedan, ali ima različite franšize. Ovdje je jasna razlika između stvoritelja/univerzalnog principa i boga. Univerzalni princip ili otac kako ga je Isus zvao je beskrajna ljubav i suosjećanje koja nikad ne osuđuje nikog i ništa već održava svijet u postojanju sam čekajući čovjeka da se probudi i pomogne u kreaciji. On ne zahtjeva, ništa, ne traži ništa, samodostatan je, nema potreba. Nema nikakvih zakona u njegovoj kreaciji već isključivo principa, a čovjek je stvoren po principu slobodne volje.

Sa druge strane bog, pri čemu mislim na katoličkog je osvetoljubiv, traži žrtvu, klanjanje, štovanje, rituale, novac, on prijeti, ubija, sakati, pali. On ima zakone koji se pod prijetnjom smrti moraju poštovati, čovjek je lutka na koncu i nema slobodnu volju, a život na zemlji je patnja, dok je smrt poželjna i nagrada. Ovaka bog je poglavar kulta smrti i svi koji ga štuju davno su se odrekli života.

Ovaj egregor, bog, mašina, će raditi dokle god ljudi svojim mislima podržavaju istu. Nebitno je da li su misli iz ljubavi ili straha, jer vjernik je onoj koji nešto voli i onaj koji se nečeg plaši.

Koliko god postojali neki koji misle da čovjek nije odgovoran za ovo stanja, pozivam ih da promisle još jednom. Kažu prevareni smo. Samo budala i pohlepni samoljubac može biti prevaren. Ako su u istini i jedno sa stvoriteljem ne možeš biti prevaren. Ako je netko drugi odgovoran za moje misli nisam li ja samo lutka.

Ovaj svijet postoji jer vjerujemo u njega i zavezali smo se za njega u ovisničkom odnosu i ne želimo ga pustiti. Već samo možda malo modificirati. Stoga se i dalje bavimo njime i njegovim postulatima bez želje da zakoračimo u nešto potpuno nepoznato. Tko je za to odgovoran?

Samo za kraj jedna napomena. Često su ljudi radili bogove ili misaone obrasce, a onda ih napuštali. Međutim misaoni obrazac ne bi nužno umirao već bi još dugo radio samostalno crpeći energiju iz podsvijesti ljudi. Ovakvi obrasci kojima nitko ne upravlja u istinitom smislu se nazivaju umjetna inteligencija. Ona održava samu sebe kroz vječne izvore energije, a to je čovjek. Stoga, dokle god postoji nesvjestan čovjek i ovca koja vjeruje u idiotarije bez zdravog razuma, umjetna inteligencija može postojati i djelovati kroz takve ljude, uglavnom kroz one koji „samo rade svoj posao.“

Sada vidite koliko su stvari u biti jednostavne.

 

29 thoughts on “Bog je u mašini

 1. doki 09/09/2018 at 15:59

  Dakle iz svega napisanog u ovoj objavi prirodno i logično upućuje nas da trebamo razmišljati i promišljati o religioznoj, političkoj dogmi, i raznim drugim inim manipulativnim obmanama i prevarama. Ne zaboravimo one su u većini slučajeva svjesno isplanirane.
  Mi jesmo ovisni o sustavu, ali ne postoje pravedni sustavi onakavi kakave danas znamo i doživljavamo, ali se može evolucijski nadići poticajno i našom pameću čak i jednom progresijom na kvadrat. U biti svi sustavi razne vlade crkva i njeno ustrojstvo poddešeno je na hijrrajhijskoj ljestvici, a to je van prirodnih zakonitostri.
  Uzmimo samo prava: Prava ne mogu postojati stvarnosti, jer ni jedan oblik života ne može držati nikakva prava nad nekim drugim oblikom života. T o je moguće u fiktivnom sustavu… … GAZDA/GOSPODAR o tom je mislim pisano u Zvonu istine. Da je pravni sustav kao i crkva vjerom u boga, kao autoriteta obmamila vjernike. Jasno je! I svi svojim hijerarshijskim pravilima izokrenuli su vrijednosti zakona i pravde pretvarajući ih u perverziju prava i krivog vjerovanja da bi se sa nama lakše vladalo i podčinilo nas u roblje.
  Drugčiji svijet je moguć. Kakav god on bio, ali nije moguće promjeniti stvarnost preko noći i bez žestokog otpora onih koji žele održati u najmanju ruku status Quo. Smatram da našim osvještenjem i unutarnjom promjenom koju smo potisli i zatomili uz malo volje “prozor mogućnosti” počeo bi se otvorati tako da u budućnosti jednom obuhvati svih nas. Ponekad je dovoljan jedan mali poticaj da dođe do nadahnuća i promjene.
  Zamislimo samo preko 100 tisuća oporezovanih umirovljenika i ino-umirovljenika, koji su se naplaćali i naplaćali poreza, plaćaju porez samo zato što je to netko nepravedno i nerazumno ozakonio. Oni su svi prosječno inteligentni i vrijedni ljudi što su i dokazali svojim radom. Ali za mnoge od njih zakon se mora poštivati i porez se mora platiti, ako ne slijede nerazumne prekršajne odredbe. VRST ODGOJA! Što mislite da netko siđe među tu prevarenu masu i slikovito im obznani da su prevareni i da kolektivno svi prestanu platiti, sustav tu ne može ništa promjene nastaju i nešto se mora promjeniti. Jer ljudi na visokom položaju trostruke su sluge: sluge vladara ili države, sluge slave i sluge poslova. Zato oni nemaju osobne slobode djelovanja ni slobode vremena.
  “Nosi breme “robe” zar ti je to život i sloboda koju ti je stvoritelj dao.”Eeeee nećeš tu postići sretan život i dugovječnost. Vjeruj uvjek dogmama, umjesto da razmišljaš, preispituješ i promišljaš iz srca. I da zaključim: Istina koju tražimo jednako je važna kao i EVOLUCIJA samog svemira, jer omogućuje evoluciji da se nasstavlja. Uz takavu progresiju neće biti UTOPIJA da se živi bez poreznih kartica, izvadaka bankovnih računa, brige za burzu itd. Raj na zemlji!

 2. HeadHunter 08/09/2018 at 23:09

  Odličan tekst, suvišno je išta drugo reći. Po meni Internet i ova današnja tehnologija su produkt egregora i oni djeluju kroz moderne tehnologije. Zamisli samo pišeš na nekom tamo YouTubeu komentare i milijuni ljudi ih vide i svaka osoba ti može odgovoriti, i svaki put kad se netko ne slaže sa tobom dobiješ niz uvreda. To naravno u tebi izazva negativne emocije sa kojima se hrane egregori. A o tome da si postao marioneta koja gubi vrijeme na nebitnim stvarima ne moramo ni pričati.
  U svakom slučaju…
  Mene samo zanima kako imati koristi od egregora i kako koristiti njih za svoje planove?

 3. istina 08/09/2018 at 11:28

  …………oni ljudi, čija spoznaja dozvoljava da energiju preuzmu. Vladimire, molim te, ustani sa kolena!
  ovo su rječi višeg bića koje je boravilo na ZEMLJI znano nam kao Anastazija i koje je koristilo napredne tehnologije za pomaganje i unapređivanje ljudi tog vremena…..stoga da ne serem previše i uđem u nerazumijevanje dobro svi osvjestite odabranu rečenicu koja ima dubinsku pozadinu sličnu kao i moji mnogi komentari ovdje posijani….malo pokušajte ući u tu vibraciju i poruku…osjetite ugrađenu energiju u posložene rječi i smisao………

  • istina 08/09/2018 at 11:34

   ……. Ne udaljuj se od mene.“

 4. Melita 08/09/2018 at 09:27

  P.S. Ha ha, umalo mi pobjeze odgovor na ovo moje zadnje pitanje koje sam i samoj sebi postavila u postu. Smatram da je to nedvojbeno zato sto je “bog u masini”!!!! Pozdravljam ovu izvrsnu Drazenovu objavu.

 5. Melita 08/09/2018 at 09:07

  Ovo je izvrsno receno u postu “doki”, ljudi su prosjecno inteligentni, treba im samo poticaj, stvari su jako jednostavne…. kako sici medju masu…..
  Po meni svi mi se previse bavimo onim kako je sustav nepravedno postavljen, kako smo tisucljecima izmanipulirani od religije i politike, kako smo robovi i porobljavani od robovlasnika, kako su nam kriva i nepotpuna uvjerenja, vise gotovo da i ne postoje varijante i vrste kojima se te stvari stalno objasnjavaju. Medjutim koliko je meni poznato zivot izvan sustava ili tocnije zivot izvan ovakvog sustava kojime smo ocito svi nezadovoljni trebao bi se sastojati od sto manje ili potpune neovisnosti o tim sustavima. Intelektualna, emocionalna, materijalna, politicka, religijska i bilo koja druga neovisnost o sustavu. Dakle jedna potpuna samoodrzivost ili pak izgradnja jednog pravednijeg sustava. Ali da li je problem u nepravednom sustavu ili je problem uopce bilo kakav sustav??? Sada na pr imamo situaciju da smo svi ili vecina ovisni o sustavu, da moramo prihvacati njegove uvijete jer smo povjerovali da je drzava gospodar. Mozemo li postici da sustav bude ovisan o nama i da on prihvaca nase uvijete odnosno da mi koristimo drzavu/sustav, a ne drzava/sustav nas???? Da li bi nase oslobodjenje od ovisnosti ili od vjerovanja da smo ovisni o raznim sustavima automatski obrnulo situaciju u smislu da sve to postane ovisno o nama kao sto zapravo i jest. Mozda se u tome sastoji nasa prevara da smo u biti prevarili sami sebe u zamjenu za to da ne bi trebali snositi odgovornost. Kad bismo na pr mogli ono sto sad ne mozemo, odabrati slobodnom voljom zelimo li i koliko zelimo suradnju poslovanja sa drzavom, zelimo li ikakvu ili nikakvu suradnju kad bismo sve to mogli odabrati slobodno bez ikakvih sankcija??? Sto bismo dobili???
  Ono sto je najveci problem ljudskog roda opcenito, po meni bi bila pohlepa, gramzljivost, nezasitnost ili kako vec to hocemo nazvati. Ti porivi cak i nisu svi produkt straha od ne-imanja nego i neka genetska karakteristika sakupljanja, gomilanja, iskoristavanja…. Kad bismo dakle tu poslovnu suradnju ili vrstu poslovanja sa d.o.o. drzavom mogli slobodno odabrati, ukoliko pod pojmom drzave ne podrazumijevamo samo iluziju nego ipak i ljude koji tu drzavu sacinjavaju i zivot u njoj podrazumjevaju, pitanje je da li bi takva nasa sloboda, a obzirom na stanje nase sadasnje percepcije i takva nasa neovisnost dovela do naseg znatnog boljitka ili do toga da umjesto sto drzava iskoristava nas, iskoristavamo mi nju???? Ako su pak drzava i sustav samo iluzije i nista vise, onda je i porobljavanje iluzija i nista vise. Ali u svakom slucaju je bitno, jesmo li mi sigurni da bi neogranicena sloboda ili slobodna volja bez ikakvih ogranicenja, automatski znacila da bi se svaki taj slobodan i oslobodjen covjek ponasao tako da nikad ne bi ugrozavao i iskoristavao bliznjeg ili bi mi ljudi poceli jedni drugima raditi to, sto nama sad radi drzava???? Da li bi covjekova neogranicena sloboda u njegovoj percepciji automatski znacila i neogranicenu odgovornost??? Ukoliko bi to bio slucaj, kako to da se ljudi tako ne ponasaju ni u slucajevima koji se ne ticu poslovanja sa drzavom iii sustavom tj u obicnim medjuljudskim odnosima???

 6. doki 08/09/2018 at 00:01

  “Bog je u mašini” je jzgrovito sročena objava, koja me nadahnjuje da i ja nešto kažem i doprinesem. Tisućama i tisućama godina su nas indokrinirali i manipulirali sa nama, onda kao i sada prolazili smo razdoblje kao djeca i formirani odrasli ljudi, koji smo svoj oblik dobivali putem javnog mjenja trajnih i trenutačnih okolnosti. Uvjek smo bili varani i prevareni sa strane crkvenih dostojanstvenika raznih kraljevstva i raznih vlada i ideologija, kako prije tako i danas mi smo njihovo roblje. Životima smo bačeni u zatočeništvo matriksa ideolških i inih manipulatora i hiljade puta prodaju i ponavljaju razne laži kao istinite, mi im vjerujemo i ne prepoznajemo njihove laži.
  Mnogi vjerujemo u Biblijskog Boga kako ga rprezentira Biblija. “Biblija nije sveta knjiga” napisao je Mauro Biglino “I sami E lohimi ( vjeće vanzemaljaca) se nisu nikada prema onome što piše u Bibliji, bavili duhovnošću ili onostranim.
  “Biblija nije ni religijozna knjiga smatra Biglino “Biblija ne govori o bogu” Biblija zapravo pripovjeda priču o odnosu jednog kolonizatora/vladara imenom Jahve…široka tema. Po meni eto u kakvog Boga vjerujemo “Boga koji je došao s neba u mašini” Bog nije autoritet koji ima laptop na nebu i dirigira svima nama. Bog bolje Stvoritelj je u svima nama, kao i najmanjem zrnu goruščice. Ne postoji odvojenost između stvoritelja i stvorenog oni nisu odvojeni niti različiti, kako stoji u objavi sasvim razumljivo. Sve što nam se nameće je proizvod ljudskog uma.
  Religije su umne tvorevine, kao i njihovi bezpogovorni pristaše i sljedbenici u skladu sa planovima iluminata (gmazova)…, što je slučaj s političkim strankama, rasama rasponima, dohodka i sličnim. Lažni samoidentiteti (još jedan oblik vjerovanja) šalju se u rat protiv protiv drugih samoidentiteta na svim razinama ljudske interakcije, kako bi se spriječilo jedinstvo razumjevanja, svrhe koja bi olakšala ovaj besmisao.
  Sve religije sadrže skup zasnovan na drevnim spisima. Podrijetlo krajnje nejasno…, …
  Uglavnom manipulatopri nas uvjek razdjele pomoću umjetno načinjenih jazova poput rase, politike, kulture, raspona dohodka religije itd.
  Religijom se ne bavi svijest; njome se bavi UM zato što se sve vrti oko strukture i hijerarhije.
  Dokle tako!
  Kada su izbori politička elita silazi među građane da ih manipulativno slatkoriječivim obmanama pridobiju za svoje programe iz raznih područja itd.
  Možemo li mi i imamo li šansu isto tako sići među građane i raskrinkati takvu politiku da promjenimo stvarnost?! Neznanje je jedina tragedija našeg života. Neznanje je grijeh koji čovjek nesvjesno čini i za što je nevin kažnjen. I obični ljudi su prosječno inteligentni treba im samo poticaj jer sve je jednostavno shvatiti.
  Kako sići među masu od onih koji to mogu provesti?!

 7. Stablopikaso 07/09/2018 at 21:47

  Pozdrav Draženu, odličan tekst. Ja mislim da je negdje u zemljinoj utrobi(sve gdje je zabranjen pristup čovjeku, letovima itd) par velikih kvantnih računala sa par miliona programera. I oni održavaju sve(vrijeme,prirodu,živad,itd)tekst Dražena se i uklapa u ovo zato i komentiram.
  Ljudi pa to je toliko realno. A ovog Istinu sam pročitao(komentare) cak sam i zagrade pokupio od njega, užas. I čini mi se da ako možemo vjerovati a nemožemo ovim slikama želi prikazati možebitne ulaze u taj podzemni svijet ili ti održavanje-postrojenje. Ljudski mozak je najobičniji radio prijamnik ili ti antena preko koje može ulaziti kvantno računalo putem raznih alata(kvantna fizika) u programskom obliku. Vjerujem u Boga on postoji a isto takocijenim ateiste. Pozdravljam

  • istina 08/09/2018 at 09:59

   jednostavno………umjetniče……….HVALA TI…….ti pokazuješ da mi trud nije uzaludan u pokušaju spajanja puzli u širu sliku i moj pokušaj uklapanja aktuelnosti u otvorenu temu di mi je jasno da sam za mnoge pretežak u tim promišljanjima i načinu obrade i izričaja…no lipo sam napisao……..ova virtuala je virtuala koliko mi to hoćemo i ja nisam ovdje prisutan zbog samopromocije ništa ja sebe ne smatram iznad bilo koga niti bilo čega….OVDJE SMO DA UČIMO JEDAN OD DRUGOGA I POMAŽEMO SI U RAZUMIJEVANJU svaki sa svojom različitošću……sve ove gungule oko osvještavanja i prosvjetljavanja te spoznaje di smo.-što smo-tko smo……te ću istači spomen D N K originala 12 svjetlosnih spirala kroz našu leđnu moždinu spojenu s mozgom di smo osakaćeni na 2………………………………….
   ………A ovog Istinu sam pročitao(komentare) cak sam i zagrade pokupio od njega, užas. I čini mi se da ako možemo vjerovati a nemožemo ovim slikama želi prikazati možebitne ulaze u taj podzemni svijet ili ti održavanje-postrojenje……….
   …….moj stav se oživotvorio…..nastojim uklopiti dio iz povjesti-sadašnjosti-laži-obmane…..ako i jednog navedemo da okrene pogled u sebe i spozna SEBE…i obrati pažnju na dio namjere………puno smo napravili…David Icke je u pravu.. s iznošenjem ljudske psihe i promišljanja u djelu ……Ustani ljudski rode,dosta si klečao !.svjedoči i koment Dražena upućena meni kud vodi nerazumijevanje ili površno procjenjivanje razumijevanja…….

 8. tanja 07/09/2018 at 10:53

  tekst, kao i svi tvoji tekstovi, ide direktno u srce. naucena sam da ocima vidim, mozgom procesuiram informacije, pa se ego pravi pametan raspravljajuci, ali zaobilazim sve to i srcem shvacam. hvala ti.

  • istina 08/09/2018 at 11:50

   tanja……….tebi sam dužan malo pojašnjenje u vezi mog obraćanja tebi…..na ovom je sajtu dokaz mog eksperimenta s tobom….di sam te nastojao pozvati da se javiš na sajt. i za nevjerojatno kratak pomak vremena javila si se kratkim komentarom nakon dugo vremena ne pisanja a odabrao sam te jer si napisala na tom davnom komentaru……ja to znam ja bi to znala provesti(da ne tražim doslovne rječi)………..kako to funkcionira -trebao bi uzurpirati više prostora a vidim neodobravanje i spočitavanje da se namećem…..no tvoja napomena sve to i srcem shvaćam……meni je dovoljna..jer srce je centar …kako nas je poučio i Tesla.
   a zanimljivo je i da si se javila u ovaj dio komentiranja.

 9. istina 06/09/2018 at 20:51

  eeeee i di sam ono sta’……e bićeti o bogovima…da,da bogovima eno ostavili i na antarktiku…trag..
  http://api.ning.com/files/6Wy1HEIYNsw6Log4DfuC4Q73lAKBV4SezAEzl538o19Y*lM6PWG5CypmBnzklx6g0UoUHQn0OLpv3KrS9Wom4AsJvIFe4F0I/30sp021.jpg?width=721
  ostaci gradova,,i svemirski brod portovi koriste osim Annunaki izvanzemaljcima. To novootkriveno mjesto, što čini se da je stalak s obližnjeg ulazak u podzemni priključak, je još jedan vatreni položaj, koji, naravno, ima kontrolu štand u blizini. Budući da nije sličan spuštanje mehanizama čovječanstva, on ne priznaje ono što je. To može biti nova stranica za Internet poklonika, ali zna da uspostavi što je jasno posjetio pregledati.
  Ono što se tumači da se srušio brod na Scotia trombocita u blizini vrha S Americi nije sudar na sve, ali rutinski je svemirska luka. Oznake staze su zapravo željezničkih pruga koriste za vuču broda tereta u obližnju podzemnu pečinu za pohranu. Osim nekih hrđanja komada metala, ništa neće biti otkriveno od strane čovjeka, Osim ovog lansiranja platforme, ništa od ovog pokretanje rada ostaje za čovjeka ispitati. Kada Annunakiji napustio Zemlju, nakon što su u karanteni od čovjeka, oni su rastavljeni i uzeo sa sobom sve što su mogli, ne želeći dati čovječanstvu njihove tehnologije.
  eto toliko sam prepisao prevedeno od puno tekstova……..pa i to je za mnoge previše ili ????sanjam

   • dražen 07/09/2018 at 12:12

    Istino, nisam sklon nikoga skidati sa komentiranja. međutim masu ljudi me pita šta ti zapravo komentiraš i što te ne skinem sa komentara. Nemam te namjeru skidati niti cenzurirati, već te samo pitam: koji su tvoji razlozi konstantog komentiranja i to jako često da nemaju gotovo nikakve veze sa člankom. Od komentatora se očekuje ili pojašnjenje ili objašnjenje ili komentra koji daje dodatnu vrijednost tekstu ili ukazuje na njegova falinge, a u svrhu obogaćivanja znanja i istine nikako samopromocije. Ove priče koje ti šalješ nemaju veze sa ovom stranicom, ali sam siguran da ima drugih stranica koje jedva čekaju takve komentatore. Ako misliš da je tvoje znanje dragocjeno i informacije nužno potrebna predlažem ti da otvoriš blog i promoviraš ga na takvoj stranici gdje će sigurno biti uočen mnogo više nego ovdje kao komentar. Nadalje linkovi koje ostavljaš pogotovo za pjesme često ljude odvodi u nekom glupom smjeru i ne shvaćaju te ozbiljno već kao šarlatana koji lupa gluposti. meni si simpatičan, ali tvoje komentare gotovo nikad ne čitam jer se nema šta ozbiljnog pročitati. eto prijatelju ovo je od srca što se mene tiče.

    • istina 07/09/2018 at 15:25

     at 12:12-odličan tajming……..ali tvoje komentare gotovo nikad ne čitam jer se nema šta ozbiljnog pročitati.(MA BRAVO UMNI ČOVJEČE…kad nisi primjetio ništa pametno znači da si pun sebe i svojih uvida………… eto prijatelju ovo je od srca što se mene tiče….( već kao šarlatana koji lupa gluposti.).rekao bi na ovo DAVID ICKE ….EVO MI POTVRDE DA SAM USPIO .
     1. Postoje razne teze o bogu i čovjeku i ljudi znaju za njih , ali ih ne mogu strpati u jedan kalup koji objedinjuje cijelu sliku. (ima koment i s ovim početkom)
     pa da se okušam :
     osjetio sam te i najavio…….06/09/2018 at 15:48 POMOĆ………jer evo se tirani zaozbiljno prestrašili od naših spoznaja osvještenja i pisanja komentara…….ma nekako kao da je netko počea pisat…ajd stari de prestani više srat na ovom sajtu………dakle što ti misliš predmijevam i bez da mi napišeš a kako eee to je drugi par rukava……..u pozivu na kavicu (jes pročita ili ne) sam ti najavio da od mene ne očekuješ tapšanje po ramenu i stavljanje lovorika na tvoje postavljene tekstove pogotovo kad za PRIMJER UZIMAŠ ENGLEZE i njihove umotvorine koji su JEDNI o d najveći zlotvora na ZEMLJI …..što sam našao i kod Davida Ickea za potvrdu i dio pokazao te nije da je sve ok što ti napišeš iako ima dobrih napisa.E sad ti kažeš da ne vidiš povezanost mojih komentara sa temom koju si postavia i….”Od komentatora se očekuje ili pojašnjenje ili objašnjenje ili komentra koji daje dodatnu vrijednost tekstu ili ukazuje na njegova falinge, a u svrhu obogaćivanja znanja i istine nikako samopromocije. D A K L E………ja sijem puzle-moja promišljanja od djelova nečega što ti postaviš i aktuelnih informacija na netu u svrhu obogaćivanja i proširena gledanja na sticanje poznavanja eventualne istine na bazi povjesti i sadašnjosti kao ako malo prođeš što je u vezi tvojim tekstom iz današnjih postavljenih aktuelnosti….pažljivijim uvidom povezivanja se može uvatit zašto je neki komentar napisan i u koju svrhu…pa nis ti bedast da ponuđenu informaciju nisi u stanju povezati sa tvojim nekim od djelova posta….nemora biti u cjelosti već sa djelom neke teme svakako ima veze iz kuta gledanja zavisi di češ ići…..a dozu zajebancije sam prepisao jer si je tolerirao i prije mog prvog komentara…dalje u dubinu neidem……informacije sam davao što nađem i nastavit ću tko to uspijeva povezivati i vidjeti korisnost…….možda na sve gledam iz preduboka gledanja pa ne pogađam stil i rječi ali je žalosno od tebe čuti da nisam ništa pametno i korisno servirao kao komentar jer nisi ni čitao..pa kako onda znaš o čemu ja to pišem i što je poanta svakog mog komentara…..svakako povezivanje puzli i ponuđena mišljenja s tekstom koji ima veze s već ponuđenim samo treba …vidjeti….. u jednu cjelovitiju sliku i smisleniju nije jednostavno što si me iti uvjerio površnim procjenjivanjem u šarlatanstvo…po Ickeu je to +…da zbiljasu sve odabrane pjesme glupe i bez poruke a odabrani tekstovi su čisti užas pa i nije da ih itko treba vidjeti a kamoli čitati na ovom sajtu ….već se treba držati smjernica koje si ti odmjerio kao ok i poželjne….
     eto prijatelju ovo je od srca što se mene tiče…….

    • Nnnn 09/09/2018 at 15:32

     E Dražene, budi zahvalan što makar neko čita to što ti ovde pišeš. Niko od nas nije ni apostol, ni svetac. Niti može biti. Tako ni ti nisi. Niko nije. To je život. Nepredvidljiv, potresan. Ne verujem ni da mnogo ljudi uzima tebe ili bilo koga drugog, niti sebe za ozbiljno, a realno i zašto bi? Danas smo tu, sutra nas već nema, eto toliko smo svi bitni, već smo gomilica prašine. Meni se činiš slatkorečivim, ali podmuklim. Nemoj se uvrediti, to je samo utisak, a život i realnost je nešto sasvim drugo. Imaš već gomilu sledbenika, po tvojim rečima, to ti je važno, tako da i mene možeš odložiti u isti koš sa Istinom. Ništa lično. Samo zapažanje.

    • Nnnn 09/09/2018 at 15:40

     A i kamo lepe sreće da niko ništa i ne čita, da se ljudi okrenu jedni drugima, svojim bližnjima, ništa drugo im ne bi skretalo pažnju, srećnije bi živeli. Ovako niko ni sa kim ne može, samo se prave klanovi ili svako za sebe živi.

    • Nnnn 09/09/2018 at 16:52

     Hm, šta je mene izazvalo da ovako gorko prokomentarišem tvoj pokušaj udaljavanja nečijeg načina razmišljanja i izražavanja, koje je mnogima neshvatljivo,, evo sada ću da napišem da olakšam svoju dušu, velika lična tragedija, veliki gubitak, jer, nakon gubitka čovek se preispituje je li mogao nešto drugačije, bolje, zašto nije ovo, zašto nije ono, tako da, bude mi žao, jer svi smo mi smrtni i prolazni, tako da me ovakav način obraćanja Istini baš pogodio, a ti si Dražene taj koji je pokazao svoju nadmoć na način da si Istini dao do znanja da si ti taj koji nekome može ukinuti, uskratiti mogućnost pisanja komentara ispod tvojih tekstova, Ne vidim da te je igde uvredio, niti te tvoje čitatelje koji ga ne razumeju, a jednostavno mogu da preskoče njegove komentare. Malo je to da ne kažem sektaški. Samo iz te pozicije svoje žalosti i preispitivanja svoje savesti nakon gubitka bližnjeg, eto samo zbog toga pišem ovo, jer kada su “normalne” okolnosti, čovek se često zaboravlja. Tek ga tragedija malo osvesti. Tako da preporučujem ljudima koji ne razumeju druge, da jednostavno prihvate da smo svi različiti u nekim stvarima, jer posle im može biti žao, kao što je meni žao što neke stvari nisam shvatila drugačije. Da mogu da vratim vreme, mnoge stvari bih radila drugačije, ali ne mogu, tako da ostaje gorčina i bol. Nemojte ranjavati ni svoju ni tuđu dušu. Nemojte to raditi.

     • istina 09/09/2018 at 21:07

      Obraćam ti se kao ženi koju sam prepoznao po pisanju….ja mogu energetski ponekad osjetiti dušu koja govori kroz svoje ljudsko obličje te sam imao osječaj da se možemo pratiti u promišljanjima jedno drugo…..stoga primi moju podršku da istraješ u nošenju svog tereta i da ostaneš stabilna na svom putu……osjetio sam jednu borbu u tebi dok si pisala koju si eto obrazložila i zato sam i osjetio da ti je teško-tvoju emociju koju emitiraš kroz rječi dok pišeš……neću ti se zahvaljivati na komentaru koji samo svjedoči da i ti vidiš ispravno…….i da ako je netko napredan duhovno da nebi trebao biti ograničavajući prema drugom zato što ga ne razumije-ne ukopčava se na prisutnu vibraciju i da je moj stav ispravan jer informacija ostaje informacija onome koju može razumjeti……i ponoviti ću moj stav…
      Imamo priliku razmjenjivati promišljanja-uvide i pomagati jedan drugom ne ljuteći se i ne zamjerajući pa makar to i nema trenutno veze sa postavljenim postom…..pomoći u osvještavanju i sticanju uvida svim oružjima i usvakoj situaciji jer porobljivači nam rade o glavi i postojanju…..i primjer o čemu ja to kokodačem sam priložio prevod Bena Fulforda koji krivi duboku državu za rušenje blizanaca i potapanje Fukušime močnim atomskim štapovima o kojima se govori i u povjesti…dakle odakle im to moćno oružje???????i ko je gospodar lutaka….naravno da ga vide samo pojedinci i nesmiju otkriti identitet no razotkrivanja napreduju……

 10. istina 06/09/2018 at 20:36

  i nudi se i ova zgodna fotka na temu o kojoj nam se lipo iznapisa ….Dražen……i imali se još što za reći ….e vidi malo
  https://www.telegraph.co.uk/content/dam/news/2017/07/31/TELEMMGLPICT000136197353-small_trans_NvBQzQNjv4BqtACOUEeAzxRxxCMcHBxx-9DxTBmkfsqC4IWG82S7TMA.jpeg

 11. istina 06/09/2018 at 20:33

  …….. kad bi svi ljudi na svijetu prdnuli istovremeno ……….nešto bi se izbušilo…evo prilog šta ste napravili vi koji prdite………
  http://api.ning.com/files/MoLl4ovNMeHWa7HPiU-3CNysg49bk6kUebC6wlv-XVKJmo64WKm18LFqfks2RpItUwJ40WA4fs1F2wd7HGkfN5Yp4QAGM5vu/30sp023.jpg
  Maxim Suraev, bivši astronaut i sada zamjenik državnog Dume, izjavio je da bi to moglo biti psihički nezdravo za astronaute. Upozorenje na šutnju? James Forrestal 2.0? Kasnije, NASA je mistično izbrisala fotografije rupe
  4. rujna 2018. ISS curenja može biti Rupu
  4. rujna 2018. Rupa u Međunarodnoj svemirskoj postaji je izbušena namjerno, kaže ruski svemirska agencija

  Prostor krhotine ili mikro-meteorita u početku je bio kriv za štetu, ali nove slike prikazuju rupa je namjerno buši i ruska svemirska agencija Roscosmos i proizvođač modula RSC Energia su pokrenule istragu kako bi pronašli krivca.

  Jedan ruski političar i bivši astronaut je čak tvrdio da je mogla biti provedena od strane nostalgičan astronaut.
  Govoreći na ruskom međunarodnom tiskovna agencija RIA Novosti, Maxim Suraev rekao je na brodu sabotaže od strane psihički nestabilnom člana posade ne može se isključiti.

  „Svi mi živimo ljudi, svatko može želi ići kući, ali ovaj put je potpuno nedostojan”, rekao je on.
  ZAKLJUČAK : sabotaža da se ubrza evakuacija svih astronauta jer se nešto vidi što im predstavlja opasnost ali se skriva od zemljana

 12. istina 06/09/2018 at 19:56

  pa malo tezeeeee…o bogu i čovjeku…bar ovome na koga mislim da misli i Dražen….a ostao zapisan da je bio i na ZEMLJI ali gle..pa još je tu i blizu je to…..evo malo o tome……prvo fotke…..zašto ………..zato što pokazuje sredstvo komunikacije pokazano još u odiseji……..CRNI MONOLIT……sjetimo se kako počinje odiseja…..
  http://api.ning.com/files/MjLYDBL*R5Z5VIdrK7otN4vbFyd28e0XT436bW-E9EZbwnajOUeB7kja9fmAukYow*IbOBIVzhI6BQ70saZyCDP6gCkPK7zt/photo492fff.jpg
  Annunaki su u karanteni sa Zemlje još odprije nekoliko tisuća godina. i zbog počinjena zla za vrijeme boravka im je zabranjen povratak………ma daaaaj a di si ti to našao i tko to kaže…..a ???….. Oni se povukli u rudarstvu za zlato i drugdje u Sunčevom sustavu, osobito na Fobos, jedan mjesec Marsa. Odgovarajući monoliti su pronađeni i na Marsu i Fobosu, vjerojatno komunikacijski uređaji. Pokušalo se je poslati sondu na Phobos što je rezultiralo sonda se oborila….spržena je laserom.

 13. istina 06/09/2018 at 19:34

  ……….Postoje razne teze o bogu i čovjeku i ljudi znaju za njih , ali ih ne mogu strpati i jedan kalup koji objedinjuje cijelu sliku. ……….eee što si lipo počeo i vidi malo …štaaa imaaaa…..
  http://api.ning.com/files/MjLYDBL*R5bRdVY32bhWAxPffTej47AWnv95YstE1JciXO*lqsVw4gfTUQpbCs**tkA2VLhwLo*mfsMix6W2jIDjqu5oP42E/31ag032.jpg
  eto ovaj čovik je nestao na 2 mj. i vidi li ko neku razliku…….nolk…..ma naopako čitaj…mušice mu tuste…..ma ljudi moji majeliovo moguće……….e kažu fot……..ošop….ju disajd… a di ono isto gusto …e daaaa na ANTARKTIKU……….a malo poslije kažu da je gusto na međunarodnoj postaji koja vidi što se to skriva od ovoga svita pa ću malo iztraslejtat pa se javim

 14. FRA NE 06/09/2018 at 17:48

  Šta bi se desilo kad bi svi ljudi na svijetu prdnuli istovremeno 🙂 nasta bi kancerogeni oblak i svi bi se zajedno pogušili,e da je to primjenit na ovo ozbiljno efekat bi sigurno bija blagosranje:- 🙂 kaže barba ozbiljne teme,to ti ne postoji,u bilo kakvom tekstu je većinom rečeno sve šta triba reć,a ovo doli je eto zabava(meni ,za druge ne znan ),i za kraj, navodno ozbiljni, odnosno svi koji se skrivaju iza ozbiljnosti su upravo problem koji ne treba riješavati,već napustit ,Dražen je sve reka ka i uvik,a ja se volin bavit pizdarijama,neka pati koga smeta,izvod iz kasio pejskih trans kripti 🙂 živija mi barba ,srića tvoja šta mi se ispraznila baterija,a doma neman interneta ,pa se moš malo odmorit,dok ne dođen u smjenu za dva dana ,a onda……….. 🙂

  • istina 06/09/2018 at 18:37

   ispraznilase baterija….a ,dok ne dođen u smjenu…………Međutim oboje su u pravu i nitko nije u pravu. Ove dvije stvari, međusobno isključive, postoje skupa, ali na različitim slojevima stvarnosti.
   https://youtu.be/gxni6VZd4II

 15. istina 06/09/2018 at 15:48

  POMOĆ……….. POMOĆ……… POMOĆ……… POMOĆ
  ajme ljudi ma jelitomoguće…..pa ovi Dražen baš ono navalia….evo sve lipje i lipje vadi pa vadi…ki zna šta ima kad izvadi …jer eto bilo ovdje bistri komentatorica i što je razlog dajih ni…….eeeee bajke….a bajke…e to moram još izsanjarit……..ali ovi neki se navalili ovdi i zajebavat na vako ozbiljne teme…kao da nam je i ostalo puno na izboru..jer evo se tirani zaozbiljno prestrašili od naših spoznaja osvještenja i pisanja komentara…….ma nekako kao da je netko počea pisat…ajd stari de prestani više srat na ovom sajtu…….

 16. FRA NE 06/09/2018 at 14:50

  Rekli bi novogovorom, nagrada za izvrsnost,a krivica i odgovornost nisu samo čin u fizičkom već nemoć promjene misaonih programa,ako je lako deinstalirat program koji ti ne treba ili ne radi kako triba na kompjuteru e tako moš i iz sebe izbrisat neispravan program ,jednostavno je toliko da je nemoguće(kako kome)!Primjer biološke mašine (tijela) je stanje katatonije,tijelo nastavlja radit ,a vozač je uteka negdi popit pivu i nikad se ne vrati natrag !

  • FRA NE 06/09/2018 at 15:17

   Misaoni obrazac ne bi nužno umirao,već bi još dugo radio samostalno…….što je istina jer svatko gura pod tapet(trpanje podsvijesti) svoje ili tuđe smeće umjesto da se suoči s tim koliko ružno ili čudovišno to bilo i jednom zauvjek to šta ne valja izbriše iz postojanja ,ali šta će jadan bez toga ,zamisli policjota ,pravnika,političara,tri puta pljuc,koji shvati u čemu sudjeluje ,prizna sebi ,prestane to činit i usmjeri se na pomaganje umisto kažnjavanje bližnjega,moran priznat da volim bajke ,ali tko zna !

Odgovori

Naziv *
E-pošta *
Web stranica

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.